Proszę o telefon

Adwokaci

Barristers negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 115 6023

  • Przegląd
  • Procedura

Adwokaci są powoływani do zapewnienia najwyższych standardów kompetencji przed sądem, gdzie są wzywani do reprezentowania najlepszych interesów swoich klientów. Członkowie społeczeństwa ufają, że adwokaci będą walczyć w ich imieniu i pomogą im poruszać się po skomplikowanym labiryncie brytyjskich sądów.

Niestety istnieją przypadki, kiedy zaniedbania adwokatów (ang. barristers) mogą mieć wpływ na wynik sprawy klienta. Jeśli uważasz, że Twój adwokat nie wykonał swojej pracy prawidłowo, a jego działania lub zaniechania miały negatywny wpływ na werdykt w Twojej sprawie, możesz mieć podstawy do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania.

Adwokat jest winny zaniedbania, jeśli dostarczy nieprawidłową opinię na temat kwestii prawnych, błędnie przygotuje ważne dokumenty prawne lub będzie nieodpowiednio reprezentował klienta w sądzie. Jeśli uważasz, że reprezentacja Twojego adwokata spadła poniżej oczekiwanych standardów, możemy pomóc Ci wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania zawodowego, które pomoże Ci zrekompensować straty, które  poniosłeś w jego wyniku.

Pomysł pozywania adwokata - eksperta prawnego z wieloletnim doświadczeniem pracy w sądach - może wydawać się dziwny. Ale z Your Legal Friend u Twego boku, możesz uzyskać odszkodowanie, na które zasługujesz. Z sukcesem rozstrzygnęliśmy wiele spraw dotyczących zaniedbań zawodowych adwokatów, radców prawnych i innych szanowanych specjalistów, uzyskując pozytywne rezultaty dla naszych klientów.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 231 4472 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.