8.5 | 117 Reviews

Pojazdy w Miejscu Pracy

Wszelkie obrażenia spowodowane potrąceniem przez pojazd są niemal zawsze poważne, a w wielu przypadkach zagrażają wręcz życiu.

Your Legal Friend client Mr Dowse

"Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę"

Pan Dowse
Leeds

Wypadki z udziałem pojazdów w miejscu pracy

Transport, magazynowanie i budownictwo to branże przemysłu, w których istnieje największe ryzyko poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała spowodowanych przez poruszające się pojazdy. Co roku około 2000 osób ulega poważnym obrażeniom ciała, a 70 traci życie w wyniku wypadków z udziałem pojazdów w miejscu pracy. Wiele z tych wypadków miało miejsce podczas dostawy lub odbioru produktów (według Inspektoratu Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (ang. Health and Safety Executive)).

Jak na ironię, dwukrotnie większa liczba osób jest potrącana przez pojazdy poruszające się do przodu, a nie cofające. Podobna liczba osób zostaje zakleszczona przez upadające lub przewracające się pojazdy.

Nie musisz pracować w magazynie, na rampie dostawczej lub na stacji towarowej, aby zostać uderzonym przez samochód ciężarowy lub wózek widłowy zrzucający ładunek. Gdziekolwiek pracujesz, następstwa obrażeń zawsze mogą być poważne i często mogą zmienić resztę Twojego życia.

Wszelkie obrażenia spowodowane potrąceniem przez pojazd są niemal zawsze poważne, a w wielu przypadkach zagrażają wręcz życiu.

Każdego roku około 1500 osób zostaje poważnie rannych w wypadkach z udziałem pojazdów w miejscu pracy. Do wielu z nich dochodzi podczas dostaw i odbioru towarów. (według  danych brytyjskiego Inspektoratu ds. BHP (HSE) z lat 2013/14).

W większości przypadków wypadki spowodowane są:

• Nieprzestrzeganiem ścisłych procedur bezpieczeństwa
• Brakiem nadzoru 
• Brakiem barier separacyjnych, gdy pojazdy wjeżdżają różnymi drzwiami
• Brakiem kontrolera, który by informował kierowców, kiedy mogą bezpiecznie wjechać na teren zakładu.

Dwukrotnie więcej osób zostaje uderzonych przez pojazdy poruszające się do przodu aniżeli te cofające i podobna liczba osób zostaje przygnieciona przez przewracający się pojazd lub jego ładunek. (HSE, 2013/14).

System dostawy i odbioru powinien być zorganizowany i ściśle egzekwowany, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia szkód u wszystkich pracowników pracujących w zatokach dostawczych oraz na trasie pojazdów dostawczych.

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 r. (ang. The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992), pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby: "Każde miejsce pracy było zorganizowane w taki sposób, aby piesi i pojazdy mogły poruszać się w bezpieczny sposób".

Kierowcy lub inni pracownicy mogą zostać niesłusznie oskarżeni o wypadki, którym można było zapobiec, jeśli pracodawca, kierownik zakładu lub kontroler zastosowaliby wymagane środki bezpieczeństwa. Powinny one obejmować ścisłą procedurę dostawy i odbioru towarów oraz specyficzne dla danego zadania ruchy pojazdów.

Wypadki z udziałem pojazdów w miejscu pracy mogą pozostawić ofiarę z wyniszczającymi obrażeniami, trwałym kalectwem i niepewną przyszłością osób pozostających na jej utrzymaniu.

Kancelaria Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie i rozległą wiedzę na temat prawa pracy i roszczeń odszkodowawczych dotyczących poważnego uszczerbku na zdrowiu i wypadków w pracy. Nasi eksperci zapewnią Ci fachowe porady i pomoc w uzyskaniu najwyższego odszkodowania.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Co jest klasyfikowane jako pojazd w miejscu pracy?

Pojazd roboczy jest definiowany jako dowolny pojazd lub wyposażenie mobilne używane w dowolnym środowisku pracy. Obejmuje ona szeroki wachlarz pojazdów, w tym:

• samochody, pojazdy dostawcze, ciężarówki, wózki widłowe i podnośniki widłowe
• pojazdy użytkowe, takie jak wywrotki, ładowarki, koparki, spycharki i napowietrzne ruchome suwnice pomostowe

Jakie ryzyko stanowią pojazdy w miejscu pracy?

Każdego dnia dostawcy, kierowcy, pracownicy magazynowi, pracownicy firm, podwykonawcy i odwiedzający są potencjalnie narażeni na:

 • Potrącenie lub zmiażdżenie pomiędzy poruszającymi się pojazdami
 • Upadek z kabin pojazdów, platform załadowczych lub ramp przeładunkowych
 • Uderzenie przez przedmioty spadające z pojazdów, takich jak wózki widłowe
 • Wywracające się pojazdy

Co mówią przepisy prawne na temat pojazdów w miejscu pracy?

Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z 1992 roku (ang.The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992) mówią, że „wszystkie miejsca pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ruch pojazdów i pieszych mógł się odbywać w sposób bezpieczny".

Wózki widłowe i wózki paletowe

Niewłaściwe lub nieostrożne używanie wózków widłowych lub paletowych może często powodować poważne obrażenia rąk, ramion, nóg i stóp. Brak odpowiedniego treningu może prowadzić do:

 • Niezdolności do pracy w ograniczonej przestrzeni
 • Niebezpiecznego manewrowania, w tym cofania
 • Urazów zmiażdżeniowych
 • Upuszczania obciążeń
 • Wad mechanicznych.

Pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy lub systemu pracy. Istnieje Zatwierdzony Kodeks Postępowania (ACOP), który określa minimalne standardy szkolenia podstawowego, jakie powinien otrzymać pracownik zanim zacznie używać  poszczególnych typów wózków widłowych.

Szlaki komunikacyjne w miejscu pracy

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 r. "szlak komunikacyjny" definiuje się jako "trasę dla ruchu pieszego, ruchu pojazdów lub obu rodzajów ruchu". Ustawa uwzględnia  również wszelkie schody, klatki schodowe, drabiny stałe, bramy, strefy załadunku i rampy.

Droga dla ruchu drogowego w miejscu pracy powinna:

 • Nadawać  się dla osób i pojazdów, które go używają i być zorganizowana tak, aby mogły poruszać się bezpiecznie
 • Nadawać się do wyznaczonego celu - nie może być nierówna, wyboista, nachylona lub śliska
 • Zapewniać wystarczającą odległość pomiędzy pojazdami a pieszymi,  jeślie dzielą wspólną trasą komunikacyjną
 • Nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób pracujących w pobliżu danej trasy komunikacyjnej
 • Być pozbawiona przeszkód i przedmiotów, które mogą spowodować upadek, potknięcie lub poślizgnięcie
 • Posiadać odpowiednie oznaczenia i znaki, tam gdzie jest to wskazane


Rozdzielanie pojazdów i ludzi

Skuteczne sposoby na utrzymanie pojazdów z dala od terenów dla pieszych to:

 • Wyraźne oznaczenia i znaki oddzielające drogi dla pojazdów i pieszych
 • Podniesione krawężniki w celu oznaczenia obszarów dla pojazdów i dla pieszych
 • Odpowiednie bariery ochronne lub poręcze ochronne, szczególnie przy wejściach i wyjściach do budynków oraz w narożnikach budynków
 • Zapobieganie wtargnięciu pieszych prosto na drogę, szczególnie w miejscach, gdzie mogą nie być widoczni dla kierowców.


Kontrahenci i pracownicy agencyjni

Te same normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają zastosowanie w stosunku do pracowników agencyjnych i kontrahentów, jak w przypadku stałych pracowników firmy. Pracodawca lub zarządca miejsca pracy muszą zapewnić, aby kontrahent otrzymał odpowiednie informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa , a w tym:

 • Plan zakładu pracy
 • Trasy, których należy używać
 • Informacje na temat pojazdów i używanego sprzętu
 • Informacje na temat ryzyka związanego z czynnościami wykonywanymi  w miejscu pracy oraz procedur wprowadzonych w celu zmniejszenia istniejących zagrożeń
 • Informacje na temat innych osób w miejscu pracy, na przykład innych kontrahentów lub odwiedzających kierowców.
Przeczytaj mniej

Pojazd roboczy jest definiowany jako dowolny pojazd lub wyposażenie mobilne używane w dowolnym środowisku pracy. Obejmuje ona szeroki wachlarz pojazdów, w tym:

• samochody, pojazdy dostawcze, ciężarówki, wózki widłowe i podnośniki widłowe
• pojazdy użytkowe, takie jak wywrotki, ładowarki, koparki, spycharki i napowietrzne ruchome suwnice pomostowe

Każdego dnia dostawcy, kierowcy, pracownicy magazynowi, pracownicy firm, podwykonawcy i odwiedzający są potencjalnie narażeni na:

 • Potrącenie lub zmiażdżenie pomiędzy poruszającymi się pojazdami
 • Upadek z kabin pojazdów, platform załadowczych lub ramp przeładunkowych
 • Uderzenie przez przedmioty spadające z pojazdów, takich jak wózki widłowe
 • Wywracające się pojazdy

Przepisy dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z 1992 roku (ang.The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992) mówią, że „wszystkie miejsca pracy powinny być zorganizowane w taki sposób, aby ruch pojazdów i pieszych mógł się odbywać w sposób bezpieczny".

Wózki widłowe i wózki paletowe

Niewłaściwe lub nieostrożne używanie wózków widłowych lub paletowych może często powodować poważne obrażenia rąk, ramion, nóg i stóp. Brak odpowiedniego treningu może prowadzić do:

 • Niezdolności do pracy w ograniczonej przestrzeni
 • Niebezpiecznego manewrowania, w tym cofania
 • Urazów zmiażdżeniowych
 • Upuszczania obciążeń
 • Wad mechanicznych.

Pracodawca ma prawny obowiązek zapewnienia wszystkim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy lub systemu pracy. Istnieje Zatwierdzony Kodeks Postępowania (ACOP), który określa minimalne standardy szkolenia podstawowego, jakie powinien otrzymać pracownik zanim zacznie używać  poszczególnych typów wózków widłowych.

Szlaki komunikacyjne w miejscu pracy

Zgodnie z Przepisami o BHP i zapleczu socjalnym z 1992 r. "szlak komunikacyjny" definiuje się jako "trasę dla ruchu pieszego, ruchu pojazdów lub obu rodzajów ruchu". Ustawa uwzględnia  również wszelkie schody, klatki schodowe, drabiny stałe, bramy, strefy załadunku i rampy.

Droga dla ruchu drogowego w miejscu pracy powinna:

 • Nadawać  się dla osób i pojazdów, które go używają i być zorganizowana tak, aby mogły poruszać się bezpiecznie
 • Nadawać się do wyznaczonego celu - nie może być nierówna, wyboista, nachylona lub śliska
 • Zapewniać wystarczającą odległość pomiędzy pojazdami a pieszymi,  jeślie dzielą wspólną trasą komunikacyjną
 • Nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób pracujących w pobliżu danej trasy komunikacyjnej
 • Być pozbawiona przeszkód i przedmiotów, które mogą spowodować upadek, potknięcie lub poślizgnięcie
 • Posiadać odpowiednie oznaczenia i znaki, tam gdzie jest to wskazane


Rozdzielanie pojazdów i ludzi

Skuteczne sposoby na utrzymanie pojazdów z dala od terenów dla pieszych to:

 • Wyraźne oznaczenia i znaki oddzielające drogi dla pojazdów i pieszych
 • Podniesione krawężniki w celu oznaczenia obszarów dla pojazdów i dla pieszych
 • Odpowiednie bariery ochronne lub poręcze ochronne, szczególnie przy wejściach i wyjściach do budynków oraz w narożnikach budynków
 • Zapobieganie wtargnięciu pieszych prosto na drogę, szczególnie w miejscach, gdzie mogą nie być widoczni dla kierowców.


Kontrahenci i pracownicy agencyjni

Te same normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy mają zastosowanie w stosunku do pracowników agencyjnych i kontrahentów, jak w przypadku stałych pracowników firmy. Pracodawca lub zarządca miejsca pracy muszą zapewnić, aby kontrahent otrzymał odpowiednie informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa , a w tym:

 • Plan zakładu pracy
 • Trasy, których należy używać
 • Informacje na temat pojazdów i używanego sprzętu
 • Informacje na temat ryzyka związanego z czynnościami wykonywanymi  w miejscu pracy oraz procedur wprowadzonych w celu zmniejszenia istniejących zagrożeń
 • Informacje na temat innych osób w miejscu pracy, na przykład innych kontrahentów lub odwiedzających kierowców.
Przeczytaj mniej