Proszę o telefon

Agenci nieruchomości

Estate agents negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0808 256 8287

  • Przegląd
  • Procedura

Zakup, sprzedaż i wynajem nieruchomości są jednymi z najważniejszych transakcji finansowych, jakich dokonasz w życiu – więc znalezienie godnego zaufania agenta nieruchomości, który będzie dobrze reprezentował Twoje interesy ma zasadnicze znaczenie w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów.

Niestety zdarzają się sytuacje, kiedy agenci nieruchomości dokonują zaniedbań, przez które ich klienci ponoszą straty finansowe. Jeśli uważasz, że Twój agent nieruchomości  nie zachował należytej  staranności względem Twojej nieruchomości, możemy pomóc Ci w wyegzekwowaniu roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego.

Spróbujemy udowodnić, że agent nieruchomości miał obowiązek zachowania należytej staranności wobec Ciebie i poprzez swoje zaniedbanie spowodował wymierne straty finansowe. Może to obejmować sytuacje, kiedy:

  • Agent oferuje nieruchomość na sprzedaż znacznie poniżej jej wartości rynkowej
  • Agent nie jest w stanie udzielić porad dostosowanych do zmiennego rynku nieruchomości
  • Agent popełnia błędy w transakcjach dotyczących wynajmu nieruchomości
  • Agent oferuje porady prawne wykraczające poza jego kwalifikacje zawodowe

Jeśli uważasz, że Twój agent nieruchomości dopuścił się zaniedbania przy transakcji sprzedaży, kupna lub wynajmu nieruchomości, nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci uzyskać rekompensatę, na jaką zasługujesz.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 0808 256 8287 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas nasz ekspert zadzwoni do Ciebie.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.