UK PL

Proszę o telefon

Roszczenia dotyczące złych warunków mieszkaniowych
& odszkodowanie za zaniedbanie właściciela lokalu

Roszczenia dotyczące złych warunków mieszkaniowych & odszkodowanie za zaniedbanie właściciela lokalu

Aby porozmawiać w zaufaniu z jednym z naszych ekspertów, zadzwoń pod numer

0808 149 3441

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Dochodzenie odszkodowania za złe warunki mieszkaniowe

Czy właściciel wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości Cię zawiodł? Czy wynajmowany przez Ciebie lokal nie nadaje się do zamieszkania? Czy zachorowałeś lub doznałeś obrażeń z powodu zaniedbań właściciela?

Twój dom to miejsce, w którym powinieneś czuć się bezpiecznie, szczęśliwie i wygodnie, nawet jeśli nie jesteś jego właścicielem. A jako najemca ufasz, że system samorządów lokalnych, agencji wynajmu i wynajmujących ochroni Cię przed problemami, które mogą wystąpić w Twoim domu, niezależnie od tego, czy jest to zepsuta klamka, czy też uszkodzony kocioł grzewczy.

Według danych z końca 2016 roku, 17% osób wynajmuje mieszkania od prywatnego właściciela, a 18% wynajmuje mieszkania socjalne, co sprawia, że miliony osób w Wielkiej Brytanii polegają na właścicielach lokali w kwestii zapewnienia im bezpiecznego i funkcjonalnego domu. Dla zdecydowanej większości lokatorów proces ten przebiega sprawnie, ale nieliczni trafiają na właścicieli, którzy pozwalają na to, aby ich własność, a Twój dom popadał w ruinę, tym samym narażając na niebezpieczeństwo Ciebie i Twoją rodzinę. Od braku konserwacji części nieruchomości, poprzez odmowę naprawienia zgłaszanych usterek - zaniedbanie właściciela może przybierać różne formy.

Roszczenia dotyczące złych warunków mieszkaniowych mogą być zgłaszane z wielu powodów - niezależnie od tego, czy doznałeś obrażeń z powodu pękniętych płytek, nabawiłeś się problemów z oddychaniem z powodu pleśni, czy też zostałeś narażony na poważne ryzyko z powodu awarii kotła. Jeśli doświadczyłeś problemów z właścicielem wynajmowanego lokalu i mieszkasz lub mieszkałeś w złych warunkach mieszkaniowych, możesz złożyć roszczenie przeciwko właścicielowi tej nieruchomości. W bardzo rzadkich przypadkach problemy mieszkaniowe mogą prowadzić nawet do śmierci, co nigdy nie powinno mieć miejsca. Możemy być w stanie podjąć się Twojej sprawy, jeśli chciałbyś dochodzić roszczeń w imieniu zmarłego.

Nasi prawnicy specjalizujący się w sprawach dotyczących lokali mieszkalnych służą pomocą w egzekwowaniu praw lokatora, aby odzyskać wszelkie straty finansowe i zapewnić, że właściciel nieruchomości zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje działania. Możemy również pomóc w dochodzeniu roszczeń związanych z chorobą lub obrażeniami, których doświadczyłeś z powodu zaniedbań właściciela i zabezpieczyć Twoją finansową przyszłość, jeśli Twoja choroba okaże się długoterminowa lub wpłynie na Twoją zdolność do pracy.

Aby porozmawiać w zaufaniu z jednym z naszych ekspertów, zadzwoń pod numer  0808 149 3441    As seen on TV

Termin zgłaszania roszczeń dotyczących złych warunków mieszkalnych

Okres przedawnienia roszczeń dotyczących złych warunków mieszkaniowych wynosi sześć lat od daty pierwszego odnotowania problemu i zgłoszenia go właścicielowi. Limit czasu na zgłoszenie roszczenia będzie zawsze liczony od najwcześniejszej możliwej daty, więc jeśli przykładowo wystąpił problem z przeciekającym dachem, którego nie zgłosiłeś przez kilka miesięcy, początkowa data byłaby liczona od momentu, kiedy po raz pierwszy zauważyłeś problem.

Jeśli Twoja sprawa dotyczy również obrażeń spowodowanch złym stanem mieszkania, termin składania roszczeń wynosi wówczas trzy lata. Przyczyną zmiany terminu przedawnienia jest fakt, że prawo dotyczące roszczeń z tytułu szkód osobowych różni się od prawa dotyczącego złych warunków mieszkaniowych. Nie można wprowadzać wyjątków do terminu przedawnienia jednego rodzaju roszczeń, nawet jeśli obejmuje ono również inny rodzaj.

Niezależnie od tego, czy dochodzisz tylko roszczenia z tytułu złych warunków mieszkaniowych, czy też Twoje roszczenie obejmuje rownież kwestię szkód osobowych, najlepiej rozpocząć roszczenie tak szybko, jak to możliwe. Oznacza to bowiem, że wydarzenia będą wciąż świeże w Twojej pamięci, zapisy medyczne na temat odniesionych urazów będą łatwiej dostępne, podobnie jak wszelkie dokumenty pomocne w udowodnieniu Twojego roszczenia, co znacznie przyspieszy proces dochodzenia odszkodowania od właściciela lokalu.

ʺNie chodzi wcale o rzekomą kulturę kompensacyjną. Chcemy po prostu bronić praw ludzi, którzy cierpią z tego powodu.ʺ

Claire Critchley
Kierownik Działu Zaniedbań Finansowych, Majątkowych i Zawodowych

Umowa honorarium warunkowego (ang. no win, no fee) w sprawach dotyczących złych warunków mieszkaniowych

Nic nie płacisz, jeśli przegrasz i otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie w razie wygranej.

Decydując się na skorzystanie z pomocy naszej kancelarii, możesz być pewien, że zawsze domagamy się najwyższej możliwej kwoty odszkodowania dla naszych klientów. Dodatkowe poczucie  bezpieczeństwa powinna zapewnić Ci świadomość, że jeśli Twoja sprawa się nie powiedzie, nie pobierzemy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń wnoszonych przez lokatorów, którzy doświadczyli złych warunków mieszkalnych.

Zapłacisz tylko wtedy, gdy wygrasz swoje roszczenia dotyczące złych warunków mieszkaniowych. Wówczas opłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, ustalone w momencie zaakceptowania przez nas Twojej sprawy, które nigdy nie przekroczy 50%.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Aby porozmawiać w zaufaniu z jednym z naszych ekspertów, zadzwoń pod numer  0808 149 3441    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących złych warunków mieszkaniowych

Krok 1 - Ustalenie, co poszło nie tak

Nasza wstępna dyskusja będzie miała na celu ustalenie, gdzie i kiedy właściciel lokalu zaniedbał swoje zobowiązania wobec Ciebie. Omówimy dokładnie, co jest nie tak z wynajmowaną przez Ciebie nieruchomością, w jaki sposób wpłynęło to na Ciebie finansowo i czy spowodowało jakąkolwiek chorobę lub obrażenia.

Krok 2 - Analiza stosownych dokumentów

Przeanalizujemy Twoją umowę dzierżawy i inne informacje dotyczące Twojego najmu. Przyjrzymy się również wszystkim złożonym przez Ciebie zażaleniom i prośbom o przeprowadzenie napraw. Jeśli doznałeś urazów lub zachorowałeś, poprosimy o dostęp do Twojej dokumentacji medycznej. Dodatkowo zażądamy kopii dokumentów od właściciela wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości. Zapewni to nam możliwość wyrobienia poglądu na temat Twojej sprawy i zasadności Twoich roszczeń.

Krok 3 - Wysłanie pisma roszczeniowego (ang. Letter of Claim)

Po otrzymaniu odpowiedzi, przygotujemy szczegółowe pismo roszczeniowe i wyślemy je do właściciela lokalu wraz z wszelką dokumentacją na poparcie Twoich roszczeń. W piśmie zostaną uwzględnione wszystkie fakty, na których opiera się Twoje roszczenie, zarzuty przeciwko właścicielowi lokalu, wyjaśnienie, w jaki sposób spowodowały one Twoje straty, szacowaną wartość szkód i szczegóły naszych kalkulacji.

Krok 4 - Szczegółowa odpowiedź właściciela

Właściciellokalu ma 20 dni roboczych na zbadanie Twojej skargi i udzielenie szczegółowej odpowiedzi na nasze pismo. Musi w niej zawrzeć odpowiedzi na wszystkie stawiane przez nas zarzuty, określić, które z nich akceptuje lub odrzuca, przesłać nam kopie dokumentów, na których chce polegać oraz podać szczegóły wszelkich dalszych informacji, których będzie od Ciebie potrzebował.

Krok 5 – Przygotowanie szczegółowego oświadczenia

We współpracy z Tobą przygotujemy szczegółowy opis wszelkich problemów, których doświadczyłeś w związku ze złymi warunkami mieszkaniowymi i jakie poniosłeś w związku z tym konsekwencje, z uwzględnieniem wszelkich chorób lub urazów. Możemy dodatkowo potrzebować zeznań świadków od Twoich przyjaciół lub rodziny, aby wesprzeć Twoją sprawę.

Krok 6 - Uzyskanie raportów biegłych ekspertów

Jeśli w ramach swojego roszczenia domagasz się odszkodowania za chorobę lub obrażenia, być może będziemy musieli poprosić jednego lub więcej biegłych ekspertów o przygotowanie raportu w celu wsparcia Twojej sprawy - na przykład, jeśli odniosłeś trwałe obrażenia. Będziesz potrzebował również raportu eksperta, który wyszczególni wszystkie  usterki nieruchomości i koszty ich naprawy. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Ciebie raportów biegłych, wyślemy ich kopie właścicielowi, przeciwko któremu wnosisz roszczenie.

Krok 7 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeśli nie zostanie zawarta ugoda w Twojej sprawie, być może będziemy musieli wszcząć postępowanie sądowe przeciwko właścicielowi Twojej nieruchomości. Zajmiemy się wszystkimi szczegółami procesu sądowego w Twoim imieniu.

Krok 8 - Uczestnictwo w procesie sądowym

Zarowno ty, jak i biegli eksperci oraz świadkowie zaangażowani w sprawę będziecie musieli uczestniczyć w rozprawie, jeśli sprawa trafi na wokandę sądową. Jeśli sędzia rozstrzygnie, że właściciel nieruchomości dopuścił się zaniedbania, wówczas sędzia zadecyduje rownież o wysokości odszkodowania, jakie otrzymasz lub wyda nakaz wykonania wymaganych napraw. Oprócz tego, wynajmujący będzie zwykle zobowiązany do zapłaty kosztów, które ponieśliśmy, przygotowując Twoją sprawę, w tym opłat sądowych i kosztów raportów biegłych.

Krok 9 - Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie zakończy się sukcesem, uzgodnimy termin, w którym otrzymamy Twoje odszkodowanie, tak abyśmy mogli Ci je wypłacić tak szybko, jak to możliwe.

Najczęściej zadawane pytania

Czym są złe warunki mieszkaniowe (ang. housing disrepair)?

Złe warunki mieszkaniowe (ang. housing disrepair) to ogólne określenie, które obejmuje wszelkie problemy z uszkodzonymi, wadliwymi lub nienadającymi się do użytku częściami Twojego domu. Może to dotyczyć np. drzwi wejściowych, które się nie zamykają lub zepsutej poręczy na schodach. Jednak złe warunki mieszkaniowenie obejmują tylko uszkodzonych części domu lub jego zawartości; obejmują również takie kwestie, jak wilgoć, wycieki i zalania wodą oraz wszelkie inne problemy związane z nieruchomościami, spowodowane brakiem należytej konserwacji obiektu przez jego właściciela.

Złe warunki mieszkaniowe obejmują również przypadki, w których zaniedbano testy bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych, czujników dymu i kotłów grzewczych. Wszystkie one są niezbędne do utrzymania nieruchomości w odpowiednim standardzie i zapewnienia, że ​​właściciel przestrzega prawa. Jednak roszczenia oparte na braku testów często są oddalane, chyba że spowodowało to obrażenia lub śmierć.

Jak mogę złożyć roszczenie przeciwko właścicielowi wynajmowanego przeze mnie lokalu?

Aby móc rozpocząć dochodzenie odszkodowania od właściciela nieruchomości (ang. landlord), roszczenie musi spełniać określone kryteria:

 • Złe warunki mieszkaniowewystąpiły w ciągu ostatnich 6 lat
 • Jeśli doznałeś w ich wyniku obrażeń, nastąpiło to w ciągu ostatnich 3 lat
 • Zgłaszałeś potrzebę napraw i masz na to dowody.

Jeśli Twój przypadek spełnia powyższe kryteria, Twoje roszczenie z tytułu złych warunków mieszkaniowych ma szanse zakończyć się sukcesem. Jeśli zdecydujesz się na rozpoczęcie sprawy, Twoim kolejnym krokiem powinno być skontaktowanie się z nami w celu przeprowadzenia bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, która pomoże nam bliżej zrozumieć Twoją sytuację. Następnie przekażemy te informacje jednemu z naszych doświadczonych prawników, zajmujących się kwestiami mieszkaniowymi, który dokona analizy Twojej sprawy i przeprowadzi dalsze dochodzenie, jeśli uzna, że masz podstawy do dochodzenia roszczeń.

Jeśli zdecydujesz się zgłosić roszczenie z naszą pomocą, rozpoczniemy formalny proces dochodzenia odszkodowania za złe warunki mieszkaniowe. W pierwszej kolejności wyślemy tzw. pismo przedprocesowe, zawierające szczegóły Twojej skargi i jakie prace należy wykonać, dając właścicielowi lokalu 20 dni roboczych na ukończenie prac. Jeśli tego nie zrobi, możemy przejść do następnego etapu, polegającego na zbieraniu dowodów i oświadczeń w celu zbudowania sprawy. Następnie sprawa zostanie rozstrzygnięta poprzez zawarcie ugody lub skierowana do sądu, a jeśli się powiedzie, otrzymasz wówczas odszkodowanie za złe warunki mieszkaniowe.

Czy mogę pozwać właściciela lokalu?

Krótko mówiąc, tak. Bez względu na to, czy mieszkasz w lokalu socjalnym, należącym do wspólnoty mieszkaniowej lub władz lokalnych, możesz dochodzić odszkodowania za złe warunki mieszkaniowe.

Istnieje kilka powodów, dla których możesz chcieć złożyć roszczenie - od sytuacji, gdy wynajmowany przez Ciebie dom nie nadaje się do zamieszkania, przez choroby lub urazy spowodowane złymi warunkami mieszkaniowymi, aż po konieczność uzyskania nakazu sądowego, zmuszającego właściciela lokalu do wykonania koniecznych prac. Na przykład, mógłbyś mieć prawo do odszkodowania, gdyby doszło do wycieku wody w łazience, który wielokrotnie zgłaszałeś, a mimo to nie został on naprawiony i doprowadził do przegnicia desek podłogowych, które stwarzają ryzyko dla Ciebie i Twojej rodziny.

Jeśli nadal nie jesteś pewny swojej pozycji jako najemca i chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat pozwania swojego landlorda, nie wahaj się skontaktować z nami w celu omówienia okoliczności Twojej sprawy.

Aby porozmawiać w zaufaniu z jednym z naszych ekspertów, zadzwoń pod numer  0808 149 3441    As seen on TV

Czy mogę pozwać lokalny samorząd (ang.council) za złe warunki mieszkaniowe?

Tak, możesz. Lokalne władze czy lokalny samorząd są odpowiedzialni za zapewnienie, aby Twoja nieruchomość była bezpieczna i nadawała się do zamieszkania tak samo, jak zrobiłby to prywatny właściciel. Jeśli chcesz wiedzieć, czy możesz złożyć zażalenie, skontaktuj się z nami.

Czy mogę złożyć roszczenie wobec prywatnego właściciela nieruchomości?

Niestety nie możesz złożyć takiego roszczenia z naszą pomocą, gdyż nie zajmujemy się roszczeniami z tytułu złych warunków mieszkaniowych przeciwko prywatnym właścicielom mieszkań. Aby uzyskać dodatkową pomoc dotyczącą takiego roszczenia, skontaktuj się z biurem Citizen’s Advice lub lokalnymi władzami w celu uzyskania stosownej porady.

Jakie odszkodowanie otrzymam za złe warunki mieszkaniowe?

Ze względu na unikalność każdego przypadku, którym się zajmujemy, niezwykle trudno jest ocenić, jakie odszkodowanie możesz otrzymać, nie znając szczegółów Twojej sytuacji. Istnieje wiele różnych sposobów dochodzenia odszkodowania za złe warunki mieszkaniowe, a my postaramy się dopasować przygotowywaną sprawę do Twoich konkretnych okoliczności i uzyskać maksymalną rekompensatę.

Główne obszary, za które można się ubiegać o odszkodowanie, to:

 • Utrata domu w przypadku najemców, którzy mieszkali w danej nieruchomości przez ponad rok i muszą się przenieść na stałe ze względu na powagę zniszczeń. Jest to w istocie rekompensata od właściciela za spowodowane niedogodności.
 • Zakłócenia w przypadku najemców, którzy są zmuszeni tymczasowo się wyprowadzić na czas przeprowadzenia robót lub najemców, którzy mieszkali w danej nieruchomości krócej niż rok i muszą się przenieść na stałe.
 • Rekompensata za uszkodzone mienie i rzeczy osobiste, jeśli złe warunki mieszkaniowe doprowadziły do zniszczenia należących do Ciebie przedmiotów. Może to jednak nie być możliwe, jeśli Twoja umowa najmu wyraźnie stwierdza, że musisz ubezpieczyć swoją własność, podczas gdy właściciel ubezpiecza nieruchomość.
 • Odszkodowanie z tytułu odniesionych obrażeń można uzyskać, jeśli usterka bezpośrednio doprowadziła do urazu lub choroby.
 • Zwrot czynszu jest możliwy, jeśli nadal płaciłeś go właścicielowi lokalu, podczas gdy złe warunki mieszkaniowe sprawiły, że nieruchomość nie nadawała się do zamieszkania.
 • Zwrot kosztów napraw, jeśli z własnej kieszeni płaciłeś za naprawy, których przeprowadzenie było obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Czym jest Ustawa o Właścicielu i Najemcy (ang. The Landlord and Tenant Act)?

Ustawa o Właścicielu i Najemcy z 1985 roku chroni Twoje prawa jako najemcy, a gdy są one ignorowane, wyrządzając Ci krzywdę, masz prawo wystąpić z roszczeniem przeciwko właścicielowi lokalu. Ustawa stwierdza, że ​​nieruchomość musi nadawać się do zamieszkania w momencie rozpoczęcia najmu, a właściciel będzie utrzymywał nieruchomość w stanie umożliwiającym zamieszkanie przez cały okres najmu. Następnie określa, że ​​następujące kwestie będą brane pod uwagę :

 • Naprawy
 • Stabilność
 • Brak wilgoci
 • Wewnętrzny rozkład nieruchomości
 • Naturalne oświetlenie
 • Wentylacja
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Kanalizacja i udogodnienia sanitarne
 • Możliwość gotowania i odprowadzania ścieków.

Rozdział 11 Ustawy o Właścicielu i Najemcy obejmuje także obowiązek wynajmującego w zakresie naprawy nieruchomości i większość pozwów sądowych przeciwko wynajmującym jest wnoszona właśnie na podstawie przepisów zawartych w tej części ustawy.

Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Ustawa o Właścicielu i Najemcy z 1985 roku (ang. The Landlord and Tenant Act) może wpłynąć na Twoją sprawę lub czy masz podstawy do wniesienia roszczenia, skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia bezpłatnej konsultacji telefonicznej na temat Twojej sytuacji.

Czy mogę wstrzymać płacenie czynszu do czasu przeprowadzenia napraw?

Nie masz niestety prawa do wstrzymania płacenia czynszu, dopóki naprawy nie zostaną wykonane. Może się to wydawać wyjątkowo niesprawiedliwe, że musisz nadal płacić za nieruchomość w stanie kompletnej ruiny i możesz myśleć, że utrata wpływów "zachęci" właściciela do szybszego przeprowadzenia napraw, ale nie jest to zalecane. Jeśli wstrzymasz płacenie czynszu, możesz naruszyć warunki umowy najmu i właściciel może mieć wówczas podstawy do przeprowadzenia eksmisji.

Jeśli znajdziesz się w takiej sytuacji, przed podjęciem jakichkolwiek działań zasięgnij koniecznie porady prawnej. Możesz skontaktować się z Biurem Porad Obywatelskich (ang. Citizen’s Advice Bureau) lub organizacją charytatywną ds. mieszkaniowych w celu uzyskania bezpłatnej porady, a jeśli jesteś pewien, że chcesz pozwać właściciela lokalu o zaniedbanie, możemy Ci pomóc. Jeśli zdecydujesz się powierzyć nam swoją sprawę, jeden z naszych doświadczonych prawników zajmujących się sprawami mieszkaniowymi, zapozna się ze wszystkimi dowodami i oceni, czy możesz wszcząć postępowanie prawne przeciwko właścicielowi lokalu.

Aby porozmawiać w zaufaniu z jednym z naszych ekspertów, zadzwoń pod numer  0808 149 3441    As seen on TV

Jak udowodnić zaniedbanie właściciela?

Aby udowodnić, że właściciel nieruchomości dopuścił się zaniedbania, będziesz musiał wykazać, że w wynajmowanej przez Ciebie nieruchomości występuje znaczny problem, którego naprawy ​​zażądałeś (najlepiej wielokrotnie) i udzieliłeś dostępu do nieruchomości, jeśli ktoś przyszedł, aby dokonać inspekcji usterki lub przeprowadzić wymagane naprawy. Należy podjąć uzasadnione starania, aby umożliwić wykonanie oferowanych napraw; nie możesz odmówić naprawy dlatego, że rozpocząłeś proces roszczeniowy. Jednak wnioski o udzielenie dostępu do nieruchomości powinny być składane zgodnie z warunkami umowy najmu, co oznacza, że powinieneś otrzymać zawiadomienie, kiedy naprawy zostaną przeprowadzone i jakie zakłócenia mogą spowodować.

Zawsze wskazane jest przechowywanie dowodów na istnienie usterki w postaci zdjęć, kopii wszelkich próśb o dokonanie napraw oraz korespondencji pomiędzy Tobą a właścicielem lokalu na temat istniejącej szkody. Jeśli doznałeś urazu lub zachorowałeś z powodu złych warunków mieszkaniowych panujących w wynajmowanym przez Ciebie lokalu, poprosimy o dostęp do Twojej dokumentacji medycznej, abyśmy mogli w ten sposób udokumentować odniesione przez Ciebie szkody osobowe na potrzeby Twojego roszczenia. Możemy również poprosić niezależnego biegłego eksperta medycznego o przeprowadzenie badania lub rozmowę z Tobą na temat stanu Twojego zdrowia, a sporządzony przez niego raport dodatkowo pomoże wesprzeć Twoją sprawę.

Czy mogę zgłosić roszczenie z powodu wilgoci lub pleśni w wynajmowanej nieruchomości?

Wilgoć i pleśń w wynajmowanych nieruchomościach są dość powszechnym problemem, szczególnie w starszych domach, a czasami lokatorzy mogą nieumyślnie robić coś, co jeszcze pogarsza sytuację. Wilgoć może być spowodowana brakiem odpowiedniej wentylacji, złą izolacją, problemami z ogrzewaniem lub kombinacją tych trzech czynników. Może być również tak, że nieruchomość nie posiada wbudowanej w fundamenty domu specjalnej membrany, która ma za zadanie zapobiegać wilgoci. Wilgotne warunki prowadzą wówczas do rozwoju pleśni i uszkodzenia nieruchomości.

Trudno jest odpowiedzieć na pytanie, czy możesz zgłosić roszczenie za zawilgocenie wynajmowanej nieruchomości, nie znając wszystkich szczegółów dotyczących Twojej sytuacji. Jeśli Twoja umowa najmu wyraźnie mówi, że właściciel lokalu jest odpowiedzialny za tego rodzaju konserwację, możesz być uprawniony do złożenia roszczenia. Jeśli jednak stworzyłeś w domu środowisko, które przyczyniło się do powstania problemu, na przykład umyślnie wyłączając wentylatory kuchenne lub łazienkowe; najprawdopodobniej nie będziesz mógł się ubiegać o odszkodowanie.

Jeśli w wynajętym przez Ciebie domu panuje wilgoć, spowodowana złą wentylacją z powodu uszkodzonych okien, wadliwego ogrzewania lub zepsutych wentylatorów wyciągowych, a właściciel nie naprawił tych problemów, wówczas będziesz miał mocne podstawy do uzyskania  odszkodowania za pleśń od właściciela nieruchomości. Jeśli dodatkowo cierpisz na problemy z oddychaniem lub infekcje z powodu pleśni w wynajmowanej nieruchomości, możesz ubiegać się rownież o odszkodowanie zdrowotne. Aby uzyskać dokładniejsze informacje, czy możesz ubiegać się o odszkodowanie za wilgoć i pleśń w lokalu socjalnym, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną poradę telefoniczną. Jeden z naszych doświadczonych adwokatów zajmujących się sprawami dotyczącymi złych warunków mieszkaniowych przeprowadzi wstępne dochodzenie i oceni, czy masz prawo do odszkodowania.

Jak złożyć skargę na właściciela lokalu?

Zgłaszanie skargi na właściciela wynajmowanego przez Ciebie lokalu może wydawać się przerażającą perspektywą, ale masz do tego prawo, jeśli właściciel dopuścił się zaniedbań w związku ze złymi warunkami mieszkaniowymi lub spowodował inne poważne problemy. Po pierwsze, powinieneś zgłosić swoje problemy bezpośrednio właścicielowi, koniecznie na piśmie lub e-mailem, a nie werbalnie, ponieważ dzięki temu będziesz miał pisemny dowód. Właściciel nieruchomości socjalnych powinien posiadać specjalną procedurę reklamacyjną i postępując zgodnie z jej wytycznymi, powinieneś poinformować go o swojej skardze mieszkaniowej.

Jeśli uważasz, że nie możesz tego zrobić lub próbowałeś i nic to nie dało, możesz poskarżyć się "wyznaczonej osobie", takiej jak lokalny radny lub poseł. Mogą oni spróbować rozwiązać Twoje problemy z właścicielem lokalu. Jeśli to również nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, możesz skontaktować się z lokalnym samorządem (ang. council), aby złożyć skargę na właściciela lokalu. Lokalny samorząd będzie w stanie podjąć działania w większości przypadków, ale może się okazać, że problem wciąż nie zostanie rozwiązany - na przykład, jeśli właściciel odmówi spełnienia Twoich żądań, a samorząd nie będzie mógł go do tego zmusić.

Możesz również zdecydować się na wniesienie roszczenia wobec właściciela Twojej nieruchomości. Jeśli się na to zdecydujesz, musisz być w stanie udokumentować wszystkie starania, które podjąłeś w celu rozwiązania problemu oraz posiadać dowody na jego istnienie. Nasi prawnicy zajmujący się sprawami dotyczącymi złych warunków mieszkaniowych będą mogli Ci pomóc w dochodzeniu roszczeń z tytułu zaniedbania, choroby, obrażeń lub strat finansowych spowodowanych niedbalstwem właściciela.