Proszę o telefon

Prawnicy ds. obrotu nieruchomościami

Solicitors negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 159 4574

 • Przegląd
 • Procedura

Często mówi się, że zakup lub sprzedaż domu jest jednym z najbardziej stresujących doświadczeń w życiu – a ten stres może być podwójny, gdy mamy do czynienia z zaniedbaniami prawnika. Biorąc pod uwagę jak wiele złożonych i prawnie wiążących procedur dotyczy transakcji zakupu lub sprzedaży nieruchomości, prawnik działający nieprofesjonalnie może spowodować katastrofalne wręcz skutki, ogromne straty finansowe oraz mnóstwo stresu.

Oto kilka przykładów zaniedbań zawodowych prawników działających w sprawach majątkowych:

 • Udzielenie nieodpowiedniej porady w odniesieniu do umów  dzierżawy lub najmu
 • Odmowa postępowania zgodnie z instrukcjami klienta
 • Niepoprawne zarejestrowanie Twoich udziałów w danej nieruchomości
 • Błędy popełnione w  przygotowaniu umowy dzierżawy
 • Udzielenie niewłaściwej porady w sprawie pozwolenia na budowę lub stosownych przepisów budowlanych
 • Niesprawdzenie danej nieruchomości w lokalnych urzędach lub nieudzielenie porady odnośnie wyników takiego sprawdzenia
 • Zapłacenie w Twoim imieniu zbyt wysokiej opłaty skarbowej  lub nie uiszczenie jej na czas

Jeżeli prawnik dopuścił się zaniedbania w wykonywaniu swoich obowiązków, w wyniku czego poniosłeś stratę finansową, możemy Ci pomóc w dochodzeniu roszczeń na zasadzie no-win, no-fee, czyli nie ma wygranej, nie ma opłat.

Wiemy, że dochodzenie roszczeń może wydawać się trudne, zwłaszcza jeśli masz czynienia z problemami własności, które powstały w wyniku zaniedbań prawnika. Dlatego nasz zespół jest zawsze pod ręką, aby zaoferować Ci swoje wsparcie, wskazówki i porady, kiedy są one najbardziej potrzebne. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie zaniedbań zawodowych i udokumentowanym sukcesom, możemy zapewnić Ci reprezentację prawną, na jaką zasługujesz i najlepszy możliwy wynik dla Twojej sprawy.

Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 159 4574 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.

Zaniedbania zawodowe - 10 prostych kroków do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Zrozumienie, co poszło nie tak

Nasze wstępne dyskusje z Tobą pomogą nam zgromadzić ważne informacje o Twoim roszczeniu, m.in. co Twoim zdaniem poszło nie tak, jakie w związku z tym odniosłeś straty oraz kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że doszło do zaniedbania.

Krok 2 - Przegląd stosownych dokumentów

Dokonamy przeglądu wszystkich Twoich dokumentów i innych informacji, w tym również akt będących w posiadaniu specjalisty, którego oskarżasz o zaniedbanie. Umożliwi to nam wydanie profesjonalnej opinii na temat zasadności Twoich roszczeń oraz prawdopodobnej wartości Twojej sprawy.

Krok 3 - Uzyskanie wstępnej odpowiedzi na Twoją skargę

Jeśli okaże się, że istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury roszczeniowej, wyślemy zawiadomienie wstępne do zaangażowanego specjalisty, określając podstawy Twojej skargi i roszczenia, których zamierzasz dochodzić. Profesjonalista ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi.

Krok 4 - Wysłanie pisma roszczeniowego

Po otrzymaniu odpowiedzi, przygotujemy szczegółowe Pismo Roszczeniowe i wyślemy je specjaliście wraz z wszelkimi istotnymi dokumentami, które wspierają Twoją sprawę. Pismo to określi fakty, na których opiera się Twoje roszczenie, zarzuty przeciwko niemu, szacunkową wartość poniesionych przez Ciebie strat wraz z wyjaśnieniem, jak do nich doszło i w jaki sposób zostały wyliczone.

Krok 5 - Szczegółowa odpowiedź specjalisty

Profesjonalista ma 3 miesiące na zbadanie i ustosunkowanie się do naszego listu. Musi udzielić odpowiedzi na stawiane zarzuty oraz określić, do których z nich się przyznaje lub nie, przesłać nam kopie wszelkich dokumentów, na których chce polegać oraz potwierdzić, jakich dodatkowych informacji wymaga od Ciebie.

Krok 6 – Przygotowanie szczegółowego oświadczenia

We współpracy z Tobą przygotujemy szczegółowe oświadczenie, w którym Twoimi własnymi słowami zostaną opisane Twoje roszczenia i straty. Możemy również potrzebować zeznań innych osób, które pomogą wesprzeć Twoją sprawę - na przykład członków Twojej rodziny.

Krok 7 - Uzyskanie opinii biegłych

W zależności od charakteru Twojej sprawy możemy potrzebować opinii jednego lub więcej biegłych na poparcie Twoich roszczeń - na przykład, jeśli odniosłeś trwałe obrażenia. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Ciebie opinii biegłych, prześlemy ich kopie specjaliście, od którego domagasz się odszkodowania.

Krok 8 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć Twojej sprawy polubownie, może okazać się konieczne wkroczenie na drogę sądową i wszczęcie czynności procesowych, czym zajmiemy się wówczas w Twoim imieniu.

Krok 9 – Uczestnictwo w rozprawie sądowej

Jeśli Twoja sprawa trafi na wokandę, będziesz musiał wziąć udział w rozprawie wraz ze wszystkimi świadkami oraz potencjalnie biegłymi, których poprosiliśmy o wydanie opinii w Twojej sprawie. Jeśli sędzia uzna, że ​​specjalista faktycznie dopuścił się zaniedbania, wówczas zadecyduje rownież o wysokości odszkodowania, które Ci się należy za poniesione straty. Zwykle pozwany zostanie także wezwany do pokrycia kosztów, które ponieśliśmy w trakcie przygotowywania Twojej sprawy, w tym opłat sądowych i honorariów biegłych.

Krok 10 - Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenia zostaną uznane, wówczas uzgodnimy termin, w jakim Twoje odszkodowanie zostanie nam przekazane, tak abyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.