8.5 | 117 Reviews

Zaniedbania Finansowe

Roszczenia dotyczące zaniedbań finansowych mogą obejmować szeroki zakres produktów, w tym hipoteki, inwestycje, emerytury i renty.

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Dochodzenie odszkodowania za zaniedbania finansowe

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba roszczeń dotyczących zaniedbania obowiązków zawodowych zgłaszanych wobec doradców finansowych, szczególnie z tytułu sprzedaży niewłaściwych produktów finansowych. Roszczenia te mogą obejmować szeroką gamę produktów, w tym kredyty hipoteczne, inwestycje i produkty emerytalne.

Podobnie jak w przypadku innych specjalistów, doradcy finansowi, konsultanci finansowi i brokerzy kredytów hipotecznych powinni działać z zachowaniem należytej staranności, umiejętności i kompetencji zawodowych, w odniesieniu do standardów i ustawowych norm regulujących pracę sektora usług finansowych. Z tego powodu rynek usług finansowych jest tak silnie regulowany. Jednak pomyłki, przeoczenia i problemy zdarzają się często, pomimo wszystkich kodeksów i przepisów regulujących pracę specjalistów tego sektora.

Kancelaria Your Legal Friend oferuje pomoc i doradztwo, jeśli czujesz, że ucierpiałeś z powodu niedbałej, niewłaściwej lub po prostu zwodniczej porady. Jesteśmy ekspertami w analizie roszczeń dotyczących zaniedbań finansowych i możemy Ci pomóc ubiegać się o odszkodowanie, na które zasługujesz, jeśli otrzymana przez Ciebie porada była nieprawidłowa.

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Naszym Zespołem ds. Zaniedbań Zawodowych kieruje starszy adwokat Claire Critchley, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze złożonych roszczeń przeciwko różnym profesjonalistom,

Obejmuje to roszczenia przeciwko geodetom, architektom, agentom nieruchomości i prawnikom, a także spory finansowe dotyczące sprzedaży niewłaściwych kredytów hipotecznych oraz zmiennych stóp procentowych.

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Nie chodzi wcale o rzekomą kulturę kompensacyjną. Chcemy po prostu bronić praw ludzi, którzy cierpią z tego powodu.

Claire Critchley

Kierownik Działu Zaniedbań Zawodowych

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Zrozumienie, co poszło nie tak
Step
2
Przegląd stosownych dokumentów
Step
3
Uzyskanie wstępnej odpowiedzi na Twoją skargę
Step
4
Wysłanie pisma roszczeniowego
Step
5
Szczegółowa odpowiedź specjalisty
Step
86
Wszczęcie postępowania sądowegoPrzygotowanie szczegółowego oświadczenia
Step
7
Uzyskanie opinii biegłych
Step
68
Przygotowanie szczegółowego oświadczeniaWszczęcie postępowania sądowego
Step
9
Uczestnictwo w rozprawie sądowej
Step
10
Przyznanie odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie mogą być zaniedbania księgowego?

Przekazanie księgowemu wszystkich swoich informacji finansowych oznacza obdarzenie go ogromnym zaufaniem jako specjalisty. Jako klient ufasz, że księgowy będzie działał w Twoim najlepszym interesie, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności i doświadczenie, aby zapewnić, by Twoje sprawy finansowe były poukładane, a zobowiązania podatkowe należycie spełnione.

Niestety, księgowi nie są odporni na popełnianie błędów, a gdy taki błąd wkradnie się w zeznanie podatkowe klienta lub księgi rachunkowe firmy, konsekwencje tego mogą być ogromne. Pomimo różnych kodeksów, przepisów i zasad regulujących pracę sektora finansowego, w dalszym ciągu dochodzi niestety do pomyłek, które prowadzą do rzeczywistych strat finansowych ze strony klientów.

Oto przykłady sytuacji, które mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń:

 • Błędy w wypełnieniu deklaracji podatkowej

Jako klient racjonalnie oczekujesz, że księgowy wypełni poprawnie i kompleksowo Twoją deklarację podatkową. Jeśli tak się nie stanie, a Ty otrzymasz grzywnę lub astronomiczny rachunek z Urzędu Skarbowego, możesz mieć podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Błędy w przygotowaniu ksiąg rachunkowych

To ważne, aby księgi rachunkowe firmy były zawsze prawidłowo prowadzone, a jeśli księgowy popełni błędy w ich przygotowaniu, może to oznaczać straty finansowe.

 • Kary lub grzywny nałożone przez Urząd Skarbowy za spóźnione dostarczenie dokumentów

Jeśli księgowy spóźni się z przesłaniem do Urzędu Skarbowego ważnego dokumentu, za co zostanie na Ciebie nałożona grzywna lub kara, możesz mieć podstawy do dochodzenia wobec niego roszczeń odszkodowawczych.

 • Zapłacenie zbyt wysokich podatków

Jeśli okaże się, że Twój księgowy popełnił błąd w zeznaniach podatkowych, skutkiem czego zapłaciłeś zbyt wysokie podatki, możesz złożyć roszczenie o zaniedbanie zawodowe.

 • Nie dotrzymanie terminu złożenia ksiąg rachunkowych i deklaracji podatkowych firmy

Jeśli księgowy nie dotrzyma terminu składania ksiąg rachunkowych i deklaracji podatkowych firmy i z tego powodu poniesiesz straty finansowe (w postaci nałożonej grzywny lub kary), możesz wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania zawodowego.

Przeczytaj mniej

Jakie mogą być zaniedbania doradcy finansowego?

Na niezależnych doradcach finansowych (zwanych także IFA), konsultantach finansowych i brokerach spoczywa obowiązek dbania o dobro swoich klientów. Zatrudniając ich, klient ma prawo oczekiwać, że ​​wykorzystają wszystkie swoje umiejętności i kompetencje, aby zapewnić mu pozytywny wynik finansowy. Dzięki tak wielu zasadom, rozporządzeniom i kodeksom, regulującym działanie branży finansowej, powinieneś być spokojny, że Twój doradca finansowy należycie zadba o Twoje interesy.

Niestety, istnieją doradcy finansowi, którzy popełniają błędy w swojej pracy - a jeśli te błędy mają negatywny wpływ na stan Twoich finansów, możesz mieć prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Oto kilka przykładów zaniedbań zawodowych doradców finansowych:

 • Złe doradztwo inwestycyjne

Jeśli otrzymasz złą poradę inwestycyjną od swojego doradcy finansowego, która negatywnie wpłynie na stan Twoich finansów, możesz wystąpić przeciwko niemu z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Udzielenie porady niezgodnej z Twoim podejściem do ryzyka

Wszyscy dobrzy doradcy finansowi powinni wziąć pod uwagę Twoje podejście do ryzyka, a jeśli zaoferują porady niezgodne z Twoim stanowiskiem lub takie, które nie w pełni biorą je pod uwagę i doprowadzi to do utraty pieniędzy, możesz je odzyskać za pośrednictwem roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego .

 • Gwałtowny spadek wartości inwestycji

Jeśli wartość jednej z Twoich inwestycji dramatycznie spadnie lub stanie się niemal bezwartościowa, możesz wnieść roszczenie odszkodowawcze wobec doradcy, który polecił Ci tę inwestycję.

 • Utrata pieniądzy na inwestycjach, które miały być obarczone "niewielkim ryzykiem"

Jeśli zostałeś wyraźnie poinformowany, że dana inwestycja jest obarczona jedynie niewielkim stopniem ryzyka, to naturalne, że oczekujesz choćby niewielkiego zysku. Jeśli doświadczyłeś strat związanych z inwestycją, o której zapewniano Cię, że jest obarczona niskim poziomem ryzyka, możesz być w stanie złożyć roszczenie przeciwko doradcy, który Ci ją polecił.

 • Doradca otrzymał ogromną prowizję za polecenie Ci niewłaściwego produktu

Jeśli doradca finansowy doradził Ci zainwestowanie w produkt nieodpowiedni dla Twoich potrzeb, dzięki czemu on sam otrzymał dużą prowizję - możesz dochodzić wobec niego roszczeń z powodu zaniedbania zawodowego.

 • Niewłaściwe porady dotyczące emerytur lub rent dożywotnich

Doradcy finansowi są również po to, aby doradzić w sprawie właściwego planu emerytalnego lub renty dożywotniej, ale jeśli udzielone Ci porady okazały się nieprawidłowe i w rezultacie nie otrzymujesz zwiększonej renty, możesz mieć prawo do odszkodowania za zaniedbanie zawodowe.

Jeśli dotyczy Cię którykolwiek z wyżej wymienionych problemów lub jeśli uważasz, że Twój doradca finansowy działał w sposób niedbały, nasz specjalistyczny zespół ekspertów ds. zaniedbań zawodowych pomoże Ci odzyskać poniesione straty.

Przeczytaj mniej

Jakie mogą być zaniedbania brokera ubezpieczeniowego?

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej domu, samochodu, biznesu, ubezpieczenia  zdrowotnego lub turystycznego ma zapewnić Ci spokój, wiedząc, że wszelkie nieoczekiwane koszty lub wydatki zostaną pokryte. Brokerzy ubezpieczeniowi są ekspertami w znajdowaniu odpowiednich polis z właściwym zakresem ochrony, zapewniających klientom stosowne zabezpieczenie.

Niestety, niektórzy brokerzy ubezpieczeniowi działają niedbale i mogą narazić klientów na straty finansowe w przypadku zgłoszenia roszczenia w ramach wykupionej polisy. Jeśli doznałeś strat finansowych w wyniku działań brokera ubezpieczeniowego, możesz być w stanie wystąpić z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego.

Istnieje wiele sytuacji, w których broker ubezpieczeniowy mógł dopuścić się zaniedbania:

 • Polisa ubezpieczeniowa nie została wykupiona, mimo że za nią zapłaciłeś

Jeśli chcąc zgłosić szkodę w ramach swojej polisy, odkryjesz nagle, że Twój broker ubezpieczeniowy nigdy jej nie wykupił, mimo że wziął od Ciebie pieniądze, możesz domagać się odszkodowania z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Nie poinformowanie o najważniejszych warunkach i ograniczeniach polisy

Przed wykupieniem polisy ubezpieczeniowej obowiązkiem brokera jest zadbanie o to, abyś w pełni zrozumiał kluczowe warunki i ograniczenia polisy oraz upewnienie się, że spełnia ona Twoje potrzeby. Jeśli Twój broker nie poinformował Cię o ograniczeniach polisy, a Twoje późniejsze roszczenia zostaną odrzucone, możesz mieć prawo do odszkodowania.

 • Nie poinformowanie o dacie odnowienia polisy

W przypadku polis ubezpieczeniowych, które wymagają regularnego przedłużania, broker ubezpieczeniowy musi poinformować Cię o dacie odnowienia polisy, abyś mógł podjąć stosowne działania we właściwym czasie i zapewnić, by ochrona ubezpieczeniowa nie została przerwana. Jeśli broker nie poinformuje Cię o tych terminach, a Ty zostaniesz bez ubezpieczenia, możesz wystąpić przeciwko niemu z roszczeniem.

 • Przekazanie ubezpieczycielowi nieprawidłowych informacji

Jeśli informacje przekazane ubezpieczycielowi nie pokrywają się z Twoimi danymi osobowymi, ubezpieczyciel będzie miał prawo do odmowy wypłacenia jakichkolwiek roszczeń. Jeśli Twój broker przekazał niedokładne informacje o polisie lub Twojej sytuacji, co spowodowało unieważnienie ubezpieczenia, możesz wystąpić wobec niego z roszczeniem o zaniedbanie zawodowe.

Przeczytaj mniej

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Trudno ocenić, jak długo od początku do końca  zajmie dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego, ponieważ każde roszczenie jest unikalne, jeśli chodzi o strony i kwestie, których dotyczy.

Istnieje jednak Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach dotyczących Zaniedbań Zawodowych, który ma zastosowanie w większości roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych oraz Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach z Branży Budowlanej i Projektowej, który dotyczy specjalistów sektora budowlanego.

Może minąć rok, zanim sam protokół przedprocesowy zostanie wyczerpany, jeśli będą wymagane dodatkowe dowody lub ekspertyzy. Jeśli konieczne będzie wszczęcie czynności procesowych, mogą minąć ponad 2 lata od momentu złożenia skargi do daty rozprawy; jednak w bardzo niewiele przypadkach faktycznie dochodzi do procesu.

Przeczytaj mniej

Przekazanie księgowemu wszystkich swoich informacji finansowych oznacza obdarzenie go ogromnym zaufaniem jako specjalisty. Jako klient ufasz, że księgowy będzie działał w Twoim najlepszym interesie, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności i doświadczenie, aby zapewnić, by Twoje sprawy finansowe były poukładane, a zobowiązania podatkowe należycie spełnione.

Niestety, księgowi nie są odporni na popełnianie błędów, a gdy taki błąd wkradnie się w zeznanie podatkowe klienta lub księgi rachunkowe firmy, konsekwencje tego mogą być ogromne. Pomimo różnych kodeksów, przepisów i zasad regulujących pracę sektora finansowego, w dalszym ciągu dochodzi niestety do pomyłek, które prowadzą do rzeczywistych strat finansowych ze strony klientów.

Oto przykłady sytuacji, które mogą stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń:

 • Błędy w wypełnieniu deklaracji podatkowej

Jako klient racjonalnie oczekujesz, że księgowy wypełni poprawnie i kompleksowo Twoją deklarację podatkową. Jeśli tak się nie stanie, a Ty otrzymasz grzywnę lub astronomiczny rachunek z Urzędu Skarbowego, możesz mieć podstawy do dochodzenia roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Błędy w przygotowaniu ksiąg rachunkowych

To ważne, aby księgi rachunkowe firmy były zawsze prawidłowo prowadzone, a jeśli księgowy popełni błędy w ich przygotowaniu, może to oznaczać straty finansowe.

 • Kary lub grzywny nałożone przez Urząd Skarbowy za spóźnione dostarczenie dokumentów

Jeśli księgowy spóźni się z przesłaniem do Urzędu Skarbowego ważnego dokumentu, za co zostanie na Ciebie nałożona grzywna lub kara, możesz mieć podstawy do dochodzenia wobec niego roszczeń odszkodowawczych.

 • Zapłacenie zbyt wysokich podatków

Jeśli okaże się, że Twój księgowy popełnił błąd w zeznaniach podatkowych, skutkiem czego zapłaciłeś zbyt wysokie podatki, możesz złożyć roszczenie o zaniedbanie zawodowe.

 • Nie dotrzymanie terminu złożenia ksiąg rachunkowych i deklaracji podatkowych firmy

Jeśli księgowy nie dotrzyma terminu składania ksiąg rachunkowych i deklaracji podatkowych firmy i z tego powodu poniesiesz straty finansowe (w postaci nałożonej grzywny lub kary), możesz wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania zawodowego.

Przeczytaj mniej

Na niezależnych doradcach finansowych (zwanych także IFA), konsultantach finansowych i brokerach spoczywa obowiązek dbania o dobro swoich klientów. Zatrudniając ich, klient ma prawo oczekiwać, że ​​wykorzystają wszystkie swoje umiejętności i kompetencje, aby zapewnić mu pozytywny wynik finansowy. Dzięki tak wielu zasadom, rozporządzeniom i kodeksom, regulującym działanie branży finansowej, powinieneś być spokojny, że Twój doradca finansowy należycie zadba o Twoje interesy.

Niestety, istnieją doradcy finansowi, którzy popełniają błędy w swojej pracy - a jeśli te błędy mają negatywny wpływ na stan Twoich finansów, możesz mieć prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Oto kilka przykładów zaniedbań zawodowych doradców finansowych:

 • Złe doradztwo inwestycyjne

Jeśli otrzymasz złą poradę inwestycyjną od swojego doradcy finansowego, która negatywnie wpłynie na stan Twoich finansów, możesz wystąpić przeciwko niemu z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Udzielenie porady niezgodnej z Twoim podejściem do ryzyka

Wszyscy dobrzy doradcy finansowi powinni wziąć pod uwagę Twoje podejście do ryzyka, a jeśli zaoferują porady niezgodne z Twoim stanowiskiem lub takie, które nie w pełni biorą je pod uwagę i doprowadzi to do utraty pieniędzy, możesz je odzyskać za pośrednictwem roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego .

 • Gwałtowny spadek wartości inwestycji

Jeśli wartość jednej z Twoich inwestycji dramatycznie spadnie lub stanie się niemal bezwartościowa, możesz wnieść roszczenie odszkodowawcze wobec doradcy, który polecił Ci tę inwestycję.

 • Utrata pieniądzy na inwestycjach, które miały być obarczone "niewielkim ryzykiem"

Jeśli zostałeś wyraźnie poinformowany, że dana inwestycja jest obarczona jedynie niewielkim stopniem ryzyka, to naturalne, że oczekujesz choćby niewielkiego zysku. Jeśli doświadczyłeś strat związanych z inwestycją, o której zapewniano Cię, że jest obarczona niskim poziomem ryzyka, możesz być w stanie złożyć roszczenie przeciwko doradcy, który Ci ją polecił.

 • Doradca otrzymał ogromną prowizję za polecenie Ci niewłaściwego produktu

Jeśli doradca finansowy doradził Ci zainwestowanie w produkt nieodpowiedni dla Twoich potrzeb, dzięki czemu on sam otrzymał dużą prowizję - możesz dochodzić wobec niego roszczeń z powodu zaniedbania zawodowego.

 • Niewłaściwe porady dotyczące emerytur lub rent dożywotnich

Doradcy finansowi są również po to, aby doradzić w sprawie właściwego planu emerytalnego lub renty dożywotniej, ale jeśli udzielone Ci porady okazały się nieprawidłowe i w rezultacie nie otrzymujesz zwiększonej renty, możesz mieć prawo do odszkodowania za zaniedbanie zawodowe.

Jeśli dotyczy Cię którykolwiek z wyżej wymienionych problemów lub jeśli uważasz, że Twój doradca finansowy działał w sposób niedbały, nasz specjalistyczny zespół ekspertów ds. zaniedbań zawodowych pomoże Ci odzyskać poniesione straty.

Przeczytaj mniej

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej domu, samochodu, biznesu, ubezpieczenia  zdrowotnego lub turystycznego ma zapewnić Ci spokój, wiedząc, że wszelkie nieoczekiwane koszty lub wydatki zostaną pokryte. Brokerzy ubezpieczeniowi są ekspertami w znajdowaniu odpowiednich polis z właściwym zakresem ochrony, zapewniających klientom stosowne zabezpieczenie.

Niestety, niektórzy brokerzy ubezpieczeniowi działają niedbale i mogą narazić klientów na straty finansowe w przypadku zgłoszenia roszczenia w ramach wykupionej polisy. Jeśli doznałeś strat finansowych w wyniku działań brokera ubezpieczeniowego, możesz być w stanie wystąpić z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego.

Istnieje wiele sytuacji, w których broker ubezpieczeniowy mógł dopuścić się zaniedbania:

 • Polisa ubezpieczeniowa nie została wykupiona, mimo że za nią zapłaciłeś

Jeśli chcąc zgłosić szkodę w ramach swojej polisy, odkryjesz nagle, że Twój broker ubezpieczeniowy nigdy jej nie wykupił, mimo że wziął od Ciebie pieniądze, możesz domagać się odszkodowania z tytułu zaniedbania zawodowego.

 • Nie poinformowanie o najważniejszych warunkach i ograniczeniach polisy

Przed wykupieniem polisy ubezpieczeniowej obowiązkiem brokera jest zadbanie o to, abyś w pełni zrozumiał kluczowe warunki i ograniczenia polisy oraz upewnienie się, że spełnia ona Twoje potrzeby. Jeśli Twój broker nie poinformował Cię o ograniczeniach polisy, a Twoje późniejsze roszczenia zostaną odrzucone, możesz mieć prawo do odszkodowania.

 • Nie poinformowanie o dacie odnowienia polisy

W przypadku polis ubezpieczeniowych, które wymagają regularnego przedłużania, broker ubezpieczeniowy musi poinformować Cię o dacie odnowienia polisy, abyś mógł podjąć stosowne działania we właściwym czasie i zapewnić, by ochrona ubezpieczeniowa nie została przerwana. Jeśli broker nie poinformuje Cię o tych terminach, a Ty zostaniesz bez ubezpieczenia, możesz wystąpić przeciwko niemu z roszczeniem.

 • Przekazanie ubezpieczycielowi nieprawidłowych informacji

Jeśli informacje przekazane ubezpieczycielowi nie pokrywają się z Twoimi danymi osobowymi, ubezpieczyciel będzie miał prawo do odmowy wypłacenia jakichkolwiek roszczeń. Jeśli Twój broker przekazał niedokładne informacje o polisie lub Twojej sytuacji, co spowodowało unieważnienie ubezpieczenia, możesz wystąpić wobec niego z roszczeniem o zaniedbanie zawodowe.

Przeczytaj mniej

Trudno ocenić, jak długo od początku do końca  zajmie dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego, ponieważ każde roszczenie jest unikalne, jeśli chodzi o strony i kwestie, których dotyczy.

Istnieje jednak Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach dotyczących Zaniedbań Zawodowych, który ma zastosowanie w większości roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych oraz Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach z Branży Budowlanej i Projektowej, który dotyczy specjalistów sektora budowlanego.

Może minąć rok, zanim sam protokół przedprocesowy zostanie wyczerpany, jeśli będą wymagane dodatkowe dowody lub ekspertyzy. Jeśli konieczne będzie wszczęcie czynności procesowych, mogą minąć ponad 2 lata od momentu złożenia skargi do daty rozprawy; jednak w bardzo niewiele przypadkach faktycznie dochodzi do procesu.

Przeczytaj mniej

Więcej o nas i naszych usługach

Historia pana Lapwortha

2nd August 2017

W tym artykule poznajemy historię Pana Kennetha Lapwortha, który tragicznie utracił chorującą na raka żonę Elaine….

PRZECZYTAJ WIECEJ