8.5 | 117 Reviews

Nowotwory Pochodzenia Zawodowego

Twój przewodnik dotyczący ubiegania się o odszkodowanie za nowotwory zawodowe

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Odszkodowanie za nowotwór pochodzenia zawodowego

Istnieje ponad 200 rodzajów raka, a według organizacji Cancer Research UK u jednej na dwie osoby choroba ta zostanie zdiagnozowana w którymś momencie jej życia.

Większość nowotworów rozwija się samorzutnie, ale część jest powodowana przez karcynogeny (czynniki rakotwórcze), z którymi mamy długotrwały kontakt w miejscu pracy. Karcynogeny mogą mieć postać cieczy, ciała stałego, gazu lub pyłu i mogą być połykane, wdychane lub absorbowane przez skórę. Ryzyko nabawienia się nowotworu pochodzenia zawodowego jest różne dla różnych karcynogenów, zależnie od rodzaju pracy, którą wykonywałeś oraz zastosowanych środków bezpieczeństwa, chroniących Cię przed kontaktem z nimi.

Najczęstsze formy raka wywołanego karcynogenami w miejscu pracy to:

Nowotwór płuc jest kojarzony głównie z paleniem tytoniu i pracą z azbestem. Może on być jednak spowodowany również rakotwórczymi chemikaliami, pyłem lub promieniowaniem w miejscu pracy.

Rak pęcherza może się rozwinąć wskutek kontaktu z chemikaliami, miedzy innymi w farbiarniach, fabrykach wyrobów gumowych lub plastikowych, gazowniach i wielu innych rodzajach zakładów przemysłu chemicznego. Okres rozwoju tego raka może wynosić nawet do 25 lat od ekspozycji na szkodliwe związki chemiczne.

Nowotwór nosa może być spowodowany regularnym kontaktem z pyłem drzewnym (szczególnie z drewna liściastego), klejami, formaldehydem, rozpuszczalnikami stosowanymi przy produkcji mebli i butów oraz pyłem niklowym i chromowym. Istnieją również dowody wiążące nowotwory nosa u kobiet z ekspozycją na włókna w fabrykach włókienniczych.

Rak skóry może być spowodowany ekspozycją na promieniowanie jonizujące i niejonizujące oraz na niektóre chemikalia w miejscu pracy.

Tam, gdzie to możliwe, należy całkowicie usunąć znane karcynogeny z miejsca pracy. Jeśli pracujesz z substancjami niebezpiecznymi dla Twojego zdrowia, Twój pracodawca musi przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z przepisami dotyczącymi kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia (ang. Control of Substances Hazardous to Health) i poinformować Cię o istniejących zagrożeniach i ryzyku. Powinieneś też zostać przeszkolony i poinstruowany, w jaki sposób używać tych substancji i jakie podjęto środki ostrożności, aby Cię chronić przed ich szkodliwym wpływem..

Jeśli rozpoznano u Ciebie jeden z wymienionych wyżej nowotworów i uważasz, że może on być skutkiem działania karcynogenów w miejscu pracy, powinieneś skontaktować się ze swoim lekarzem pierwszego kontaktu i zadzwonić do kancelarii Your Legal Friend już teraz, żebyśmy mogli udzielić Ci stosownej porady.

Nasi doświadczeni prawnicy ds. chorób zawodowych mogą udzielić Ci porad i wsparcia podczas całego procesu dochodzenia odszkodowania za chorobę zawodową. Ponadto możemy doradzić Ci, jakie świadczenia socjalne mogą Ci przysługiwać z tytułu choroby zawodowej. Możemy również zadbać o to, żeby koszty zabiegów rehabilitacyjnych oraz niezbędnego wyposażenia wspomagającego Twoje eczenie zostały pokryte w ramach prowadzonego roszczenia. Ale przede wszystkim nasi eksperci mogą Ci pomóc w uzyskaniu należnego odszkodowania.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych. Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Co mówią nasi klienci

Mrs. Vora's portrait

Pracownicy okazali się przyjaźni, pomocni, uprzejmi i regularnie informowali mnie o postępach.

Pani Vora
Loughborough

A photo of Mr Dowse

Działali w sposób życzliwy i profesjonalny oraz bardzo skutecznie rozwiązali moją sprawę.

Pan Dowse
Leeds

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

10 prostych kroków do odszkodowania

Step
1
Uzyskanie szczegółowego opisu Twojego wypadku
Step
2
Uzyskanie kopii Twoich akt medycznych
Step
3
Kontakt z firmą odpowiedzialną za Twój wypadek
Step
4
Zorganizowanie komisji lekarskiej
Step
5
Przygotowanie bilansu Twoich strat finansowych
Step
86
Negocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowaniaDokonanie wyceny roszczenia
Step
7
Przesłanie wyceny roszczenia ubezpieczycielowi pozwanego
Step
68
Dokonanie wyceny roszczeniaNegocjowanie maksymalnie wysokiego odszkodowania
Step
9
Rozpoczęcie postępowania sądowego
Step
10
Przesłanie Ci Twojego odszkodowania