Proszę o telefon

Zaniedbania majątkowe

Property negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

  • Przegląd
  • Procedura

Rzeczoznawca budowlany, architekt, geodeta czy fachowiec ogólnobudowlany także mogą popełnić błąd. Gdy dojdzie do pomyłki, jej następstwa mogą być katastrofalne. Zaniedbania i błędy dotyczące nieruchomości mogą obejmować: brak rzetelnej porady dotyczącej planów i przepisów budowlanych, zawyżenie wartości nieruchomości, niepoprawnie sporządzone plany lub niezidentyfikowanie widocznych wad konstrukcyjnych.

Rzeczoznawcy budowlani odgrywają istotną rolę w transakcjach dotyczących kupna i sprzedaży nieruchomości, a ich doświadczenie i wiedzę wykorzystuje się nie tylko przy przeprowadzaniu wycen, ale również przy podejmowaniu innych decyzji związanych bezpośrednio z daną nieruchomością.

Mimo że przeprowadzanie wycen nieruchomości nie jest nauką ścisłą prawo stanowi, że jeżeli nieruchomość została wyceniona na 10-15 procent wiecej lub mniej od przyjętej wartości rynkowej, to istnieje ryzyko uznania pracy rzeczoznawcy za nierzetelną.

Jeżeli zdecydujesz się na rozbudowę lub kupno nowej nieruchomości, najprawdopodobniej potrzebować będziesz fachowej porady architekta albo rzeczoznawcy budowlanego.   Większość przykładów zaniedbań architektów, obejmujących transakcje dotyczące obiektów mieszkalnych lub komercyjnych, związana jest ze sporządzaniem planów, wniosków o decyzję dotyczącą warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, projektowaniem lub rozbudową obiektów.

Często zleca się architektom zarządzanie projektem lub nadzorowanie zespołu osób pracujących przy projekcie budowlanym lub konstrukcyjnym. Jeżeli architekt nie wywiąże się należycie z obowiązku zarządzania projektem, mogą wystąpić problemy, za które może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Gdy popełnione błędy będą przyczyną straty finansowej, może to stanowić podstawę do roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Kiedy powierzamy prace budowlane specjalistom w danej dziedzinie, muszą oni upewnić się, że przestrzegane są wszystkie przepisy z zakresu bezpieczeństwa i prawa budowlanego. Aby możliwe było ubieganie się o odszkodowanie, prace muszą: nie spełniać przyjętych wymogów, nie zakończyć się w rozsądnym terminie lub koszt projektu musi przekroczyć ustalony wcześniej budżet.

Jeżeli poniosłeś straty finansowe lub inne koszty w wyniku zaniedbania zawodowego, ważne jest, abyś zasięgnął niezależnej porady prawnej w celu określenia Twoich praw.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 01515505226 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Zaniedbania zawodowe - 10 prostych kroków do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Zrozumienie, co poszło nie tak

Nasze wstępne dyskusje z Tobą pomogą nam zgromadzić ważne informacje o Twoim roszczeniu, m.in. co Twoim zdaniem poszło nie tak, jakie w związku z tym odniosłeś straty oraz kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że doszło do zaniedbania.

Krok 2 - Przegląd stosownych dokumentów

Dokonamy przeglądu wszystkich Twoich dokumentów i innych informacji, w tym również akt będących w posiadaniu specjalisty, którego oskarżasz o zaniedbanie. Umożliwi to nam wydanie profesjonalnej opinii na temat zasadności Twoich roszczeń oraz prawdopodobnej wartości Twojej sprawy.

Krok 3 - Uzyskanie wstępnej odpowiedzi na Twoją skargę

Jeśli okaże się, że istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury roszczeniowej, wyślemy zawiadomienie wstępne do zaangażowanego specjalisty, określając podstawy Twojej skargi i roszczenia, których zamierzasz dochodzić. Profesjonalista ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi.

Krok 4 - Wysłanie pisma roszczeniowego

Po otrzymaniu odpowiedzi, przygotujemy szczegółowe Pismo Roszczeniowe i wyślemy je specjaliście wraz z wszelkimi istotnymi dokumentami, które wspierają Twoją sprawę. Pismo to określi fakty, na których opiera się Twoje roszczenie, zarzuty przeciwko niemu, szacunkową wartość poniesionych przez Ciebie strat wraz z wyjaśnieniem, jak do nich doszło i w jaki sposób zostały wyliczone.

Krok 5 - Szczegółowa odpowiedź specjalisty

Profesjonalista ma 3 miesiące na zbadanie i ustosunkowanie się do naszego listu. Musi udzielić odpowiedzi na stawiane zarzuty oraz określić, do których z nich się przyznaje lub nie, przesłać nam kopie wszelkich dokumentów, na których chce polegać oraz potwierdzić, jakich dodatkowych informacji wymaga od Ciebie.

Krok 6 – Przygotowanie szczegółowego oświadczenia

We współpracy z Tobą przygotujemy szczegółowe oświadczenie, w którym Twoimi własnymi słowami zostaną opisane Twoje roszczenia i straty. Możemy również potrzebować zeznań innych osób, które pomogą wesprzeć Twoją sprawę - na przykład członków Twojej rodziny.

Krok 7 - Uzyskanie opinii biegłych

W zależności od charakteru Twojej sprawy możemy potrzebować opinii jednego lub więcej biegłych na poparcie Twoich roszczeń - na przykład, jeśli odniosłeś trwałe obrażenia. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Ciebie opinii biegłych, prześlemy ich kopie specjaliście, od którego domagasz się odszkodowania.

Krok 8 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć Twojej sprawy polubownie, może okazać się konieczne wkroczenie na drogę sądową i wszczęcie czynności procesowych, czym zajmiemy się wówczas w Twoim imieniu.

Krok 9 – Uczestnictwo w rozprawie sądowej

Jeśli Twoja sprawa trafi na wokandę, będziesz musiał wziąć udział w rozprawie wraz ze wszystkimi świadkami oraz potencjalnie biegłymi, których poprosiliśmy o wydanie opinii w Twojej sprawie. Jeśli sędzia uzna, że ​​specjalista faktycznie dopuścił się zaniedbania, wówczas zadecyduje rownież o wysokości odszkodowania, które Ci się należy za poniesione straty. Zwykle pozwany zostanie także wezwany do pokrycia kosztów, które ponieśliśmy w trakcie przygotowywania Twojej sprawy, w tym opłat sądowych i honorariów biegłych.

Krok 10 - Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenia zostaną uznane, wówczas uzgodnimy termin, w jakim Twoje odszkodowanie zostanie nam przekazane, tak abyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.