Proszę o telefon

Zaniedbania zawodowe

Professional negligence claims

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów

0151 550 5226

 • Przegląd
 • Nasi Eksperci
 • Procedura

Każdy z nas potrzebuje czasem fachowej porady, zwykle w kwestiach finansowych, prawnych lub technicznych. Zasięgając porady u wykwalifikowanego eksperta – prawnika, architekta, rzeczoznawcy budowlanego czy też doradcy finansowego – słusznie oczekujemy cennych i praktycznych wskazówek, zgodnych z powszechnie obowiązującymi standardami  w danej profesji. Niestety czasami udzielane porady bywają mylące lub po prostu błędne, a nieostrożność lub zaniedbanie doradcy mogą się okazać dla klienta bardzo kosztowne.

Nie jesteś pewien, czy przysługuje Ci odszkodowanie?

Roszczenia z tytułu zaniedbania obowiązków zawodowych mogą być niezwykle złożone i skomplikowane. Nie zawsze od razu wiadomo, czy faktycznie istnieją podstawy do ubiegania się o odszkodowanie za poniesione straty, a dodatkowo klient może czuć się niezręcznie, podważając kompetencje profesjonalnego doradcy. Niezwykle ważne jest zatem, aby zasięgnąć niezależnej specjalistycznej porady prawnej, która pomoże określić prawa poszkodowanego i zasadność jego roszczeń.

Doświadczony zespół radców prawnych Your Legal Friend jest tu po to, aby Ci pomóc. Oferujemy bezpłatne rozpatrzenie każdego przypadku, które absolutnie nie zobowiązuje do kontynuacji roszczenia. Jeżeli więc masz poczucie, że udzielono Ci nierzetelnej lub błędnej porady, w związku z którą poniosłeś stratę finansową lub szkodę, możemy Ci zaoferować:

 • Zespół wybitnych specjalistów prawnych ds. zaniedbań zawodowych
 • Bogatą wiedzę i doświadczenie
 • Doradztwo i wsparcie przez cały okres dochodzenia roszczeń
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w zakresie roszczeń odszkodowawczych

Porozmawiaj z nami już dziś

Porozmawiaj w zaufaniu i bez żadnych zobowiązań z jednym z naszych prawników, dzwoniąc pod numer 01515505226 (bezpłatne połączenia z telefonów stacjonarnych i komórkowych). Możesz również wypełnić formularz kontaktowy po prawej stronie, a wówczas natychmiast do Ciebie oddzwonimy.

Claire Critchley

Naszym Zespołem ds. Zaniedbań Zawodowych kieruje starszy adwokat Claire Critchley, która posiada ponad 10-letnie doświadczenie w obsłudze złożonych roszczeń przeciwko różnym profesjonalistom, w tym inspektorom budowlanym, architektom, agentom nieruchomości i prawnikom, a także zajmuje się sporami finansowymi dotyczącymi sprzedaży niewłaściwych kredytów hipotecznych oraz zmiennych stóp procentowych. Claire posiada również bogate doświadczenie w obsłudze prawnej dużych firm i instytucji finansowych, szczególnie w sporach z zakresu naruszenia umowy, windykacji należności i postępowania upadłościowego. Claire obecnie stoi na czele toczącego się postępowania grupowego dotyczącego dochodzenia roszczeń w związku z 2- milionową inwestycją w nieruchomość zwaną Enterprise House w Leicester.

 • Nie chodzi wcale o rzekomą kulturę kompensacyjną. Chcemy po prostu bronić praw ludzi, którzy cierpią z tego powodu.

  Claire Critchley,
  Kierownik Działu Zaniedbań Zawodowych

Patricia Murphy

Patricia posiada sześcioletnie doświadczenie zawodowe w postępowaniach sądowych i jest odpowiedzialna za sprawy z zakresu zaniedbań prawników, roszczeń wobec architektów i sporów dotyczących umów. W wielu sprawach, którymi dotychczas zajmowała się Patricia wartość odszkodowań przekraczała 100 000 funtów. Patricia posiada również bogate doświadczenie w obsłudze rozmaitych sporów dotyczących szkód majątkowych.

Chris Tetzlaff

Chris posiada ponad 6-letnie doświadczenie zawodowe w postępowaniach sądowych i jest obecnie odpowiedzialny za rozmaite spory z zakresu zaniedbań prawników, sporów dotyczących umów oraz budynków mieszkalnych w opłakanym stanie. Chris posiada również znaczne doświadczenie w zakresie prowadzenia roszczeń dotyczących uszczerbku na zdrowiu. W przeszłości pracował przy sprawach dotyczących katastrofalnych obrażeń i wypadków śmiertelnych, uzyskując dla poszkodowanych odszkodowania o wartości od £250,000.00 do £2,000,000,000.00. Roszczenia te niejednokrotnie obejmowały kryminalistyczną rekonstrukcję wypadków i złożone, zmieniające życie urazy, w tym uszkodzenia mózgu, amputacje i poważne urazy psychiczne.

Catherine Donnelly

Na początku 2015 r. Catherine rozpoczęła pracę w naszej firmie jako pomocnik adwokata (ang. paralegal), jednocześnie studiując na podyplomowym kursie praktyki prawniczej (ang. Legal Practice Course). W styczniu 2017 r. została prawnikiem stażystą i obecnie kończy swój trzeci staż. Odbyła już staże w Departamencie Pozwów Zbiorowych oraz Dziale Usług związanych z Przenoszeniem Tytułu Własności Nieruchomości Mieszkalnych. Poza pracą, Catherine entuzjastycznie piecze i uwielbia malować. Regularnie bierze udział w wydarzeniach charytatywnych na rzecz pozyskiwania funduszy dla organizacji Cancer Research UK i Macmillan Cancer Support. Jest także członkiem National Trust i uwielbia spędzać wolny czas odwiedzając różne ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii.

Aileen Wood

Aileen dołączyła do firmy w 2012 roku jako asystentka prawna w Departamencie Pozwów Zbiorowych. Parę lat później przeniosła się do Zespołu Zaniedbań Zawodowych, gdzie po ukończeniu 12-miesięcznego programu rozwoju awansowała na stanowisko pomocnika adwokata (ang. paralegal). Aileen chętnie uczestniczy w wydarzeniach charytatywnych, takich jak jej ostatnie wydarzenie, Hell Runner. Lubi spędzać czas z rodziną, która obejmuje narzeczonego i dwójkę dzieci. Przede wszystkim kocha wszystko, co dotyczy Bożego Narodzenia.

Kathy McQuillan

Kathy jest asystentką prawną w Zespole ds. Zaniedbań Zawodowych od grudnia 2016 roku. Ukończyła studia prawnicze w 2016 roku i obecnie studiuje na podyplomowym kursie praktyki prawniczej (ang. Legal Practice Course). Poza pracą, Kathy lubi spędzać czas z rodziną.

Zaniedbania zawodowe - 10 prostych kroków do uzyskania odszkodowania

Poniżej przedstawiamy 10 etapów, przez które musimy wspólnie  przejść, żeby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Rozumiemy, że mogłeś nigdy nie mieć do czynienia z takim procesem, dlatego liczymy, że poniższe wyjaśnienia okażą się pomocne.

Krok 1 - Zrozumienie, co poszło nie tak

Nasze wstępne dyskusje z Tobą pomogą nam zgromadzić ważne informacje o Twoim roszczeniu, m.in. co Twoim zdaniem poszło nie tak, jakie w związku z tym odniosłeś straty oraz kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że doszło do zaniedbania.

Krok 2 - Przegląd stosownych dokumentów

Dokonamy przeglądu wszystkich Twoich dokumentów i innych informacji, w tym również akt będących w posiadaniu specjalisty, którego oskarżasz o zaniedbanie. Umożliwi to nam wydanie profesjonalnej opinii na temat zasadności Twoich roszczeń oraz prawdopodobnej wartości Twojej sprawy.

Krok 3 - Uzyskanie wstępnej odpowiedzi na Twoją skargę

Jeśli okaże się, że istnieją wystarczająco silne podstawy do rozpoczęcia procedury roszczeniowej, wyślemy zawiadomienie wstępne do zaangażowanego specjalisty, określając podstawy Twojej skargi i roszczenia, których zamierzasz dochodzić. Profesjonalista ma 21 dni na udzielenie odpowiedzi.

Krok 4 - Wysłanie pisma roszczeniowego

Po otrzymaniu odpowiedzi, przygotujemy szczegółowe Pismo Roszczeniowe i wyślemy je specjaliście wraz z wszelkimi istotnymi dokumentami, które wspierają Twoją sprawę. Pismo to określi fakty, na których opiera się Twoje roszczenie, zarzuty przeciwko niemu, szacunkową wartość poniesionych przez Ciebie strat wraz z wyjaśnieniem, jak do nich doszło i w jaki sposób zostały wyliczone.

Krok 5 - Szczegółowa odpowiedź specjalisty

Profesjonalista ma 3 miesiące na zbadanie i ustosunkowanie się do naszego listu. Musi udzielić odpowiedzi na stawiane zarzuty oraz określić, do których z nich się przyznaje lub nie, przesłać nam kopie wszelkich dokumentów, na których chce polegać oraz potwierdzić, jakich dodatkowych informacji wymaga od Ciebie.

Krok 6 – Przygotowanie szczegółowego oświadczenia

We współpracy z Tobą przygotujemy szczegółowe oświadczenie, w którym Twoimi własnymi słowami zostaną opisane Twoje roszczenia i straty. Możemy również potrzebować zeznań innych osób, które pomogą wesprzeć Twoją sprawę - na przykład członków Twojej rodziny.

Krok 7 - Uzyskanie opinii biegłych

W zależności od charakteru Twojej sprawy możemy potrzebować opinii jednego lub więcej biegłych na poparcie Twoich roszczeń - na przykład, jeśli odniosłeś trwałe obrażenia. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu przez Ciebie opinii biegłych, prześlemy ich kopie specjaliście, od którego domagasz się odszkodowania.

Krok 8 – Wszczęcie postępowania sądowego

Jeśli nie uda się nam rozstrzygnąć Twojej sprawy polubownie, może okazać się konieczne wkroczenie na drogę sądową i wszczęcie czynności procesowych, czym zajmiemy się wówczas w Twoim imieniu.

Krok 9 – Uczestnictwo w rozprawie sądowej

Jeśli Twoja sprawa trafi na wokandę, będziesz musiał wziąć udział w rozprawie wraz ze wszystkimi świadkami oraz potencjalnie biegłymi, których poprosiliśmy o wydanie opinii w Twojej sprawie. Jeśli sędzia uzna, że ​​specjalista faktycznie dopuścił się zaniedbania, wówczas zadecyduje rownież o wysokości odszkodowania, które Ci się należy za poniesione straty. Zwykle pozwany zostanie także wezwany do pokrycia kosztów, które ponieśliśmy w trakcie przygotowywania Twojej sprawy, w tym opłat sądowych i honorariów biegłych.

Krok 10 - Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenia zostaną uznane, wówczas uzgodnimy termin, w jakim Twoje odszkodowanie zostanie nam przekazane, tak abyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.