8.5 | 117 Reviews

Roszczenia z tytułu zaniedbań zawodowych

Wprowadzające w błąd porady wykwalifikowanego specjalisty mogą spowodować znaczne straty finansowe lub inne szkody.

Your Legal Friend client Mr Dowse

"Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę"

Pan Dowse
Leeds

Jak możemy Ci pomóc?

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

Dochodzenie odszkodowania za zaniedbanie zawodowe

Każdego dnia tysiące ludzi polega na profesjonalnych poradach w różnych dziedzinach swojego życia. Od agentów nieruchomości doradzających przy zakupie nowego domu, po brokerów ubezpieczeniowych zapewniających, aby ich klienci byli objęci stosowną ochroną ubezpieczeniową w domu, na wakacjach i na drodze - specjaliści oferują istotne porady i wykonują mnóstwo ważnych czynności w imieniu swoich klientów.

Jeśli zasięgasz profesjonalnej porady wykwalifikowanego prawnika, architekta, doradcy finansowego, geodety czy brokera ubezpieczeniowego, oczekujesz, że ich wskazówki będą zgodne z najlepszymi praktykami w danym sektorze. Niestety, w niektórych przypadkach takie porady bywają błędne lub mylące, co może powodować znaczne straty finansowe.

Wszyscy specjaliści, niezależnie od obszaru ich specjalizacji, mają obowiązek dbania o dobro swoich klientów i zachowania należytej staranności. W przypadku naruszenia tego obowiązku, który spowodowałby straty finansowe lub inne szkody, klient może wystąpić z roszczeniem z tytułu zaniedbania zawodowego. Tego typu roszczenia stały się ostatnio coraz powszechniejsze, ponieważ konsumenci stają się bardziej świadomi swoich praw i mają większy dostęp do profesjonalnych porad prawnych.

To ważne, aby zgłaszając roszczenia z tytułu zaniedbań zawodowych, zwrócić się o pomoc do specjalistycznej kancelarii prawnej, która posiada rozległe doświadczenie w tego rodzaju złożonych i trudnych sprawach. Kancelaria Your Legal Friend jest prawdziwym ekspertem w zakresie roszczeń dotyczących zaniedbań zawodowych i zatrudnia zespół doświadczonych radców prawnych, którzy zajmują się wyłącznie tego rodzaju sprawami. Staramy się wykorzystywać całą naszą wiedzę i doświadczenie, aby pomóc naszym klientom w uzyskaniu odszkodowania, na które zasługują.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Naszym Zespołem ds. Zaniedbań Zawodowych kieruje starszy adwokat Claire Critchley, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze złożonych roszczeń przeciwko różnym profesjonalistom,

Roszczenia z tytułu zaniedbań zawodowych

Obejmuje to roszczenia przeciwko geodetom, architektom, agentom nieruchomości i prawnikom, a także spory finansowe dotyczące sprzedaży niewłaściwych kredytów hipotecznych oraz zmiennych stóp procentowych.

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Nie chodzi wcale o rzekomą kulturę kompensacyjną. Chcemy po prostu bronić praw ludzi, którzy cierpią z tego powodu.

Claire Critchley

Kierownik Działu Zaniedbań Zawodowych

Odpowiedzi na Twoje pytania

Czym jest zaniedbanie zawodowe?

Profesjonalna porada może przybierać wiele form. Może to być porada wykwalifikowanego prawnika zajmującego się transakcją kupna nieruchomości lub rozwodem, może to być architekt lub geodeta doradzający Ci w sprawie rozbudowy domu lub doradca finansowy zajmujący się Twoimi inwestycjami czy planowaniem świadczeń emerytalnych. Niezależnie od rodzaju specjalisty, którego zatrudniasz, oczekujesz, że ich porady będą zgodne z najlepszą praktyką w danej branży.

Jednak każdy specjalista może dopuścić się zaniedbania w sposobie egzekucji Twoich instrukcji lub jakości świadczonych porad. Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej typowych przykładów zaniedbań zawodowych, które mogą spowodować u klientów znaczne straty finansowe i stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych.

Czym jest "obowiązek dochowania należytej staranności" w przypadku zaniedbań zawodowych?

Po pierwsze, musisz udowodnić, że dany specjalista jest zobowiązany względem Ciebie do zachowania należytej staranności. Jeśli pomiędzy specjalistą a klientem istnieje pisemne zlecenie bądź umowa, może to stanowić dowód istnienia tego obowiązku. W niektórych sytuacjach może nie być pomiędzy stronami pisemnej umowy lub kontraktu, ale jeśli specjalista twierdzi, że posiada specjalistyczną wiedzę fachową i doradza klientowi, można założyć, że ma wobec niego obowiązek dochowania należytej staranności.

W większości przypadków powód jest osobą, która pierwotnie zatrudniła specjalistę, ale w pewnych okolicznościach specjalista może mieć również obowiązek dochowania należytej staranności wobec osób trzecich (na przykład prawnik sporządzający testament może mieć obowiązek dochowania należytej staranności również wobec krewnych swojego klienta).

Następną rzeczą, którą musisz udowodnić jest to, że pierwotny obowiązek dochowania należytej staranności został przez specjalistę naruszony. Ważne jest, aby rozróżnić tutaj nieprawidłową poradę i błędną poradę. Może być trudne do udowodnienia, że doszło do ​​zaniedbania, jeśli specjalista twierdzi, że jego porady lub działania były wynikiem różnicy w opiniach. Jeśli specjalista udowodni, że działał w sposób akceptowany przez jego izbę zawodową - nawet jeśli porada, której udzielił była formalnie nieprawidłowa - nie będzie można dowieść, że dopuścił się on zaniedbania.

W celu udowodnienia wyraźnego naruszenia obowiązku należy wykazać, że działania lub porady specjalisty spadły poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty z danej branży - niezależnie od tego, czy jest on świeżo wykwalifikowanym nowicjuszem, czy też praktykuje od dziesięcioleci.

Przeczytaj mniej

Co muszę wiedzieć przed rozpoczęciem roszczenia dotyczącego zaniedbania zawodowego?

Aby udowodnić, że doszło do zaniedbania zawodowego, musisz przedstawić dowody na to, że zostały spełnione trzy różne kryteria:

1. Musisz udowodnić, że dany specjalista miał wobec Ciebie obowiązek dochowania należytej staranności.

Jeśli pomiędzy specjalistą a klientem istnieje pisemne zlecenie bądź umowa, może to stanowić dowód istnienia tego obowiązku. W niektórych sytuacjach może nie być pomiędzy stronami pisemnej umowy lub kontraktu, ale jeśli specjalista twierdzi, że posiada specjalistyczną wiedzę fachową i doradza klientowi, można założyć, że ma wobec niego obowiązek dochowania należytej staranności.

W większości przypadków powód jest osobą, która pierwotnie zatrudniła specjalistę, ale w pewnych okolicznościach specjalista może mieć również obowiązek dochowania należytej staranności wobec osób trzecich (na przykład prawnik sporządzający testament może mieć obowiązek dochowania należytej staranności również wobec krewnych swojego klienta).

2. Musisz udowodnić, że działania specjalisty (lub ich brak) naruszyły ten obowiązek poniżej przyjętych norm, których zachowania klient mógłby oczekiwać od kompetentnego specjalisty w danej dziedzinie.

Ważne jest, aby rozróżnić tutaj nieprawidłową poradę i błędną poradę. Może być trudne do udowodnienia, że doszło do ​​zaniedbania, jeśli specjalista twierdzi, że jego porady lub działania były wynikiem różnicy w opiniach. Jeśli specjalista udowodni, że działał w sposób akceptowany przez jego izbę zawodową - nawet jeśli porada, której udzielił była formalnie nieprawidłowa - nie będzie można dowieść, że dopuścił się on zaniedbania.

W celu udowodnienia wyraźnego naruszenia obowiązku należy wykazać, że działania lub porady specjalisty spadły poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty z danej branży - niezależnie od tego, czy jest on świeżo wykwalifikowanym nowicjuszem, czy też praktykuje od dziesięcioleci.

3. Związek przyczynowo-skutkowy i straty finansowe

Naruszenie obowiązku dochowania należytej staranności musi bezpośrednio spowodować pewne szkody. W większości przypadków chodzi o straty finansowe, ale istnieją przykłady, w których doszło do uszkodzenia mienia lub obrażeń fizycznych.

Jeśli doznałeś strat finansowych, ale nie można ich bezsprzecznie powiązać z zaniedbaniem zawodowym, Twoje roszczenie może nie zakończyć się sukcesem. Podobnie, jeśli otrzymałeś błędną poradę, ale nie spowodowała ona u Ciebie żadnych strat finansowych czy innych szkód.

Ważne jest, aby móc udowodnić, że zaniedbanie było kluczowym czynnikiem powodującym poniesione straty finansowe. Często strata spowodowana jest kombinacją czynników, więc powód musi udowodnić, że zaniedbanie zawodowe było główną lub przynajmniej poważną przyczyną poniesionej straty. Jeśli strata wynikała częściowo z zaniedbania zawodowego, a częściowo z własnych działań klienta, Sąd może obniżyć wysokość odszkodowania, aby  odzwierciedlić fakt, że klient jest częściowo odpowiedzialny za poniesione szkody.

Kiedy zostanie udowodniony związek pomiędzy zaniedbaniem a stratą, kolejnym krokiem będzie oszacowanie wartości poniesionych przez Ciebie strat. Na przykład, jeśli rzeczoznawca miałby znacznie zaniżyć wycenę nieruchomości, którą klient sprzeda po tej niższej cenie, Sąd obliczy stratę w oparciu o rzeczywistą wartość rynkową danej nieruchomości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że oczekuje się, iż powód będzie dążył do racjonalnego ograniczenia rozmiarów poniesionej szkody. Jeśli powód przyczyni się do zwiększenia własnych strat w wyniku nierozsądnych działań, nie będzie mógł odzyskać wartości tych zwiększonych strat w ramach roszczenia.

Powód ma obowiązek spróbować ograniczyć swoje straty do minimum. Nazywa się to "łagodzeniem skutków". Tak więc, jeśli powód może zrobić coś, aby zmniejszyć szkodę, powinien to uczynić - na przykład poddać się leczeniu fizjoterapeutycznemu, jeśli pomogłoby mu ono w szybszym powrocie do zdrowia. Jeśli powód  tego nie zrobi, Sąd może odpowiednio zmniejszyć kwotę żądanego odszkodowania do sumy, jaką by otrzymał, gdyby  spróbował złagodzić poniesione przez siebie straty.

Przed rozpoczęciem roszczenia dotyczącego zaniedbania zawodowego należy również rozważyć następujące kwestie:

Proporcjonalność
Jeśli Twoja sprawa jest wyjątkowo złożona i podejrzewasz, że oskarżony o zaniedbanie specjalista będzie bronił się do końca, istnieje prawdopodobieństwo, że koszty prawne roszczenia mogą lawinowo wzrosnąć ponad plan. W niektórych przypadkach koszty dochodzenia odszkodowania mogą znacznie przewyższyć wartość samego roszczenia. Warto zatem zastanowić się przed rozpoczęciem sprawy, ile jesteś gotów wydać na pokrycie kosztów prawnych roszczenia.

Finansowanie
Kancelaria Your Legal Friend oferujemy kilka różnych opcji finansowania sprawy, aby nasi klienci mogli wybrać tę najbardziej odpowiednią dla ich budżetu i konkretnego roszczenia. Nie oferujemy umowy płatności honorarium po wygranej sprawie (ang. no win, no fee) w przypadku większości roszczeń dotyczących zaniedbań zawodowych, warto zatem rozważyć element ryzyka przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu sprawy.

Limity czasowe
Sprawy zaniedbań zawodowych ulegają przedawnieniu po sześciu latach od daty zaniedbania. Istnieje jednak kilka wyjątków, które powodują, że ten termin może zostać wydłużony. Jeśli zaniedbanie ujawniło się dopiero w późniejszym okresie, termin przedawnienia wynosi trzy lata od dnia, w którym zaniedbanie stało się oczywiste. W przypadku szkód niejawnych, istnieje ostateczny termin piętnastu lat. Zawsze radzimy klientom, aby jak najszybciej zasięgnęli porady prawnej, by ich roszczenie nie uległo przedawnieniu.

Przeczytaj mniej

Profesjonalna porada może przybierać wiele form. Może to być porada wykwalifikowanego prawnika zajmującego się transakcją kupna nieruchomości lub rozwodem, może to być architekt lub geodeta doradzający Ci w sprawie rozbudowy domu lub doradca finansowy zajmujący się Twoimi inwestycjami czy planowaniem świadczeń emerytalnych. Niezależnie od rodzaju specjalisty, którego zatrudniasz, oczekujesz, że ich porady będą zgodne z najlepszą praktyką w danej branży.

Jednak każdy specjalista może dopuścić się zaniedbania w sposobie egzekucji Twoich instrukcji lub jakości świadczonych porad. Poniżej przedstawiamy niektóre z najbardziej typowych przykładów zaniedbań zawodowych, które mogą spowodować u klientów znaczne straty finansowe i stać się podstawą roszczeń odszkodowawczych.

Po pierwsze, musisz udowodnić, że dany specjalista jest zobowiązany względem Ciebie do zachowania należytej staranności. Jeśli pomiędzy specjalistą a klientem istnieje pisemne zlecenie bądź umowa, może to stanowić dowód istnienia tego obowiązku. W niektórych sytuacjach może nie być pomiędzy stronami pisemnej umowy lub kontraktu, ale jeśli specjalista twierdzi, że posiada specjalistyczną wiedzę fachową i doradza klientowi, można założyć, że ma wobec niego obowiązek dochowania należytej staranności.

W większości przypadków powód jest osobą, która pierwotnie zatrudniła specjalistę, ale w pewnych okolicznościach specjalista może mieć również obowiązek dochowania należytej staranności wobec osób trzecich (na przykład prawnik sporządzający testament może mieć obowiązek dochowania należytej staranności również wobec krewnych swojego klienta).

Następną rzeczą, którą musisz udowodnić jest to, że pierwotny obowiązek dochowania należytej staranności został przez specjalistę naruszony. Ważne jest, aby rozróżnić tutaj nieprawidłową poradę i błędną poradę. Może być trudne do udowodnienia, że doszło do ​​zaniedbania, jeśli specjalista twierdzi, że jego porady lub działania były wynikiem różnicy w opiniach. Jeśli specjalista udowodni, że działał w sposób akceptowany przez jego izbę zawodową - nawet jeśli porada, której udzielił była formalnie nieprawidłowa - nie będzie można dowieść, że dopuścił się on zaniedbania.

W celu udowodnienia wyraźnego naruszenia obowiązku należy wykazać, że działania lub porady specjalisty spadły poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty z danej branży - niezależnie od tego, czy jest on świeżo wykwalifikowanym nowicjuszem, czy też praktykuje od dziesięcioleci.

Przeczytaj mniej

Aby udowodnić, że doszło do zaniedbania zawodowego, musisz przedstawić dowody na to, że zostały spełnione trzy różne kryteria:

1. Musisz udowodnić, że dany specjalista miał wobec Ciebie obowiązek dochowania należytej staranności.

Jeśli pomiędzy specjalistą a klientem istnieje pisemne zlecenie bądź umowa, może to stanowić dowód istnienia tego obowiązku. W niektórych sytuacjach może nie być pomiędzy stronami pisemnej umowy lub kontraktu, ale jeśli specjalista twierdzi, że posiada specjalistyczną wiedzę fachową i doradza klientowi, można założyć, że ma wobec niego obowiązek dochowania należytej staranności.

W większości przypadków powód jest osobą, która pierwotnie zatrudniła specjalistę, ale w pewnych okolicznościach specjalista może mieć również obowiązek dochowania należytej staranności wobec osób trzecich (na przykład prawnik sporządzający testament może mieć obowiązek dochowania należytej staranności również wobec krewnych swojego klienta).

2. Musisz udowodnić, że działania specjalisty (lub ich brak) naruszyły ten obowiązek poniżej przyjętych norm, których zachowania klient mógłby oczekiwać od kompetentnego specjalisty w danej dziedzinie.

Ważne jest, aby rozróżnić tutaj nieprawidłową poradę i błędną poradę. Może być trudne do udowodnienia, że doszło do ​​zaniedbania, jeśli specjalista twierdzi, że jego porady lub działania były wynikiem różnicy w opiniach. Jeśli specjalista udowodni, że działał w sposób akceptowany przez jego izbę zawodową - nawet jeśli porada, której udzielił była formalnie nieprawidłowa - nie będzie można dowieść, że dopuścił się on zaniedbania.

W celu udowodnienia wyraźnego naruszenia obowiązku należy wykazać, że działania lub porady specjalisty spadły poniżej standardów, których można oczekiwać od kompetentnego profesjonalisty z danej branży - niezależnie od tego, czy jest on świeżo wykwalifikowanym nowicjuszem, czy też praktykuje od dziesięcioleci.

3. Związek przyczynowo-skutkowy i straty finansowe

Naruszenie obowiązku dochowania należytej staranności musi bezpośrednio spowodować pewne szkody. W większości przypadków chodzi o straty finansowe, ale istnieją przykłady, w których doszło do uszkodzenia mienia lub obrażeń fizycznych.

Jeśli doznałeś strat finansowych, ale nie można ich bezsprzecznie powiązać z zaniedbaniem zawodowym, Twoje roszczenie może nie zakończyć się sukcesem. Podobnie, jeśli otrzymałeś błędną poradę, ale nie spowodowała ona u Ciebie żadnych strat finansowych czy innych szkód.

Ważne jest, aby móc udowodnić, że zaniedbanie było kluczowym czynnikiem powodującym poniesione straty finansowe. Często strata spowodowana jest kombinacją czynników, więc powód musi udowodnić, że zaniedbanie zawodowe było główną lub przynajmniej poważną przyczyną poniesionej straty. Jeśli strata wynikała częściowo z zaniedbania zawodowego, a częściowo z własnych działań klienta, Sąd może obniżyć wysokość odszkodowania, aby  odzwierciedlić fakt, że klient jest częściowo odpowiedzialny za poniesione szkody.

Kiedy zostanie udowodniony związek pomiędzy zaniedbaniem a stratą, kolejnym krokiem będzie oszacowanie wartości poniesionych przez Ciebie strat. Na przykład, jeśli rzeczoznawca miałby znacznie zaniżyć wycenę nieruchomości, którą klient sprzeda po tej niższej cenie, Sąd obliczy stratę w oparciu o rzeczywistą wartość rynkową danej nieruchomości.

Ważne jest, aby zrozumieć, że oczekuje się, iż powód będzie dążył do racjonalnego ograniczenia rozmiarów poniesionej szkody. Jeśli powód przyczyni się do zwiększenia własnych strat w wyniku nierozsądnych działań, nie będzie mógł odzyskać wartości tych zwiększonych strat w ramach roszczenia.

Powód ma obowiązek spróbować ograniczyć swoje straty do minimum. Nazywa się to "łagodzeniem skutków". Tak więc, jeśli powód może zrobić coś, aby zmniejszyć szkodę, powinien to uczynić - na przykład poddać się leczeniu fizjoterapeutycznemu, jeśli pomogłoby mu ono w szybszym powrocie do zdrowia. Jeśli powód  tego nie zrobi, Sąd może odpowiednio zmniejszyć kwotę żądanego odszkodowania do sumy, jaką by otrzymał, gdyby  spróbował złagodzić poniesione przez siebie straty.

Przed rozpoczęciem roszczenia dotyczącego zaniedbania zawodowego należy również rozważyć następujące kwestie:

Proporcjonalność
Jeśli Twoja sprawa jest wyjątkowo złożona i podejrzewasz, że oskarżony o zaniedbanie specjalista będzie bronił się do końca, istnieje prawdopodobieństwo, że koszty prawne roszczenia mogą lawinowo wzrosnąć ponad plan. W niektórych przypadkach koszty dochodzenia odszkodowania mogą znacznie przewyższyć wartość samego roszczenia. Warto zatem zastanowić się przed rozpoczęciem sprawy, ile jesteś gotów wydać na pokrycie kosztów prawnych roszczenia.

Finansowanie
Kancelaria Your Legal Friend oferujemy kilka różnych opcji finansowania sprawy, aby nasi klienci mogli wybrać tę najbardziej odpowiednią dla ich budżetu i konkretnego roszczenia. Nie oferujemy umowy płatności honorarium po wygranej sprawie (ang. no win, no fee) w przypadku większości roszczeń dotyczących zaniedbań zawodowych, warto zatem rozważyć element ryzyka przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu sprawy.

Limity czasowe
Sprawy zaniedbań zawodowych ulegają przedawnieniu po sześciu latach od daty zaniedbania. Istnieje jednak kilka wyjątków, które powodują, że ten termin może zostać wydłużony. Jeśli zaniedbanie ujawniło się dopiero w późniejszym okresie, termin przedawnienia wynosi trzy lata od dnia, w którym zaniedbanie stało się oczywiste. W przypadku szkód niejawnych, istnieje ostateczny termin piętnastu lat. Zawsze radzimy klientom, aby jak najszybciej zasięgnęli porady prawnej, by ich roszczenie nie uległo przedawnieniu.

Przeczytaj mniej

Więcej o nas i naszych usługach

Historia pana Lapwortha

2nd August 2017

W tym artykule poznajemy historię Pana Kennetha Lapwortha, który tragicznie utracił chorującą na raka żonę Elaine….

PRZECZYTAJ WIECEJ