Proszę o telefon

Prawnicy

Solicitors negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 115 6023

 • Przegląd
 • Procedura

Kiedy pokładasz swoje zaufanie w prawniku, który ma reprezentować Twoje interesy, możesz oczekiwać, że wykorzysta swoje doświadczenie zawodowe, aby Ci pomóc w osiągnięciu pozytywnego rezultatu. Ale niestety zdarzają się przypadki, w których usługi prawnika nie spełniają oczekiwań, a czasami niski standard świadczonych usług przekracza linię zaniedbania zawodowego.

Przykłady zaniedbań prawników obejmują:

 • Przekroczenie terminu wniesienia roszczenia;
 • Niestosowanie się do zaleceń sądu;
 • Nie podejmowanie działań w sprawie w odpowiednim czasie
 • Nieprawidłowe sporządzenie umowy;
 • Nieprawidłowe sporządzenie testamentu;

Jeśli uważasz, że prawnik dopuścił się zaniedbania w sposobie, w jaki prowadził Twoją sprawę, możemy pomóc Ci w dochodzeniu roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego, dzięki czemu będziesz mógł uzyskać odszkodowanie za poniesione straty.

Liczba roszczeń dotyczących zaniedbań zawodowych prawników wzrasta. Internet sprawił, że młode pokolenie jest bardziej świadome swoich praw i wie jak z nich korzystać. Jest wysoce prawdopodobne, że w przeszłości wiele osób nie było nawet świadomych, że można pozwać prawnika, ale czasy się zmieniły, a osoby, które zostały zawiedzione przez zaniedbania swojego prawnika wiedzą, że mają prawo podjąć stosowne działania.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 115 6023 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.