UK PL

Proszę o telefon

Procedura zgłaszania roszczenia

 • Wypadki drogowe
 • Szkody osobowe
 • Zaniedbania Medyczne
 • Zaniedbania Zawodowe

Procedura w sprawach dotyczących wypadków drogowych

Krok 1

Kiedy po raz pierwszy skontaktujesz się z nami, zadamy Ci kilka prostych pytań na temat wypadku lub doznanego uszczerbku na zdrowiu. Twoje odpowiedzi pomogą nam zrozumieć okoliczności wypadku i zdecydować, czy masz dostateczne podstawy, by wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie. Ta pierwsza rozmowa telefoniczna trwa zazwyczaj około 20 minut. Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich szczegółów dotyczących uczestników wypadku albo nie wiesz, kto ponosi za niego odpowiedzialność, bowiem możemy zdobyć większość tych informacji w późniejszym okresie.

Krok 2

Jesteśmy zarejestrowaną kancelarią prawną zatrudniającą wykwalifikowanych prawników, toteż nie będziemy Cię kierować do strony trzeciej. Twoją sprawą będzie się zajmować wyłącznie kancelaria Your Legal Friend.  Jeśli ocenimy, że masz podstawy do wystąpienia z roszczeniem z tytułu szkód osobowych, powierzymy Cię opiece jednego z naszych prawników, który zajmie się obsługą Twojej sprawy – wszyscy oni mają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie. Na tym etapie zostaną z Tobą omówione dostępne opcje, zależnie od rodzaju roszczenia, z jakim planujesz wystąpić.

Krok 3

Od tej chwili Twój prawnik i jego lub jej zespół będą pracować dla Ciebie, zbierając wszelkie dowody na poparcie Twojej sprawy. Uzyskają zeznania świadków, którzy widzieli wypadek, oraz raporty policji lub Twojego pracodawcy. Na miejsce wypadku zostanie wysłany fotograf w celu wykonania zdjęć, które zostaną dołączone do innych dowodów w Twojej sprawie.

Krok 4

Zależy nam, żebyś otrzymał uczciwe odszkodowanie, odzwierciedlające wpływ, jaki odniesione przez Ciebie obrażenia wywarły na Twoje codzienne życie, toteż prawdopodobnie poprosimy Cię, żebyś zapisywał, jak wygląda jakość Twojego życia, i czy zastosowane leczenie lub środki farmakologiczne Ci pomagają.Po około czterech miesiącach od wypadku umówimy Cię na wizytę u niezależnego biegłego sądowego z zakresu medycyny w szpitalu w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Ekspert ten zbada Twoje obrażenia oraz zada pytania dotyczące tego, jak obecnie funkcjonujesz. Następnie sporządzi opinię na temat stanu Twojego zdrowia, która będzie ważnym dowodem na poparcie Twojego roszczenia.

Krok 5

Po uzyskaniu opinii lekarskiej możemy obliczyć całkowitą kwotę odszkodowania, do jakiej naszym zdaniem masz prawo.  Może ona obejmować rekompensatę za:

 • Ból i cierpienie spowodowane przez obrażenia
 • Poniesione wydatki, na przykład na rachunki telefoniczne, leki, leczenie obrażeń itp.
 • Inne straty finansowe, takie jak utrata przychodów czy utrata lub zniszczenie mienia
 • Wpływ wypadku na Twoje życie
 • Przyszłą opiekę, jeśli obrażenia lub ich skutki będą nadal negatywnie wpływały na Twoje życie

Krok 6

Następnie informujemy o obliczonej kwocie firmę ubezpieczeniową osoby odpowiedzialnej za Twój wypadek i prowadzimy z nią negocjacje, dopóki nie uzgodnimy wysokości odszkodowania. W większości przypadków dochodzi do ugody pozasądowej, ale jeśli nie możemy osiągnąć porozumienia z ubezpieczycielem sprawcy, możemy wnieść sprawę do sądu, żeby zapewnić Ci należne odszkodowanie.  

Roszczenie z tytułu szkód osobowych

Poniżej przedstawiono 6 prostych kroków prowadzących do uzyskania odszkodowania z tytułu szkód osobowych.

Krok 1

Kiedy po raz pierwszy skontaktujesz się z nami, zadamy Ci kilka prostych pytań na temat wypadku lub doznanego uszczerbku na zdrowiu. Twoje odpowiedzi pomogą nam zrozumieć okoliczności wypadku i zdecydować, czy masz dostateczne podstawy, by wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie. Ta pierwsza rozmowa telefoniczna trwa zazwyczaj około 20 minut. Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich szczegółów dotyczących uczestników wypadku albo nie wiesz, kto ponosi za niego odpowiedzialność, bowiem możemy zdobyć większość tych informacji w późniejszym okresie.

Krok 2

Jesteśmy zarejestrowaną kancelarią prawną zatrudniającą wykwalifikowanych prawników, toteż nie będziemy Cię kierować do strony trzeciej. Twoją sprawą będzie się zajmować wyłącznie kancelaria Your Legal Friend.  Jeśli ocenimy, że masz podstawy do wystąpienia z roszczeniem z tytułu szkód osobowych, powierzymy Cię opiece jednego z naszych prawników, który zajmie się obsługą Twojej sprawy – wszyscy oni mają wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie. Na tym etapie zostaną z Tobą omówione dostępne opcje, zależnie od rodzaju roszczenia, z jakim planujesz wystąpić.

Krok 3

Od tej chwili Twój prawnik i jego lub jej zespół będą pracować dla Ciebie, zbierając wszelkie dowody na poparcie Twojej sprawy. Uzyskają zeznania świadków, którzy widzieli wypadek, oraz raporty policji lub Twojego pracodawcy. Na miejsce wypadku zostanie wysłany fotograf w celu wykonania zdjęć, które zostaną dołączone do innych dowodów w Twojej sprawie.

Krok 4

Zależy nam, żebyś otrzymał uczciwe odszkodowanie, odzwierciedlające wpływ, jaki odniesione przez Ciebie obrażenia wywarły na Twoje codzienne życie, toteż prawdopodobnie poprosimy Cię, żebyś zapisywał, jak wygląda jakość Twojego życia, i czy zastosowane leczenie lub środki farmakologiczne Ci pomagają.

Po około czterech miesiącach od wypadku umówimy Cię na wizytę u niezależnego biegłego sądowego z zakresu medycyny w szpitalu w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania. Ekspert ten zbada Twoje obrażenia oraz zada pytania dotyczące tego, jak obecnie funkcjonujesz. Następnie sporządzi opinię na temat stanu Twojego zdrowia, która będzie ważnym dowodem na poparcie Twojego roszczenia.

Krok 5

Po uzyskaniu opinii lekarskiej możemy obliczyć całkowitą kwotę odszkodowania, do jakiej naszym zdaniem masz prawo.  Może ona obejmować rekompensatę za:

 • Ból i cierpienie spowodowane przez obrażenia
 • Poniesione wydatki, na przykład na rachunki telefoniczne, leki, leczenie obrażeń itp.
 • Inne straty finansowe, takie jak utrata przychodów czy utrata lub zniszczenie mienia
 • Wpływ wypadku na Twoje życie
 • Przyszłą opiekę, jeśli obrażenia lub ich skutki będą nadal negatywnie wpływały na Twoje życie

Krok 6

Następnie informujemy o obliczonej kwocie firmę ubezpieczeniową osoby odpowiedzialnej za Twój wypadek i prowadzimy z nią negocjacje, dopóki nie uzgodnimy wysokości odszkodowania. W większości przypadków dochodzi do ugody pozasądowej, ale jeśli nie możemy osiągnąć porozumienia z ubezpieczycielem sprawcy, możemy wnieść sprawę do sądu, żeby zapewnić Ci należne odszkodowanie.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań medycznych

Poniżej przedstawiono 10 łatwych kroków składających się na proces dochodzenia roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego, który warto rozpocząć już dziś.

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

 • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
 • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego.

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.