Proszę o telefon

Prawnicy

Solicitors negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 159 4574

 • Przegląd
 • Procedura

Często mówi się, że zakup lub sprzedaż domu jest jednym z najbardziej stresujących doświadczeń w życiu – a ten stres może być podwójny, gdy mamy do czynienia z zaniedbaniami prawnika. Biorąc pod uwagę jak wiele złożonych i prawnie wiążących procedur dotyczy transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości, prawnik działający nieprofesjonalnie może spowodować katastrofalne wręcz skutki, ogromne straty finansowe oraz mnóstwo stresu.

Oto kilka przykładów zaniedbań zawodowych prawników działających w sprawach majątkowych:

 • Udzielenie nieodpowiedniej porady w odniesieniu do umów  dzierżawy lub najmu
 • Odmowa postępowania zgodnie z instrukcjami klienta
 • Niepoprawne zarejestrowanie Twoich udziałów w danej nieruchomości
 • Błędy popełnione w  przygotowaniu umowy dzierżawy
 • Udzielenie niewłaściwej porady w sprawie pozwolenia na budowę lub stosownych przepisów budowlanych
 • Niesprawdzenie danej nieruchomości w lokalnych urzędach lub nieudzielenie porady odnośnie wyników takiego sprawdzenia
 • Zapłacenie w Twoim imieniu zbyt wysokiej opłaty skarbowej  lub nie uiszczenie jej na czas

Jeżeli prawnik dopuścił się zaniedbania w wykonywaniu swoich obowiązków, w wyniku czego poniosłeś stratę finansową, możemy Ci pomóc w dochodzeniu roszczeń na zasadzie no-win, no-fee, czyli nie ma wygranej, nie ma opłat.

Wiemy, że dochodzenie roszczeń może wydawać się trudne, zwłaszcza jeśli masz czynienia z problemami własności, które powstały w wyniku zaniedbań prawnika. Dlatego nasz zespół jest zawsze pod ręką, aby zaoferować Ci swoje wsparcie, wskazówki i porady, kiedy są one najbardziej potrzebne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie zaniedbań zawodowych i udokumentowanym sukcesom, możemy zapewnić Ci reprezentację prawną, na jaką zasługujesz i najlepszy możliwy wynik dla Twojej sprawy.

Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 159 4574 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.