Proszę o telefon

Architekci

Architects negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 115 6023

  • Przegląd
  • Procedura

Architekci oferują szeroką gamę usług, od projektowania nowych budynków i remontów po nadzorowanie ich budowy. Ale w świecie projektowania i budowy nieruchomości, zaniedbania ze strony architekta mogą okazać się bardzo kosztowne, a nawet niebezpieczne. Naprawa błędów w tym zakresie jest bardzo droga i czasochłonna oraz może pozostawić klientów z pustymi kieszeniami.

Jeśli Twoje sny o domu marzeń legły w gruzach przez zaniedbanie architekta, możesz mieć prawo do dochodzenia roszczeń w celu odzyskania kosztów naprawy popełnionych przez niego błędów oraz odszkodowania za poniesione szkody. 

Aby wygrać roszczenie z tytułu zaniedbania architekta, musisz udowodnić że:

  • Architekt winien był obowiązku opieki nad Twoim projektem
  • Architekt nie wywiązał się z obowiązku świadczenia oczekiwanych usług
  • Wskutek błędów architekta poniosłeś straty finansowe

Mogłeś otrzymać złą poradę od architekta lub jego projekty mogły okazać się nieodpowiednie. Mógł nie nadzorować poprawnie projektu lub nie utrzymać projektu w ramach określonego budżetu. Być może zapewnił niewłaściwe materiały lub przyczynił się do naruszenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Jakiekolwiek by nie były niedociągnięcia architekta, nasz zespół pomoże Ci w dochodzeniu roszczeń z tytułu  zaniedbania zawodowego, tak aby Twoje straty zostały odpowiednio zrekompensowane.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 115 6023 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.