8.5 | 117 Reviews

Potknięcia, Poślizgnięcia i Upadki

Twój przewodnik na temat dochodzenia odszkodowań za potknięcia, poślizgnięcia i upadki w miejscu pracy

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Potknięcia, poślizgnięcia i upadki w miejscu pracy

Potknięcia, poślizgnięcia i upadki to nadal najczęstsze rodzaje wypadków w miejscu pracy. Jeśli z jakiegoś powodu niespodziewanie stracisz równowagę, może się to zakończyć jedynie zranionym palcem u stopy, ale równie dobrze kilkumiesięczną niezdolnością do pracy z powodu poważnego urazu kręgosłupa. 

Prawie 3 na 10 wypadków są spowodowane przez poślizgnięcia i potknięcia (według Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (ang. Health and Safety Executive2013/2014)). Bez względu na to, czy pracujesz w fabryce, magazynie, sklepie czy w biurze, zawsze istnieje ryzyko potknięcia - za każdym razem, gdy przechodzisz po jakiejś powierzchni, wewnątrz lub na zewnątrz swojego miejsca pracy.

Potknięcie na mokrej lub świeżo wypolerowanej podłodze może się zdarzyć już w momencie, gdy wchodzisz rano do pracy. Wypadek może nastąpić, na przykład, gdy brakuje znaków ostrzegawczych, by zwrócić Twoją uwagę, abyś ominął miejsce, gdzie doszło do rozlania płynu na podłodze lub na schodach.

Jeżeli można udowodnić, że w wyniku zaniedbania przez pracodawcę norm bezpieczeństwa i higieny pracy, straciłeś równowagę i się przewrociłeś, doznając uszczerbku na zdrowiu, którego można było uniknąć, możesz mieć prawo do odszkodowania.

Kancelaria Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie w skutecznym dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych dotyczących uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku w pracy. Jeśli doznałeś obrażeń na skutek poślizgnięcia, potknięcia czy upadku, któremu można było zapobiec, nasz specjalistyczny zespół prawny zapewni Ci profesjonalną pomoc w uzyskaniu najwyższego możliwego w danych okolicznościach odszkodowania.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Potknięcia, poślizgnięcia i upadki

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie są najczęstsze przyczyny potknięcia, poślizgnięcia lub upadku w miejscu pracy?

Potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy najczęściej są spowodowane przez:

 • Mokre podłogi – jeśli wyciek lub rozlany płyn nie został wytarty lub nie ustawiono tymczasowego znaku ostrzegawczego. 
 • Nierówne podłogi -  pęknięte lub wyszczerbione stopnie betonowe; metalowe podesty, których powierzchnia wygładziła się z powodu zużycia lub luźne płytki dywanowe.  

Miejsca pracy, w których panuje duży ruch, mogą szybko zostać zaśmiecone, np. przez różnego rodzaju resztki żywności lub odpadki, które mogą spaść na podłogę. Czasami kable elektryczne mogą zostać niewłaściwie zamocowane lub mogą się poluzować. Zawsze jesteś narażony na ryzyko zahaczenia o nie stopą, kolanem, łokciem lub ubraniem w najmniej oczekiwanym momencie. Zagrożenia mogą się stać śmiertelne, jeśli na przykład brakuje poręczy na schodach lub odpowiedniego oświetlenia z powodu przepalonej żarówki. Nie wszystkie kabiny w ciężarówkach firmowych są wyposażone w uchwyty zabezpieczające.

Czasami zdarza się, że kwestie bezpieczeństwa są zaniedbywane przez pracodawcę długookresowo, np. w przypadku: 

 • Wyszczerbionych, popękanych i nierównych posadzek betonowych lub z kostki brukowej
 • Metalowych chodników wytartych do gładkości
 • Luźnych płytek dywanowych ze zwiniętymi rogami
 • Niewystarczającego oświetlenia klatek schodowych, składów lub obszarów magazynowych
 • Niestosownych poręczy lub ich braku

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki nadal pozostają najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń pracowników w miejscu pracy. Możesz być zatrudniony w sektorze, w którym odnotowuje się wysokie ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków, takim jak np:

 • Budownictwo
 • Transport i magazynowanie
 • Produkcja
 • Zdrowie i opieka społeczna

Twój upadek może spowodować jedynie małe rozcięcie lub siniaka, ale równie dobrze może mieć znacznie poważniejsze skutki. Z powodu zwichnięcia kostki lub złamania żebra możesz być niezdolny do pracy przez kilku tygodni, ale jeśli doznasz urazu głowy lub kręgosłupa, to możesz nie być w stanie powrócić do pracy nawet przez wiele miesięcy. W niektórych przypadkach, uraz może spowodować trwałe kalectwo, wymagające interwencji chirurgicznej, długotrwałej opieki, leczenia i rehabilitacji.

Przeczytaj mniej

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Twój pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zapobiegać ryzyku wypadków. Dotyczy to również utrzymywania podłóg i przejść wolnych od różnych przeszkód i substancji, które mogą doprowadzić do potknięcia lub poślizgnięcia. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek ostrzec Cię przed istniejącym zagrożeniem.

Często powodem poślizgnięcia się, potknięcia lub upadku jest brak regularnej i szczegółowej oceny ryzyka związanej z danym  zadaniem. Niewiele miejsc pracy pozostaje bez zmian, a wymogi bezpieczeństwa muszą być aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmieniających się warunków.

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadku powodującego obrażenia u wszystkich pracowników, wykonawców i gości przebywających na terenie.

Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie oceny ryzyka

Ocena ryzyka powinna koncentrować się na "rzeczywistych zagrożeniach" - tych, które mogą prowadzić do poślizgnięcia się lub potknięcia i stanowią największe ryzyko wyrządzenia szkód. Pracodawca powinien również skonsultować się z pracownikami i zapytać, co oni sądzą o istniejących zagrożeniach, ponieważ oni najszybciej zauważą pojawienie się nowych problemów, które należy rozwiązać, takich jak:

 • Zanieczyszczone podłogi
 • Nieprawidłowe metody czyszczenia podłóg
 • Codzienne użytkowanie zużytych podłóg, przejść, schodów, magazynów, ramp załadowczych, stanowisk dostawczych
 • Noszenie właściwego obuwia na określonych stanowiskach pracy.
 • Wystarczające oświetlenie

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 roku pracodawcy mają obowiązek zapewnić stosowne oświetlenie, które jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pracowników i innych osób, które mogą korzystać z owych pomieszczeń.

Wszystkie pomieszczenia w miejscu pracy powinny być dobrze oświetlone, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub poślizgnięcia. Dotyczy to nie tylko stanowisk pracy, ale również miejsc, które są wykorzystywane jako środki dostępu między różnymi obszarami, takich jak klatki schodowe, nadziemne kładki, tylne wejścia i stanowiska dostaw. Oświetlenie powinno być odpowiednio umiejscowione tak, aby mogło być prawidłowo konserwowane, a lampy wymieniane.

Przeczytaj mniej

Co mówi prawo o poślizgnięciach, potknięciach i upadkach?

Ustawa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie w pracy z 1974 roku wymaga, aby pracodawcy dbali o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz wszystkich osób, na których ich praca może mieć wpływ, w miarę możliwości. Obejmuje to podjęcie kroków w celu kontroli ryzyka poślizgnięć oraz potknięć.

Przepisy o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 roku wymagają, aby podłogi były odpowiednie, w dobrym stanie i wolne od przeszkód. Ludzie powinni być w stanie poruszać się po nich bezpiecznie.

Przepisy o BHP (zarządzanie ryzykiem) z 1999 roku odnoszą się w szczególności do poślizgnięć, potknięć i upadków oraz wymagają od pracodawców dokonywania oceny ryzyka oraz, w razie konieczności, podjęcia stosownych działań, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa.

Potknięcia i poślizgnięcia w miejscu pracy najczęściej są spowodowane przez:

 • Mokre podłogi – jeśli wyciek lub rozlany płyn nie został wytarty lub nie ustawiono tymczasowego znaku ostrzegawczego. 
 • Nierówne podłogi -  pęknięte lub wyszczerbione stopnie betonowe; metalowe podesty, których powierzchnia wygładziła się z powodu zużycia lub luźne płytki dywanowe.  

Miejsca pracy, w których panuje duży ruch, mogą szybko zostać zaśmiecone, np. przez różnego rodzaju resztki żywności lub odpadki, które mogą spaść na podłogę. Czasami kable elektryczne mogą zostać niewłaściwie zamocowane lub mogą się poluzować. Zawsze jesteś narażony na ryzyko zahaczenia o nie stopą, kolanem, łokciem lub ubraniem w najmniej oczekiwanym momencie. Zagrożenia mogą się stać śmiertelne, jeśli na przykład brakuje poręczy na schodach lub odpowiedniego oświetlenia z powodu przepalonej żarówki. Nie wszystkie kabiny w ciężarówkach firmowych są wyposażone w uchwyty zabezpieczające.

Czasami zdarza się, że kwestie bezpieczeństwa są zaniedbywane przez pracodawcę długookresowo, np. w przypadku: 

 • Wyszczerbionych, popękanych i nierównych posadzek betonowych lub z kostki brukowej
 • Metalowych chodników wytartych do gładkości
 • Luźnych płytek dywanowych ze zwiniętymi rogami
 • Niewystarczającego oświetlenia klatek schodowych, składów lub obszarów magazynowych
 • Niestosownych poręczy lub ich braku

Poślizgnięcia, potknięcia i upadki nadal pozostają najczęstszą przyczyną poważnych obrażeń pracowników w miejscu pracy. Możesz być zatrudniony w sektorze, w którym odnotowuje się wysokie ryzyko poślizgnięć, potknięć i upadków, takim jak np:

 • Budownictwo
 • Transport i magazynowanie
 • Produkcja
 • Zdrowie i opieka społeczna

Twój upadek może spowodować jedynie małe rozcięcie lub siniaka, ale równie dobrze może mieć znacznie poważniejsze skutki. Z powodu zwichnięcia kostki lub złamania żebra możesz być niezdolny do pracy przez kilku tygodni, ale jeśli doznasz urazu głowy lub kręgosłupa, to możesz nie być w stanie powrócić do pracy nawet przez wiele miesięcy. W niektórych przypadkach, uraz może spowodować trwałe kalectwo, wymagające interwencji chirurgicznej, długotrwałej opieki, leczenia i rehabilitacji.

Przeczytaj mniej

Twój pracodawca ma prawny obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w miejscu pracy zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zapobiegać ryzyku wypadków. Dotyczy to również utrzymywania podłóg i przejść wolnych od różnych przeszkód i substancji, które mogą doprowadzić do potknięcia lub poślizgnięcia. Jeżeli nie jest to możliwe, pracodawca ma obowiązek ostrzec Cię przed istniejącym zagrożeniem.

Często powodem poślizgnięcia się, potknięcia lub upadku jest brak regularnej i szczegółowej oceny ryzyka związanej z danym  zadaniem. Niewiele miejsc pracy pozostaje bez zmian, a wymogi bezpieczeństwa muszą być aktualizowane w celu odzwierciedlenia zmieniających się warunków.

Pracodawca jest prawnie zobowiązany do zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadku powodującego obrażenia u wszystkich pracowników, wykonawców i gości przebywających na terenie.

Ocena ryzyka powinna koncentrować się na "rzeczywistych zagrożeniach" - tych, które mogą prowadzić do poślizgnięcia się lub potknięcia i stanowią największe ryzyko wyrządzenia szkód. Pracodawca powinien również skonsultować się z pracownikami i zapytać, co oni sądzą o istniejących zagrożeniach, ponieważ oni najszybciej zauważą pojawienie się nowych problemów, które należy rozwiązać, takich jak:

 • Zanieczyszczone podłogi
 • Nieprawidłowe metody czyszczenia podłóg
 • Codzienne użytkowanie zużytych podłóg, przejść, schodów, magazynów, ramp załadowczych, stanowisk dostawczych
 • Noszenie właściwego obuwia na określonych stanowiskach pracy.
 • Wystarczające oświetlenie

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 roku pracodawcy mają obowiązek zapewnić stosowne oświetlenie, które jest bezpieczne i nie stanowi zagrożenia dla zdrowia pracowników i innych osób, które mogą korzystać z owych pomieszczeń.

Wszystkie pomieszczenia w miejscu pracy powinny być dobrze oświetlone, aby uniknąć ryzyka potknięcia lub poślizgnięcia. Dotyczy to nie tylko stanowisk pracy, ale również miejsc, które są wykorzystywane jako środki dostępu między różnymi obszarami, takich jak klatki schodowe, nadziemne kładki, tylne wejścia i stanowiska dostaw. Oświetlenie powinno być odpowiednio umiejscowione tak, aby mogło być prawidłowo konserwowane, a lampy wymieniane.

Przeczytaj mniej

Ustawa o Zdrowiu i Bezpieczeństwie w pracy z 1974 roku wymaga, aby pracodawcy dbali o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pracowników oraz wszystkich osób, na których ich praca może mieć wpływ, w miarę możliwości. Obejmuje to podjęcie kroków w celu kontroli ryzyka poślizgnięć oraz potknięć.

Przepisy o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 roku wymagają, aby podłogi były odpowiednie, w dobrym stanie i wolne od przeszkód. Ludzie powinni być w stanie poruszać się po nich bezpiecznie.

Przepisy o BHP (zarządzanie ryzykiem) z 1999 roku odnoszą się w szczególności do poślizgnięć, potknięć i upadków oraz wymagają od pracodawców dokonywania oceny ryzyka oraz, w razie konieczności, podjęcia stosownych działań, mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa.