8.5 | 117 Reviews

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu są dla nas niezwykle ważne, ponieważ jesteśmy postępową organizacją o ustalonej pozycji. Staramy się prowadzić naszą działalność w sposób, który jest spójny z naszą etyką i ukazuje nasze wartości poprzez wpływ, jaki mamy na życie lokalnych społeczności, naszych klientów, dostawców oraz pracowników.

Nasze inicjatywy z dziedziny społecznej odpowiedzialności biznesu skupiają się na działalności charytatywnej, świadczeniu usług pro bono, pracy społecznej i pracy na rzecz ochrony środowiska oraz dbaniu o interesy naszych pracowników i dostawców.

Działalność charytatywna

Wspieramy szereg lokalnych, regionalnych i krajowych organizacji charytatywnych, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i indywidualnym. Wielu z naszych pracowników świadczy usługi pro bono, uczestniczy w lokalnych projektach wolontariatu, a także podejmuje osobiste wyzwania w celu gromadzenia funduszy na cele charytatywne. Są to m.in. takie wydarzenia, jak: bieg Cancer Research UK’s Race for Life, Caledonian Challenge, wyścig rowerowy Chester Charity Bike Ride Challenge i wiele innych. Firma wspiera, również finansowo, szpital Arrowe Park położony w mieście, w którym znajduje się nasza siedziba główna.

Społeczeństwo

Z pasją wspieramy społeczności, w których działamy. Od dawna aktywnie wspieramy lokalne społeczności oraz zachęcamy naszych pracowników do angażowania się w działalność organizacji społecznych. Nawiązaliśmy współpracę z kilkoma miejscowymi szkołami i uczelniami. Regularnie przyjmujemy studentów na praktyki zawodowe, aby umożliwić im rozwijanie swoich umiejętności.

Środowisko

Usilnie staramy się ograniczyć nasz wpływ na środowisko, zarówno lokalnie, jak i globalnie. Stale rozwijamy „zielone” inicjatywy, obejmujące m.in. inwestycje w technologię cyfrową, zmniejszanie ilości zużywanego papieru i aktywne wspieranie programów promujących recykling.

Ludzie

Społeczna odpowiedzialność biznesu nie powinna być skoncentrowana wyłącznie na działaniach poza miejscem pracy – powinna być stosowana również w samej firmie. Tworzymy zdrowe środowisko pracy i skutecznie zarządzamy bezpieczeństwem oraz zaangażowaniem naszych pracowników.

Dostawcy

Zawsze postępujemy uczciwie wobec naszych dostawców. W miarę możliwości inwestujemy w pobliskie firmy, aby wspierać lokalną gospodarkę. Zachęcamy również naszych dostawców do zwracania uwagi na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu w ich własnych firmach.