8.5 | 117 Reviews

Zaniedbania Prawne

Zaniedbanie prawne może prowadzić do znacznych szkód lub strat finansowych.

Your Legal Friend client Mr Dowse

"Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę"

Pan Dowse
Leeds

Dochodzenie odszkodowania za zaniedbania prawne

Podobnie jak inni profesjonaliści, prawnicy, adwokaci i inni specjaliści z dziedziny prawa, również popełniają błędy. A kiedy tak się stanie, może to prowadzić do znacznych strat finansowych lub szkód. Rażące zaniedbania prawne mogą dotyczyć zarówno błędnej porady prawnej, jak i niewłaściwego przygotowania ważnych dokumentów lub przygotowania ich wbrew instrukcjom klienta, niedoprowadzenia do zawarcia ugody pomiędzy stronami, a także przegrania sprawy o odszkodowanie.

Jeżeli ucierpiałeś finansowo na skutek zaniedbania prawnego, ważne jest, abyś zasięgnął niezależnej porady prawnej w celu określenia Twoich praw. Kancelaria Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, również tych dotyczących zaniedbań prawnych.

 

Zaniedbania niezależnych adwokatów Zaniedbania prawników

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Naszym Zespołem ds. Zaniedbań Zawodowych kieruje starszy adwokat Claire Critchley, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze złożonych roszczeń przeciwko różnym profesjonalistom,

Obejmuje to roszczenia przeciwko geodetom, architektom, agentom nieruchomości i prawnikom, a także spory finansowe dotyczące sprzedaży niewłaściwych kredytów hipotecznych oraz zmiennych stóp procentowych.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Nie chodzi wcale o rzekomą kulturę kompensacyjną. Chcemy po prostu bronić praw ludzi, którzy cierpią z tego powodu.

Claire Critchley

Kierownik Działu Zaniedbań Zawodowych

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Zrozumienie, co poszło nie tak
Step
2
Przegląd stosownych dokumentów
Step
3
Uzyskanie wstępnej odpowiedzi na Twoją skargę
Step
4
Wysłanie pisma roszczeniowego
Step
5
Szczegółowa odpowiedź specjalisty
Step
86
Wszczęcie postępowania sądowegoPrzygotowanie szczegółowego oświadczenia
Step
7
Uzyskanie opinii biegłych
Step
68
Przygotowanie szczegółowego oświadczeniaWszczęcie postępowania sądowego
Step
9
Uczestnictwo w rozprawie sądowej
Step
10
Przyznanie odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie istnieją rodzaje zaniedbań prawnych?

Istnieje wiele sposobów, w jakie może dojść do zaniedbań prawnych. Oto tylko kilka przykładów, które mogą Cię dotyczyć:

Sprawy dotyczące nieruchomości

 • Niezidentyfikowanie defektów nieruchomości
 • Niepoprawne doradztwo dotyczące dzierżawy
 • Brak bądź udzielenie błędnych porad dotyczących przepisów prawa budowlanego i planowania

Sprawy dotyczące testamentu i spadku

 • Niewłaściwe rozporządzanie majątkiem zmarłego
 • Udzielenie błędnej porady

Sporządzenie testamentu niezgodnie z instrukcjami klienta

Sprawy dotyczące odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu

 • Błędne oszacowanie kwoty odszkodowania zdrowotnego
 • Udzielenie błędnej porady w prowadzonej sprawie o odszkodowanie
 • Niedotrzymanie terminów
 • Problemy związane z przedawnieniem sprawy
 • Błędne przeprowadzenie rozpoznania lub złe przygotowanie sprawy
 • Nieuwzględnienie wszystkich urazów
 • Oskarżenie nieodpowiedniej firmy ubezpieczeniowej lub sprawcy wypadku
 • Pomyłka, która spowodowała oddalenie sprawy przez sąd

Jeżeli ucierpiałeś finansowo na skutek zaniedbania prawnego, ważne jest, abyś zasięgnął niezależnej porady prawnej w celu określenia Twoich praw. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, również tych dotyczących zaniedbań prawnych.

Przeczytaj mniej

Jakie są przykłady zaniedbań ze strony prawnika?

Prosząc prawnika lub niezależnego adwokata o reprezentowanie Twoich interesów, oczekujesz, że wykorzysta on swoje doświadczenie zawodowe i specjalistyczną wiedzę, aby Ci pomóc w wygraniu Twojej sprawy.

Niestety, istnieją sytuacje, w których zaniedbania prawnika lub niezależnego adwokata mogą mieć wpływ na wynik sprawy lub postępowanie sądowe, powodując straty finansowe lub innego rodzaju szkody. Jeśli tak się stało w Twoim przypadku, możesz mieć podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego.

Oto jedynie kilka przykładów zaniedbań zawodowych w branży prawnej:

 • Przegapienie terminu

Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat przegapili termin przedawnienia lub termin wyznaczony przez sąd na złożenie określonych dokumentów, bądź termin zgłoszenia roszczenia, Twoja sprawa może zostać oddalona, a Ty możesz zostać pozbawiony możliwości dochodzenia swoich roszczeń.

 • Powołanie niewłaściwego eksperta

Często prawnicy powołują w sądzie ekspertów innych specjalności w celu przedstawienia kontekstu sprawy lub na poparcie zgromadzonych w sprawie dowodów. Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat zwróci się o pomoc do niewłaściwego eksperta, może to oznaczać, że sprawa nie zostanie dokładnie i kompleksowo przedstawiona w sądzie.

 • Pominięcie pewnych elementów Twojego roszczenia

Wiele współczesnych roszczeń zawiera kilka elementów - na przykład sprawa dotycząca uszczerbku na zdrowiu będzie obejmowała nie tylko zadośćuczynienie za odniesione szkody osobowe, ale także odszkodowanie za utratę zarobków oraz przyszłą opiekę zdrowotną i pomoc. Jeśli Twój prawnik pominie jeden z tych elementów, możesz nie być w stanie domagać się tego elementu odszkodowania w ramach swojego roszczenia.

 • Wszczęcie czynności procesowych przeciwko niewłaściwemu pozwanemu

Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat nie zidentyfikuje prawidłowo pozwanego, przeciwko któremu należałoby wszcząć czynności procesowe, możesz domagać się od niego odszkodowania. Na przykład, jeśli uległeś wypadkowi w pracy, a Twój prawnik błędnie zgłosił roszczenie wobec Twojego pracodawcy, a nie przeciwko producentowi sprzętu.

 • Pominięcie istotnych dowodów

Obowiązkiem Twojego pełnomocnika prawnego jest dokładne zbadanie wszelkich dowodów, które mogłyby pomóc uzasadnić Twoje roszczenia w sądzie. Jeśli tego nie zrobi, może pominąć istotny materiał dowodowy, co będzie miało szkodliwy wpływ na powodzenie Twojego roszczenia.

 • Udzielenie nieprawidłowej porady na temat finansowania lub ubezpieczenia sprawy

Jeśli Twój prawnik dostarczy Ci błędnych informacji na temat ubezpieczenia ochrony prawnej zawieranego po zdarzeniu lub innych istotnych kwestii dotyczących finansowania Twojej sprawy, może zostać uznany winnym zaniedbania zawodowego.

 • Nieodpowiednie reprezentowanie klienta w sądzie

Może się okazać, że Twój prawnik nie reprezentował Cię wystarczająco dobrze w sądzie - być może nie przygotował odpowiednich dokumentów sądowych lub wysłał do sądu kogoś, kto nie znał Twojej sprawy wystarczająco dobrze, aby móc Cię właściwie reprezentować.

 • Rozstrzygnięcie roszczenia na niekorzyść klienta

Jeśli Twój prawnik rozstrzygnął roszczenie, które później okazało się być warte o wiele więcej, możesz domagać się od niego pokrycia różnicy.

To tylko niektóre z przykładowych zaniedbań reprezentantów prawnych. Jeśli uważasz, że Twoja sprawa nie została poprowadzona należycie, nasi eksperci z zakresu zaniedbań zawodowych chętnie to z Tobą omówią - bez żadnych kosztów i zobowiązań, dzięki czemu będziesz mógł podjąć w pełni świadomą decyzję, czy wystąpić z roszczeniem.

Przeczytaj mniej

Istnieje wiele sposobów, w jakie może dojść do zaniedbań prawnych. Oto tylko kilka przykładów, które mogą Cię dotyczyć:

Sprawy dotyczące nieruchomości

 • Niezidentyfikowanie defektów nieruchomości
 • Niepoprawne doradztwo dotyczące dzierżawy
 • Brak bądź udzielenie błędnych porad dotyczących przepisów prawa budowlanego i planowania

Sprawy dotyczące testamentu i spadku

 • Niewłaściwe rozporządzanie majątkiem zmarłego
 • Udzielenie błędnej porady

Sporządzenie testamentu niezgodnie z instrukcjami klienta

Sprawy dotyczące odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu

 • Błędne oszacowanie kwoty odszkodowania zdrowotnego
 • Udzielenie błędnej porady w prowadzonej sprawie o odszkodowanie
 • Niedotrzymanie terminów
 • Problemy związane z przedawnieniem sprawy
 • Błędne przeprowadzenie rozpoznania lub złe przygotowanie sprawy
 • Nieuwzględnienie wszystkich urazów
 • Oskarżenie nieodpowiedniej firmy ubezpieczeniowej lub sprawcy wypadku
 • Pomyłka, która spowodowała oddalenie sprawy przez sąd

Jeżeli ucierpiałeś finansowo na skutek zaniedbania prawnego, ważne jest, abyś zasięgnął niezależnej porady prawnej w celu określenia Twoich praw. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, również tych dotyczących zaniedbań prawnych.

Przeczytaj mniej

Prosząc prawnika lub niezależnego adwokata o reprezentowanie Twoich interesów, oczekujesz, że wykorzysta on swoje doświadczenie zawodowe i specjalistyczną wiedzę, aby Ci pomóc w wygraniu Twojej sprawy.

Niestety, istnieją sytuacje, w których zaniedbania prawnika lub niezależnego adwokata mogą mieć wpływ na wynik sprawy lub postępowanie sądowe, powodując straty finansowe lub innego rodzaju szkody. Jeśli tak się stało w Twoim przypadku, możesz mieć podstawy do wniesienia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego.

Oto jedynie kilka przykładów zaniedbań zawodowych w branży prawnej:

 • Przegapienie terminu

Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat przegapili termin przedawnienia lub termin wyznaczony przez sąd na złożenie określonych dokumentów, bądź termin zgłoszenia roszczenia, Twoja sprawa może zostać oddalona, a Ty możesz zostać pozbawiony możliwości dochodzenia swoich roszczeń.

 • Powołanie niewłaściwego eksperta

Często prawnicy powołują w sądzie ekspertów innych specjalności w celu przedstawienia kontekstu sprawy lub na poparcie zgromadzonych w sprawie dowodów. Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat zwróci się o pomoc do niewłaściwego eksperta, może to oznaczać, że sprawa nie zostanie dokładnie i kompleksowo przedstawiona w sądzie.

 • Pominięcie pewnych elementów Twojego roszczenia

Wiele współczesnych roszczeń zawiera kilka elementów - na przykład sprawa dotycząca uszczerbku na zdrowiu będzie obejmowała nie tylko zadośćuczynienie za odniesione szkody osobowe, ale także odszkodowanie za utratę zarobków oraz przyszłą opiekę zdrowotną i pomoc. Jeśli Twój prawnik pominie jeden z tych elementów, możesz nie być w stanie domagać się tego elementu odszkodowania w ramach swojego roszczenia.

 • Wszczęcie czynności procesowych przeciwko niewłaściwemu pozwanemu

Jeśli Twój prawnik lub niezależny adwokat nie zidentyfikuje prawidłowo pozwanego, przeciwko któremu należałoby wszcząć czynności procesowe, możesz domagać się od niego odszkodowania. Na przykład, jeśli uległeś wypadkowi w pracy, a Twój prawnik błędnie zgłosił roszczenie wobec Twojego pracodawcy, a nie przeciwko producentowi sprzętu.

 • Pominięcie istotnych dowodów

Obowiązkiem Twojego pełnomocnika prawnego jest dokładne zbadanie wszelkich dowodów, które mogłyby pomóc uzasadnić Twoje roszczenia w sądzie. Jeśli tego nie zrobi, może pominąć istotny materiał dowodowy, co będzie miało szkodliwy wpływ na powodzenie Twojego roszczenia.

 • Udzielenie nieprawidłowej porady na temat finansowania lub ubezpieczenia sprawy

Jeśli Twój prawnik dostarczy Ci błędnych informacji na temat ubezpieczenia ochrony prawnej zawieranego po zdarzeniu lub innych istotnych kwestii dotyczących finansowania Twojej sprawy, może zostać uznany winnym zaniedbania zawodowego.

 • Nieodpowiednie reprezentowanie klienta w sądzie

Może się okazać, że Twój prawnik nie reprezentował Cię wystarczająco dobrze w sądzie - być może nie przygotował odpowiednich dokumentów sądowych lub wysłał do sądu kogoś, kto nie znał Twojej sprawy wystarczająco dobrze, aby móc Cię właściwie reprezentować.

 • Rozstrzygnięcie roszczenia na niekorzyść klienta

Jeśli Twój prawnik rozstrzygnął roszczenie, które później okazało się być warte o wiele więcej, możesz domagać się od niego pokrycia różnicy.

To tylko niektóre z przykładowych zaniedbań reprezentantów prawnych. Jeśli uważasz, że Twoja sprawa nie została poprowadzona należycie, nasi eksperci z zakresu zaniedbań zawodowych chętnie to z Tobą omówią - bez żadnych kosztów i zobowiązań, dzięki czemu będziesz mógł podjąć w pełni świadomą decyzję, czy wystąpić z roszczeniem.

Przeczytaj mniej