Proszę o telefon

Emerytury oraz fundusze emerytalne

pensions and annuities claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

 • Przegląd
 • Procedura

Przez ostatnie 20 lat prawo emerytalne w Wielkiej Brytanii przeszło wiele zmian. Coraz więcej osób powierza swoje pieniądze prywatnym firmom. Te zmiany spowodowały, że każda osoba posiadająca fundusz emerytalny uzależniona jest od systemu wzrostu wartości o odpowiednim oprocentowaniu i poziomu opłat, aby w przyszłości można było wypłacić wcześniej wyliczoną kwotę emerytury.

Porada ze strony profesjonalisty jest niezmiernie ważna, aby prawidłowo dobrać odpowiedni fundusz i składkę emerytalną dostosowaną do potrzeb indywidualnego klienta. Kolejną ważną kwestią jest to, aby klienci nie przenosili pochopnie swojej emerytury od swojego pracodawcy do bardziej ryzykownych prywatnych planów emerytalnych. Jednak szacuje się, że około miliona osób w Wielkiej Brytanii zdecydowało się na taki właśnie krok pod wpływem nieprofesjonalnej namowy doradców finansowych.

Jeśli zapisałeś się do prywatnego funduszu emerytalnego pomiędzy 29 kwietnia 1988 a 30 czerwca 1994 roku, to może należeć Ci się odszkodowanie, jeśli:

 • Zostałeś namówiony do przeniesienia funduszu od pracodawcy do prywatnego funduszu emerytalnego
 • Zostałeś nieuczciwie wykluczony z okresowego podsumowania emerytalnego
 • Sprzedano Ci inwestycje bez poinformowania Cię o związanym z nią ryzyku
 • Sprzedano Ci plan emerytalny, nie biorąc pod uwagę wszystkich Twoich indywidualnych potrzeb oraz ryzyka
 • Sprzedano Ci plan emerytalny wart niewiele więcej lub nawet mniej niż wysokość samych składek
 • Sprzedano Ci gwarantowany plan inwestycyjny, jednakże kwota otrzymana z powrotem była pomniejszona o stopę zysku z wielu lat

Wzrost w sektorze prywatnych funduszy emerytalnych uwidocznił także inne problemy, które mogą mieć wpływ na wysokość Twojej przyszłej emerytury. Jednym z nich jest sprzedaż rent jako dodatkowego ubezpieczenia planu emerytalnego. Mają one wpływ na poziom wypłat z prywatnego funduszu emerytalnego po przejściu na emeryturę.

Sprzedaż niewłaściwego ubezpieczenia planu emerytalnego, tzw. renty, może być podstawą do ubiegania się o odszkodowanie. Poniżej wymieniono kilka przykładów z ostatnich lat:

 • Firmy ubezpieczeniowe oferują znacznie gorsze warunki stałym klientom niż nowym. FCA ujawniło, że firmy ubezpieczeniowe w taki sposób na samych rentach zarabiają olbrzymie kwoty.
 • Istnieją dowody, że firmy ubezpieczeniowe oraz brokerzy, którzy sprzedają gotowe plany emerytalne, obarczają klientów dodatkowymi, często wysokimi opłatami lub nie informują rzetelnie o każdej dostępnej na rynku ofercie.
 • Wiele sprzedawanych rent nie oferuje dobrych warunków klientom, którzy są chorzy lub są palaczami. W rezultacie firmy zarabiają więcej, gdyż wypłata rent zostaje wstrzymana wraz ze śmiercią klienta.
 • Po zakupie renty klient nie może zmienić zdania, więc nie może też sprawdzić podobnego produktu oferowanego przez inne firmy. Co roku w Wielkiej Brytanii sprzedawanych  jest około 420 tysięcy rent, a 80 procent z nich kupują klienci ze średnim poziomem emerytury, którzy otrzymują gorsze produkty.
 • Oferta dla osób z najniższą emeryturą jest mocno ograniczona, więc często osoby te zmuszone są do wyboru najmniej korzystnych produktów.

Możemy Ci pomóc, jeżeli:

Uważasz, że Twój doradca finansowy udzielił Ci niewłaściwej porady lub nie zaoferował Ci najbardziej korzystnego pakietu emerytalnego lub renty. Nasza kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w uzyskiwaniu różnego rodzaju  odszkodowań.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
 • Pomoc i wsparcie przy zgłaszaniu roszczeń
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 01515505226 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Zaniedbania zawodowe - 10 prostych kroków do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Zrozumienie, co poszło nie tak

Nasze wstępne dyskusje z Tobą pomogą nam zgromadzić ważne informacje o Twoim roszczeniu, m.in. co Twoim zdaniem poszło nie tak, jakie w związku z tym odniosłeś straty oraz kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że doszło do zaniedbania.

Krok 2 - Przegląd stosownych dokumentów

Dokonamy przeglądu wszystkich Twoich dokumentów i innych informacji, w tym również akt będących w posiadaniu specjalisty, którego oskarżasz o zaniedbanie. Umożliwi to nam wydanie profesjonalnej opinii na temat zasadności Twoich roszczeń oraz prawdopodobnej wartości Twojej sprawy.

Krok 3 - Uzyskanie wstępnej odpowiedzi na Twoją skargę

Jeśli okaże się, że istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury roszczeniowej, wyślemy zawiadomienie wstępne do zaangażowanego specjalisty, określając podstawy Twojej skargi i roszczenia, których zamierzasz dochodzić. Profesjonalista ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi.

Krok 4 - Wysłanie pisma roszczeniowego

Po otrzymaniu odpowiedzi, przygotujemy szczegółowe Pismo Roszczeniowe i wyślemy je specjaliście wraz z wszelkimi istotnymi dokumentami, które wspierają Twoją sprawę. Pismo to określi fakty, na których opiera się Twoje roszczenie, zarzuty przeciwko niemu, szacunkową wartość poniesionych przez Ciebie strat wraz z wyjaśnieniem, jak do nich doszło i w jaki sposób zostały wyliczone.

Krok 5 - Szczegółowa odpowiedź specjalisty

Profesjonalista ma 3 miesiące na zbadanie i ustosunkowanie się do naszego listu. Musi udzielić odpowiedzi na stawiane zarzuty oraz określić, do których z nich się przyznaje lub nie, przesłać nam kopie wszelkich dokumentów, na których chce polegać oraz potwierdzić, jakich dodatkowych informacji wymaga od Ciebie.

Krok 6 – Przygotowanie szczegółowego oświadczenia

We współpracy z Tobą przygotujemy szczegółowe oświadczenie, w którym Twoimi własnymi słowami zostaną opisane Twoje roszczenia i straty. Możemy również potrzebować zeznań innych osób, które pomogą wesprzeć Twoją sprawę - na przykład członków Twojej rodziny.

Krok 7 - Uzyskanie opinii biegłych

W zależności od charakteru Twojej sprawy możemy potrzebować opinii jednego lub więcej biegłych na poparcie Twoich roszczeń - na przykład, jeśli odniosłeś trwałe obrażenia. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Ciebie opinii biegłych, prześlemy ich kopie specjaliście, od którego domagasz się odszkodowania.

Krok 8 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć Twojej sprawy polubownie, może okazać się konieczne wkroczenie na drogę sądową i wszczęcie czynności procesowych, czym zajmiemy się wówczas w Twoim imieniu.

Krok 9 – Uczestnictwo w rozprawie sądowej

Jeśli Twoja sprawa trafi na wokandę, będziesz musiał wziąć udział w rozprawie wraz ze wszystkimi świadkami oraz potencjalnie biegłymi, których poprosiliśmy o wydanie opinii w Twojej sprawie. Jeśli sędzia uzna, że ​​specjalista faktycznie dopuścił się zaniedbania, wówczas zadecyduje rownież o wysokości odszkodowania, które Ci się należy za poniesione straty. Zwykle pozwany zostanie także wezwany do pokrycia kosztów, które ponieśliśmy w trakcie przygotowywania Twojej sprawy, w tym opłat sądowych i honorariów biegłych.

Krok 10 - Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenia zostaną uznane, wówczas uzgodnimy termin, w jakim Twoje odszkodowanie zostanie nam przekazane, tak abyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.