Proszę o telefon

Emerytury oraz fundusze emerytalne

pensions and annuities claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

 • Przegląd
 • Procedura

Przez ostatnie 20 lat prawo emerytalne w Wielkiej Brytanii przeszło wiele zmian. Coraz więcej osób powierza swoje pieniądze prywatnym firmom. Te zmiany spowodowały, że każda osoba posiadająca fundusz emerytalny uzależniona jest od systemu wzrostu wartości o odpowiednim oprocentowaniu i poziomu opłat, aby w przyszłości można było wypłacić wcześniej wyliczoną kwotę emerytury.

Porada ze strony profesjonalisty jest niezmiernie ważna, aby prawidłowo dobrać odpowiedni fundusz i składkę emerytalną dostosowaną do potrzeb indywidualnego klienta. Kolejną ważną kwestią jest to, aby klienci nie przenosili pochopnie swojej emerytury od swojego pracodawcy do bardziej ryzykownych prywatnych planów emerytalnych. Jednak szacuje się, że około miliona osób w Wielkiej Brytanii zdecydowało się na taki właśnie krok pod wpływem nieprofesjonalnej namowy doradców finansowych.

Jeśli zapisałeś się do prywatnego funduszu emerytalnego pomiędzy 29 kwietnia 1988 a 30 czerwca 1994 roku, to może należeć Ci się odszkodowanie, jeśli:

 • Zostałeś namówiony do przeniesienia funduszu od pracodawcy do prywatnego funduszu emerytalnego
 • Zostałeś nieuczciwie wykluczony z okresowego podsumowania emerytalnego
 • Sprzedano Ci inwestycje bez poinformowania Cię o związanym z nią ryzyku
 • Sprzedano Ci plan emerytalny, nie biorąc pod uwagę wszystkich Twoich indywidualnych potrzeb oraz ryzyka
 • Sprzedano Ci plan emerytalny wart niewiele więcej lub nawet mniej niż wysokość samych składek
 • Sprzedano Ci gwarantowany plan inwestycyjny, jednakże kwota otrzymana z powrotem była pomniejszona o stopę zysku z wielu lat

Wzrost w sektorze prywatnych funduszy emerytalnych uwidocznił także inne problemy, które mogą mieć wpływ na wysokość Twojej przyszłej emerytury. Jednym z nich jest sprzedaż rent jako dodatkowego ubezpieczenia planu emerytalnego. Mają one wpływ na poziom wypłat z prywatnego funduszu emerytalnego po przejściu na emeryturę.

Sprzedaż niewłaściwego ubezpieczenia planu emerytalnego, tzw. renty, może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Poniżej wymieniono kilka przykładów z ostatnich lat:

 • Firmy ubezpieczeniowe oferują znacznie gorsze warunki stałym klientom niż nowym. FCA ujawniło, że firmy ubezpieczeniowe w taki sposób na samych rentach zarabiają olbrzymie kwoty.
 • Istnieją dowody, że firmy ubezpieczeniowe oraz brokerzy, którzy sprzedają gotowe plany emerytalne, obarczają klientów dodatkowymi, często wysokimi opłatami lub nie informują rzetelnie o każdej dostępnej na rynku ofercie.
 • Wiele sprzedawanych rent nie oferuje dobrych warunków klientom, którzy są chorzy lub są palaczami. W rezultacie firmy zarabiają więcej, gdyż wypłata rent zostaje wstrzymana wraz ze śmiercią klienta.
 • Po zakupie renty klient nie może zmienić zdania, więc nie może też sprawdzić podobnego produktu oferowanego przez inne firmy. Co roku w Wielkiej Brytanii sprzedawanych  jest około 420 tysięcy rent, a 80 procent z nich kupują klienci ze średnim poziomem emerytury, którzy otrzymują gorsze produkty.
 • Oferta dla osób z najniższą emeryturą jest mocno ograniczona, więc często osoby te zmuszone są do wyboru najmniej korzystnych produktów.

Możemy Ci pomóc, jeżeli:

Uważasz, że Twój doradca finansowy udzielił Ci niewłaściwej porady lub nie zaoferował Ci najbardziej korzystnego pakietu emerytalnego lub renty. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu różnego rodzaju  odszkodowań.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
 • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 01515505226 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.