8.5 | 117 Reviews

Zaniedbania niezależnych adwokatów

Przewodnik na temat roszczeń dotyczących zaniedbań niezależnych adwokatów.

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Odszkodowania za zaniedbania niezależnych adwokatów

Podczas gdy zdecydowana większość niezależnych adwokatów (ang. barristers) zapewnia swoim klientom bardzo wysoki standard usług, zdarzają się sytuacje, w których adwokaci popełniają błędy. Nieprawidłowo sporządzony pozew sądowy, niewłaściwa porada udzielona klientowi lub niezapewnienie odpowiedniej reprezentacji przed sądem może prowadzić do katastrofalnych dla klienta skutków. W takich przypadkach klient może pozwać swojego adwokata za zaniedbanie zawodowe.

Niezależni adwokaci (ang. barristers) są powoływani do zapewnienia najwyższych standardów kompetencji przed sądem, gdzie są wzywani do reprezentowania interesów swoich klientów. Członkowie społeczeństwa ufają, że adwokaci będą walczyć w ich imieniu i pomogą im poruszać się po skomplikowanym labiryncie brytyjskich sądów.

Niestety zdarzają się sytuacje, w których zaniedbanie adwokata może wpłynąć na wynik sprawy klienta. Jeśli uważasz, że Twój adwokat nie wykonał należycie swojej pracy, a jego działania lub zaniechanie wpłynęły negatywnie na werdykt w Twojej sprawie, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie za zaniedbanie zawodowe.

Adwokat jest winny zaniedbania, jeśli przedstawił nieprawidłową opinię na temat kwestii prawnej, błędnie przygotował ważne dokumenty prawne lub nieodpowiednio reprezentował klienta w sądzie. Jeśli uważasz, że reprezentacja Twojego adwokata spadła poniżej oczekiwanych standardów, możemy Ci pomóc w dochodzeniu odszkodowania z tytułu zaniedbania zawodowego, które pomoże Ci zrekompensować straty, które  poniosłeś w jego rezultacie.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Naszym Zespołem ds. Zaniedbań Zawodowych kieruje starszy adwokat Claire Critchley, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze złożonych roszczeń przeciwko różnym profesjonalistom,

Zaniedbania niezależnych adwokatów

Obejmuje to roszczenia przeciwko geodetom, architektom, agentom nieruchomości i prawnikom, a także spory finansowe dotyczące sprzedaży niewłaściwych kredytów hipotecznych oraz zmiennych stóp procentowych.

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Nie chodzi wcale o rzekomą kulturę kompensacyjną. Chcemy po prostu bronić praw ludzi, którzy cierpią z tego powodu.

Claire Critchley

Kierownik Działu Zaniedbań Zawodowych

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Konsekwencje zaniedbań niezależnego adwokata (ang. barrister)

Kiedy adwokaci popełniają błędy, wynik może być niewiarygodnie szkodliwy dla klienta. Na przykład adwokat w sprawie cywilnej może zaoferować klientowi niewłaściwą poradę prawną, która spowoduje straty finansowe, co może być bardzo stresujące i prowadzić do dalszych problemów. Wniesienie roszczenia przeciwko temu adwokatowi może zapewnić, że klient nie tylko odzyska poniesione straty, ale także rekompensatę za stres, którego doświadczył.

Przeciwko adwokatom broniącym klientów w sprawach karnych można również wnieść roszczenie z tytułu zaniedbań, choć w takich przypadkach zwykle oznacza to odwołanie się od wyroku skazującego, a nie odszkodowanie.

Roszczenia z tytułu zaniedbań zawodowych wobec niezależnych adwokatów

Kiedyś adwokaci byli chronieni przed roszczeniami z tytułu zaniedbań zawodowych, ale od czasu przełomowego wyroku z 2000 roku roszczenia wobec adwokatów są dopuszczalne, jeśli zapewnili błędną poradę. Klienci mogą zgłaszać roszczenia, jeśli:

 • Uważają, że otrzymali niewłaściwą poradę prawną w formie pisemnej opinii lub podczas konferencji z klientem.
 • Uważają, że nie byli wystarczająco reprezentowani w sądzie, ponieważ adwokat dopuścił się zaniedbania lub z powodu niewłaściwie sporządzonych dokumentów sądowych.
 • Uważają, że byli kiepsko reprezentowani przez adwokata w trakcie mediacji.
 • Otrzymali opinię adwokata z opóźnieniem, co spowodowało straty finansowe.

Możesz wystąpić z roszczeniem przeciwko swojemu adwokatowi w związku pracą dotyczącą kwestii spornych lub niespornych. Kwestie sporne mogą obejmować porady w związku z roszczeniami z tytułu zaniedbań medycznych lub działania przeciwko policji, natomiast niesporna praca obejmuje kwestie takie jak doradztwo podatkowe, spadkowe i dotyczące przeniesienia tytułu własności.

Roszczenia wobec Twojego adwokata

Jeśli poniosłeś straty finansowe w wyniku błędnej porady lub nieodpowiedniej reprezentacji swojego adwokata, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie. Nasi prawnicy ds. zaniedbań zawodowych pomogą Ci ustalić, czy błędy popełnione przez Twojego adwokata stanowiły zaniedbanie oraz jak najlepiej dochodzić roszczenia i odzyskać należne Ci odszkodowanie.

Abyśmy mogli skutecznie Cię reprezentować, musimy znać następujące kwestie:

 • Kto był Twoim adwokatem?
 • Co dokładnie zostało mu zlecone?
 • Dlaczego uważasz, że dopuścił się zaniedbania?
 • Jaka jest wartość strat, które poniosłeś?

Po dostarczeniu nam tych informacji możemy rozpocząć dochodzenie i doradzić Ci w sprawie kolejnych kroków. Większość adwokatów posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, które zapewni odzyskanie pełnej kwoty, gdy wygrasz swoją sprawę.

Jeśli się okaże, że usługi adwokata nie stanowiły zaniedbania, wówczas możemy Ci pomóc w wniesieniu skargi pozasądowej. Rada Standardów Zawodowych Adwokatury (ang. Bar Standards Board) jest organem nadzorującym pracę adwokatów i jeśli istnieją wystarczające dowody, może przeprowadzić dochodzenie w sprawie Twojego adwokata. Może to skutkować pisemnym ostrzeżeniem, grzywną, a nawet trybunałem dla adwokata, ale Rada może odmówić zbadania sprawy, jeśli postępowanie z tytułu zaniedbania zawodowego jest już w toku.

Możesz zgłosić adwokata do Rady Standardów Zawodowych Adwokatury (ang. Bar Standards Board), jeśli Twój adwokat:

 • Wprowadził sąd w błąd w Twojej sprawie.
 • Naruszył zasadę poufności.
 • Działał nieuczciwie.
 • Dyskryminował Cię ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, wyznanie, orientację seksualną, stan cywilny lub wiek.

 

Przeczytaj mniej

Jaka jest różnica pomiędzy prawnikiem (ang. solicitor) a niezależnym adwokatem (ang. barrister)?

Niektórzy klienci nie są pewni różnicy między prawnikami (ang. solicitors), a niezależnymi adwokatami (ang. barristers) i zastanawiają się, kto ponosi winę w ich przypadku. Różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami jest następującat:

 • Prawnicy (ang. solicitors) wykonują głównie czynności prawne poza salą sądową, współpracują z klientami i instruują niezależnych adwokatów.
 • Niezależni adwokaci (ang. barristers) są rzecznikami sądowymi (rozpoznawalnymi dzięki swojej peruce i todze). Argumentują oni sprawy przed sędziami i ławą przysięgłych, i generalnie nie mają tak dużego kontaktu z klientami, jak prawnicy.

Oczywiście istnieją wyjątki  i w niektórych przypadkach specjalista może być jednocześnie zarówno prawnikiem, jak i niezależnym adwokatem. Przedstawieciele obu tych zawodów mogą być pozwani o zaniedbanie zawodowe.

Jak długo trwa roszczenie o zaniedbanie niezależnego adwokata?

Szalenie trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.

Kiedy adwokaci popełniają błędy, wynik może być niewiarygodnie szkodliwy dla klienta. Na przykład adwokat w sprawie cywilnej może zaoferować klientowi niewłaściwą poradę prawną, która spowoduje straty finansowe, co może być bardzo stresujące i prowadzić do dalszych problemów. Wniesienie roszczenia przeciwko temu adwokatowi może zapewnić, że klient nie tylko odzyska poniesione straty, ale także rekompensatę za stres, którego doświadczył.

Przeciwko adwokatom broniącym klientów w sprawach karnych można również wnieść roszczenie z tytułu zaniedbań, choć w takich przypadkach zwykle oznacza to odwołanie się od wyroku skazującego, a nie odszkodowanie.

Kiedyś adwokaci byli chronieni przed roszczeniami z tytułu zaniedbań zawodowych, ale od czasu przełomowego wyroku z 2000 roku roszczenia wobec adwokatów są dopuszczalne, jeśli zapewnili błędną poradę. Klienci mogą zgłaszać roszczenia, jeśli:

 • Uważają, że otrzymali niewłaściwą poradę prawną w formie pisemnej opinii lub podczas konferencji z klientem.
 • Uważają, że nie byli wystarczająco reprezentowani w sądzie, ponieważ adwokat dopuścił się zaniedbania lub z powodu niewłaściwie sporządzonych dokumentów sądowych.
 • Uważają, że byli kiepsko reprezentowani przez adwokata w trakcie mediacji.
 • Otrzymali opinię adwokata z opóźnieniem, co spowodowało straty finansowe.

Możesz wystąpić z roszczeniem przeciwko swojemu adwokatowi w związku pracą dotyczącą kwestii spornych lub niespornych. Kwestie sporne mogą obejmować porady w związku z roszczeniami z tytułu zaniedbań medycznych lub działania przeciwko policji, natomiast niesporna praca obejmuje kwestie takie jak doradztwo podatkowe, spadkowe i dotyczące przeniesienia tytułu własności.

Jeśli poniosłeś straty finansowe w wyniku błędnej porady lub nieodpowiedniej reprezentacji swojego adwokata, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie. Nasi prawnicy ds. zaniedbań zawodowych pomogą Ci ustalić, czy błędy popełnione przez Twojego adwokata stanowiły zaniedbanie oraz jak najlepiej dochodzić roszczenia i odzyskać należne Ci odszkodowanie.

Abyśmy mogli skutecznie Cię reprezentować, musimy znać następujące kwestie:

 • Kto był Twoim adwokatem?
 • Co dokładnie zostało mu zlecone?
 • Dlaczego uważasz, że dopuścił się zaniedbania?
 • Jaka jest wartość strat, które poniosłeś?

Po dostarczeniu nam tych informacji możemy rozpocząć dochodzenie i doradzić Ci w sprawie kolejnych kroków. Większość adwokatów posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, które zapewni odzyskanie pełnej kwoty, gdy wygrasz swoją sprawę.

Jeśli się okaże, że usługi adwokata nie stanowiły zaniedbania, wówczas możemy Ci pomóc w wniesieniu skargi pozasądowej. Rada Standardów Zawodowych Adwokatury (ang. Bar Standards Board) jest organem nadzorującym pracę adwokatów i jeśli istnieją wystarczające dowody, może przeprowadzić dochodzenie w sprawie Twojego adwokata. Może to skutkować pisemnym ostrzeżeniem, grzywną, a nawet trybunałem dla adwokata, ale Rada może odmówić zbadania sprawy, jeśli postępowanie z tytułu zaniedbania zawodowego jest już w toku.

Możesz zgłosić adwokata do Rady Standardów Zawodowych Adwokatury (ang. Bar Standards Board), jeśli Twój adwokat:

 • Wprowadził sąd w błąd w Twojej sprawie.
 • Naruszył zasadę poufności.
 • Działał nieuczciwie.
 • Dyskryminował Cię ze względu na płeć, rasę, niepełnosprawność, wyznanie, orientację seksualną, stan cywilny lub wiek.

 

Przeczytaj mniej

Niektórzy klienci nie są pewni różnicy między prawnikami (ang. solicitors), a niezależnymi adwokatami (ang. barristers) i zastanawiają się, kto ponosi winę w ich przypadku. Różnica pomiędzy tymi dwoma zawodami jest następującat:

 • Prawnicy (ang. solicitors) wykonują głównie czynności prawne poza salą sądową, współpracują z klientami i instruują niezależnych adwokatów.
 • Niezależni adwokaci (ang. barristers) są rzecznikami sądowymi (rozpoznawalnymi dzięki swojej peruce i todze). Argumentują oni sprawy przed sędziami i ławą przysięgłych, i generalnie nie mają tak dużego kontaktu z klientami, jak prawnicy.

Oczywiście istnieją wyjątki  i w niektórych przypadkach specjalista może być jednocześnie zarówno prawnikiem, jak i niezależnym adwokatem. Przedstawieciele obu tych zawodów mogą być pozwani o zaniedbanie zawodowe.

Szalenie trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zaspokojenie Twoich roszczeń, gdyż różne są okoliczności i skutki każdej sprawy. Często zależy to od tego, jak szybko nasi klienci dostarczają nam niezbędnych informacji, jak szybko możemy uzyskać dokumentację medyczną i opinie biegłych, a także, czy towarzystwa ubezpieczeniowe są skłonne przedstawić realistyczne oferty zaspokojenia roszczeń.

Postaramy się rozstrzygnąć roszczenie, tak szybko jak to możliwe. Chcemy jednak zapewnić  Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie, a to często oznacza konieczność przeprowadzenia twardych negocjacji ze stroną przeciwną , co wymaga dodatkowego czasu. Naszym celem jest zatem zrównoważenie tego, by roszczenie postępowało tak szybko jak to możliwe, z zawarciem maksymalnej ugody.

Zdajemy sobie sprawę, że będziesz chciał być na bieżąco informowany o postępach w sprawie, dlatego regularnie będziemy przesyłać Ci e-maile i SMS-y z uaktualnieniami oraz przypomnieniami, jeśli akurat będziemy oczekiwać jakichś informacji od Ciebie.