8.5 | 117 Reviews

Odszkodowania za zaniedbania dotyczące nieruchomości

Jeśli coś pójdzie nie tak z zakupem, sprzedażą, budową lub remontem Twojego domu, możesz mieć prawo do odszkodowania.

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Jak możemy Ci pomóc?

Zaniedbanie może mieć poważny wpływ na Twoje finanse. Wyszukaj konkretne rodzaje zaniedbań dotyczących nieruchomości, których doświadczyłeś.

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

Odszkodowania za zaniedbanie dotyczące nieruchomości

Specjaliści od nieruchomości, tacy jak geodeci, prawnicy, budowniczowie lub architekci, nie są odporni na błędy, ale kiedy do takich błędów dochodzi, mogą spowodować straty finansowe lub szkody. Zaniedbania zawodowe i błędy dotyczące nieruchomości mogą dotyczyć wielu kwestii, takich jak: brak rzetelnej porady dotyczącej planów i przepisów budowlanych, zawyżenie wartości nieruchomości, niepoprawnie sporządzone plany architektoniczne lub niezidentyfikowanie widocznych wad konstrukcyjnych.

Kiedy kupujesz nieruchomość, geodeci i prawnicy zajmujący się przenoszeniem tytułu własności odgrywają istotną rolę w tego typu transakcjach. Doświadczenie i wiedzę geodetów wykorzystuje się nie tylko przy dokonywaniu wycen, ale również przy podejmowaniu innych decyzji związanych bezpośrednio z daną nieruchomością. Mimo że przeprowadzanie wycen nieruchomości nie jest nauką ścisłą prawo stanowi, że jeżeli nieruchomość została wyceniona na 10-15 procent wiecej lub mniej od przyjętej wartości rynkowej, to istnieje ryzyko uznania pracy rzeczoznawcy za nierzetelną. Większość roszczeń w stosunku do prawników zajmujących się przenoszeniem tytułu własności wiąże się z brakiem dostatecznego zbadania tytułu własności i kwestii dotyczących danej nieruchomości.

Jeżeli zdecydujesz się na rozbudowę lub budowę domu, prawdopodobnie będziesz potrzebować usług architekta i firmy budowlanej. Zaniedbania architektów zazwyczaj dotyczą sporządzania planów, wniosków o pozwolenie na budowę czy projektów budowy lub rozbudowy domu. Jeśli architekt pełni również funkcję kierownik budowy lub zarządza pracą w zespole budowlanym, może nie wywiązać się z obowiązku właściwego zarządzania projektem, powodując błędy i straty finansowe.

Kiedy powierzamy prace budowlane fachowcom, muszą oni upewnić się, że ich praca jest bezpieczna i zgodna z przepisami budowlanymi oraz innymi ustalonymi normami. Tak więc roszczenia zazwyczaj dotyczą pracy, która nie spełnia tych wymagań, nieukończenia prac w rozsądnym terminie  lub niezrealizowania wymaganych prac w ustalonym wcześniej budżecie.

Jeśli doznałeś strat finansowych lub szkód wynikających z zaniedbania specjalistów od nieruchomości ważne jest, aby zasięgnąć porady prawnej w celu ustalenia Twoich praw. Your Legal Friend służy pomocą w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Rozumiemy, że dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbania może być stresującym procesem - szczególnie, jeśli jednocześnie próbujesz ratować nieudany projekt budowlany.

Odszkodowania za zaniedbania dotyczące nieruchomości

Właśnie dlatego nasz profesjonalny zespół prawny jest zawsze pod ręką, aby wspierać Cię na każdym etapie procesu dochodzenia odszkodowania. Szybko ustalimy charakter wstępnej umowy pomiędzy Tobą a specjalistą oraz to czy nie wywiązał się on odpowiednio z powierzonego zadania.

Naszym Zespołem ds. Zaniedbań Zawodowych kieruje starszy adwokat Claire Critchley, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze złożonych roszczeń przeciwko różnym profesjonalistom, w tym inspektorom budowlanym, architektom, agentom nieruchomości i prawnikom, a także zajmuje się sporami finansowymi dotyczącymi sprzedaży niewłaściwych kredytów hipotecznych oraz zmiennych stóp procentowych.

Claire posiada również rozległe doświadczenie w obsłudze prawnej dużych firm i instytucji finansowych, szczególnie w sporach z zakresu naruszenia umowy, windykacji należności i postępowania upadłościowego. Claire obecnie stoi na czele toczącego się postępowania grupowego dotyczącego dochodzenia roszczeń w związku z £2- milionową inwestycją w nieruchomość zwaną Enterprise House w Leicester.

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Nie chodzi wcale o rzekomą kulturę kompensacyjną. Chcemy po prostu bronić praw ludzi, którzy cierpią z tego powodu.

Claire Critchley

Kierownik Działu Zaniedbań Zawodowych

Odpowiedzi na Twoje pytania

Ile mam czasu na zgłoszenie roszczenia?

Musisz wszcząć postępowanie sądowe w ciągu sześciu lat od dnia, w którym doszło do zaniedbania lub trzech lat, od kiedy dowiedziałeś się lub powinieneś był wiedzieć, że poniosłeś straty. W przypadku szkód niejawnych, istnieje ostateczny termin piętnastu lat, w którym musisz złożyć roszczenie. Nie wszczęcie postępowania w tym okresie oznacza, że ​​prawdopodobnie utracisz prawo do dochodzenia roszczeń i nie otrzymasz odszkodowania od specjalisty, który dopuścił się zaniedbania.

Jak długo będzie trwało moje roszczenie?

Trudno ocenić, jak długo od początku do końca  zajmie dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego, ponieważ każde roszczenie jest unikalne, jeśli chodzi o strony i kwestie, których dotyczy. 

Istnieje jednak Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach dotyczących Zaniedbań Zawodowych, który ma zastosowanie w większości roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych oraz Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach z Branży Budowlanej i Projektowej, który dotyczy specjalistów sektora budowlanego.

Może minąć rok, zanim sam protokół przedprocesowy zostanie wyczerpany, jeśli będą wymagane dodatkowe dowody lub ekspertyzy. Jeśli konieczne będzie wszczęcie czynności procesowych, mogą minąć ponad 2 lata od momentu złożenia skargi do daty rozprawy; jednak w bardzo niewiele przypadkach faktycznie dochodzi do procesu.

Musisz wszcząć postępowanie sądowe w ciągu sześciu lat od dnia, w którym doszło do zaniedbania lub trzech lat, od kiedy dowiedziałeś się lub powinieneś był wiedzieć, że poniosłeś straty. W przypadku szkód niejawnych, istnieje ostateczny termin piętnastu lat, w którym musisz złożyć roszczenie. Nie wszczęcie postępowania w tym okresie oznacza, że ​​prawdopodobnie utracisz prawo do dochodzenia roszczeń i nie otrzymasz odszkodowania od specjalisty, który dopuścił się zaniedbania.

Trudno ocenić, jak długo od początku do końca  zajmie dochodzenie roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego, ponieważ każde roszczenie jest unikalne, jeśli chodzi o strony i kwestie, których dotyczy. 

Istnieje jednak Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach dotyczących Zaniedbań Zawodowych, który ma zastosowanie w większości roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych oraz Protokół Postępowania Przedprocesowego w Sprawach z Branży Budowlanej i Projektowej, który dotyczy specjalistów sektora budowlanego.

Może minąć rok, zanim sam protokół przedprocesowy zostanie wyczerpany, jeśli będą wymagane dodatkowe dowody lub ekspertyzy. Jeśli konieczne będzie wszczęcie czynności procesowych, mogą minąć ponad 2 lata od momentu złożenia skargi do daty rozprawy; jednak w bardzo niewiele przypadkach faktycznie dochodzi do procesu.

Więcej o nas i naszych usługach

Historia pana Lapwortha

2nd August 2017

W tym artykule poznajemy historię Pana Kennetha Lapwortha, który tragicznie utracił chorującą na raka żonę Elaine….

PRZECZYTAJ WIECEJ