UK PL

Proszę o telefon

Najczęściej zadawane pytania

 • Uszczerbek na zdrowiu
 • Medyczne
 • Zawodowe

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, wypadku w podróży lub w miejscu publicznym?

Jeżeli do wypadku doszło z winy osób trzecich, możemy w Twoim imieniu dochodzić odszkodowania z tytułu tego wypadku. Oprócz odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu może Ci przysługiwać również zwrot poniesionych strat finansowych. Możemy udzielić Ci kompleksowej pomocy i porad, a także zająć się wszystkimi aspektami Twojego roszczenia, a tym samych uwolnić Cię od niepewności i niepokoju, które zazwyczaj wiążą się z wypadkiem.

Czy w przypadku ubiegania się o odszkodowanie obowiązują jakieś ograniczenia czasowe?

Tak, istnieją pewne ograniczenia. Wielu poszkodowanych, którzy mają podstawy do złożenia roszczenia, nie otrzymuje odszkodowania, ponieważ nie wie, że roszczenia odszkodowawcze ulegają przedawnieniu i należy je zgłaszać przed upływem określonego czasu od wystąpienia urazu. W prawie wszystkich przypadkach poszkodowany może zgłosić roszczenie w ciągu 3 lat od wypadku lub zdiagnozowania choroby zawodowej. Jeśli poszkodowany w chwili wypadku ma mniej niż 18 lat, może zgłosić roszczenie w ciągu 3 lat od osiągnięcia pełnoletności.

Zalecamy, aby wszystkie osoby poszkodowane w wypadkach, do których doszło nie z ich winy, zgłaszały roszczenia jak najszybciej, aby uniknąć przekroczenia tych terminów.

Jakie inne usługi oferuje firma poza dochodzeniem odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu?

Oprócz dochodzenia odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu możemy również pomóc w odzyskaniu kosztów naprawy samochodu (a także zapewnić samochód zastępczy oraz postarać się, aby Twoje składki ubezpieczeniowe się nie zmieniły) oraz innych uszkodzonych przedmiotów.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Your Legal Friend?

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących roszczeń z tytułu rozmaitych urazów i wypadków samochodowych. Każdego roku zespół firmy Your Legal Friend z powodzeniem realizuje tysiące spraw dotyczących roszczeń klientów i odzyskuje miliony funtów odszkodowania.

Ile będzie mnie kosztowała sprawa roszczeniowa?

Podczas prowadzenia spraw roszczeniowych zapewniamy najwyższą jakość usług. Celem firmy Your Legal Friend jest dochodzenie sprawiedliwości w imieniu klientów i uzyskanie dla nich możliwie najwyższej kwoty odszkodowania.

Nowe roszczenia po 1 kwietnia 2013 r.

1 kwietnia 2013 r. weszło w życie rządowe rozporządzenie, które uniemożliwia odzyskanie całości kosztów sądowych w przypadku roszczeń odszkodowawczych. Ponadto nie można odzyskać składki na ubezpieczenie od ryzyka kosztów procesowych wpłaconej w celu zabezpieczenia się na wypadek przegrania sprawy.

Z powodu wprowadzonych zmian część tych kosztów zostanie odliczona od przyznanego odszkodowania. Odliczymy jedynie kwotę nieprzekraczającą 25% odszkodowania z tytułu wszelkich kosztów niepodlegających zwrotowi i tylko w przypadku wygrania sprawy.

Szczegółowe informacje są zawarte w naszych Warunkach Umowy.
Ponadto możemy również zalecić klientowi wykupienie specjalnego ubezpieczenia ochrony prawnej, które w przypadku wygrania sprawy roszczeniowej klient będzie musiał opłacić. W przypadku przegrania sprawy składka ubezpieczeniowa zostanie w pełni opłacona z ubezpieczenia.

Chcę zgłosić roszczenie wobec pracodawcy z tytułu wypadku przy pracy. Co powinienem wiedzieć?

Wiele osób obawia się, że zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego wobec pracodawcy może mieć negatywny wpływ na ich wzajemne relacje lub co gorsza, może być przyczyną zwolnienia ich z pracy. Nie ma się jednak czym martwić. Roszczenia osób poszkodowanych powinny być traktowane przez pracodawcę jako poufne i nie powinny wpływać na sposób traktowania ich w pracy lub na długość okresu ich zatrudnienia.

Jak długo będzie trwała sprawa roszczeniowa? Kiedy otrzymam pieniądze?

Każdy przypadek jest inny, dlatego nie możemy powiedzieć, jak długo dana sprawa roszczeniowa będzie trwała. W przypadkach, gdy strona odpowiedzialna przyznała się do odpowiedzialności, będziemy w stanie dokładniej określić termin zakończenia sprawy roszczeniowej. Szczycimy się tym, że zawsze na bieżąco informujemy klientów o wszelkich istotnych zmianach dotyczących ich przypadku oraz zapewniamy im możliwość śledzenia postępów sprawy online na naszej stronie internetowej.

Jaką kwotę odszkodowania otrzymam?

Ponieważ firma Your Legal Friend ma 30-letnie doświadczenie, możemy dokładnie oszacować kwotę odszkodowania, którą można otrzymać z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Zawsze będziemy walczyć o najwyższą możliwą kwotę odszkodowania w danym przypadku.

Czy ktoś mnie odwiedzi w domu, aby pomóc mi wypełnić dokumentację dotyczącą mojego roszczenia?

Do klientów, którzy doznali urazu, wyślemy jednego z naszych inspektorów ds. obsługi klienta, który pomoże im wypełnić formularze wymagane do uruchomienia sprawy. Te wizyty są bezpłatne i mogą zostać ustalone w terminie i miejscu wybranym przez klienta.

Co mam zrobić, jeśli zaoferowano mi pieniądze w celu zawarcia ugody w sprawie mojego roszczenia?

Z naszego doświadczenia wynika, że należy uważać, gdy ktoś oferuje nam uregulowanie roszczenia od razu, ponieważ oferowana kwota może być znacznie niższa niż kwota, którą można uzyskać, zgłaszając roszczenie przy pomocy adwokata. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat taktyk stosowanych przez niektóre firmy ubezpieczeniowe w celu powstrzymania osób poszkodowanych przed zgłaszaniem roszczeń.

Czy będę odbierać pieniędze publicznej służbie zdrowia?

Publiczna służba zdrowia posiada budżet przeznaczony specjalnie na pokrycie roszczeń osób poszkodowanych w wypadkach medycznych, który opiewa na miliony funtów.

Czy mam prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej?

Tak. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 r. pacjenci mają prawo do otrzymania kopii swojej dokumentacji medycznej po uiszczeniu opłaty nieprzekraczającej 50 GBP. Dostawca usług medycznych musi dostarczyć dokumentację w ciągu 40 dni od otrzymania płatności.

Czy lekarz lub inny dostawca usług medycznych może zmienić moją dokumentację medyczną?

Czasem się to faktycznie zdarza, jednak takie przypadki mają miejsce niezwykle rzadko. Zmiana dokumentacji medycznej jest przestępstwem, a nasz zespół specjalistów i ekspertów jest odpowiednio wyszkolony w zakresie wykrywania zmian wprowadzonych po zdarzeniu.

Czy mogę złożyć skargę?

Tak. Zgodnie z procedurą przyjmowania skarg obowiązującą w publicznej służbie zdrowia można zgłaszać skargi w trakcie trwania sprawy roszczeniowej z tytułu zaniedbania medycznego. Skargę należy złożyć natychmiast po wystąpieniu rzekomego zaniedbania. Zakład opieki zdrowotnej musi udzielić odpowiedzi w ciągu 6 miesięcy. Odpowiedź na skargę może być pomocna w dochodzeniu roszczenia z tytułu zaniedbania medycznego.

Czy muszę spotkać się ze specjalistą?

W większości przypadków początkowe ekspertyzy opierają się wyłącznie na analizie dokumentacji medycznej. Po udowodnieniu, że dostawca usług medycznych faktycznie naruszył obowiązek opieki nad pacjentem (poprzez zapewnienie niskiej jakości leczenia) może być konieczne zbadanie pacjenta. Zostanie wówczas przygotowana ocena obecnego stanu zdrowia oraz prognoza na przyszłość.

Jak mogę udowodnić zasadność mojego roszczenia?

Obowiązek przeprowadzenia dowodu w sprawie spoczywa na osobie występującej z roszczeniem. Oznacza to, że osoba zgłaszająca roszczenie musi — z naszą pomocą — udowodnić, że doszło do zaniedbania. Skorzystamy w tym celu z dowodów w postaci opinii biegłych ekspertów.

Jak długo będzie trwała moja sprawa roszczeniowa?

Sprawy roszczeniowe z tytułu zaniedbań medycznych nie są rozwiązywane szybko. Takie sprawy wymagają szczegółowego zbadania, zarówno z naszej strony, jak i ze strony pozwanego. Należy wziąć pod uwagę, że samo uzyskanie kopii dokumentacji medycznej może zająć ok. 6 tygodni. Następnie będziemy musieli znaleźć biegłych ekspertów w danej specjalności i przedstawić im Twoją sprawę, aby mogli wystawić swoją opinię.

W firmie Your Legal Friend korzystamy z usług wyłącznie najlepszych ekspertów, co oznacza, że czas oczekiwania może się nieco wydłużyć, ale rezultat końcowy będzie z korzyścią dla klienta. Następnie do pozwanego zostanie wysłany list szczegółowo opisujący roszczenie. Pozwany ma 4 miesiące na udzielenie odpowiedzi. Może być konieczne przedstawienie sprawy kolejnym ekspertom i przeprowadzenie dochodzenia. Jeżeli pozwany przyzna się do błędu, będziemy musieli ustalić kwotę odszkodowania, do jakiej osoba poszkodowana jest uprawniona. Jeżeli pozwany nie przyzna się do błędu, konieczne może być skierowanie sprawy do sądu.

Czy muszę iść do sądu?

W 99% spraw dotyczących zaniedbania medycznego klient nie będzie musiał stawiać się w sądzie, nawet jeśli zostało uruchomione postępowanie sądowe. W większości przypadków zawierana jest ugoda za pośrednictwem adwokatów reprezentujących obie strony.

Jaką kwotę odszkodowania otrzymam?

Odszkodowanie składa się z 2 części:

 1. Odszkodowanie ogólne — to odszkodowanie z tytułu bólu i cierpienia (samego urazu)
 2. Odszkodowanie specjalne — jest to odszkodowanie z tytułu strat finansowych i bieżących wydatków, takich jak utrata zarobków, koszty opieki i pomocy oraz koszty podróży.

Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a kwota odszkodowania zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu i czasu trwania leczenia.

Ile mam czasu na zgłoszenie roszczenia?

Roszczenie musi być zarejestrowane przez sąd w ciągu 3 lat od daty popełnienia lub wykrycia zaniedbania. Jeśli ofiarą zaniedbania jest osoba nieletnia, roszczenie może zostać zgłoszone w sądzie do dnia jej 21 urodzin. Jeśli poszkodowanym jest osoba niesprawna umysłowo, roszczenie można zgłosić w ciągu 3 lat od daty odzyskania sprawności umysłowej.

Czy mogę zgłosić roszczenie w imieniu zmarłego krewnego?

Tak. Najbliższy krewny, wykonawca testamentu lub zarządca majątku może zgłosić roszczenie w imieniu majątku zmarłego.

Czy otrzymam przeprosiny?

Nie możemy tego zagwarantować, ale postaramy się o to.

Czy muszę przyjść do biura Waszej firmy?

Przedstawiciel naszego zespołu odwiedzi Cię w domu na początku sprawy. W toku sprawy, jeśli zajdzie taka potrzeba, możemy odwiedzić Cię ponownie.

Czy muszę zmienić lekarza/dostawcę usług medycznych po wniesieniu roszczenia?

Nie — tak brzmi krótka odpowiedź. Lekarze są przeszkoleni w zakresie rozpatrywania skarg i nie powinno to mieć wpływu na poziom opieki nad pacjentem. Jednak masz prawo poprosić o zmianę lekarza lub zmienić dostawcę usług medycznych, jeśli tylko tego chcesz.

Dlaczego warto skorzystać z usług firmy Your Legal Friend?

Dla firmy Your Legal Friend klient to więcej niż tylko sprawa. Nasi prawnicy posiadają ponad 25-letnie doświadczenie w tej skomplikowanej dziedzinie prawa. Ich głównym celem jest przywrócenie stanu rzeczy sprzed zaniedbania oraz uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania.

Jak mam udowodnić poniesione straty finansowe?

Należy odnotowywać wszelkie straty finansowe i koszty oraz zbierać rachunki od początku sprawy roszczeniowej. Trudno jest udowodnić straty finansowe bez dowodów, a pozwany zażąda ich kopii w odpowiednim czasie. Zamiast rachunków można przedstawić wyciągi z kart kredytowych i wyciągi bankowe.

Czy mogę zgłosić roszczenie z tytułu utraty zarobków?

Tak. Poprosimy Twojego pracodawcę o szczegółowe informacje dotyczące utraconych zarobków. Musisz też zachować odcinki wypłat, ponieważ również będą przydatne. Można odzyskać wyłącznie straty dodatkowe, poniesione oprócz strat, które i tak zostałyby przez Ciebie poniesione, np. jeżeli po operacji pacjent powinien być na zwolnieniu lekarskim przez 2 tygodnie, a w wyniku zaniedbania potrzebuje 4 tygodni zwolnienia, może zgłosić roszczenie jedynie z tytułu tych dodatkowych 2 tygodni zwolnienia.

Czy firma Your Legal Friend automatycznie przyjmie moją sprawę?

Niekoniecznie. Dokładnie zbadamy okoliczności sprawy i zdecydujemy, czy istnieją podstawy do zgłoszenia roszczenia. Jeżeli stwierdzimy, że sprawa ma zbyt małe szanse na wygraną, niezwłocznie Cię o tym poinformujemy.

Wobec kogo mogę dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego?

Możesz dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego przeciwko dowolnemu specjaliście, który zapewnił Ci swoje usługi. Przykłady takich specjalistów mogą obejmować, ale nie ograniczają się do następujących profesji: Prawnicy; Niezależni Adwokaci; Księgowi; Architekci i Geodeci.

Zwrotu jakich strat mogę żądać od mojego specjalisty?

Masz prawo do odzyskania strat, które poniosłeś bezpośrednio w wyniku zaniedbania specjalisty, pod warunkiem że można wykazać, że straty te są związane z działaniami specjalisty.

Co muszę udowodnić, aby móc skutecznie dochodzić roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego?

Aby roszczenie było skuteczne, musisz udowodnić następujące kwestie:

 • Profesjonalista zapewnił Ci usługę, na którą się powołałeś, co potwierdzi obowiązek troski;
 • Zapewniona przez specjalistę usługa spadła poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego fachowca z danej branży, co potwierdzi naruszenie obowiązku opieki
 • W wyniku zaniedbania zawodowego, poniosłeś straty.

 Ile mam czasu na zgłoszenie roszczeń?

Musisz wszcząć postępowanie sądowe w ciągu sześciu lat od dnia, w którym doszło do zaniedbania lub trzech lat, od kiedy dowiedziałeś się lub powinieneś był wiedzieć, że poniosłeś straty. W przypadku szkód niejawnych, istnieje ostateczny termin piętnastu lat, w którym musisz złożyć roszczenie. Nie wszczęcie postępowania w tym okresie oznacza, że ​​prawdopodobnie utracisz prawo do dochodzenia roszczeń i nie otrzymasz odszkodowania od specjalisty, który dopuścił się zaniedbania.

Jak długo potrwa moje roszczenie?

Trudno ocenić, jak długo od początku do końca  zajmie dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego, ponieważ każde roszczenie jest unikalne, jeśli chodzi o strony i kwestie, których dotyczy.

Istnieje jednak Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach dotyczących Zaniedbań Zawodowych, który ma zastosowanie w większości roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych oraz Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach z Branży Budowlanej i Projektowej, który dotyczy specjalistów sektora budowlanego.

Może minąć rok, zanim sam protokół przedprocesowy zostanie wyczerpany, jeśli będą wymagane dodatkowe dowody lub ekspertyzy. Jeśli konieczne będzie wszczęcie czynności procesowych, mogą minąć ponad 2 lata od momentu złożenia skargi do daty rozprawy; jednak w bardzo niewiele przypadkach faktycznie dochodzi do procesu.

Czy będę musiał stawić się w Sądzie?

W bardzo niewielu przypadkach tego rodzaju roszczeń dochodzi do procesu, ponieważ większość spraw zostaje rozstrzygniętych wcześniej. Twój przedstawiciel prawny dołoży wszelkich starań, aby rozstrzygnąć sprawę tak szybko, jak to możliwe przed rozprawą. Jednak zgodnie z najlepszą praktyką, jeśli postępowanie sądowe stanie się konieczne w Twoim przypadku, będziemy postępować zgodnie z założeniem, że dojdzie do procesu.

W jaki sposób będzie finansowana moja sprawa?

Istnieje wiele metod finansowania Twojej sprawy.

 • Umowa płatności honorarium po wygranej sprawie tzw. "No win, no fee"

Umowa honorarium warunkowego oznacza, że ​​jesteśmy w stanie zająć się Twoim roszczeniem bez konieczności żądania zapłaty naszych kosztów z góry. Otrzymamy zapłatę za pracę, którą wykonujemy, tylko jeśli Twoja sprawa zakończy się sukcesem i nie zarobimy nic, jeśli sprawa nie zostanie wygrana. W zamian za podjęcie ryzyka, że nie otrzymamy żadnego wynagrodzenia za naszą pracę w przypadku przegranej, jeśli Twoje roszczenie okaże się skuteczne, będziemy upoważnieni do tzw. "prowizji od wygranej". Prowizja od wygranej zostanie potrącona z Twojego odszkodowania, jeśli sprawa zakończy się sukcesem.

 • Polisa ubezpieczenia ochrony prawnej

Jeśli wykupiłeś Polisę Ubezpieczenia Ochrony Prawnej, to z zastrzeżeniem warunków tej polisy, może ona pokryć Twoje koszty prawne oraz koszty strony przeciwnej, jeśli Twoja sprawa nie zakończy się sukcesem. Po zaakceptowaniu Twojej sprawy zalecimy Ci sprawdzenie wszystkich posiadanych polis ubezpieczeniowych, w tym ubezpieczenia pojazdu i domu, aby sprawdzić, czy jesteś objęty taką ochroną.

 • Prywatne finansowanie

Jeśli zdecydujesz się na finansowanie Twojego roszczenia prywatnie, poprosimy Cię o wpłacenie zaliczki na poczet wydatków i przedstawimy Ci miesięczne rachunki za pokrycie naszych kosztów.