8.5 | 117 Reviews

Choroby Zawodowe

Roszczenia odszkodowawcze dotyczące schorzeń związanych z wykonywaną pracą

A photo of Mrs Swaffield

Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z odszkodowania, które dla mnie uzyskaliście, a obsługa była doskonała. Bardzo dziękuję.

Pani E.Swaffield
Loughborough

Jak możemy Ci pomóc?

Choroby zawodowe mogą nie tylko przeszkadzać w karierze zawodowej, ale mogą mieć również druzgocące konsekwencje dla Ciebie i Twojej rodziny. Wyszukaj bardziej szczegółowe informacje o chorobach zawodowych.

  Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów 0151 550 5226

Dochodzenie odszkodowania za chorobę zawodową

Być może już wiesz, że jeśli uległeś wypadkowi w pracy i potrafisz wykazać, że winę ponosi Twój pracodawca, możesz domagać się odszkodowania za odniesiony uszczerbek na zdrowiu. Przy obliczaniu wysokości takiego odszkodowania uwzględnia się nie tylko ból i cierpienie z powodu odniesionych obrażeń, ale również wszelkie poniesione przez Ciebie straty finansowe, takie jak utracone zarobki, koszty leczenia i inne wydatki.

Istnieją jednak inne rodzaje obrażeń, które może spowodować Twoje środowisko pracy, a niektóre z nich mogą nie być od razu oczywiste.

  • Być może w pracy narażono Cię na kontakt z substancjami, które wywołały u Ciebie chorobę ?
  • Może przed laty pracowałeś z azbestem i obecnie cierpisz na zadyszkę, bo rozpoznano u Ciebie chorobę azbestozależną?
  • Pracowałeś w hałaśliwym środowisku przemysłowym i zauważyłeś u siebie utratę słuchu?

Z roszczeniem z tytułu choroby zawodowej, takiej jak te wymienione powyżej, można wystąpić w taki sam sposób, jak z roszczeniem o odszkodowanie za wypadek.

W kancelarii Your Legal Friend nasz zespół prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących chorób zawodowych może Ci pomóc i udzielić wsparcia, jeśli cierpisz na chorobę zawodową, która Twoim zdaniem została spowodowana przez warunki panujące w Twoim miejscu pracy. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących rozmaitych chorób zawodowych i uzyskiwaniu wysokich odszkodowań dla naszych klientów.

Możemy Ci wyjaśnić, jak wygląda procedura dochodzenia odszkodowania za chorobę zawodową. Ponadto możemy Ci doradzić, jakie świadczenia socjalne przysługują Ci z tytułu choroby zawodowej. A co najważniejsze, będziemy Cię wspierać podczas całego procesu dochodzenia odszkodowania, żebyś miał pewność, że otrzymasz należne odszkodowanie, nawet jeśli firma, w której pracowałeś nie istnieje już na rynku.

Przeczytaj mniej

Nasz zespół ekspertów zadzwoni do Ciebie

Alison Saul, Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu kieruje zespołami zajmującymi się prowadzeniem spraw dotyczących wypadków drogowych oraz pozostałych rodzajów szkód osobowych.

Choroby zawodowe

Jako w pełni wykwalifikowany radca prawny (ang. solicitor) z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym, Alison z prawdziwą determinacją dąży do uzyskania najwyższych odszkodowań dla swoich klientów, a także zapewnienia im wysokiej jakości opieki nad klientem.

Alison jest wspomagana w swojej pracy przez menedżerów, Philipa Watersa, Lee Quinna, Jennę Hargreaves i Kathryn Langton. Philip, Lee i Jenna kierują zespołami prawnymi skupiającymi się na sprawach dotyczących wypadków drogowych, podczas gdy Kathryn kieruje naszym zespołem ds. pozostałych rodzajów szkód osobowych. Razem dysponują niezwykle bogatym doświadczeniem w zakresie dochodzenia odszkodowań za szkody osobowe.

Philip, wykwalifikowany radca prawny posiada ponad 18-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Wcześniej pracował w dużej firmie ubezpieczeniowej, więc posiada dogłębne rozeznanie,  jak skutecznie negocjować z ubezpieczycielami, aby osiągnąć jak najwyższe odszkodowania, na który zasługują nasi klienci. Philip zajmuje się złożonymi sprawami o dużej wartości,  a niedawno udało mu się wywalczyć £1,600,000.00 odszkodowania dla jednego z klientów, który odniósł poważne urazy w wypadku drogowym.

Lee posiada ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących szkód osobowych, a także zarządza wieloma różnymi, skomplikowanymi sprawami. Lee posiada rozległe doświadczenie w pracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi, działając w imieniu zarówno poszkodowanych, jak i pozwanych, a więc doskonale rozumie, jak zapewnić najwyższy poziom odszkodowań dla poszkodowanych w wypadkach drogowych.

Jenna jest wykwalifikowanym radcą prawnym (ang. solicitor) i studiowała ponadto, aby zostać niezależnym adwokatem (ang. barrister). Jenna jest odpowiedzialna za dokonywanie wewnętrznych przeglądów naszych procesów zarządzania sprawami w celu zapewnienia doskonałej, sprawnej obsługi spraw i wysokiego poziomu satysfakcji klientów.

Kathryn, również wykwalifikowany radca prawny, specjalizuje się w sprawach dotyczących wypadków  przy pracy,  wypadków w miejscach publicznych oraz wypadków za granicą. Kathryn zajmuje się szeroko gamą rozmaitych spraw, często dotyczących wypadków, które powodują poważne i skomplikowane obrażenia.

Przeczytaj mniej

Poproś o telefon w dogodnej dla Ciebie porze

Kiedy chcesz, abyśmy do Ciebie zadzwonili?

Każdego roku wiele osób zostaje rannych w wypadkach nie z własnej winy, choć okoliczności będą się różnić w każdym przypadku. Nasz zespół posiada rozległe doświadczenie w skutecznym zarządzaniu szerokim spektrum roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dzięki czemu możemy zapewnić Ci maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Alison Saul

Dyrektor Działu ds. Uszczerbku na Zdrowiu

Odpowiedzi na Twoje pytania

Kto jest odpowiedzialny za moją rehabilitację po chorobie zawodowej?

Jeśli doznałeś urazu lub choroby w miejscu pracy, powinieneś jak najszybciej skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby przedyskutować możliwe formy terapii. Im wcześniej rozpoczniesz leczenie, tym szybciej będziesz mógł odzyskać zdrowie i ponownie cieszyć się życiem.

Jeśli uraz czy choroba został spowodowany z winy pracodawcy lub z innego powodu w miejscu pracy, możesz ubiegać się o odszkodowanie nie tylko za Twoje symptomy, ale także  koszty leczenia, niezbędnego, abyś w krótkim czasie powrócił do pracy w dobrym zdrowiu.

Zgodnie z protokołem dotyczącym roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu, aby Ci pomóc w odzyskaniu zdrowia po wypadku lub chorobie, Twój przedstawiciel prawny razem z ubezpieczycielami strony przeciwnej muszą rozważyć, czy Twoje potrzeby w zakresie leczenia mogą zostać spełnione w ramach procesu roszczeniowego. Powszechnie wiadomo, że wczesne leczenie może zapobiec depresji lub nerwicy, które czasami mogą się pojawić z powodu nieudanych prób radzenia sobie z bolesnymi objawami lub z powodu długiej nieobecności w pracy.

Kodeks Rehabilitacyjny z 2007 roku (ang. The Rehabilitation Code 2007)

Kodeks Rehabilitacyjny został opublikowany w 2007 roku przez grupę roboczą składającą się z ubezpieczycieli (kompensatorów), prawników oraz przedstawicieli Służby Zdrowia (NHS). Jego celem jest promowanie korzystania z wczesnej rehabilitacji i leczenia w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Po rozpoczęciu roszczenia, Twój przedstawiciel prawny skonsultuje z Tobą wymagane leczenie, w tym korzystanie z dostępnych pomocy, adaptacji lub modyfikacji w miejscu pracy, tak aby Twoje potrzeby zostały zgłoszone w ramach wniosku o odszkodowanie.

Kodeks zachęca również kompensatorów do zaadresowania kwestii leczenia lub interwencji jak najwcześniej oraz w trakcie poźniejszego postępowania roszczeniowego. Twój przedstawiciel prawny wraz z kompensatorem wspólnie nominują niezależnego biegłego, który skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów Twojego leczenia i zaspokojenia innych potrzeb. Biegły przygotuje raport i zalecenia dotyczące dalszego leczenia, zwykle w porozumieniu z Twoim lekarzem, oczywiście za Twoją zgodą.

Gdy program leczenia zostanie uzgodniony, pozostanie do ustalenia jedynie, gdzie ono się odbędzie, wybierając najdogodniejsze dla Ciebie miejsce, blisko Twojego miejsca zamieszkania. Biegły będzie monitorować Twoje postępy i informować o nich Twojego adwokata, ubezpieczyciela oraz lekarza rodzinnego.

Przez caly okres trwania roszczenia masz obowiązek ograniczania swoich strat. Oznacza to, że musisz jak najwcześniej skorzystać z dostępnych form leczenia, aby wspomóc swoją rekonwalescencję lub zredukować odczuwane objawy. Możesz oczywiście uczynić to za pośrednictwem lekarza rodzinnego, ale ponieważ lista oczekujących na pomoc w ramach brytyjskiej służby zdrowia jest długa, Kodeks Rehabilitacyjny zapewnia dodatkową możliwość zadbania o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie w ramach prowadzonego roszczenia. Twój przedstawiciel prawny zajmie się nie tylko kwestią Twojego odszkodowania, ale również pomoże Ci otrzymać niezbędną pomoc medyczną, abyś mógł szybko odzyskać zdrowie i cieszyć się życiem.

Przeczytaj mniej

Jeśli doznałeś urazu lub choroby w miejscu pracy, powinieneś jak najszybciej skonsultować się ze swoim lekarzem rodzinnym, aby przedyskutować możliwe formy terapii. Im wcześniej rozpoczniesz leczenie, tym szybciej będziesz mógł odzyskać zdrowie i ponownie cieszyć się życiem.

Jeśli uraz czy choroba został spowodowany z winy pracodawcy lub z innego powodu w miejscu pracy, możesz ubiegać się o odszkodowanie nie tylko za Twoje symptomy, ale także  koszty leczenia, niezbędnego, abyś w krótkim czasie powrócił do pracy w dobrym zdrowiu.

Zgodnie z protokołem dotyczącym roszczeń odszkodowawczych z tytułu uszczerbku na zdrowiu, aby Ci pomóc w odzyskaniu zdrowia po wypadku lub chorobie, Twój przedstawiciel prawny razem z ubezpieczycielami strony przeciwnej muszą rozważyć, czy Twoje potrzeby w zakresie leczenia mogą zostać spełnione w ramach procesu roszczeniowego. Powszechnie wiadomo, że wczesne leczenie może zapobiec depresji lub nerwicy, które czasami mogą się pojawić z powodu nieudanych prób radzenia sobie z bolesnymi objawami lub z powodu długiej nieobecności w pracy.

Kodeks Rehabilitacyjny z 2007 roku (ang. The Rehabilitation Code 2007)

Kodeks Rehabilitacyjny został opublikowany w 2007 roku przez grupę roboczą składającą się z ubezpieczycieli (kompensatorów), prawników oraz przedstawicieli Służby Zdrowia (NHS). Jego celem jest promowanie korzystania z wczesnej rehabilitacji i leczenia w celu poprawy stanu zdrowia fizycznego i psychicznego.

Po rozpoczęciu roszczenia, Twój przedstawiciel prawny skonsultuje z Tobą wymagane leczenie, w tym korzystanie z dostępnych pomocy, adaptacji lub modyfikacji w miejscu pracy, tak aby Twoje potrzeby zostały zgłoszone w ramach wniosku o odszkodowanie.

Kodeks zachęca również kompensatorów do zaadresowania kwestii leczenia lub interwencji jak najwcześniej oraz w trakcie poźniejszego postępowania roszczeniowego. Twój przedstawiciel prawny wraz z kompensatorem wspólnie nominują niezależnego biegłego, który skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów Twojego leczenia i zaspokojenia innych potrzeb. Biegły przygotuje raport i zalecenia dotyczące dalszego leczenia, zwykle w porozumieniu z Twoim lekarzem, oczywiście za Twoją zgodą.

Gdy program leczenia zostanie uzgodniony, pozostanie do ustalenia jedynie, gdzie ono się odbędzie, wybierając najdogodniejsze dla Ciebie miejsce, blisko Twojego miejsca zamieszkania. Biegły będzie monitorować Twoje postępy i informować o nich Twojego adwokata, ubezpieczyciela oraz lekarza rodzinnego.

Przez caly okres trwania roszczenia masz obowiązek ograniczania swoich strat. Oznacza to, że musisz jak najwcześniej skorzystać z dostępnych form leczenia, aby wspomóc swoją rekonwalescencję lub zredukować odczuwane objawy. Możesz oczywiście uczynić to za pośrednictwem lekarza rodzinnego, ale ponieważ lista oczekujących na pomoc w ramach brytyjskiej służby zdrowia jest długa, Kodeks Rehabilitacyjny zapewnia dodatkową możliwość zadbania o Twoje zdrowie i dobre samopoczucie w ramach prowadzonego roszczenia. Twój przedstawiciel prawny zajmie się nie tylko kwestią Twojego odszkodowania, ale również pomoże Ci otrzymać niezbędną pomoc medyczną, abyś mógł szybko odzyskać zdrowie i cieszyć się życiem.

Przeczytaj mniej

Więcej o nas i naszych usługach

Historia pana Lapwortha

2nd August 2017

W tym artykule poznajemy historię Pana Kennetha Lapwortha, który tragicznie utracił chorującą na raka żonę Elaine….

PRZECZYTAJ WIECEJ