Proszę o telefon

Inżynierowie budowlani

Structural engineers negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 115 6023

  • Przegląd
  • Procedura

Porady i wiedza inżynierów budowlanych mają często kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Czy ich praca ma charakter strukturalny, mechaniczny czy elektryczny, wiele osób ufa, że inżynierzy budowlani świadczą usługi, które spełniają określone standardy.

Niestety, niektórzy inżynierowie budowlani nie utrzymują tych wysokich standardów, pozostawiając swoich klientów z pustymi kieszeniami i ogromem pracy, koniecznej aby naprawić powstałe szkody.

Jeśli zatrudniłeś inżyniera budowlanego, którego działania lub zaniechania spowodowały straty finansowe, możesz mieć prawo do zgłoszenia roszczeń z tytułu zaniedbania zawodowego i domagać się rekompensaty oraz zwrotu poniesionych kosztów. Być może Twój inżynier sporządził nieprawidłowy projekt lub udzielił Ci złej porady Może dokonał niedokładnych pomiarów lub nie przestrzegał branżowych standardów, które ich dotyczyły. Jakiekolwiek były jego błędy, pomożemy Ci ocenić, czy istnieją wystarczające podstawy do zgłoszenia roszczeń i skutecznie poprowadzimy Twoją sprawę aż do jej pomyślnego zakończenia.

Jeśli możesz udowodnić, że inżynier miał obowiązek zachowania należytej staranności wobec Ciebie, a brak zapewnienia odpowiednich usług spowodował straty finansowe, możemy Ci pomóc w dochodzeniu roszczeń  z tytułu zaniedbania. Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zaniedbań zawodowych i będziemy z oddaniem walczyć w Twojej sprawie, aby zabezpieczyć odszkodowanie, na które zasługujesz.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 115 6023 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.