Proszę o telefon

Inspektorzy budowlani

Surveyors property negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 159 4574

 • Przegląd
 • Procedura

Inspektorzy budowlani i rzeczoznawcy odgrywają kluczową rolę w zakupie i sprzedaży nieruchomości, więc to istotne, aby oferowali wysoki standard usług każdemu klientowi. Niezależnie od tego czy zatrudniasz ich do przeprowadzenia pełnego badania strukturalnego, czy polegasz na dokonanej przez nich wycenie nieruchomości, klient zawsze ufa, że inspektor będzie działać profesjonalnie podczas jednej z najważniejszych transakcji życia.

Niestety, niektórzy inspektorzy nie świadczą usług zgodnych z oczekiwaniami - a to może prowadzić zarówno do katastrofalnych strat finansowych, jak i czasochłonnych napraw.

Przykładowe zaniedbania inspektorów budowlanych mogą dotyczyć:

 • Nieprzeprowadzenia dokładnej inspekcji nieruchomości
 • Niezidentyfikowania oczywistych wad
 • Nieostrzeżenia że niektóre elementy wymagają szczegółowej inspekcji 
 • Zarekomendowania niewłaściwego rodzaju inspekcji nieruchomości (Wycena Na Potrzeby Hipoteki, Inspekcja Kupującego lub Pełne Badanie Strukturalne)
 • Przedstawienie niewłaściwej wyceny nieruchomości

Jeśli uważasz, że inspektor budowlany zawiódł Cię w którejkolwiek z powyższych sytuacji, możesz mieć prawo do odszkodowania z tytułu zaniedbania zawodowego. Jeśli istnieją dowody, że inspektor dopuścił się zaniedbania, które spowodowało wymierne straty finansowe, możemy Ci pomóc w dochodzeniu roszczeń, a uzyskana rekompensata pokryje poniesione przez Ciebie straty oraz zapewni Ci dodatkowe odszkodowanie.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 159 4574 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.