UK PL

Proszę o telefon

Porażenie Erba i okołoporodowe
uszkodzenia splotu ramiennego

Porażenie Erba i okołoporodowe uszkodzenia splotu ramiennego

Jakie odszkodowanie mogę uzyskać?

Zaniedbania przy porodzie spowodowały u noworodka uszkodzenie splotu ramiennego i porażenie Erba. Chłopiec doznał trwałego uszkodzenia nerwów prawej ręki. Otrzymał:

£317,800

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące porażenia Erba

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Po traumatycznym porodzie w naturalny sposób pojawiają się obawy zarówno o zdrowie matki, jak i dziecka. Na szczęście w Wielkiej Brytanii większość pacjentów otrzymuje doskonały standard opieki i nie doświadcza niepotrzebnych komplikacji. Jednakże zdarzają się sytuacje, kiedy dochodzi do zaniedbań medycznych, które w czasie porodu mogą spowodować katastrofalne urazy matki i dziecka. Jednym z urazów, do którego może dojść w wyniku traumatycznego porodu jest trwałe uszkodzenie nerwów ramienia dziecka w postaci porażenia Erba. Dochodzie do niego, jeśli niezdiagnozowana dystocja barkowa wystąpi w drugiej fazie porodu. Nieprawidłowe użycie siły, aby uwolnić noworodka z zagrażającej życiu sytuacji, może skutkować trwałym uszkodzeniem nerwu ramienia dziecka.

Świadomość, że Twoje dziecko może wymagać leczenia i cierpieć do końca życia z powodu błędów popełnionych przez osoby odpowiedzialne za Waszą opiekę, może sprawić, że poczujesz się szczególnie bezbronna. Jeśli nie masz pewności, gdzie uzyskać odpowiedzi, których szukasz i nie wiesz, do kogo się zwrócić, kancelaria Your Legal Friend może zaoferować Ci profesjonalną pomoc. Nasi specjaliści ds. zaniedbań medycznych mają duże doświadczenie we wspieraniu osób dotkniętych błędami w sztuce lekarskiej. Korzystając ze swojej wiedzy i doświadczenia, nasz zespół może Ci pomóc w przygotowaniu sprawy przeciwko osobom odpowiedzialnym za porażenie Erba Twojego dziecka i zapewnić najlepszą możliwą szansę uzyskania rekompensaty finansowej.

Wiemy, że odszkodowanie nie może cofnąć szkód, które zostały wyrządzone Tobie i Twojemu dziecku. Ale roszczenie może Ci pomóc zrozumieć, dlaczego system opieki Was zawiódł i zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie kosztów dodatkowego leczenia lub sprzętu, którego Twoje dziecko może teraz potrzebować. Rozumiemy, że roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych są szalenie trudne i osobiste, ale możesz polegać na naszym zespole, który będzie reprezentował Twoje interesy i wspierał Cię od samego początku roszczenia aż do negocjacji ostatecznej sumy odszkodowania.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasze doświadczenie w sprawach dotyczących porażenia Erba

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego zaniedbań medycznych, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących urazów związanych z ciążą i porodem.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących porażenia Erba

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli moje dziecko cierpi na porażenie Erba?

Jeśli doświadczyłaś traumatycznego porodu, który okaleczył Twoje dziecko, możesz domagać się odszkodowania. Aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem, musisz udowodnić, że niedowład Erba został spowodowany nieprawidłowościami w trakcie porodu, prawdopodobnie z powodu opóźnienia w diagnozie dystocji barkowej. W niektórych przypadkach skutki porażenia Erba mogą utrzymywać się bardzo długo, a Twoje dziecko może wymagać operacji lub innej formy leczenia.

Czy mogę dochodzić roszczeń, gdy ucierpiałem jako dziecko?

Tak. Jeśli żyjesz ze skutkami porażenia Erba z powodu traumatycznego porodu i chciałbyś wystąpić z roszczeniem już jako dorosły, możesz to zrobić. Będziesz musiał postępować zgodnie z tymi samymi procedurami, co rodzice, którzy domagają się odszkodowania w imieniu swojego dziecka - udowadniając, że zaniedbanie medyczne spowodowało porażenie Erba i że ponosisz tego konsekwencje. Twój czas na złożenie wniosku będzie liczony od dnia, w którym dowiedziałeś się, że Twoje obrażenia zostały spowodowane niewłaściwie przeprowadzonym porodem.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Jeśli chciałbyś domagać się odszkodowania, musisz to uczynić w ciągu trzech lat od "daty wiedzy", czyli terminu, kiedy po raz pierwszy zdałeś sobie sprawę, że popełniono błędy. Jeśli nie masz pewności, do kiedy musisz wnieść roszczenie z tytułu zaniedbania lekarskiego w związku z niedowładem Erba, nasz zespół jest gotów udzielić Ci fachowej porady. We współpracy z Tobą dokładnie określimy, kiedy nastąpiła "data wiedzy" w Twoim indywidualnym przypadku i wyjaśnimy, jakie kolejne kroki musisz podjąć.

Czym jest porażenie Erba?

Porażenie Erba jest formą okołoporodowego uszkodzenia splotu ramiennego, które uszkadza nerwy w ramieniu, powodując potencjalnie dożywotnie schorzenie. W tym obszarze ciała znajduje się pięć nerwów pierwotnych, a przypadki porażenia Erba mogą dotyczyć jednego z nich, bądź wszystkich. Nerwy te odpowiadają za poruszanie się i czucie w obrębie ramienia. Uszkodzenie nerwów może zatem spowodować częściowy lub całkowity paraliż kończyny.

W niektórych przypadkach dzieci dotknięte porażeniem Erba mogą odzyskać zdrowie bez żadnego leczenia, ponieważ nerwy poza rdzeniem kręgowym są w stanie same się zregenerować w ciągu kilku miesięcy. Jeśli jednak cały nerw zostanie uszkodzony lub zerwany, dojdzie wówczas do zaniku mięśni. W niektórych przypadkach wymagana jest interwencja chirurgiczna, aby ograniczyć wpływ porażenia. Szybko podjęte leczenie oferuje większą szansę ograniczenia wyrządzonych szkód.

Istnieje wiele czynników, które pozwalają określić, jak poważne jest porażenie Erba, w tym:

• Ile nerwów zostało dotkniętych

• Które z nerwów zostały uszkodzone

Stopień uszkodzenia nerwów może się wahać od naciągnięcia nerwu po jego oderwanie od rdzenia kręgowego.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Co powoduje porażenie Erba?

Najczęstszą przyczyną porażenia Erba jest trudny poród. Na przykład, jeśli głowa i szyja niemowlęcia zostaną pociągnięte w bok w czasie porodu lub jeśli nadmierny nacisk zostanie położony na jego ramiona, może to spowodować uszkodzenie nerwów splotu ramiennego i doprowadzić do porażenia Erba.

Chociaż porażenie Erba zwykle jest spowodowane trudnym porodem, istnieją pewne czynniki ryzyka, które mogą zwiększyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia, w tym:

• Drobna budowa matki

• Duże rozmiary niemowlęcia

• Niewłaściwe użycie narzędzi wspomagających poród, takich jak kleszcze

• Dziecko rodzi się w pozycji pośladkowej

• Poród, który trwa bardzo długo

• Matka chorująca na cukrzycę

Chociaż zwykle związane z porodem, podobne urazy mogą wystąpić w każdym wieku na skutek urazu głowy i ramion.

Czy porażenie Erba jest uważane za uraz przy porodzie?

Porażenie Erba jest powszechnie uznawane za uraz przy porodzie, choć może wystąpić również w innych okolicznościach. Jeśli porażenie Erba powstało podczas porodu, można je uznać za uraz przy porodzie.

W niektórych przypadkach uszkodzenie nerwów podczas porodu jest nieuniknione, ale może być również wynikiem zaniedbania medycznego. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko ucierpiało na skutek błędu w sztuce lekarskiej, powodującego nadmierny ucisk na splot ramienny, możesz mieć prawo do dochodzenia roszczeń za zaniedbanie medyczne. Szczegółowo ocenimy, jak wpłynęły na Ciebie niskie standardy otrzymanej opieki, co zostanie odzwierciedlone w wysokości odszkodowania, którego będziesz mogła żądać.

Jakie są objawy porażenia Erba?

Dostrzeżenie objawów porażenia Erba u niemowląt może być trudne, ponieważ wiele z nich nie jest zbyt oczywistych. Objawy, które mogą wystąpić u Twojego dziecka, mogą obejmować:

• Niemożność poruszania ręką lub ramieniem - porażenie Erba może powodować zarówno tymczasowe, jak i trwałe uszkodzenie nerwów. Jednym z najczęstszych objawów tego jest niezdolność do poruszania dotkniętym ramieniem.

• Słabe odruchy - nerwy ramienia są odpowiedzialne zarówno za czucie, jak i ruch. Możesz zauważyć, że Twoje dziecko nie reaguje na dotyk tak, jak oczekujesz, bądź jego odruchy są całkowicie nieobecne lub osłabione, także podczas chwytania.

• Ramię zgięte w kierunku ciała - uszkodzenie nerwów może oznaczać, że trzymanie ręki zgiętej w kierunku ciała jest najwygodniejszą pozycją. Możesz zauważyć, że Twoje dziecko trzyma rękę w dziwny, nienaturalny sposób lub że jest ona całkowicie bezwładna.

• Utrata czucia – zdolność czucia w ramieniu może zostać utracona. Oznacza to, że kiedy dotykasz lub ściskasz ramię swojego dziecka, ono w ogólne nie reaguje.

• Ból - porażenie Erba może być bolesne, szczególnie podczas dotyku dotkniętego porażeniem obszaru. Może być trudno zrozumieć płacz dziecka, ale jeśli płacze, gdy poruszasz jego ręką w czasie ubierania, może to być oznaką uszkodzenia nerwów.

Jeśli zauważysz powyższe objawy, powinnaś koniecznie porozmawiać z lekarzem lub pielęgniarką środowiskową na temat swoich obaw.

Jak się diagnozuje porażenie Erba?

Po dostrzeżeniu objawów porażenia Erba, można przeprowadzić badania, by sprawdzić, czy doszło do uszkodzenia nerwów i jak jest ono rozległe. Mogą to być:

Prześwietlenia rentgenowskie - objawy porażenia Erba mogą być często naśladowane przez inne schorzenia, takie jak problemy z kośćmi lub stawami. Rentgen może pomóc w wykluczeniu innych potencjalnych przyczyn.

Elektromiografia (EMG) – badanie EMG służy do pomiaru aktywności elektrycznej mięśni, gdy kurczą się i relaksują. Może być stosowane jako sposób pomiaru, czy doszło do uszkodzenia nerwów.

Badania przewodnictwa nerwowego (NCS) - wykonuje się je w połączeniu z EMG, aby zmierzyć, jak rozległe uszkodzenie nerwów wystąpiło na dotkniętym porażeniem obszarze.

Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) – zapewnia lekarzom obraz. Może być wykorzystywane jako sposób sprawdzenia, jak bardzo zostały uszkodzone nerwy i dostarczyć dodatkowych informacji, potrzebnych w leczeniu.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy porażenie Erba?

Nie wszystkie przypadki porażenia Erba wymagają leczenia. Gdy uszkodzenie jest tylko minimalne, nerwy mogą często same się zregenerować w ciągu kilku miesięcy. Jednak ważne jest postawienie diagnozy, tak aby można było monitorować postępy.

Tam, gdzie uszkodzenie nerwów jest bardziej rozległe, szybka diagnoza może poprawić szanse wyleczenia. Brak koniecznego leczenia może spowodować trwałe porażenie kończyny, co może mieć znaczący wpływ na dalsze życie dziecka.

Opcje leczenia, które mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi obejmują:

Fizjoterapię

Fizjoterapia może być zastosowana po operacji, aby zapewnić, że zdolność ruchu zostanie przywrócona w najpełniejszy możliwy sposób. Czasami może też być stosowana samodzielnie do wspomagania naturalnej regeneracji. Twój fizjoterapeuta będzie w stanie doradzić, jak długo potrwa całkowity powrót do zdrowia i czego można się spodziewać, a także zapewni ćwiczenia do wykonywania w domu.

Terapię zajęciową

Jeśli Twoje dziecko cierpi na porażenie Erba, codzienne czynności mogą wydawać się dla niego nie lada wyzwaniem. Terapia zajęciowa polega na indywidualnej pracy z każdym dzieckiem, by pomóc mu w radzeniu sobie z takimi zadaniami, jak wiązanie sznurówek do butów, jedzenie czy po prostu zabawa. W niektórych przypadkach terapeuta zajęciowy może również doradzać w zakresie specjalistycznego sprzętu, który może okazać się przydatny.

Hydroterapię

Hydroterapia może być wykorzystana do odciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, co pozwala niemowlętom i dzieciom na zwiększenie siły mięśni przy jednoczesnym zmniejszeniu bólu.

Przeszczepy nerwów

Jeśli nerw został znacznie uszkodzony, zaleca się jego przeszczep. W takim wypadku nerw czuciowy jest pobierany z innej części ciała i przenoszony na uszkodzony nerw. Może to pomóc w stymulacji włókien nerwowych, aby rosły i łączyły się z mięśniami. Operacja daje pacjentom dużą szansę na odzyskanie pełnego zakresu ruchów ramienia.

Uwolnienie ścięgna / mięśnia

Chirurgicznie można usunąć końcówkę ścięgna i przyszyć do sparaliżowanego mięśnia, umożliwiając pacjentowi poruszanie mięśniem, który został uszkodzony.

Większość dzieci wraca do zdrowia po porażeniu Erba w ciągu sześciu miesięcy, a operacja jest zwykle rozważana dopiero po tym okresie.

Jaki wpływ ma porażenie Erba na rozwój niemowlęcia?

Jeśli personel medyczny nie zdiagnozuje porażenia Erba i nie podejmie stosownych kroków w kierunku leczenia, dziecko może cierpieć z powodu komplikacji przez resztę życia, łącznie z trwałym osłabieniem lub całkowitym paraliżem kończyny.

Jakie są zagrożenia związane z porażeniem Erba?

Jeśli porażenie Erba jest rozległe i pozostaje niezdiagnozowane lub jego leczenie jest opóźnione, wówczas jednym z kluczowych zagrożeń jest to, że powstałe szkody okażą się  trwałe. Jeśli na czas wdrożono skuteczne leczenie, wówczas rokowania dzieci z porażeniem Erba są bardzo dobre. Jednak przy braku leczenia może się okazać, że kończyny poszkodowanych są sparaliżowane, a ich wyleczenie nie jest już możliwe.

Kiedy porażenie Erba zostanie uznane za spowodowane zaniedbaniem medycznym?

Czasami porażenie Erba jest nieuniknione i nawet jeśli doszło do niego podczas porodu, nie może zostać uznane za zaniedbanie medyczne. Istnieją jednak przypadki, w których porażenie Erba można uznać za błąd w sztuce lekarskiej.

Istnieją nagłośnione w mediach przypadki odszkodowań za zaniedbania medyczne, ktore spowodowały porażenie Erba:

• Nastolatek z trwałym uszkodzeniem nerwu pozwał służbę zdrowia NHS z powodu traumatycznego porodu i użycia zbyt dużej siły przez lekarza.

• Kobieta doznała porażenia Erba po tym, jak lekarze zdecydowali o naturalnym porodzie, podczas gdy powinno było zostać przeprowadzone cesarskie cięcie.

• Szpital miejski w Sunderland wypłacił 175 000 funtów matce, której syn doznał porażenia Erba po traumatycznym porodzie. Schorzenia początkowo nie zdiagnozowano.

• Trzy nerwy w ramieniu dziecka zostały oderwane od rdzenia kręgowego na skutek urazu poczas porodu.

Co mowią statystyki o porażeniu Erba?

Na każde 1000 urodzeń, jedno lub dwoje dzieci rodzi się z porażeniem Erba, chociaż liczba ta maleje wraz z postępami w medycynie. Szanse powrotu do zdrowia w przypadku porażenia Erba są bardzo wysokie – czworo spośród pięciorga dzieci odzyska pełną sprawność, a wiele z nich zauważy poprawę swojego stanu już w ciągu pierwszego miesiąca.