8.5 | 117 Reviews

Okaleczenia amputacyjne w miejscu pracy

Amputacja urazowa oraz amputacje uszkodzonych kończyn

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Odszkodowania za okaleczenia amputacyjne w pracy

Poważny uraz ręki lub nogi spowodowany wypadkiem w pracy, czasami nie pozostawia zarówno lekarzowi, jak i poszkodowanemu pacjentowi innego wyboru niż amputacja uszkodzonej kończyny. Okaleczenia amputacyjne są jednymi z najbardziej traumatycznych, zmieniających życie urazów, do których może dojść w miejscu pracy.

Utrata kończyny to nie tylko okaleczenie fizyczne. Równie często powoduje ono utratę poczucia własnej wartości i rodzi strach przed przyszłością. Dlatego często konieczna jest opieka psychologiczna, aby pomóc pacjentowi, który utracił nogę lub rękę pogodzić się z bólem tak ogromnej straty. Żadne odszkodowanie nie będzie w stanie zniwelować cierpienia i złagodzić stresu spowodowanego przez amputację. Po operacji potrzeba będzie wielomiesięcznej rehabilitacji oraz dostosowania się do zupełnie nowych okoliczności, aby poradzić sobie z ograniczeniami ruchowymi oraz nauczyć korzystania z protezy i innych sprzętów dla osób niepełnosprawnych.

Amputacje, zwłaszcza te nad kolanem, mogą często prowadzić do dodatkowych powikłań.

Pełna amputacja kończyny często może oznaczać trudności przy   powrocie do pracy lub w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Problemy dotyczące aktualnych i przyszłych zarobków mogą często powodować dodatkowy stres i problemy psychologiczne.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy wszystkim pracownikom, podwykonawcom oraz gościom, co oznacza, że wszystkie maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być utrzymywane zgodnie z wymaganymi standardami w zakresie bezpieczeństwa. Pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy, które nie zmniejszyło do minimum ryzyka katastroficznego urazu i w rezultacie doprowadziło do amputacji. 

Decyzja o zasięgnięciu porady prawnej nigdy nie jest łatwa, ale zespół kancelarii Your Legal Friend posiada ponad 30-letnie doświadczenie i rozległą wiedzę w zakresie przepisów dotyczących higieny i bezpieczeństwa pracy oraz dochodzenia odszkodowań za doznane w miejscu pracy urazy.

Już od pierwszej rozmowy i omówienia okoliczności Twojego wypadku w pracy, nasz dedykowany zespół prawny udzieli Ci specjalistycznych wskazówek, niezbędnych by Twoja sprawa zakończyła się sukcesem. Nasi prawnicy z oddaniem będą walczyć o zabezpieczenie dla Ciebie jak najkorzystniejszego odszkodowania na pokrycie kosztów obecnej i przyszłej opieki.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych.

Okaleczenia amputacyjne w miejscu pracy

Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy, wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków na wakacjach za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jakie rodzaje wypadków mogą prowadzić do amputacji?

Najczęściej zgłaszane poważne wypadki prowadzące do amputacji występują, gdy:

 • Palce, ręka lub całe ramię znajdzie się w potrzasku i zostanie wciągnięte do maszyny bez osłon zabezpieczających lub z uszkodzonymi osłonami.
 • Stopy, kości piszczelowe lub uda zostają zablokowane lub zmiażdżone pomiędzy poruszającymi się pojazdami, wózkami widłowymi i innymi ruchomymi maszynami, takimi jak taśmociągi. 

W niektórych przypadkach skutki takich wypadków mogą być śmiertelne, jednak większość poważnych urazów kończy się zmianą lub koniecznością całkowitego zaprzestania wykonywania pracy zawodowej. Wpływ takiego wypadku na aktualną sytuację finansową rodziny oraz jej długotrwałe bezpieczeństwo finansowe często może powodować pogłębienie się stanów lękowych i problemy psychologiczne poszkodowanego.

Jakie są obowiązki pracodawcy?

Wszyscy pracodawcy mają prawny „obowiązek zachowania należytej staranności" w odniesieniu do wszystkich pracowników, kontrahentów oraz osób odwiedzających miejsce pracy. Obejmuje on:

 • Bezpieczne środowisko pracy
 • Ocenę ryzyka
 • Zachowanie wymaganych norm bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Odpowiednie szkolenia
 • Środki ochrony osobistej (PPE) oraz środki bezpieczeństwa

Twój pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów regulujących zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, jeśli doprowadziło ono do poważnej szkody oraz konieczności amputacji.

Jakie są statystyki dotyczące poważnych okaleczeń w miejscu pracy?

Odnotowano 19,707 poważnych okaleczeń pracowników, a w tym amputacje, złamania i oparzenia (Workplace Injuries Report - The Health and Safety Executive, 2012/13).

Jakie są najpowszechniejsze przyczyny amputacji?

Amputacja urazowa 

Jeśli kończyna została brutalnie oderwana na skutek nagłego i nieprzewidzianego wypadku,  mamy wówczas do czynienia z „amputacją urazową”. Istnieją cztery główne rodzaje takiej amputacji:

 • Mechaniczna – amputacja zaistniała w sposób mechaniczny, spowodowana przez urządzenia mechaniczne w miejscu pracy
 • Chemiczna - spowodowana przez kontakt z substancjami żrącymi
 • Elektryczna - na skutek porażenia prądem elektrycznym o wysokim napięciu
 • Termalna - spowodowana przez ekstremalny poziom ciepła.

Niejednokrotnie możliwe jest ponowne przyszycie częściowo lub nawet całkowicie oderwanej kończyny. Jednak w najpoważniejszych przypadkach, gdy kończyny nie można już uratować (często z powodu poważnego uszkodzenia naczyń krwionośnych i obumarcia tkanek), zazwyczaj zostają zamocowane protezy kończyn.

Przeprowadzana jest wówczas operacja mająca na celu ukształtowanie kości w pozostałej części kończyny oraz oczyszczenie rany, co może wymagać przeszczepu skóry. Może być wymagana więcej niż jedna procedura w celu przygotowania kończyny do zamocowania protezy.

Amputacja chirurgiczna

Taki rodzaj amputacji jest przeprowadzany przez lekarza i może być jedyną opcją w przypadku, gdy doszło do poważnego urazu na skutek wypadku w pracy, takiego jak:

 • Rany miażdżone
 • Urazy powybuchowe
 • Ciężkie oparzenia
 • Oparzenia kwasem lub niebezpiecznymi chemikaliami.

Jeżeli poważny uraz kończyny nie zostanie niezwłocznie odpowiednio opatrzony, mogą się pojawić dodatkowe komplikacje spowodowane zakażeniem.

Przeczytaj mniej

Jakie są najczęstsze rodzaje urazów związanych z amputacją?

Do najczęściej zgłaszanych poważnych urazów, które prowadzą do amputacji chirurgicznych można zaliczyć wypadki, gdy:

 • Palce, ręka lub całe ramię zostają uwięzione i wciągnięte do urządzenia mechanicznego z powodu braku, uszkodzenia lub wyłączenia osłon zabezpieczających. Jest to jedna z najbardziej powszechnych i regularnych przyczyn poważnych urazów i amputacji. W wielu przypadkach, osłony są nieużywane po to, by każde zablokowanie, które może potencjalnie spowolnić lub wstrzymać produkcję mogło być szybko usunięte przez operatora bez stosowania niezbędnych środków ostrożności, które mają na celu zapobieganie wypadkom. Czasami osłony nie są ponownie montowane po naprawie lub serwisie sprzętu.
 • Stopy, łydki lub uda zostają uderzone lub zgniecione pomiędzy poruszającymi się pojazdami, wózkami widłowymi lub innymi ruchomymi maszynami.

Jakie istnieją rodzaje amputacji?

Konkretny rodzaj amputacji klasyfikuje się przez nazwę części ciała, która zostaje usunięta. Odnosi się to zarówno do amputacji urazowej, jak i chirurgicznej.

Amputacja kończyn górnych - ramion, dłoni lub palców.

 • Rozczłonkowanie ramienia - cała ręka na poziomie barku i wzdłuż ramienia.
 • Amputacja ćwierci przedniej - całe ramię, włącznie z usunięciem ramienia i części łopatki oraz obojczyka.
 • Amputacja transhumeralna (powyżej stawu łokciowego) - ramię między barkiem a łokciem, gdzie korzystanie z barku jest możliwe.
 • Rozczłonkowanie łokcia - po staw łokciowy.
 • Amputacja transradialna (poniżej stawu łokciowego) - po przedramię, między łokciem a ręką, gdzie korzystanie z łokcia jest możliwe.
 • Rozczłonkowanie nadgarstka - po staw nadgarstkowy.
 • Amputacja śródręcza - ręka, gdzie nadgarstek pozostaje nienaruszony. Częściowa amputacja dłoni z możliwością zachowania nadgarstka.
 • Amputacja palców - jeden (lub więcej) z palców lub kciuk, czyli cały palec lub tylko górna jego część lub "końcówka". 

Amputacja kończyn dolnych - nóg, stóp lub palców u stóp.

 • Amputacja miednicy lub nadmiednicy (znana również jako hemipelvektomia) - do połowy miednicy oraz talerza biodrowego po tej samej stronie.
  • Wewnętrzna: część miednicy zostaje usunięta z zachowaniem nogi.
  • Zewnętrzna: część miednicy zostaje usunięta bez zachowania nogi.
 • Rozczłonkowanie biodra - cała noga po torebkę stawową biodra.
 • Amputacja transfemoralna (powyżej kolana) - pomiędzy biodrem a kolanem (po kość udową), gdzie pełne wykorzystanie stawu biodrowego jest możliwe. Amputacja, zwłaszcza powyżej kolana, często może prowadzić do dodatkowych komplikacji.
 • Rozczłonkowanie kolana - po sam staw kolanowy.
 • Amputacja transtibialna (poniżej kolana) - pomiędzy kolanem a stopą, zachowując używanie kolana. Jest ona najbardziej rozpowszechnionym rodzajem amputacji.
 • Rozczłonkowanie kostki - po staw skokowy, usuwając stopę, lecz z zachowaniem nogi.
 • Częściowa amputacja stóp - część stopy jest usuwana.
 • Amputacja palców - jeden lub więcej palców, może to być cały palec albo tylko górna jego część lub "końcówka".
Przeczytaj mniej

Czy powinienem ubiegać się o odszkodowanie za amputację?

Decyzja o złożeniu wniosku o odszkodowanie powinna zawsze należeć do Ciebie i tylko do Ciebie. Urazy amputacyjne są jednymi z najbardziej traumatycznych w życiu wydarzeń, które mogą się zdarzyć w miejscu pracy. Utrata kończyny jest nie tylko fizycznie obezwładniająca, ale często towarzyszy jej utrata poczucia własnej wartości i lęk przed tym, co może przynieść jutro. Pacjentowi może być potrzebna długotrwała terapia, aby pomóc mu pogodzić się z tą przytłaczającą stratą.

Dodatkowo wykonywanie nawet najbardziej podstawowych czynności może nagle stanowić nie lada trudność, np.:

 • Poruszanie się po domu
 • Otwieranie drzwi i szafek
 • Korzystanie z typowych przedmiotów gospodarstwa domowego
 • Wchodzenie po schodach.

Pełna amputacja kończyny często może oznaczać trudności przy powrocie do pracy lub w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Problemy dotyczące aktualnych i przyszłych zarobków mogą często powodować dodatkowy stres i problemy psychologiczne.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy wszystkim pracownikom, podwykonawcom oraz gościom, co oznacza, że wszystkie maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być utrzymywane zgodnie z wymaganymi standardami w zakresie bezpieczeństwa. Pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy, które nie zmniejszyło do minimum ryzyka katastroficznego urazu i w rezultacie doprowadziło do amputacji. 

Żadna suma odszkodowania nie jest w stanie zniwelować cierpienia i złagodzić stresu spowodowanego przez amputację, ale odszkodowanie może zdecydowanie pomóc w zapewnieniu opieki, której będziesz potrzebował oraz bezpieczeństwa finansowego dla Twojej rodziny.

Przeczytaj mniej

Najczęściej zgłaszane poważne wypadki prowadzące do amputacji występują, gdy:

 • Palce, ręka lub całe ramię znajdzie się w potrzasku i zostanie wciągnięte do maszyny bez osłon zabezpieczających lub z uszkodzonymi osłonami.
 • Stopy, kości piszczelowe lub uda zostają zablokowane lub zmiażdżone pomiędzy poruszającymi się pojazdami, wózkami widłowymi i innymi ruchomymi maszynami, takimi jak taśmociągi. 

W niektórych przypadkach skutki takich wypadków mogą być śmiertelne, jednak większość poważnych urazów kończy się zmianą lub koniecznością całkowitego zaprzestania wykonywania pracy zawodowej. Wpływ takiego wypadku na aktualną sytuację finansową rodziny oraz jej długotrwałe bezpieczeństwo finansowe często może powodować pogłębienie się stanów lękowych i problemy psychologiczne poszkodowanego.

Wszyscy pracodawcy mają prawny „obowiązek zachowania należytej staranności" w odniesieniu do wszystkich pracowników, kontrahentów oraz osób odwiedzających miejsce pracy. Obejmuje on:

 • Bezpieczne środowisko pracy
 • Ocenę ryzyka
 • Zachowanie wymaganych norm bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i narzędzi
 • Odpowiednie szkolenia
 • Środki ochrony osobistej (PPE) oraz środki bezpieczeństwa

Twój pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów regulujących zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy, jeśli doprowadziło ono do poważnej szkody oraz konieczności amputacji.

Odnotowano 19,707 poważnych okaleczeń pracowników, a w tym amputacje, złamania i oparzenia (Workplace Injuries Report - The Health and Safety Executive, 2012/13).

Amputacja urazowa 

Jeśli kończyna została brutalnie oderwana na skutek nagłego i nieprzewidzianego wypadku,  mamy wówczas do czynienia z „amputacją urazową”. Istnieją cztery główne rodzaje takiej amputacji:

 • Mechaniczna – amputacja zaistniała w sposób mechaniczny, spowodowana przez urządzenia mechaniczne w miejscu pracy
 • Chemiczna - spowodowana przez kontakt z substancjami żrącymi
 • Elektryczna - na skutek porażenia prądem elektrycznym o wysokim napięciu
 • Termalna - spowodowana przez ekstremalny poziom ciepła.

Niejednokrotnie możliwe jest ponowne przyszycie częściowo lub nawet całkowicie oderwanej kończyny. Jednak w najpoważniejszych przypadkach, gdy kończyny nie można już uratować (często z powodu poważnego uszkodzenia naczyń krwionośnych i obumarcia tkanek), zazwyczaj zostają zamocowane protezy kończyn.

Przeprowadzana jest wówczas operacja mająca na celu ukształtowanie kości w pozostałej części kończyny oraz oczyszczenie rany, co może wymagać przeszczepu skóry. Może być wymagana więcej niż jedna procedura w celu przygotowania kończyny do zamocowania protezy.

Amputacja chirurgiczna

Taki rodzaj amputacji jest przeprowadzany przez lekarza i może być jedyną opcją w przypadku, gdy doszło do poważnego urazu na skutek wypadku w pracy, takiego jak:

 • Rany miażdżone
 • Urazy powybuchowe
 • Ciężkie oparzenia
 • Oparzenia kwasem lub niebezpiecznymi chemikaliami.

Jeżeli poważny uraz kończyny nie zostanie niezwłocznie odpowiednio opatrzony, mogą się pojawić dodatkowe komplikacje spowodowane zakażeniem.

Przeczytaj mniej

Do najczęściej zgłaszanych poważnych urazów, które prowadzą do amputacji chirurgicznych można zaliczyć wypadki, gdy:

 • Palce, ręka lub całe ramię zostają uwięzione i wciągnięte do urządzenia mechanicznego z powodu braku, uszkodzenia lub wyłączenia osłon zabezpieczających. Jest to jedna z najbardziej powszechnych i regularnych przyczyn poważnych urazów i amputacji. W wielu przypadkach, osłony są nieużywane po to, by każde zablokowanie, które może potencjalnie spowolnić lub wstrzymać produkcję mogło być szybko usunięte przez operatora bez stosowania niezbędnych środków ostrożności, które mają na celu zapobieganie wypadkom. Czasami osłony nie są ponownie montowane po naprawie lub serwisie sprzętu.
 • Stopy, łydki lub uda zostają uderzone lub zgniecione pomiędzy poruszającymi się pojazdami, wózkami widłowymi lub innymi ruchomymi maszynami.

Konkretny rodzaj amputacji klasyfikuje się przez nazwę części ciała, która zostaje usunięta. Odnosi się to zarówno do amputacji urazowej, jak i chirurgicznej.

Amputacja kończyn górnych - ramion, dłoni lub palców.

 • Rozczłonkowanie ramienia - cała ręka na poziomie barku i wzdłuż ramienia.
 • Amputacja ćwierci przedniej - całe ramię, włącznie z usunięciem ramienia i części łopatki oraz obojczyka.
 • Amputacja transhumeralna (powyżej stawu łokciowego) - ramię między barkiem a łokciem, gdzie korzystanie z barku jest możliwe.
 • Rozczłonkowanie łokcia - po staw łokciowy.
 • Amputacja transradialna (poniżej stawu łokciowego) - po przedramię, między łokciem a ręką, gdzie korzystanie z łokcia jest możliwe.
 • Rozczłonkowanie nadgarstka - po staw nadgarstkowy.
 • Amputacja śródręcza - ręka, gdzie nadgarstek pozostaje nienaruszony. Częściowa amputacja dłoni z możliwością zachowania nadgarstka.
 • Amputacja palców - jeden (lub więcej) z palców lub kciuk, czyli cały palec lub tylko górna jego część lub "końcówka". 

Amputacja kończyn dolnych - nóg, stóp lub palców u stóp.

 • Amputacja miednicy lub nadmiednicy (znana również jako hemipelvektomia) - do połowy miednicy oraz talerza biodrowego po tej samej stronie.
  • Wewnętrzna: część miednicy zostaje usunięta z zachowaniem nogi.
  • Zewnętrzna: część miednicy zostaje usunięta bez zachowania nogi.
 • Rozczłonkowanie biodra - cała noga po torebkę stawową biodra.
 • Amputacja transfemoralna (powyżej kolana) - pomiędzy biodrem a kolanem (po kość udową), gdzie pełne wykorzystanie stawu biodrowego jest możliwe. Amputacja, zwłaszcza powyżej kolana, często może prowadzić do dodatkowych komplikacji.
 • Rozczłonkowanie kolana - po sam staw kolanowy.
 • Amputacja transtibialna (poniżej kolana) - pomiędzy kolanem a stopą, zachowując używanie kolana. Jest ona najbardziej rozpowszechnionym rodzajem amputacji.
 • Rozczłonkowanie kostki - po staw skokowy, usuwając stopę, lecz z zachowaniem nogi.
 • Częściowa amputacja stóp - część stopy jest usuwana.
 • Amputacja palców - jeden lub więcej palców, może to być cały palec albo tylko górna jego część lub "końcówka".
Przeczytaj mniej

Decyzja o złożeniu wniosku o odszkodowanie powinna zawsze należeć do Ciebie i tylko do Ciebie. Urazy amputacyjne są jednymi z najbardziej traumatycznych w życiu wydarzeń, które mogą się zdarzyć w miejscu pracy. Utrata kończyny jest nie tylko fizycznie obezwładniająca, ale często towarzyszy jej utrata poczucia własnej wartości i lęk przed tym, co może przynieść jutro. Pacjentowi może być potrzebna długotrwała terapia, aby pomóc mu pogodzić się z tą przytłaczającą stratą.

Dodatkowo wykonywanie nawet najbardziej podstawowych czynności może nagle stanowić nie lada trudność, np.:

 • Poruszanie się po domu
 • Otwieranie drzwi i szafek
 • Korzystanie z typowych przedmiotów gospodarstwa domowego
 • Wchodzenie po schodach.

Pełna amputacja kończyny często może oznaczać trudności przy powrocie do pracy lub w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Problemy dotyczące aktualnych i przyszłych zarobków mogą często powodować dodatkowy stres i problemy psychologiczne.

Zgodnie z prawem pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy wszystkim pracownikom, podwykonawcom oraz gościom, co oznacza, że wszystkie maszyny, urządzenia i narzędzia powinny być utrzymywane zgodnie z wymaganymi standardami w zakresie bezpieczeństwa. Pracodawca może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za naruszenie przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy, które nie zmniejszyło do minimum ryzyka katastroficznego urazu i w rezultacie doprowadziło do amputacji. 

Żadna suma odszkodowania nie jest w stanie zniwelować cierpienia i złagodzić stresu spowodowanego przez amputację, ale odszkodowanie może zdecydowanie pomóc w zapewnieniu opieki, której będziesz potrzebował oraz bezpieczeństwa finansowego dla Twojej rodziny.

Przeczytaj mniej