8.5 | 117 Reviews

Odpowiedzialność zarządcy obiektu

Bezpieczeństwo osób przebywających na terenie danego obiekt spoczywa głównie na jego zarządcy.

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Odszkodowanie za wypadek z winy zarządcy obiektu

Czy wiesz, co się stanie, jeśli ulegniesz wypadkowi i doznasz obrażeń pracując na terenie nieruchomości lub gruntów nie będących własnością Twojego pracodawcy?  Możesz dostarczać lub odbierać towary albo wykonywać jakieś zlecenie i poślizgnąć się, potknąć lub odnieść inny uraz z powodu warunków panujących  na terenie danej nieruchomości. 

Konsekwencją takiego wypadku może być nie tylko uszczerbek na zdrowiu, wymagający leczenia, ale także utrata możliwości zarobkowania przez okres kilku tygodni lub nawet miesięcy. Taki wypadek może być również powodem długoterminowych komplikacji, które mogą zaważyć na Twojej zdolności do dalszego wykonywania wcześniejszej pracy, co z kolei może wpłynąć na standard życia osób pozostających na Twoim utrzymaniu.

Zgodnie z Ustawą o Opowiedzialności Zarządcy Nieruchomości z 1957 roku (ang.Occupier’s Liability Act 1957) właściciel firmy zajmującej daną nieruchomość lub lokal (będący jej właścicielem, bądź najemcą) jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich osób wykonujących pracę na jej terenie. Jego rola w kontrolowaniu wszelkich działań na terenie danej nieruchomości obejmuje również „obowiązek zachowania należytej staranności" w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zminimalizowania ryzyka odniesienia szkód w trakcie pobytu na terenie danej nieruchomości lub gruntów. Czasami zarządca nieruchomości będzie próbował uniknąć odpowiedzialności za wypadek, jeśli nie jesteś jednym z jego pracowników, jednak zarządca nadal ma obowiązek ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa.

Na mocy wspomnianej wyżej ustawy definicja 'lokalu' obejmuje wszelkie stałe lub ruchome struktury, takie jak magazyn, parking, winda, rusztowanie, drabina czy krzesło. Termin 'Zarządca' odnosi się do osoby indywidualnej, firmy, spółki lub władz lokalnych, w myśl prawa odpowiedzialnych za daną nieruchomość, grunt lub przestrzeń.

Odwiedzający to ktoś, kto został do danego lokalu zaproszony przez jego zarządcę. Prawo zwyczajowe nakłada na zarządcę obowiązek opieki względem wszystkich prawowitych odwiedzających. Zarządca powinien zapewnić, by „odwiedzający byli odpowiednio bezpieczni w korzystaniu z pomieszczeń w celach, dla których zostali zaproszeni lub pozwolono im wejść".

Odpowiedzialność za Twoje bezpieczeństwo leży także w gestii kierownika danego miejsca pracy, co oznacza, że za zarządcę danej nieruchomości można uznać więcej niż jedną osobę.  

Jeśli miałeś wypadek w nieruchomości, która nie jest kontrolowana przez Twojego pracodawcę, w takiej sytuacji zarządca, czyli właściciel lub kierownik danego obiektu, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, które poniosłeś.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Occupiers' liability claim team

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków przy pracy, wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania

Odpowiedzi na Twoje pytania

Jak mogę ustalić, kto jest zarządcą obiektu?

Zarządca obiektu, czyli jego właściciel bądź najemca, ma obowiązek opieki i zapewnienia bezpieczeństwa Tobie oraz wszystkim osobom uprawnionym do przebywania na danym terenie. Istnieje szereg czynników mogących pomóc w ustaleniu zarządcy danego obiektu, w tym czy dana osoba:

  • Jest właścicielem danej nieruchomości lub terenu
  • Posiada wyłączne prawo własności danej nieruchomości lub terenu
  • Posiada prawo natychmiastowego wejścia i korzystania z danej nieruchomości lub terenu.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo obejmuje także kierownika danego miejsca pracy, a to oznacza, że więcej niż jedna osoba może zostać uznaną za zarządcę danego obiektu.

Jeśli uległeś wypadkowi na terenie nie należącym do Twojego pracodawcy, wówczas zarządca danego obiektu, czyli jego właściciel lub kierownik, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, których doznałeś. 

Na czym polega obowiązek opieki zarządcy obiektu w stosunku do odwiedzających?

Odwiedzający dany obiekt jest kimś, kto został zaproszony przez zarządcę tego obiektu. Wedle prawa zwyczajowego wszyscy prawowici goście są objęci obowiązkiem opieki, a zarządca obiektu powinien zapewnić, aby ”każdy odwiedzający był względnie bezpieczny korzystając z danego obiektu w celach, w których został zaproszony lub otrzymał  pozwolenie do przebywania na jego terenie”.

Obowiązek opieki wynikający z prawa zwyczajowego dotyczy wszystkich prawowitych gości.

Warto pamiętać, że obowiązkiem zarządcy obiektu jest sprawienie, aby bezpieczni byli odwiedzający, a nie obiekt.

Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności zarządcy obiektu z 1957 roku, ostrzeżenie lub zawiadomienie o istnieniu pewnego niebezpieczeństwa na terenie danego obiektu jest wystarczające dla spełnienia obowiązku opieki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym.

Zarządca obiektu, czyli jego właściciel bądź najemca, ma obowiązek opieki i zapewnienia bezpieczeństwa Tobie oraz wszystkim osobom uprawnionym do przebywania na danym terenie. Istnieje szereg czynników mogących pomóc w ustaleniu zarządcy danego obiektu, w tym czy dana osoba:

  • Jest właścicielem danej nieruchomości lub terenu
  • Posiada wyłączne prawo własności danej nieruchomości lub terenu
  • Posiada prawo natychmiastowego wejścia i korzystania z danej nieruchomości lub terenu.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo obejmuje także kierownika danego miejsca pracy, a to oznacza, że więcej niż jedna osoba może zostać uznaną za zarządcę danego obiektu.

Jeśli uległeś wypadkowi na terenie nie należącym do Twojego pracodawcy, wówczas zarządca danego obiektu, czyli jego właściciel lub kierownik, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności za szkody, których doznałeś. 

Odwiedzający dany obiekt jest kimś, kto został zaproszony przez zarządcę tego obiektu. Wedle prawa zwyczajowego wszyscy prawowici goście są objęci obowiązkiem opieki, a zarządca obiektu powinien zapewnić, aby ”każdy odwiedzający był względnie bezpieczny korzystając z danego obiektu w celach, w których został zaproszony lub otrzymał  pozwolenie do przebywania na jego terenie”.

Obowiązek opieki wynikający z prawa zwyczajowego dotyczy wszystkich prawowitych gości.

Warto pamiętać, że obowiązkiem zarządcy obiektu jest sprawienie, aby bezpieczni byli odwiedzający, a nie obiekt.

Zgodnie z Ustawą o odpowiedzialności zarządcy obiektu z 1957 roku, ostrzeżenie lub zawiadomienie o istnieniu pewnego niebezpieczeństwa na terenie danego obiektu jest wystarczające dla spełnienia obowiązku opieki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym.