8.5 | 117 Reviews

Roszczenia z Tytułu Zaniedbań w Domach Opieki

1 na 5 domów opieki w Wielkiej Brytanii nie ma wystarczającej liczby personelu, aby zapewnić mieszkańcom bezpieczną opiekę.

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Dochodzenie odszkodowania za zaniedbania w domu opieki

Jeden na pięć domów opieki na terenie Wielkiej Brytanii nie posiada wystarczającej liczby pracowników w celu zapewnienia rezydentom dobrej, bezpiecznej opieki. (Care Quality Commission report, 2013/14).

W ostatnich latach domy opieki znalazły się w centrum uwagi mediów z powodu publikacji krytycznych raportów dotyczących standardów oferowanej opieki, które wykazały zaniedbania i nadużycia w wielu tego rodzaju placówkach.

Podjęcie decyzji o umieszczeniu członka rodziny w domu opieki jest często trudne. Decyzja o wyborze domu opieki opiera się na zaufaniu.  Oczekiwałeś opieki na odpowiednim poziomie, jednak zarówno Ty jak i Twoja rodzina czujecie się głęboko zawiedzeni.

Brak odpowiedniego nadzoru personelu

Chociaż wiele domów opieki zapewnia znakomitą opiekę, niestety nie zawsze tak jest.

W niektórych domach opieki brakuje odpowiedniego nadzoru personelu, a pracownicy nie posiadają doświadczenia i ukończonych szkoleń, które są niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu codziennej opieki dla osób starszych, w gorszej kondycji fizycznej lub psychicznej.

Zmartwiona i pełna lęku rodzina chce wiedzieć dlaczego „pozwolono na zaistnienie warunków panujących w danym domu opieki", a ich ukochana osoba wydaje się „być pozbawiona wszelkiego poczucia godności".

Jeśli podejrzewasz, że starszy krewny nie otrzymuje opieki na odpowiednim poziomie lub jest celowo zaniedbywany, być może masz podstawy do:

 • Wszczęcia roszczenia z tytułu zaniedbań wobec domu opieki i
 • Dochodzenia odszkodowania w imieniu członka rodziny będącego rezydentem domu opieki

Dedykowany zespół kancelarii Your Legal Friend posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu wielu różnych przypadków, w których standardy leczenia i opieki spadły poniżej przyjętych standardów, dzięki czemu osoby odpowiedzialne za takie sytuacje poniosły stosowne konsekwencje.

Możemy Ci pomóc:

 • Ustalić, czy starszy członek rodziny nie otrzymał oczekiwanego standardu opieki lub został poddany nadużyciom
 • Zapewnić, by Twoja skarga została wysłuchana
 • Uzyskać odszkodowanie za doznaną krzywdę lub poniesioną szkodę.
Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Naszym Zespołem ds. Zaniedbań Zawodowych kieruje starszy adwokat Claire Critchley, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze złożonych roszczeń przeciwko różnym profesjonalistom,

Obejmuje to roszczenia przeciwko geodetom, architektom, agentom nieruchomości i prawnikom, a także spory finansowe dotyczące sprzedaży niewłaściwych kredytów hipotecznych oraz zmiennych stóp procentowych.

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Nie chodzi wcale o rzekomą kulturę kompensacyjną. Chcemy po prostu bronić praw ludzi, którzy cierpią z tego powodu.

Claire Critchley

Kierownik Działu Zaniedbań Zawodowych

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Zrozumienie, co poszło nie tak
Step
2
Przegląd stosownych dokumentów
Step
3
Uzyskanie wstępnej odpowiedzi na Twoją skargę
Step
4
Wysłanie pisma roszczeniowego
Step
5
Szczegółowa odpowiedź specjalisty
Step
86
Wszczęcie postępowania sądowegoPrzygotowanie szczegółowego oświadczenia
Step
7
Uzyskanie opinii biegłych
Step
68
Przygotowanie szczegółowego oświadczeniaWszczęcie postępowania sądowego
Step
9
Uczestnictwo w rozprawie sądowej
Step
10
Przyznanie odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Czy mam prawo do odszkodowania za zaniedbanie w domu opieki?

Być może masz podstawy do ubiegania się o odszkodowanie od domu opieki z tytułu zaniedbań, jeśli Ty lub bliska Ci osoba doznała szkód w wyniku zaniedbań obejmujących następujące obowiązki:

 • Regularne kąpiele, mycie i sprzątanie  
 • Zapewnienie żywności i wody, by nie doprowadzić do odwodnienia i niedożywienia
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do podnoszenia pacjentów. Jego brak może prowadzić do powstania urazu i szkody.
 • Zapewnienie odpowiednich leków i opieki medycznej, gdy jest to wymagane
 • Dostarczenie czystej pościeli i zmiany ubrań
 • Zapobieganie lub leczenie istniejących odleżyn czy owrzodzenia
 • Zapobieganie upadkom, powodującym złamania lub urazy głowy i kręgosłupa
 • Zapobieganie nieostrożnemu przewożeniu rezydenta podczas przemieszczania go
 • Używanie odpowiednich środków wspomagających mobilność i zapewnienie właściwego nadzoru
 • Zapobieganie błędom administracyjnym.
Przeczytaj mniej

Co stanowi nadużycie w domu opieki?

 • Napaść i przemoc psychiczną;
 • Obraźliwe komentarze, obelżywy język, krzyczenie i groźby/czyny;
 • Brak opieki nad pacjentami o słabej kondycji intelektualnej;
 • Zniewagi osobiste oraz brak współczucia i empatii;
 • Błędy w postępowaniu personelu;
 • Wstrzymywanie niezbędnego pożywienia, opieki fizycznej i pomocy medycznej;
 • Inne przypadki maltretowania i przemocy.

Jakie są oznaki zaniedbań lub stosowania przemocy w domu opieki?

Jest niemal pewne, że od razu poczujesz, że „coś jest nie tak", ponieważ:

 • Twój bliski nie 'jest sobą'- zdecydowana zmiana w zachowaniu lub niezrozumiałe zachowanie.
 • Problemy zdrowotne - takie jak odleżyny lub utrata wagi.
 • Problemy z higieną osobistą- takie jak silny zapach moczu wskazujący na niezaspokojenie podstawowych potrzeb.
 • Odwodnienie- opiekunowie nie upewnili się, że osoba starsza pozostająca pod ich opieką pije wystarczającą ilość płynów. Może to prowadzić do częstych infekcji dróg moczowych. Czy woda lub sok są dostępne w zasięgu ręki?
 • Leki- stan osoby starszej może się zmienić z powodu przedawkowania lub nieprzyjmowania leku. Jak często Twój krewny miał wizyty lekarza rodzinnego, który dokonywał przeglądu leków? Czy diagramy leków są dokładne i aktualne?

Prośby o pomoc lub dzwonki  - jak szybko są one odbierane przez pracowników? Czy Twój krewny może dosięgnąć swojego dzwonka, czy też jest on poza zasięgiem?

 • Dostęp - czy drzwi są zabezpieczone kodem tak, aby personel towarzyszył rezydentom przy przemieszczaniu się między piętrami? Czy wejścia i wyjścia z budynku są zabezpieczone, aby zatrzymać zagubionych i bezradnych mieszkańców przed opuszczeniem budynku i narażeniem się na krzywdę? Czy wyjścia przeciwpożarowe są utrzymane w dobrym stanie?
 • Wypadki- mogą się zdarzyć i zdarzają się w domach opieki. Często są one spowodowane przez nieostrożność personelu.
 • Urazy- nagłe pojawienie się siniaka, nacięć, zadrapań, które nie wyglądają raczej na skutek upadku lub wypadku są najbardziej oczywistymi oznakami przemocy fizycznej.

 

Wypadki mogą jednak być także spowodowane przez zaniedbanie, ponieważ: 

 • Nie dostarczono odpowiedniego sprzętu lub nie był on utrzymywany w odpowiednim stanie
 • Brak wystarczającej ilości personelu.
Przeczytaj mniej

Jakie są statystyki dotyczące zaniedbań w domach opieki?

 • Liczba osób w wieku 85 i więcej wzrosła o 30% między 2005 a 2014 r. (Office for National Statistics, 2013)

Od 2005/6 do 2012/13 liczba osób starszych korzystających z:

 • Domów opieki- wzrosła o ponad 21%, z 135,000 do 164,000.
 • Opieki pielęgniarskiej- wzrosła o 22%, z 65,000 do 79,000. (Care in Crisis Report  - Age UK, 2014)

W badaniach przeprowadzonych pomiędzy 2013/2014 na potrzeby Care Quality Commission Study stwierdzono:

 • Dużą różnorodność w jakości opieki oferowanej osobom dorosłym;
 • Rezydenci w domach opieki (niepielęgniarskiej) generalnie otrzymywali lepszą opiekę niż rezydenci w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • Jeden na pięć domów opieki nie zatrudnia wystarczającej liczby personelu, który mógłby zapewnić rezydentom dobrą i bezpieczną opiekę;
 • Zgodność z przepisami była o 10 -15% wyższa w domach opieki z zarejestrowanym kierownikiem. (‘State of Care’ annual report on health and social care in England, 2013/14)
 • 132 samorządy zarejestrowały 176,000 alarmów asekuracyjnych w latach 2012/13 (był to wzrost o 27,000 (20%) w porównaniu do 2011/12);

78% lokalnych samorządów zaobserwowało wzrost użycia alarmów w latach 2012-13. (hscisc - Abuse of Vulnerable Adults in England, 2012/13)

Przeczytaj mniej

W jaki sposób Your Legal Friend może Ci pomóc?

Jako doświadczony zespół specjalistów ds. zaniedbań klinicznych, wiemy, że jeśli Ty i Twoja rodzina martwicie się o leczenie i opiekę nad krewnym w domu opieki lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czujecie się niezmiernie zawiedzeni i będziecie chcieli, aby osoby odpowiedzialne za wyrządzoną krzywdę i cierpienie zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, że wszystkie ofiary zaniedbań zostaną wysłuchane, co być może zapobiegnie cierpieniom innych.

Być może masz podstawy do ubiegania się o odszkodowanie od domu opieki z tytułu zaniedbań, jeśli Ty lub bliska Ci osoba doznała szkód w wyniku zaniedbań obejmujących następujące obowiązki:

 • Regularne kąpiele, mycie i sprzątanie  
 • Zapewnienie żywności i wody, by nie doprowadzić do odwodnienia i niedożywienia
 • Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do podnoszenia pacjentów. Jego brak może prowadzić do powstania urazu i szkody.
 • Zapewnienie odpowiednich leków i opieki medycznej, gdy jest to wymagane
 • Dostarczenie czystej pościeli i zmiany ubrań
 • Zapobieganie lub leczenie istniejących odleżyn czy owrzodzenia
 • Zapobieganie upadkom, powodującym złamania lub urazy głowy i kręgosłupa
 • Zapobieganie nieostrożnemu przewożeniu rezydenta podczas przemieszczania go
 • Używanie odpowiednich środków wspomagających mobilność i zapewnienie właściwego nadzoru
 • Zapobieganie błędom administracyjnym.
Przeczytaj mniej
 • Napaść i przemoc psychiczną;
 • Obraźliwe komentarze, obelżywy język, krzyczenie i groźby/czyny;
 • Brak opieki nad pacjentami o słabej kondycji intelektualnej;
 • Zniewagi osobiste oraz brak współczucia i empatii;
 • Błędy w postępowaniu personelu;
 • Wstrzymywanie niezbędnego pożywienia, opieki fizycznej i pomocy medycznej;
 • Inne przypadki maltretowania i przemocy.

Jest niemal pewne, że od razu poczujesz, że „coś jest nie tak", ponieważ:

 • Twój bliski nie 'jest sobą'- zdecydowana zmiana w zachowaniu lub niezrozumiałe zachowanie.
 • Problemy zdrowotne - takie jak odleżyny lub utrata wagi.
 • Problemy z higieną osobistą- takie jak silny zapach moczu wskazujący na niezaspokojenie podstawowych potrzeb.
 • Odwodnienie- opiekunowie nie upewnili się, że osoba starsza pozostająca pod ich opieką pije wystarczającą ilość płynów. Może to prowadzić do częstych infekcji dróg moczowych. Czy woda lub sok są dostępne w zasięgu ręki?
 • Leki- stan osoby starszej może się zmienić z powodu przedawkowania lub nieprzyjmowania leku. Jak często Twój krewny miał wizyty lekarza rodzinnego, który dokonywał przeglądu leków? Czy diagramy leków są dokładne i aktualne?

Prośby o pomoc lub dzwonki  - jak szybko są one odbierane przez pracowników? Czy Twój krewny może dosięgnąć swojego dzwonka, czy też jest on poza zasięgiem?

 • Dostęp - czy drzwi są zabezpieczone kodem tak, aby personel towarzyszył rezydentom przy przemieszczaniu się między piętrami? Czy wejścia i wyjścia z budynku są zabezpieczone, aby zatrzymać zagubionych i bezradnych mieszkańców przed opuszczeniem budynku i narażeniem się na krzywdę? Czy wyjścia przeciwpożarowe są utrzymane w dobrym stanie?
 • Wypadki- mogą się zdarzyć i zdarzają się w domach opieki. Często są one spowodowane przez nieostrożność personelu.
 • Urazy- nagłe pojawienie się siniaka, nacięć, zadrapań, które nie wyglądają raczej na skutek upadku lub wypadku są najbardziej oczywistymi oznakami przemocy fizycznej.

 

Wypadki mogą jednak być także spowodowane przez zaniedbanie, ponieważ: 

 • Nie dostarczono odpowiedniego sprzętu lub nie był on utrzymywany w odpowiednim stanie
 • Brak wystarczającej ilości personelu.
Przeczytaj mniej
 • Liczba osób w wieku 85 i więcej wzrosła o 30% między 2005 a 2014 r. (Office for National Statistics, 2013)

Od 2005/6 do 2012/13 liczba osób starszych korzystających z:

 • Domów opieki- wzrosła o ponad 21%, z 135,000 do 164,000.
 • Opieki pielęgniarskiej- wzrosła o 22%, z 65,000 do 79,000. (Care in Crisis Report  - Age UK, 2014)

W badaniach przeprowadzonych pomiędzy 2013/2014 na potrzeby Care Quality Commission Study stwierdzono:

 • Dużą różnorodność w jakości opieki oferowanej osobom dorosłym;
 • Rezydenci w domach opieki (niepielęgniarskiej) generalnie otrzymywali lepszą opiekę niż rezydenci w zakładach opiekuńczo-leczniczych;
 • Jeden na pięć domów opieki nie zatrudnia wystarczającej liczby personelu, który mógłby zapewnić rezydentom dobrą i bezpieczną opiekę;
 • Zgodność z przepisami była o 10 -15% wyższa w domach opieki z zarejestrowanym kierownikiem. (‘State of Care’ annual report on health and social care in England, 2013/14)
 • 132 samorządy zarejestrowały 176,000 alarmów asekuracyjnych w latach 2012/13 (był to wzrost o 27,000 (20%) w porównaniu do 2011/12);

78% lokalnych samorządów zaobserwowało wzrost użycia alarmów w latach 2012-13. (hscisc - Abuse of Vulnerable Adults in England, 2012/13)

Przeczytaj mniej

Jako doświadczony zespół specjalistów ds. zaniedbań klinicznych, wiemy, że jeśli Ty i Twoja rodzina martwicie się o leczenie i opiekę nad krewnym w domu opieki lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, czujecie się niezmiernie zawiedzeni i będziecie chcieli, aby osoby odpowiedzialne za wyrządzoną krzywdę i cierpienie zostały pociągnięte do odpowiedzialności.

Kancelaria Your Legal Friend jest oddana kwestii zapewnienia, że wszystkie ofiary zaniedbań zostaną wysłuchane, co być może zapobiegnie cierpieniom innych.

Więcej o nas i naszych usługach

Historia pana Lapwortha

2nd August 2017

W tym artykule poznajemy historię Pana Kennetha Lapwortha, który tragicznie utracił chorującą na raka żonę Elaine….

PRZECZYTAJ WIECEJ