Proszę o telefon

Pracownicy budowlani

Builders property negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 256 8287

  • Przegląd
  • Procedura

Każdego roku tysiące osób zlecają remonty lub rozbudowę swoich domów wykonawcom zatrudnionym do przeprowadzenia niezbędnych prac. Ale kiedy te firmy budowlane dopuszczają się zaniedbań, mogą pozostawić swoich klientów z pustymi kieszeniami lub co gorsza - narazić ich na ryzyko poważnych obrażeń z powodu wad konstrukcyjnych.

Jeśli pracownik budowlany dopuścił się zaniedbań przy wykonywaniu swojej pracy, przez co poniosłeś straty finansowe, możemy Ci pomóc w zgłoszeniu roszczeń z tytułu zaniedbań zawodowych. Roszczenie może obejmować nie tylko koszty naprawy jego błędów, ale także odszkodowanie za wszelkie szkody, straty finansowe powstałe w wyniku  zaniedbania oraz rzecz jasna za Twoje niedogodności i stres.

Przykłady zaniedbań pracowników budowlanych obejmują:

  • Niewykonanie projektu określonego przez architektów lub inżynierów
  • Opuszczenie budowy bez zakończenia ustalonej pracy
  • Użycie niewłaściwych materiałów lub użycie odpowiednich materiałów w niewłaściwy sposób
  • Nieprzestrzeganie przepisów budowlanych

Wiemy, że dążenie do uzyskania odszkodowania z tytułu zaniedbania zawodowego może być stresującym procesem - zwłaszcza, jeśli musisz zmagać się ze skutkami zaniedbania budowlanego.  Dlatego nasz specjalistyczny zespół prawny będzie wspierał Cię na każdym etapie tego procesu. Będziemy działać szybko, aby ustalić naturę wstępnego porozumienia pomiędzy Tobą a pracownikiem budowlanym oraz czy doszło do zaniedbania w realizacji zadań z odpowiednim poziomem umiejętności i staranności.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 256 8287 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas nasz ekspert zadzwoni do Ciebie

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.