8.5 | 117 Reviews

Wadliwy sprzęt

Twój przewodnik po wypadkach spowodowanych przez wadliwy sprzęt

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Wypadki spowodowane przez awarie sprzętu w miejscu pracy

Ostatnią rzeczą, której możesz się spodziewać po przyjściu do pracy jest poważny wypadek spowodowany przez maszynę lub sprzęt, który nie jest bezpieczny lub nie działa prawidłowo. 

Ale możesz być jednym z wielu operatorów maszyn, którzy są zmuszeni do używania codziennie sprzętu, który jest zużyty lub uszkodzony i naraża Cię na ciągłe ryzyko utraty palca, kończyny lub nawet śmiertelnego urazu.

Problem wadliwego sprzętu nie ogranicza się do jednej branży, jednak wskaźniki wypadków u osób pracujących w fabrykach, na maszynach, przy obróbce lub na linii montażowej są często znacznie powyżej średniej.

Jeżeli więc ucierpiałeś z powodu wypadku w pracy spowodowanego niebezpiecznymi warunkami pracy, najwyższy czas byś porozmawiał z Your Legal Friend. Posiadamy ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań dotyczących wypadków w pracy. Rozumiemy, że tego typu roszczenia mogą niejednokrotnie okazać się dość skomplikowane - dlatego, że np. pracodawca już dłużej nie prowadzi swojej działalności lub trudno jest ustalić, kto ponosi winę za wypadek. Rozumiemy również obawy i poczucie bezbronności, towarzyszące tego typu urazom czy chorobom. Właśnie dlatego jesteśmy zaangażowani w udzielanie wsparcia na każdym etapie procesu dochodzenia odszkodowania i osiąganiu jak najlepszych rezultatów dla wszystkich naszych klientów. Równocześnie gwarantujemy, że nie wymagamy żadnych opłat z góry.

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przed wadliwym sprzętem?

Twój pracodawca jest odpowiedzialny za to, żeby urządzenia były wyposażone w trwałe i solidne zabezpieczenia, takie jak osłony maszyny i WYŁĄCZNIK awaryjny. Jako operator maszyny powinieneś przejść pełne przeszkolenie i posiadać instrukcje dotyczące czynności, które należy wykonać, aby zapobiec obrażeniom w sytuacji gdy sprzęt nie działa, zablokuje się lub trzeba go szybko wyłączyć w przypadku awarii.

Sprzęt roboczy uważa się za wadliwy, jeśli nie działa zgodnie z przewidywaniami i jeśli wada ta powoduje u pracownika uraz fizyczny. Nawet jeśli sprzęt był niedawno serwisowany i jest zadbany, Twój pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu pracownika, będący rezultatem wadliwie działającego sprzętu.

W wielu przypadkach można wykazać, że pracodawca nie wywiązał się należycie z obowiązku zapewnienia:

  • Regularnej oceny ryzyka
  • Rutynowych kontroli bezpieczeństwa i konserwacji sprzętu
  • Wprowadzenia bezpiecznego systemu pracy
  • Odpowiedniego szkolenia w celu prawidłowego użytkowania sprzętu
Przeczytaj mniej

Twój pracodawca jest odpowiedzialny za to, żeby urządzenia były wyposażone w trwałe i solidne zabezpieczenia, takie jak osłony maszyny i WYŁĄCZNIK awaryjny. Jako operator maszyny powinieneś przejść pełne przeszkolenie i posiadać instrukcje dotyczące czynności, które należy wykonać, aby zapobiec obrażeniom w sytuacji gdy sprzęt nie działa, zablokuje się lub trzeba go szybko wyłączyć w przypadku awarii.

Sprzęt roboczy uważa się za wadliwy, jeśli nie działa zgodnie z przewidywaniami i jeśli wada ta powoduje u pracownika uraz fizyczny. Nawet jeśli sprzęt był niedawno serwisowany i jest zadbany, Twój pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu pracownika, będący rezultatem wadliwie działającego sprzętu.

W wielu przypadkach można wykazać, że pracodawca nie wywiązał się należycie z obowiązku zapewnienia:

  • Regularnej oceny ryzyka
  • Rutynowych kontroli bezpieczeństwa i konserwacji sprzętu
  • Wprowadzenia bezpiecznego systemu pracy
  • Odpowiedniego szkolenia w celu prawidłowego użytkowania sprzętu
Przeczytaj mniej