Proszę o telefon

Zaniedbania zawodowe

Professional negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

  • Przegląd
  • Procedura

Każdy z nas potrzebuje czasem fachowej porady, zwykle w kwestiach finansowych, prawnych lub technicznych. Zasięgając porady u wykwalifikowanego eksperta – prawnika, architekta, rzeczoznawcy budowlanego czy też doradcy finansowego – słusznie oczekujemy cennych i praktycznych wskazówek, zgodnych z powszechnie obowiązującymi standardami  w danej profesji. Niestety czasami udzielane porady bywają mylące lub po prostu błędne, a nieostrożność lub zaniedbanie doradcy mogą się okazać dla klienta bardzo kosztowne.

Nie jesteś pewien, czy przysługuje Ci odszkodowanie?

Roszczenia z tytułu zaniedbania obowiązków zawodowych mogą być niezwykle złożone i skomplikowane. Nie zawsze od razu wiadomo, czy faktycznie istnieją podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za poniesione straty, a dodatkowo klient może czuć się niezręcznie, podważając kompetencje profesjonalnego doradcy. Niezwykle ważne jest zatem, aby zasięgnąć niezależnej specjalistycznej porady prawnej, która pomoże określić prawa poszkodowanego i zasadność jego roszczeń.

Doświadczony zespół radców prawnych Your Legal Friend jest tu po to, aby Ci pomóc. Oferujemy bezpłatne rozpatrzenie każdego przypadku, które absolutnie nie zobowiązuje do kontynuacji roszczenia. Jeżeli więc masz poczucie, że udzielono Ci nierzetelnej lub błędnej porady, w związku z którą poniosłeś stratę finansową lub szkodę, możemy Ci zaoferować:

  • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
  • Bogatą wiedzę i doświadczenie
  • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 01515505226 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Procedura w sprawach dotyczących zaniedbań zawodowych

6 prostych kroków do zgłoszenia roszczenia z tytułu zaniedbania zawodowego...

Krok 1

Zwrócimy się do specjalisty, przeciwko któremu toczyć się  będzie sprawa, z prośbą o przekazanie nam kopii Twoich akt. Przestudiujemy je uważnie i rozważymy, czy istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury.

Krok 2

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności zawodowej regulowane są na podstawie wielu protokołów, dzięki którym obwiniony (lub jego ubezpieczyciel) zyskuje czas na przeanalizowanie zgłoszonego przeciwko niemu roszczenia i ustosunkowanie się do informacji zawartych w dokumencie zwanym „pismem roszczeniowym”. Proces ten trwa cztery miesiące.

Krok 3

Sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową są przeważnie wygrywane, pod warunkiem że poparte są przychylnymi opiniami niezależnych ekspertów. Może okazać się, że jako dowód w sprawie wymagana będzie opinia więcej niż jednego eksperta z kilku różnych dziedzin.

Krok 4

Zgodnie z udzielonymi przez poszkodowanego instrukcjami opracowane zostanie szczegółowe oświadczenie zwane „zeznaniem świadka”. Jest to niezwykle ważny dokument, który jest potwierdzony oświadczeniem o zgodności złożonych zeznań z prawdą.

Krok 5

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć sporu polubownie, może zajść koniecznośċ skierowania sprawy do sądu. Roszczenie składane jest wtedy w sądzie, który wyznacza obwinionemu termin ustosunkowania się do niego, tj. przyjęcia lub odmowy przyjęcia odpowiedzialności. Obie strony ujawniąją wówczas wszelkie dokumenty dotyczące roszczenia, dowody z uzyskanych ekspertyz oraz zeznania świadków. Następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. Bardzo niewiele spraw trafia jednak na wokandę; większość z nich rozstrzygana jest w drodze negocjacji przed rozprawą. Dążymy do osiągnięcia tego celu we wszystkich prowadzonych przez nas sprawach.

Krok 6

Po trafieniu sprawy na wokandę wyznaczany jest termin rozprawy na podstawie dostarczonych do sądu informacji o dyspozycyjności wszystkich stron postępowania. Rozprawa zostanie poprowadzona najprawdopodobniej przez sędziego sądu okręgowego lub Sądu Najwyższego, który rozpatrzy przedstawione w sprawie dowody i na ich podstawie podejmie decyzję.