8.5 | 117 Reviews

Wypadki na budowie

Twój przewodnik po wypadkach na placu budowy

Your Legal Friend client Mr Dowse

"Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę"

Pan Dowse
Leeds

Odszkodowanie za wypadek na budowie

Branża budowlana w dalszym ciągu ma najwyższy wskaźnik wypadków i ofiar śmiertelnych w Wielkiej Brytanii. Pomimo znacznego zmniejszenia liczby wypadków na placu budowy w ciągu ostatnich dwudziestu lat, według danych Brytyjskiego Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (ang. Health and Safety Executive), przemysł budowlany nadal pozostaje sektorem wysokiego ryzyka dla wypadków przy pracy. Każdego roku co setny pracownik budowlany doświadcza poważnych obrażeń na placu budowy (HSE, 2014) i pracownicy placu budowy są statystycznie najbardziej narażeni na odniesienie katastrofalnych urazów w pracy. Najbardziej narażone na wypadek lub poważne obrażenia są osoby pracujące na niewielkich placach budowy.

Najpowszechniejsze rodzaje wypadków na budowie  obejmują: upadki z wysokości, potknięcia i poślizgnięcia oraz uderzenia przez poruszające się obiekty.

Jeśli pracujesz w budownictwie oczekujesz, że na placu budowy będą obowiązywały przepisy zapobiegające możliwym do uniknięcia wypadkom. Niestety, według Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa (HSE, 2013/2014) na dwóch z pięciu placów budowy „pracownicy nie są należycie chronieni".

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych.

Odszkodowanie za wypadek na budowie

Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków na wakacjach za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie są najbardziej powszechne zagrożenia na placu budowy?

Istnieje wiele zagrożeń, nieustannie niedostrzeganych przez kierownictwo budowy - od narażenia na niebezpieczne rodzaje pyłu do nieodpowiednich urządzeń sanitarnych. Do najbardziej powszechnych zagrożeń należą:

 • Brak zabezpieczenia krawędzi na klatkach schodowych i rusztowaniach
 • Niezabezpieczone składowiska materiałów łatwopalnych
 • Niedostateczne wyposażenie w środki ochrony osobistej (PPE)
 • Uszkodzone rusztowania
 • Awaria urządzeń dźwigowych lub uszkodzona uprząż bezpieczeństwa
 • Dachy, zagłębienia w ziemi lub rowy nie są ogrodzone lub nie mają wsparcia
 • Wypadki z udziałem wózków widłowych lub wywrotek
 • Wycieki substancji chemicznych
 • Niesprawne wyposażenie lub przyrządy
 • Brak lub niewystarczające szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
 • Samochody ciężarowe, wywrotki i ciężkie maszyny przejeżdżające po nierównym podłożu także stanowią potencjalne zagrożenia wypadkowe i dlatego wymagają ścisłego nadzoru w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Jakie są obowiązki Twojego pracodawcy?

Wszyscy pracodawcy mają obowiązek chronić  swoich pracowników, kontrahentów i odwiedzających plac budowy. Obowiązek ten dotyczy także obowiązkowego noszenia i używania środków bezpieczeństwa oraz w pełni funkcjonalnych środków ochrony osobistej, takich jak kaski, buty ochronne, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne i ochraniacze uszu.

Do kluczowych obszarów odpowiedzialności prawnej zalicza się przeprowadzanie i ciągłą aktualizację ocen ryzyka i bezpiecznych metod pracy, przekazywanie ich na piśmie „wszystkim, którzy powinni je znać".

Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega przepisów prawa dotyczących zapobiegania wypadkom i doznasz obrażeń ciała w pracy, wówczas możesz mieć podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Istnieje wiele zagrożeń, nieustannie niedostrzeganych przez kierownictwo budowy - od narażenia na niebezpieczne rodzaje pyłu do nieodpowiednich urządzeń sanitarnych. Do najbardziej powszechnych zagrożeń należą:

 • Brak zabezpieczenia krawędzi na klatkach schodowych i rusztowaniach
 • Niezabezpieczone składowiska materiałów łatwopalnych
 • Niedostateczne wyposażenie w środki ochrony osobistej (PPE)
 • Uszkodzone rusztowania
 • Awaria urządzeń dźwigowych lub uszkodzona uprząż bezpieczeństwa
 • Dachy, zagłębienia w ziemi lub rowy nie są ogrodzone lub nie mają wsparcia
 • Wypadki z udziałem wózków widłowych lub wywrotek
 • Wycieki substancji chemicznych
 • Niesprawne wyposażenie lub przyrządy
 • Brak lub niewystarczające szkolenia w zakresie bezpieczeństwa
 • Samochody ciężarowe, wywrotki i ciężkie maszyny przejeżdżające po nierównym podłożu także stanowią potencjalne zagrożenia wypadkowe i dlatego wymagają ścisłego nadzoru w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, aby uniknąć poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Wszyscy pracodawcy mają obowiązek chronić  swoich pracowników, kontrahentów i odwiedzających plac budowy. Obowiązek ten dotyczy także obowiązkowego noszenia i używania środków bezpieczeństwa oraz w pełni funkcjonalnych środków ochrony osobistej, takich jak kaski, buty ochronne, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne i ochraniacze uszu.

Do kluczowych obszarów odpowiedzialności prawnej zalicza się przeprowadzanie i ciągłą aktualizację ocen ryzyka i bezpiecznych metod pracy, przekazywanie ich na piśmie „wszystkim, którzy powinni je znać".

Jeśli Twój pracodawca nie przestrzega przepisów prawa dotyczących zapobiegania wypadkom i doznasz obrażeń ciała w pracy, wówczas możesz mieć podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za odniesiony uszczerbek na zdrowiu.