Proszę o telefon

Zaniedbania prawne

Legal negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

 • Przegląd
 • Procedura

Różnego rodzaju profesjonaliści, tacy jak prawnicy, adwokaci oraz inni specjaliści z dziedziny prawa, również popełniają błędy. Gdy dojdzie do pomyłki, jej następstwa mogą być katastrofalne. Zaniedbania prawne mogą dotyczyć: błędnej porady prawnej, złego przygotowania ważnych dokumentów lub przygotowania ich wbrew instrukcjom klienta, niedoprowadzenia do zawarcia ugody pomiędzy stronami, a także przegrania sprawy o odszkodowanie.

Z powodu czyjego zaniedbania ucierpiałeś?

Do takiego błędu lub zaniedbania może dojść w różny sposób. Poniżej wymieniono kilka przykładów, które mogą dotyczyć także Ciebie:

Sprawy dotyczące nieruchomości

 • Niezidentyfikowanie defektów nieruchomości
 • Niepoprawne doradztwo dotyczące dzierżawy
 • Brak bądź udzielenie błędnych porad dotyczących przepisów prawa budowlanego i planowania

Sprawy dotyczące testamentu i spadku

 • Niewłaściwe rozporządzanie majątkiem zmarłego
 • Udzielenie błędnej porady
 • Sporządzenie testamentu niezgodnie z instrukcjami klienta

Sprawy dotyczące uszczerbku na zdrowiu

 • Błędne oszacowanie kwoty odszkodowania zdrowotnego
 • Udzielenie błędnej porady w prowadzonej sprawie o odszkodowanie
 • Niedotrzymanie terminów
 • Problemy związane z przedawnieniem sprawy
 • Błędne przeprowadzenie rozpoznania lub złe przygotowanie sprawy
 • Nieuwzględnienie wszystkich urazów
 • Oskarżenie nieodpowiedniej firmy ubezpieczeniowej lub sprawcy wypadku
 • Pomyłka, która spowodowała oddalenie sprawy przez sąd

Jeżeli ucierpiałeś finansowo na skutek zaniedbania prawnego, ważne jest, abyś zasięgnął niezależnej porady prawnej w celu określenia Twoich praw. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, również tych dotyczących zaniedbań prawnych.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 01515505226 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.