8.5 | 117 Reviews

Środki Ochrony Osobistej

Urazy w  pracy często zdarzają się dlatego, że pracodawcy nie zapewniają swoim pracownikom odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Your Legal Friend client Mr Dowse

"Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę"

Pan Dowse
Leeds

Dlaczego tak ważny jest sprzęt ochrony osobistej w pracy

Środki ochrony osobistej (PPE), z których korzystasz, stanowią zasadniczą barierę pomiędzy bezpieczeństwem i obrażeniami ciała w miejscu pracy. Wielu wypadków i urazów, do ktorych dochodzi w miejscu pracy można łatwo uniknąć, jeśli noszone są odpowiednie środki ochrony osobistej. 

W świetle prawa Twój pracodawca jest odpowiedzialny za wcześniejszą ocenę każdego zadania oraz za zapewnienie Ci ochrony przed obrażeniami, jeśli coś niespodziewanie poszłoby nie tak. Różne stanowiska pracy posiadają typowe dla siebie zagrożenia i każde zadanie może być przyczyną innego rodzaju wypadku i uszczerbku na zdrowiu.

To nie wystarczy, że Twój pracodawca dostarczy wyposażenie ochronne, które ma Cię chronić przed obrażeniami ciała. Musi również poinstruować Cię, abyś wiedział dlaczego, kiedy i jak prawidłowo używać dostarczonego sprzętu ochronnego. Nieprawidłowe założenie lub używanie sprzętu ochronnego może spowodować jeszcze poważniejszy uszczerbek na zdrowiu.

Wszelkie zapewnione przez pracodawcę wyposażenie ochronne powinno być w dobrym stanie technicznym, działać prawidłowo i nadawać się do zapewnienia użytkownikowi pełnej ochrony przed zagrożeniem o określonym poziomie. Użytkownik sprzętu ochronnego może odnieść poważne obrażenia, gdy używany sprzęt ochronny nie został sprawdzony i odpowiednio zakonserwowany i w rezultacie nie spełnia już wymaganych standardów bezpieczeństwa, ponieważ nie chroni przed obrażeniami w razie wypadku.

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Środki ochrony osobistej

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Obowiązki pracodawców

Zgodnie z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Osobistej w Pracy z 1992 roku (ang. The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992), pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia, że sprzęt ochronny jest dostarczony i wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istnieje nieuniknione ryzyko podczas wykonywania zadań w miejscu pracy.

Wszystkie niezbędne Środki ochrony osobistej powinny być zapewniane pracownikom bezpłatnie i pracodawca nie może żądać od nich jakiegokolwiek wkładu finansowego na poczet zapewnianego sprzętu.

Przepisy wymagają od pracodawcy, aby ten:

 • Odpowiednio ocenił Środki ochrony osobistej przed użyciem, aby upewnić się, że są w stanie zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa
 • Zapewnił środki ochrony osobistej w odpowiednich rozmiarach, aby zapewnić wymaganą ochronę każdemu pracownikomi
 • Przekazał pracownikom instrukcje prawidłowego korzystania ze środków ochrony osobistej
 • Upewnił się, że pracownicy prawidłowo i bezpiecznie przestrzegają instrukcji, których im udzielono
 • Upewnił się, że różne środki ochrony osobistej są ze sobą kompatybilne i można je nosić razem, nie zmniejszając poziomu ochrony zapewnianej przez każdy przedmiot indywidualnie
 • Upewnił się, że sprzęt ochronny jest regularnie konserwowany i prawidłowo przechowywany.
Przeczytaj mniej

Środki ochrony osobistej mogą uratować Ci życie

Pracodawca, kierownik lub przełożony, który twierdzi, że wykonanie zadania "zajmie tylko kilka minut", więc nie warto martwić się o środki ochrony osobistej może narazić Twoje życie.

Jako pracownik zawsze powinieneś być wyposażony w wymagany poziom ochrony, aby zminimalizować potencjalne ryzyko wypadku lub obrażeń podczas wykonywania swojej pracy. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu i masz podstawy, by sądzić, że Twój pracodawca nie wypełnił obowiązku opieki, możesz zdecydować o dochodzeniu roszczenia o odszkodowanie.

Najczęściej poważne urazy w pracy są wynikiem:

 • Używania złego rodzaju rękawic ochronnych, masek lub butów.
 • Nie sprawdzania i utrzymywania w dobrym stanie uprzęży bezpieczeństwa.
 • Wadliwej lub niewystarczającej ochrony oczu lub nauszników.

Jeśli pracodawca nie zapewni odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, może to doprowadzić do trwałego urazu, takiego jak:

 • Amputacje rąk lub palców
 • Złamane lub zgniecione palce
 • Uszkodzenie mózgu w następstwie upadku z wysokości
 • Oparzenia
 • Trwałe podrażnienie skóry
 • Uszkodzenie wzroku

Zdarzają się także wypadki śmiertelne, spowodowane tym, że właściwy sprzęt ochrony osobistej nie był dostępny.

Jeśli doznałeś urazu w pracy, do którego Twoim zdaniem doszło, ponieważ Twój pracodawca nie zapewnił Ci prawidłowego wyposażenia ochronnego lub nie doradził Ci, jak z niego korzystać, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Przeczytaj mniej

Zgodnie z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Osobistej w Pracy z 1992 roku (ang. The Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992), pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia, że sprzęt ochronny jest dostarczony i wykorzystywany wszędzie tam, gdzie istnieje nieuniknione ryzyko podczas wykonywania zadań w miejscu pracy.

Wszystkie niezbędne Środki ochrony osobistej powinny być zapewniane pracownikom bezpłatnie i pracodawca nie może żądać od nich jakiegokolwiek wkładu finansowego na poczet zapewnianego sprzętu.

Przepisy wymagają od pracodawcy, aby ten:

 • Odpowiednio ocenił Środki ochrony osobistej przed użyciem, aby upewnić się, że są w stanie zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa
 • Zapewnił środki ochrony osobistej w odpowiednich rozmiarach, aby zapewnić wymaganą ochronę każdemu pracownikomi
 • Przekazał pracownikom instrukcje prawidłowego korzystania ze środków ochrony osobistej
 • Upewnił się, że pracownicy prawidłowo i bezpiecznie przestrzegają instrukcji, których im udzielono
 • Upewnił się, że różne środki ochrony osobistej są ze sobą kompatybilne i można je nosić razem, nie zmniejszając poziomu ochrony zapewnianej przez każdy przedmiot indywidualnie
 • Upewnił się, że sprzęt ochronny jest regularnie konserwowany i prawidłowo przechowywany.
Przeczytaj mniej

Pracodawca, kierownik lub przełożony, który twierdzi, że wykonanie zadania "zajmie tylko kilka minut", więc nie warto martwić się o środki ochrony osobistej może narazić Twoje życie.

Jako pracownik zawsze powinieneś być wyposażony w wymagany poziom ochrony, aby zminimalizować potencjalne ryzyko wypadku lub obrażeń podczas wykonywania swojej pracy. Jeśli doznałeś uszczerbku na zdrowiu i masz podstawy, by sądzić, że Twój pracodawca nie wypełnił obowiązku opieki, możesz zdecydować o dochodzeniu roszczenia o odszkodowanie.

Najczęściej poważne urazy w pracy są wynikiem:

 • Używania złego rodzaju rękawic ochronnych, masek lub butów.
 • Nie sprawdzania i utrzymywania w dobrym stanie uprzęży bezpieczeństwa.
 • Wadliwej lub niewystarczającej ochrony oczu lub nauszników.

Jeśli pracodawca nie zapewni odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej, może to doprowadzić do trwałego urazu, takiego jak:

 • Amputacje rąk lub palców
 • Złamane lub zgniecione palce
 • Uszkodzenie mózgu w następstwie upadku z wysokości
 • Oparzenia
 • Trwałe podrażnienie skóry
 • Uszkodzenie wzroku

Zdarzają się także wypadki śmiertelne, spowodowane tym, że właściwy sprzęt ochrony osobistej nie był dostępny.

Jeśli doznałeś urazu w pracy, do którego Twoim zdaniem doszło, ponieważ Twój pracodawca nie zapewnił Ci prawidłowego wyposażenia ochronnego lub nie doradził Ci, jak z niego korzystać, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Przeczytaj mniej