8.5 | 117 Reviews

Wypadki przy Pracy

Jeśli uległeś wypadkowi przy pracy, za który winę ponosi Twój pracodawca, możesz ubiegać się o odszkodowanie za odniesione urazy.

Your Legal Friend client Mr Dowse

"Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę"

Pan Dowse
Leeds

Jak możemy Ci pomóc?

Szukaj:

Odszkodowanie za wypadek w pracy

Wszyscy pracodawcy mają obowiązek należytego dbania o higienę, bezpieczeństwo i warunki pracy swoich pracowników. Obowiązek ten obejmuje również ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego osób zatrudnionych w zakładzie pracy, przed wypadkami i chorobami zawodowymi, których mogliby doświadczyć.

Pracodawca jest zobowiązany do zachowania szeregu standardów higieny i bezpieczeństwa pracy, ale zasadniczo jego obowiązki mieszczą się w czterech obszernych kategoriach:

Pracodawca musi zapewnić:

  • bezpieczne miejsce pracy,
  • bezpieczny system pracy,
  • bezpieczny sprzęt i maszyny
  • przestrzegających zasad bezpieczeństwa i kompetentnych współpracowników

Bardziej szczegółowe ramy prawne zawarte w ustawodawstwie i przepisach, zapewniają pracownikom dodatkową ochronę w miejscu pracy. Przykładowo, jeśli od pracownika oczekuje się podjęcia dowolnego zadania, które jest potencjalnie niebezpieczne (jak np. praca ze środkami chemicznymi lub w bardzo głośnym otoczeniu), to wówczas obowiązkiem pracodawcy jest podjęcie wszelkich koniecznych środków ostrożności, mających na celu uchronienie pracownika przed szkodą. Obowiązek ten obejmuje zapewnienie odzieży ochronnej lub zatyczek do uszu, tam gdzie to konieczne.

Pracodawca musi przedsięwziąć wszelkie możliwe kroki, aby zapewnić swoim pracownikowi bezpieczeństwo. Zatem pracodawca ma obowiązek zadbać o to, aby pracownik otrzymał właściwe przeszkolenie, które umożliwi mu bezpieczne i pewne wykonywanie swojej pracy.

Jeśli uległeś wypadkowi w pracy i można wykazać, że Twój pracodawca ponosi za niego winę, możesz domagać się odszkodowania za odniesione w wyniku wypadku w pracy obrażenia.

Możesz domagać się odszkodowania za wypadek w pracy, jeśli pracujesz na pełen etat lub na pół etatu, podpisałeś tymczasową umowę o pracę lub nawet jeśli jesteś podwykonawcą. Możesz również domagać się odszkodowania za odniesione obrażenia, jeśli byłeś po prostu osobą odwiedzającą dane miejsce pracy - nawet jeśli nie byłeś zatrudniony bezpośrednio przez danego pracodawcę. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich wypadków w miejscu pracy, będziesz musiał udowodnić, że szkoda została spowodowana zaniedbaniem pracodawcy lub jednego z jego pracowników. Każdy pracodawca ma obowiązek chronić pracowników przed odniesieniem obrażeń w pracy. Obejmuje to odpowiednie szkolenia i wyposażenie ochronne, w tym odpowiednią odzież oraz porady w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeśli Twój pracodawca nie dopełnił obowiązku ochrony, być może będziesz mógł ubiegać się o odszkodowanie za wypadek w pracy i odniesiony uszczerbek na zdrowiu.

Na mocy przepisów prawa wszyscy pracodawcy są zobowiązani do posiadania ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w celu pokrycia roszczeń pracowników za ewentualne wypadki i urazy w pracy. Zatem w razie wypadku w pracy wnosisz roszczenie o odszkodowanie z powyższej polisy, a nie bezpośrednio od swojego pracodawcy. Dlatego nie powinieneś się wahać wnosząc sprawę o odszkodowanie za wypadek w pracy, ponieważ odszkodowanie zostanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową Twojego pracodawcy. 

Kancelaria Your Legal Friend dołoży wszelkich starań, by pomóc Ci uzyskać najwyższe odszkodowanie za wypadek w pracy. Możemy udzielić Ci pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji, zapewnienia opieki i wsparcia dla osób z najpoważniejszymi obrażeniami, udzielić Ci porad i pomocy w staraniach o zasiłki socjalne oraz pomóc w powrocie do pracy. Rozumiemy, że tego typu roszczenia mogą niejednokrotnie okazać się dość skomplikowane - dlatego, że np. pracodawca już dłużej nie prowadzi swojej działalności lub trudno jest ustalić, kto ponosi winę za wypadek lub chorobę. Rozumiemy również obawy i poczucie bezbronności, towarzyszące tego typu urazom czy chorobom. Właśnie dlatego jesteśmy zaangażowani w udzielanie wsparcia na każdym etapie procesu dochodzenia odszkodowania i osiąganiu jak najlepszych rezultatów dla wszystkich naszych klientów. Równocześnie gwarantujemy, że nie wymagamy żadnych opłat z góry.

Twoje odszkodowanie może uwzględniać rekompensatę za poniesiony ból i cierpienie spowodowane obrażeniami ciała oraz za wszelkie poniesione straty finansowe, takie jak utrata zarobków, koszty transportu i leczenia oraz wszystkie koszty, które być może trzeba będzie ponieść w przyszłości z powodu Twojego wypadku w pracy.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Odpowiedzi na Twoje pytania

Zostałem poszkodowany w wypadku w pracy. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak, jeśli będzie możliwe udowodnienie, że do wypadku doszło nie z Twojej winy, ale został on  spowodowany przez czynnik znajdujacy się pod kontrolą pracodawcy.

Obecnie prowadzimy roszczenia dotyczące wypadków z udziałem wadliwego sprzętu/urządzeń, podnoszenia ciężkich przedmiotów, upadków z wysokości, nieprawidłowego wyposażenia w sprzęt ochronny i nieodpowiednich warunków pracy.

Twój pracodawca może być również pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli przyczyną Twojego wypadku było zaniedbanie  jednego z Twoich współpracowników.

Czy mogę złożyć wniosek o odszkodowanie przeciwko pracodawcy?

Tak, możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli zostałeś ranny w czasie pracy. Jeśli miałeś poważny wypadek w pracy, możesz utracić zarobki z powodu nieobecności i ponieść dodatkowe koszty leczenia, dlatego masz pełne prawo domagać się odszkodowania za uraz spowodowany wypadkiem, do którego doszło nie z Twojej winy.

Czy mój pracodawca może zwolnić mnie za wniesienie roszczenia o odszkodowanie za wypadek w pracy?

Twój pracodawca nie powinien Cię zwolnić, jeśli miałeś wypadek w pracy i zdecydowałeś się dochodzić z tego tytułu roszczeń. Masz prawo do uzyskania odszkodowania bez obawy o utratę pracy z tego powodu.

W rzeczywistości, roszczenie z tytułu wypadku przy pracy jest wnoszone przeciwko firmie ubezpieczeniowej pracodawcy, a nie przeciwko Twojemu pracodawcy. Każdy pracodawca jest zobowiązany przez prawo do posiadania ubezpieczenia w celu ochrony swoich pracowników przed skutkami wypadku przy pracy, więc roszczenie o odszkodowanie będzie złożone przeciwko tej polisie i wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, jeśli zostanie uznane za zasadne.

Mój wypadek w pracy miał miejsce 2 lata temu. Czy nadal mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Tak, prawo zezwala na rozpoczęcie roszczenia za wypadek w pracy przez okres do 3 lat od daty wypadku.

Nie pracuję już w tym samym miejscu. Czy to ma znaczenie?

Nie ma to znaczenia, pod warunkiem że wypadek miał miejsce nie dłużej niż 3 lata temu.

Nie mówię zbyt dobrze po angielsku. Obawiam się, że nie będę w stanie zrozumieć terminologii prawnej. Czy potrzebuję tłumacza?

Od ponad 10 lat prowadzimy sprawy polsko-języcznych klientów w ich ojczystym języku. Nasze  polskie zespoły pomagają klientom przy tłumaczeniu dokumentacji sądowej oraz wszelkiej pozostałej korespondencji. Wszystkie porady przekażemy Ci w języku polskim, tak abyś na każdym etapie postępowania dokładnie wiedział co się dzieje.

Jakich informacji będziecie ode mnie potrzebować?

Potrzebne nam będą Twoje dane osobowe, w tym adres, data urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego. Będziemy również potrzebować szczegółowych informacji dotyczących wypadku i Twojego pracodawcy, wobec którego chciałbyś dochodzić roszczeń.

Poprosimy Cię rownież o potwierdzenie danych Twojego lekarza rodzinnego i szpitala, który zajmował się Twoim leczeniem i wyrażenie zgody na uzyskanie kopii Twoich akt medycznych, abyśmy mogli je przekazać lekarzowi, który zostanie poproszony o spotkanie z Tobą i przygotowanie raportu medycznego na poparcie Twoich roszczeń.

Będziesz musiał być z nami w stałym kontakcie i na bieżąco nas informować o zmianie miejsca zamieszkania lub numeru telefonu, gdyż pomyśne zakończenie  roszczenia będzie wymagało naszej ścisłej współpracy.

Czy wniesienie roszczenia o odszkodowanie będzie mnie coś kosztowało?

Nie, rozpoczęcie roszczenia nic nie kosztuje. Pracujemy na zasadzie "nie wygrasz, nie płacisz" (ang. no win, no fee), zatem pobieramy opłaty jedynie, jeśli uda się nam wygrać Twoją sprawę, a nasze honorarium jest potrącane z Twojego odszkodowania.

Jak długo trwa cały proces?

Dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadku w miejscu pracy przeciętnie trwa od 12 do 24 miesięcy. To dlatego, że roszczenia te często dotyczą skomplikowanych urazów i zawiłych okoliczności, które wymagają szczegółowego zbadania, aby sprawa miała jak największe szanse  powodzenia.

Ponieważ okoliczności każdej sprawy oraz jej skutki są różne, bardzo trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź, jak długo będzie trwał ten proces. Często zależy to, od tego, jak szybko nasi klienci dostarczą nam niezbędnych informacji, możliwości uzyskania dokumentacji medycznej i opinii biegłych oraz tego, czy pozwany będzie skłonny do przedstawienia realistycznej oferty  ugody w celu rozstrzygnięcia roszczenia.

Chociaż staramy się rozstrzygnąć roszczenie tak szybko, jak to jest możliwe, chcemy również zapewnić Ci najwyższą możliwą rekompensatę. To często oznacza, że musimy przeprowadzić twarde negocjacje ze stroną przeciwną, a to wymaga dodatkowego czasu.

Naszym celem jest poprowadzenie sprawy tak szybko, jak to jest możliwe, z jednoczesnym uzyskaniem jak najwyższego odszkodowania.

Przeczytaj mniej

Ile może wynieść moje odszkodowanie za wypadek w pracy?

Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu i tego, jak wpłynął on na Ciebie w dłuższej perspektywie. Pod uwagę zostaną wzięte również, takie kwestie, jak zakres i czas trwania niezbędnej pomocy i opieki, ewentualna utrata zarobków, zmiana stylu życia Twojego I Twojej rodziny. Każdy z tych czynników może mieć ogromny wpływ na Twoje samopoczucie i przyszłe rokowania. Co niemniej ważne, wysokość odszkodowania zależy rownież od umiejętności, wiedzy i zaangażowania prawnika, aby zapewnić Ci otrzymanie maksymalnej kwoty odszkodowania, na które zasługujesz.

Co się stanie, jeśli nie wygram sprawy o odszkodowanie?

Nie martw się - pomyśleliśmy o wszystkim.

Nasza gwarancja „no win, no fee” oznacza, że jeśli roszczenie nie zostanie rozpatrzone pomyślnie, nie pobierzemy opłaty za całą pracę, którą wykonaliśmy w Twoim imieniu.

Na początku naszej współpracy, doradzimy Ci ubezpieczenie, które pokryje koszty prawne strony przeciwnej. Zatem nawet jeśli Twoje roszczenie nie zakończy się sukcesem, nie poniesiesz żadnych kosztów.

Czy mogę zadzwonić do was po bezpłatną poradę?

Kiedy się z nami skontaktujesz, zadamy Ci kilka prostych pytań, aby sprawdzić, czy masz podstawy do dochodzenia roszczeń. Jeśli tak, zbierzemy wówczas pełne informacje, aby nasz zespół prawny mógł przeanalizować Twoją sprawę i jej szanse powodzenia.

Nasz zespół ds. kontaktów z klientami jest bardzo doświadczony, jeśli chodzi o sprawy dotyczące uszczerbku na zdrowiu  i z pewnością będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania. Nawet jeśli Twoje zapytanie wykracza poza zagadnienia z dziedziny  roszczeń odszkodowawczych i zaniedbań, doradzimy Ci, gdzie możesz uzyskać potrzebną poradę ekspertów.

Tak, jeśli będzie możliwe udowodnienie, że do wypadku doszło nie z Twojej winy, ale został on  spowodowany przez czynnik znajdujacy się pod kontrolą pracodawcy.

Obecnie prowadzimy roszczenia dotyczące wypadków z udziałem wadliwego sprzętu/urządzeń, podnoszenia ciężkich przedmiotów, upadków z wysokości, nieprawidłowego wyposażenia w sprzęt ochronny i nieodpowiednich warunków pracy.

Twój pracodawca może być również pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli przyczyną Twojego wypadku było zaniedbanie  jednego z Twoich współpracowników.

Tak, możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeśli zostałeś ranny w czasie pracy. Jeśli miałeś poważny wypadek w pracy, możesz utracić zarobki z powodu nieobecności i ponieść dodatkowe koszty leczenia, dlatego masz pełne prawo domagać się odszkodowania za uraz spowodowany wypadkiem, do którego doszło nie z Twojej winy.

Twój pracodawca nie powinien Cię zwolnić, jeśli miałeś wypadek w pracy i zdecydowałeś się dochodzić z tego tytułu roszczeń. Masz prawo do uzyskania odszkodowania bez obawy o utratę pracy z tego powodu.

W rzeczywistości, roszczenie z tytułu wypadku przy pracy jest wnoszone przeciwko firmie ubezpieczeniowej pracodawcy, a nie przeciwko Twojemu pracodawcy. Każdy pracodawca jest zobowiązany przez prawo do posiadania ubezpieczenia w celu ochrony swoich pracowników przed skutkami wypadku przy pracy, więc roszczenie o odszkodowanie będzie złożone przeciwko tej polisie i wypłacone przez firmę ubezpieczeniową, jeśli zostanie uznane za zasadne.

Tak, prawo zezwala na rozpoczęcie roszczenia za wypadek w pracy przez okres do 3 lat od daty wypadku.

Nie ma to znaczenia, pod warunkiem że wypadek miał miejsce nie dłużej niż 3 lata temu.

Od ponad 10 lat prowadzimy sprawy polsko-języcznych klientów w ich ojczystym języku. Nasze  polskie zespoły pomagają klientom przy tłumaczeniu dokumentacji sądowej oraz wszelkiej pozostałej korespondencji. Wszystkie porady przekażemy Ci w języku polskim, tak abyś na każdym etapie postępowania dokładnie wiedział co się dzieje.

Potrzebne nam będą Twoje dane osobowe, w tym adres, data urodzenia i numer ubezpieczenia społecznego. Będziemy również potrzebować szczegółowych informacji dotyczących wypadku i Twojego pracodawcy, wobec którego chciałbyś dochodzić roszczeń.

Poprosimy Cię rownież o potwierdzenie danych Twojego lekarza rodzinnego i szpitala, który zajmował się Twoim leczeniem i wyrażenie zgody na uzyskanie kopii Twoich akt medycznych, abyśmy mogli je przekazać lekarzowi, który zostanie poproszony o spotkanie z Tobą i przygotowanie raportu medycznego na poparcie Twoich roszczeń.

Będziesz musiał być z nami w stałym kontakcie i na bieżąco nas informować o zmianie miejsca zamieszkania lub numeru telefonu, gdyż pomyśne zakończenie  roszczenia będzie wymagało naszej ścisłej współpracy.

Nie, rozpoczęcie roszczenia nic nie kosztuje. Pracujemy na zasadzie "nie wygrasz, nie płacisz" (ang. no win, no fee), zatem pobieramy opłaty jedynie, jeśli uda się nam wygrać Twoją sprawę, a nasze honorarium jest potrącane z Twojego odszkodowania.

Dochodzenie odszkodowania z tytułu wypadku w miejscu pracy przeciętnie trwa od 12 do 24 miesięcy. To dlatego, że roszczenia te często dotyczą skomplikowanych urazów i zawiłych okoliczności, które wymagają szczegółowego zbadania, aby sprawa miała jak największe szanse  powodzenia.

Ponieważ okoliczności każdej sprawy oraz jej skutki są różne, bardzo trudno jest dać jednoznaczną odpowiedź, jak długo będzie trwał ten proces. Często zależy to, od tego, jak szybko nasi klienci dostarczą nam niezbędnych informacji, możliwości uzyskania dokumentacji medycznej i opinii biegłych oraz tego, czy pozwany będzie skłonny do przedstawienia realistycznej oferty  ugody w celu rozstrzygnięcia roszczenia.

Chociaż staramy się rozstrzygnąć roszczenie tak szybko, jak to jest możliwe, chcemy również zapewnić Ci najwyższą możliwą rekompensatę. To często oznacza, że musimy przeprowadzić twarde negocjacje ze stroną przeciwną, a to wymaga dodatkowego czasu.

Naszym celem jest poprowadzenie sprawy tak szybko, jak to jest możliwe, z jednoczesnym uzyskaniem jak najwyższego odszkodowania.

Przeczytaj mniej

Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju doznanego uszczerbku na zdrowiu i tego, jak wpłynął on na Ciebie w dłuższej perspektywie. Pod uwagę zostaną wzięte również, takie kwestie, jak zakres i czas trwania niezbędnej pomocy i opieki, ewentualna utrata zarobków, zmiana stylu życia Twojego I Twojej rodziny. Każdy z tych czynników może mieć ogromny wpływ na Twoje samopoczucie i przyszłe rokowania. Co niemniej ważne, wysokość odszkodowania zależy rownież od umiejętności, wiedzy i zaangażowania prawnika, aby zapewnić Ci otrzymanie maksymalnej kwoty odszkodowania, na które zasługujesz.

Nie martw się - pomyśleliśmy o wszystkim.

Nasza gwarancja „no win, no fee” oznacza, że jeśli roszczenie nie zostanie rozpatrzone pomyślnie, nie pobierzemy opłaty za całą pracę, którą wykonaliśmy w Twoim imieniu.

Na początku naszej współpracy, doradzimy Ci ubezpieczenie, które pokryje koszty prawne strony przeciwnej. Zatem nawet jeśli Twoje roszczenie nie zakończy się sukcesem, nie poniesiesz żadnych kosztów.

Kiedy się z nami skontaktujesz, zadamy Ci kilka prostych pytań, aby sprawdzić, czy masz podstawy do dochodzenia roszczeń. Jeśli tak, zbierzemy wówczas pełne informacje, aby nasz zespół prawny mógł przeanalizować Twoją sprawę i jej szanse powodzenia.

Nasz zespół ds. kontaktów z klientami jest bardzo doświadczony, jeśli chodzi o sprawy dotyczące uszczerbku na zdrowiu  i z pewnością będzie w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania. Nawet jeśli Twoje zapytanie wykracza poza zagadnienia z dziedziny  roszczeń odszkodowawczych i zaniedbań, doradzimy Ci, gdzie możesz uzyskać potrzebną poradę ekspertów.