8.5 | 117 Reviews

Wypadki Chemiczne

Twój przewodnik na temat dochodzenia odszkodowania za uraz lub chorobę spowodowaną wypadkiem chemicznym w miejscu pracy.

Your Legal Friend client Mr Dowse

"Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę"

Pan Dowse
Leeds

Odszkodowania za wypadki chemiczne

Poważne urazy spowodowane przez wypadki chemiczne stanowią potencjalne zagrożenia bez względu na rodzaj miejsca pracy. Nie musisz być wcale zatrudniony w fabryce czy zakładzie przetwórczym, by pracować przy przeładunku roztworów chemicznych lub barwników. Bez względu na to, czy jesteś zatrudniony przy zakładzie powłok cynkowych czy też w salonie fryzjerskim, możesz zostać poproszony o wykonanie czynności, która wymaga kontaktu z wysoce toksycznymi lub łatwopalnymi substancjami chemicznymi, bez ukończenia odpowiedniego szkolenia lub bez możliwości korzystania ze stosownych środków ochrony osobistej (PPE).

Bezpośrednia obsługa korozyjnych substancji chemicznych bez odpowiednich rękawic, okularów ochronnych czy kombinezonu roboczego może spowodować poważne oparzenia, zniekształcenia ciała i reakcje alergiczne. Wycieki i przecieki również stanowią powszechne zagrożenie. Jeśli jesteś wystawiony na działanie niebezpiecznych chemikaliów lub substancji na przestrzeni czasu, nie zawsze można łatwo rozpoznać ich wpływ na Twoje zdrowie, aż objawy staną się naprawdę poważne. Kolejnym ryzykiem, na które możesz być narażony jest wdychanie szkodliwych oparów chemicznych, jeśli usterka elektryczna wywołała pożar lub eksplozję.

W niektórych przypadkach pracodawcy mogą po prostu przeoczyć lub zaniedbać podstawowe zasady bezpieczeństwa i narazić zdrowie swoich pracowników na niebezpieczeństwo.

Aby odnieść sukces w przypadku roszczenia z tytułu urazu spowodowanego wypadkiem chemicznym, musisz udowodnić, że Twój pracodawca mógł racjonalnie przewidzieć, że narażenie na kontakt z daną substancją może spowodować uraz lub uszczerbek na zdrowiu.

Jako doświadczeni specjaliści ds. uszczerbku na zdrowiu, mamy ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za wypadki przy pracy. Zależy nam na tym, aby Cię skutecznie przeprowadzić przez wszystkie etapy tego procesu i zapewnić, że Twoje roszczenie będzie starannie i profesjonalnie prowadzone przez doświadczonych adwokatów kancelarii Your Legal Friend, którzy osiągnęli udokumentowane sukcesy w tej dziedzinie.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie są obowiązki Twojego pracodawcy, jeśli chodzi o wypadki chemiczne?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH), pracodawcy są prawnie zobowiązani kontrolować substancje niebezpieczne dla zdrowia oraz zapobiegać ekspozycji na ich działanie poprzez podejmowanie następujących kroków:

 • Dokładną znajomość zagrożeń dla zdrowia pracowników
 • Przeprowadzanie ocen ryzyka pomocnych w przeciwdziałaniu obrażeniom 
 • Wprowadzenie środków kontroli mających na celu zmniejszenie szkodliwości dla zdrowia i upewnienie się, że są one wdrażane.

Pracodawcy muszą również dostarczyć informacje, instruktaż i szkolenia dla pracowników i osób postronnych oraz profilaktyczne badania lekarskie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Substancje chemiczne, ciecze lub barwniki stosowane w wielu miejscach pracy mogą być korozyjne lub toksyczne i powodować obrażenia chemiczne lub inne urazy. Praca ze szkodliwymi i niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy stwarza poważne ryzyko uszczerbku na zdrowiu, jeśli pracodawca nie zapewnia odpowiedniego szkolenia, sprzętu ochronnego i nie próbuje wyeliminować ryzyka tam, gdzie jest to możliwe.

Pracodawca powinien wprowadzić i zapewnić egzekwowanie:

 • Właściwych procedur obchodzenia się i przechowywania potencjalnie szkodliwych substancji
 • Noszenia odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE)

Klasyfikacja chemikaliów obejmuje kategorie takie jak:

 • Działa toksycznie przy wdychaniu i po połknięciu
 • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
 • Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
 • W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Przeczytaj mniej

Jakie są ograniczenia dotyczące najwyższego dopuszczalnego stężenia w środowisku pracy?

Wiele rodzajów substancji, chemikaliów i barwników, które są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, może mieć niezwykle szkodliwe skutki uboczne, w zależności od rodzaju i stopnia kontaktu.

Uszczerbek na zdrowiu może być spowodowany na wiele sposobów, takich jak:

 • Wdychanie oparów
 • Wchłanianie przez skórę
 • Połknięcie
 • Bezpośredni kontakt ze skórą

WELs (ang. workplace exposure limits) to limity brytyjskie, które wskazują, jak długo pracownik może pracować przy stężeniu substancji niebezpiecznych w powietrzu.

Krótkoterminowe - 15 minut - ma to na celu zapobieganie efektom, takim jak podrażnienie oczu, które mogą wystąpić po krótkotrwałym kontakcie.

Długoterminowe - 8 godzin - gdy stężenie jest na niskim poziomie, a skutki urazu chemicznego mogą być znane dopiero, gdy jego objawy się ostatecznie pojawią i będą mogły zostać zdiagnozowane.

Zatrucie chemiczne może prowadzić do różnych objawów, takich jak:

 • Bóle głowy
 • Nudności
 • Wymioty
 • Nieprawidłowe bicie serca
 • Skrócenie oddechu
 • Wysypka lub podrażnienie skóry
Przeczytaj mniej

Zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (COSHH), pracodawcy są prawnie zobowiązani kontrolować substancje niebezpieczne dla zdrowia oraz zapobiegać ekspozycji na ich działanie poprzez podejmowanie następujących kroków:

 • Dokładną znajomość zagrożeń dla zdrowia pracowników
 • Przeprowadzanie ocen ryzyka pomocnych w przeciwdziałaniu obrażeniom 
 • Wprowadzenie środków kontroli mających na celu zmniejszenie szkodliwości dla zdrowia i upewnienie się, że są one wdrażane.

Pracodawcy muszą również dostarczyć informacje, instruktaż i szkolenia dla pracowników i osób postronnych oraz profilaktyczne badania lekarskie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Substancje chemiczne, ciecze lub barwniki stosowane w wielu miejscach pracy mogą być korozyjne lub toksyczne i powodować obrażenia chemiczne lub inne urazy. Praca ze szkodliwymi i niebezpiecznymi substancjami w miejscu pracy stwarza poważne ryzyko uszczerbku na zdrowiu, jeśli pracodawca nie zapewnia odpowiedniego szkolenia, sprzętu ochronnego i nie próbuje wyeliminować ryzyka tam, gdzie jest to możliwe.

Pracodawca powinien wprowadzić i zapewnić egzekwowanie:

 • Właściwych procedur obchodzenia się i przechowywania potencjalnie szkodliwych substancji
 • Noszenia odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE)

Klasyfikacja chemikaliów obejmuje kategorie takie jak:

 • Działa toksycznie przy wdychaniu i po połknięciu
 • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
 • Przechowywać w zamknięciu i poza zasięgiem dzieci
 • W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
Przeczytaj mniej

Wiele rodzajów substancji, chemikaliów i barwników, które są szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, może mieć niezwykle szkodliwe skutki uboczne, w zależności od rodzaju i stopnia kontaktu.

Uszczerbek na zdrowiu może być spowodowany na wiele sposobów, takich jak:

 • Wdychanie oparów
 • Wchłanianie przez skórę
 • Połknięcie
 • Bezpośredni kontakt ze skórą

WELs (ang. workplace exposure limits) to limity brytyjskie, które wskazują, jak długo pracownik może pracować przy stężeniu substancji niebezpiecznych w powietrzu.

Krótkoterminowe - 15 minut - ma to na celu zapobieganie efektom, takim jak podrażnienie oczu, które mogą wystąpić po krótkotrwałym kontakcie.

Długoterminowe - 8 godzin - gdy stężenie jest na niskim poziomie, a skutki urazu chemicznego mogą być znane dopiero, gdy jego objawy się ostatecznie pojawią i będą mogły zostać zdiagnozowane.

Zatrucie chemiczne może prowadzić do różnych objawów, takich jak:

 • Bóle głowy
 • Nudności
 • Wymioty
 • Nieprawidłowe bicie serca
 • Skrócenie oddechu
 • Wysypka lub podrażnienie skóry
Przeczytaj mniej