8.5 | 117 Reviews

Wypadki Śmiertelne

Twój przewodnik na temat dochodzenia odszkodowań za śmiertelny wypadek w pracy

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny

Na szczęście wypadki śmiertelne w Wielkiej Brytanii zdarzają się stosunkowo rzadko, a wskaźnik obrażeń śmiertelnych jest obecnie najniższy w Europie. Jednakże w budownictwie, produkcji i rolnictwie nadal ma miejsce więcej śmiertelnych wypadków niż w innych branżach przemysłu brytyjskiego. 

Niemal zawsze, rodzina zmarłego najpierw chce się dowiedzieć co się wydarzyło w miejscu pracy i dlaczego ich bliska osoba odniosła śmiertelne obrażenia ciała. Pogodzenie się z nagłą utratą ukochanej osoby jest ogromnym wyzwaniem i pracodawca może nie przedstawić jednoznacznego wyjaśnienia dokładnych okoliczności wypadku. W niektórych przypadkach, odmowa przyjęcia odpowiedzialności może zwiększyć poczucie krzywdy i stresu cierpiącej rodziny, która prawdopodobnie także zostanie zaangażowana w dochodzenie w celu ustalenia okoliczności zgonu.

Żadna kwota odszkodowania nie może zrekompensować utraty członka rodziny i podjęcie decyzji o zasięgnięciu porady prawnej często wiąże się z pokonaniem trudnych przeszkód emocjonalnych.

Uczynienie pierwszego kroku w procesie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za śmiertelny wypadek w pracy nigdy nie jest łatwym zadaniem. W wielu przypadkach rodzina po prostu chce się dowiedzieć, dlaczego doszło do wypadku i dlaczego nie można było mu zapobiec. Pracodawca nie zawsze może bezpośrednio komunikować się z rodziną lub dostarczyć jej kompletnych wyjaśnień na ten temat. Czasem firma może nawet zaprzeczać odpowiedzialności za śmierć w miejscu pracy. Ten czas może być dla rodziny zmarłego bardzo bolesny.

Nagłej utracie członka rodziny wskutek wypadku śmiertelnego w pracy mogą towarzyszyć również inne niepokojące problemy. Pomoc finansowa może być pilnie potrzebna wdowie i dzieciom, którzy w jednej chwili zostali bez środków do życia. Rodzina może mieć także inne zmartwienia - na przykład, co się wydarzy, jeżeli będzie prowadzone dochodzenie koronera.

Żadna kwota odszkodowania nie może zastąpić utraconego członka rodziny. Często może się to stać ogromną przeszkodą emocjonalną do pokonania przed podjęciem decyzji o zasięgnięciu porady prawnej.

Prawnicy kancelarii Your Legal Friend posiadają ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu wielu różnych przypadków okaleczeń i wypadków śmiertelnych. Nasze empatyczne podejście oznacza, iż będziemy ściśle z Tobą współpracować, aby zbudować najlepsze możliwe roszczenie i zapewnić istotną pomoc finansową w tym trudnym okresie.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie są statystyki dotyczące wypadków śmiertelnych?

 • 265 śmiertelnych wypadków w głównych gałęziach przemysłu: budownictwie, przemyśle wytwórczym, rolnictwie, górnictwie i przemyśle wydobywczym, gazownictwie, przemyśle elektrycznym i wodociagowym, kanalizacyjnym, przetwórstwie odpadów i recyklingu.
 • 51 śmiertelnych wypadków wśród pracowników sektora usług – wzrost o 21% od średniej z 42 przypadków w ciągu ostatnich pięciu lat. (Fatal Injuries In the Workplace - Health & Safety Executive, 2014/15)

Kto może się ubiegać o odszkodowanie?

Wniosek o odszkodowanie za wypadek śmiertelny może być wniesiony przez najbliższych zmarłego i / lub osoby, które pozostawały na jego utrzymaniu.

Rodzaje roszczeń, które mogą zostać wniesione w sytuacji wypadku śmiertelnego to zazwyczaj:

Zazwyczaj oba rodzaje roszczeń idą ze sobą w parze, gdzie spadkobiercy i osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego działają razem w dochodzeniu swoich roszczeń.

Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku wypadków śmiertelnych?

Ustawa o wypadkach śmiertelnych z 1976 roku (ang. Fatal Accidents Act 1976)

 • Roszczenie po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych z 1976 r. osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego, mogą wnieść roszczenie o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Jest to stała kwota, która może być wypłacona jedynie osobie, która pozostawała na utrzymaniu zmarłego. W kwietniu 2013 r. kwota ta została zwiększona i obecnie wynosi £12,980. Roszczenie może również obejmować koszty pogrzebu, jeśli są one opłacane przez osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego.

Roszczenie osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego

W większości przypadków do kategorii spadkobierców zmarłego zalicza się osoby pozostające na jego utrzymaniu i zazwyczaj (choć nie zawsze) pozostałych przy życiu małżonka i dzieci. Do spadkobierców zalicza się:

 • Żonę, męża lub partnera
 • Osobę, która mieszkała ze zmarłym nieprzerwanie przez dwa lata
 • Rodzica - jeżeli zmarły miał mniej niż 18 lat.

Celem owego roszczenia jest zapewnienie, by sytuacja materialna osób, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego nie pogorszyła się wskutek śmierci ukochanej osoby. Dlatego wszelkie dochody zmarłego, fundusz emerytalny i wszelkie usługi świadczone na rzecz małżonka lub partnera i dzieci zostaną włączone do roszczenia.

Roszczenie na rzecz osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego może być złożone:

 • Przeciwko pracodawcy zmarłego, który stracił życie w wypadku śmiertelnym, do którego doszło w miejscu pracy.
 • W odniesieniu do strat finansowych – kwoty, przyznanej osobom, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego i były zależne od jego dochodów, emerytury oraz innych zasiłków pracowniczych, jeśli dotyczy.
 • Za usługi - odszkodowanie za usługi wykonywane przez zmarłego na rzecz osób, które pozostawały na jego utrzymaniu, a których nie są one w stanie wykonywać samodzielnie, takie jak zakupy, gotowanie, sprzątanie, ogrodnictwo oraz majsterkowanie.

Obliczając sumę odszkodowania bierze się zwykle pod uwagę przyszłe dochody zmarłego, które mógłby zarobić przez resztę  życia, w tym potencjalne przyszłe awanse i / lub świadczenia emerytalne. Dokonuje się również oceny tego, jaka część dochodów zmarłego zostałaby przeznaczona na osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Przeczytaj mniej
 • 265 śmiertelnych wypadków w głównych gałęziach przemysłu: budownictwie, przemyśle wytwórczym, rolnictwie, górnictwie i przemyśle wydobywczym, gazownictwie, przemyśle elektrycznym i wodociagowym, kanalizacyjnym, przetwórstwie odpadów i recyklingu.
 • 51 śmiertelnych wypadków wśród pracowników sektora usług – wzrost o 21% od średniej z 42 przypadków w ciągu ostatnich pięciu lat. (Fatal Injuries In the Workplace - Health & Safety Executive, 2014/15)

Wniosek o odszkodowanie za wypadek śmiertelny może być wniesiony przez najbliższych zmarłego i / lub osoby, które pozostawały na jego utrzymaniu.

Rodzaje roszczeń, które mogą zostać wniesione w sytuacji wypadku śmiertelnego to zazwyczaj:

Zazwyczaj oba rodzaje roszczeń idą ze sobą w parze, gdzie spadkobiercy i osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego działają razem w dochodzeniu swoich roszczeń.

Ustawa o wypadkach śmiertelnych z 1976 roku (ang. Fatal Accidents Act 1976)

 • Roszczenie po śmierci bliskiej osoby

Zgodnie z Ustawą o wypadkach śmiertelnych z 1976 r. osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego, mogą wnieść roszczenie o odszkodowanie za śmierć bliskiej osoby. Jest to stała kwota, która może być wypłacona jedynie osobie, która pozostawała na utrzymaniu zmarłego. W kwietniu 2013 r. kwota ta została zwiększona i obecnie wynosi £12,980. Roszczenie może również obejmować koszty pogrzebu, jeśli są one opłacane przez osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego.

Roszczenie osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego

W większości przypadków do kategorii spadkobierców zmarłego zalicza się osoby pozostające na jego utrzymaniu i zazwyczaj (choć nie zawsze) pozostałych przy życiu małżonka i dzieci. Do spadkobierców zalicza się:

 • Żonę, męża lub partnera
 • Osobę, która mieszkała ze zmarłym nieprzerwanie przez dwa lata
 • Rodzica - jeżeli zmarły miał mniej niż 18 lat.

Celem owego roszczenia jest zapewnienie, by sytuacja materialna osób, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego nie pogorszyła się wskutek śmierci ukochanej osoby. Dlatego wszelkie dochody zmarłego, fundusz emerytalny i wszelkie usługi świadczone na rzecz małżonka lub partnera i dzieci zostaną włączone do roszczenia.

Roszczenie na rzecz osoby pozostającej na utrzymaniu zmarłego może być złożone:

 • Przeciwko pracodawcy zmarłego, który stracił życie w wypadku śmiertelnym, do którego doszło w miejscu pracy.
 • W odniesieniu do strat finansowych – kwoty, przyznanej osobom, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego i były zależne od jego dochodów, emerytury oraz innych zasiłków pracowniczych, jeśli dotyczy.
 • Za usługi - odszkodowanie za usługi wykonywane przez zmarłego na rzecz osób, które pozostawały na jego utrzymaniu, a których nie są one w stanie wykonywać samodzielnie, takie jak zakupy, gotowanie, sprzątanie, ogrodnictwo oraz majsterkowanie.

Obliczając sumę odszkodowania bierze się zwykle pod uwagę przyszłe dochody zmarłego, które mógłby zarobić przez resztę  życia, w tym potencjalne przyszłe awanse i / lub świadczenia emerytalne. Dokonuje się również oceny tego, jaka część dochodów zmarłego zostałaby przeznaczona na osoby pozostające na jego utrzymaniu.

Przeczytaj mniej