Proszę o telefon

Zaniedbania finansowe

Professional negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

  • Przegląd
  • Procedura

W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba roszczeń dotyczących zaniedbania obowiązków zawodowych zgłaszanych wobec doradców finansowych, szczególnie z tytułu sprzedaży niewłaściwych produktów finansowych. Roszczenia te mogą obejmować szeroką gamę produktów, w tym kredyty hipoteczne, inwestycje i produkty emerytalne.

Podobnie jak w przypadku innych specjalistów, doradcy finansowi, konsultanci finansowi i brokerzy kredytów hipotecznych powinni działać  z zachowaniem należytej staranności, umiejętności i kompetencji zawodowych, w odniesieniu do standardów i ustawowych norm regulujących pracę sektora usług finansowych. Z tego powodu rynek usług finansowych jest tak silnie regulowany. Jednak pomyłki, przeoczenia i problemy zdarzają się często, pomimo wszystkich kodeksów i przepisów regulujących pracę specjalistów tego sektora.

Jeśli poniosłeś straty finansowe lub szkody w wyniku zaniedbania doradcy finansowego, możesz mieć podstawy do zgłoszenia roszczeń, jeżeli doradca:

  • Nie ocenił należycie Twoich potrzeb i wymagań oraz sytuacji finansowej
  • Nie ostrzegł o zagrożeniach związanych z proponowanymi inwestycjami
  • Nie uwzględnił Twoich zdolności finansowych, proponując sugerowane przez siebie inwestycje
  • Nie działał w zgodzie z ramami prawnymi, zasadami i obowiązującymi w branży przepisami

Zgłaszanie roszczeń

Oferujemy pomoc i doradztwo, jeśli czujesz, że ucierpiałeś z powodu niedbałej, niewłaściwej lub po prostu zwodniczej porady. Jesteśmy ekspertami w analizie roszczeń dotyczących zaniedbań finansowych i możemy Ci pomóc ubiegać się o odszkodowanie, na które zasługujesz, jeśli otrzymana przez Ciebie porada była nieprawidłowa.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 01515505226 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.