UK PL

Proszę o telefon

Kernicterus i roszczenia dotyczące
przypadków hiperbilirubinemii

Kernicterus i roszczenia dotyczące przypadków hiperbilirubinemii

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

Nowonarodzona dziewczynka zachorowała na żółtaczkę jąder podkorowych mózgu w wyniku niezdiagnozowania przez szpital hiperbilirubinemii. Doprowadziło to do ciężkich uszkodzeń mózgu, porażenia mózgowego oraz utraty słuchu. Otrzymała:

£4,290,800

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Odszkodowania za kernicterus

Żółtaczka jąder podkorowych mózgu (łac. kernicterus) jest rzadkim, ale bardzo poważnym powikłaniem żółtaczki fizjologicznej, które może mieć katastrofalny wpływ na chore dziecko i jego rodzinę. Dzięki doskonałym standardom medycznym ta możliwa do uniknięcia choroba występuje niezwykle rzadko w Wielkiej Brytanii. Zdarza się jednak, że niektóre dzieci doświadczają zaniedbań medycznych, przez które bywają pozbawiane pilnego leczenia, koniecznego by uniknąć poważnych uszkodzeń mózgu.

Odkrycie, że Twoje nowonarodzone dziecko cierpi na jakąkolwiek chorobę może być traumatyczne, ale świadomość, że można jej było zapobiec jest z pewnością dodatkowym ciosem. Żółtaczki jąder podkorowych mózgu można uniknąć poprzez odpowiednie leczenie i monitorowanie żółtaczki fizjologicznej u noworodków. Jeśli tak się jednak nie stanie, może to wpłynąć na Twoje zaufanie do osób odpowiedzialnych za opiekę nad Twoim dzieckiem. Rozumiemy, że roszczenie odszkodowawcze nie cofnie szkód wyrządzonych Twojemu dziecku, ale może Ci pomóc w zrozumieniu, co poszło nie tak i zapewnić wsparcie finansowe na przyszłość.

Niektóre dzieci dotknięte przez kernicterus doznają trwałych, poważnych uszkodzeń mózgu, mających wpływ na całe ich życie. Odszkodowanie uzyskane dzięki złożonemu roszczeniu może pomóc w zapewnieniu specjalistycznego sprzętu lub opieki, których mogą potrzebować. Dochodzenie roszczeń może być zniechęcającą perspektywą, ale dzięki wsparciu zespołu kancelarii Your Legal Friend Twoje roszczenie dotyczące żółtaczki jąder podkorowych mózgu potoczy się tak sprawnie, jak to tylko możliwe. Od samego początku dołożymy wszelkich starań, aby Twoja sprawa przebiegała bezproblemowo i miała jak największe szanse zakończenia się sukcesem.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasze doświadczenie

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego zaniedbań medycznych, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących urazów związanych z ciążą i porodem.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących kernicterusa

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za kernicterus?

Możesz domagać się odszkodowania, jeśli Twoje dziecko zostało dotknięte kernicterus z powodu zaniedbania medycznego. Aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem, musisz być w stanie udowodnić, że doszło do zaniedbania medycznego, które spowodowało nieuzasadnione cierpienie.

Żółtaczkę jąder podkorowych mózgu(łac. kernicterus) można powiązać z zaniedbaniami medycznymi na wiele sposobów, między innymi w sytuacjach, kiedy:

• Nie przeprowadzono badania noworodka

• Wysoki poziom bilirubiny nie był odpowiednio monitorowany

• Pomimo wykrycia żółtaczki, nie zastosowano odpowiedniego leczenia

• Leczenie nie było odpowiednio monitorowane, by móc ocenić jego skuteczność

• Po zdiagnozowaniu kernicterus, leczenie było niepotrzebnie opóźnione

Jeśli rozwinęła się żółtaczka jąder podkorowych mózgu(łac. kernicterus) to doszło już do uszkodzenia mózgu, ale skuteczne leczenie może ograniczyć nasilenie powstałych uszkodzeń poprzez obniżenie poziomu bilirubiny we krwi. Jeśli chodzi o wykazanie, że zostało spowodowane nieuzasadnione cierpienie, roszczenia dotyczące kernicterus często koncentrują się na uszkodzeniach mózgu, które spowodowała choroba - w niektórych przypadkach są one łagodne, ale w innych mogą być bardzo poważne. Możesz również wykazać nieuzasadnione cierpienie na inne sposoby, np. poprzez wpływ, jaki skutki choroby będą miały na Twoją jakość życia.

Jak wysokie odszkodowanie mogę otrzymać?

Sprawy dotyczące odszkodowań za zaniedbania medyczne uwzględniają, jaki wpływ na poszkodowanego mial podrzędny poziom otrzymanej opieki. W rezultacie nie można powiedzieć, ile może wynosić Twoje odszkodowanie bez wcześniejszego przedyskutowania sprawy z Tobą.

Chociaż nie możemy powiedzieć, jak wysokie odszkodowanie możesz otrzymać, wcześniejsze roszczenia dotyczące przypadków żółtaczki jąder podkorowych mózgu(łac. kernicterus), które zakończyły się sukcesem, zapewniły poszkodowanym odszkodowania rzędu milionów funtów, które odzwierciedlały wyrządzone szkody. Wszystkie roszczenia biorą pod uwagę wpływ zaniedbania, zatem dzieci, które będą wymagały opieki przez resztę życia, otrzymają wyższe odszkodowania od tych, które się usamodzielnią w dorosłym życiu. Do ustalenia ostatecznej wysokości odszkodowania brane są pod uwagę również takie czynniki, jak koszty podróży / transportu czy utracone zarobki, jeśli musisz wziąć dodatkowy czas wolny od pracy z powodu zaniedbania.

Kiedy zdecydujesz się na współpracę z kancelarią Your Legal Friend, poświęcimy sporo czasu, aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób zaniedbanie wpłynęło na Ciebie i Twoje dziecko. Uzbrojeni we wszystkie potrzebne informacje, będziemy w stanie  określić wymierną wartość Twojego roszczenia, która odzwierciedli Twoją osobistą sytuację i działać w Twoim imieniu, aby zapewnić Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Czym jest żółtaczka jąder podkorowych mózgu?

Żółtaczka jąder podkorowych mózgu (łac. kernicterus) jest niezwykle rzadkim powikłaniem żółtaczki fizjologicznej występującej u noworodków. Jest spowodowany nadmiarem bilirubiny we krwi, która przedostaje się przez cienką warstwę tkanki, oddzielającej krew od mózgu. Może powodować uszkodzenia zarówno mózgu, jak i centralnego układu nerwowego. Ponieważ jest to powikłanie, można go uniknąć, stosując odpowiednie leczenie, gdy poziom bilirubiny we krwi sugeruje, że żółtaczka może przekształcić się w żółtaczkę jąder podkorowych mózgu(łac.kernicterus).

Kernicterus powoduje uszkodzenia mózgu, prowadzące do trwałych i poważnych powikłań. W odosobnionych przypadkach, gdy leczenie nie zostanie podjęte na czas, może prowadzić nawet do śmierci.

Co powoduje żółtaczkę jąder podkorowych mózgu?

Kernicterus występuje, gdy stężenie bilirubiny we krwi staje się zbyt wysokie i przedostaje się do mózgu.

Bilirubina to substancja powstająca w wyniku rozpadu czerwonych krwinek, zwykle przetwarzana przez wątrobę, co pozwala na naturalne usunięcie jej z organizmu. Z wielu powodów podwyższony poziom bilirubiny we krwi jest powszechny u noworodków, powodując stan znany jako żółtaczka fizjologiczna. Około 6 na 10 noworodków cierpi na żółtaczkę, ale zwykle jest ona nieszkodliwa – jedynie 20% przypadków wymaga leczenia. Jeśli jednak konieczne leczenie nie zostanie wdrożone, żółtaczka może rozwinąć się w bardziej szkodliwą żółtaczkę jąder podkorowych mózgu (łac. kernicterus).

Dziecko może być zagrożone rozwojem kernicterusa, jeśli:

• Poziom bilirubiny we krwi jest bardzo wysoki

• Ilość bilirubiny we krwi gwałtownie wzrasta

• Niezbędne leczenie żółtaczki nie zostaje wdrożone.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

W jaki sposób kernicterus jest powiązany z żółtaczką?

Kernicterus jest bezpośrednim powikłaniem żółtaczki fizjologicznej. Występuje, gdy żółtaczka, która wymaga leczenia, pozostaje niezauważona lub nie jest odpowiednio monitorowana, co prowadzi do rozwoju trwałego uszkodzenia mózgu dziecka, znanego jako kernicterus.

Czy można uniknąć żółtaczki jąder podkorowych mózgu?

Dzięki właściwemu leczeniu żółtaczki fizjologicznej, żółtaczki jąder podkorowych mózgu (łac. kernicterus) można uniknąć. Istnieje wiele sposobów leczenia żółtaczki, w tym fototerapia i transfuzja krwi, które zmniejszają stężenie bilirubiny we krwi i usuwają ryzyko rozwoju żółtaczki jąder podkorowych mózgu (łac. kernicterus).

Jakie są objawy żółtaczki jąder podkorowych mózgu?

Ponieważ kernicterus rozwija się w następstwie żółtaczki fizjologicznej, ważne jest, aby umieć rozpoznać oznaki tej choroby podczas monitorowania stanu dziecka.

Objawy żółtaczki obejmują:

• Żółknięcie skóry, które zwykle rozpoczyna się od głowy i twarzy

• Brak apetytu

• Nadmierna senność

• Przenikliwy płacz

• Wiotkość / bezwład ciała

• Ciemny, żółty mocz

• Kał o jasnym zabarwieniu

Początkowe objawy kernicterusa są podobne jak w przypadku żółtaczki fizjologicznej - mięśnie dziecka stają się niezwykle miękkie i traci ono apetyt. Dzieci dotknięte kernicterusem będą również miały mniejszą świadomość otaczającego ich świata, na przykład nie reagując jak zwykle na dźwięki lub ruchy wokół nich.

W miarę jak kernicterus postępuje i atakuje coraz większe obszary mózgu, dodatkowe objawy mogą obejmować wygięcie szyji i kręgosłupa oraz drgawki. Każdy z objawów kernicterus należy traktować poważnie, ponieważ im szybciej zostanie zapewnione leczenie, tym bardziej można ograniczyć długoterminowe skutki choroby.

W jaki sposób diagnozuje się żółtaczkę jąder podkorowych mózgu?

W większości przypadków żółtaczkę fizjologiczną diagnozuje się podczas badania noworodkowego, które powinno zostać przeprowadzone w ciągu pierwszych 72 godzin po porodzie. To pozwala lekarzom zidentyfikować dzieci, które mają wysoki poziom bilirubiny we krwi. W większości przypadków nie będzie konieczne żadne leczenie, ale należy monitorować poziom bilirubiny, co pozwoli w razie potrzeby niezwłocznie rozpocząć leczenie u dzieci zagrożonych rozwojem choroby.

Jeśli żółtaczka fizjologiczna nie zostanie prawidłowo zdiagnozowana lub monitorowana, kernicterus w dalszym ciągu może być zdiagnozowany przy użyciu tych samych procedur. Najczęściej zostaje przeprowadzone badanie poziomu bilirubiny. Można go dokonać pobierając próbkę krwi z pięty dziecka lub za pomocą nieinwazyjnego miernika żółtaczki zwanego bilirubinometrem, który analizuje, jak światło jest odbijane lub pochłaniane przez skórę dziecka.

Czasami przeprowadzane są dalsze testy, aby ocenić, co powoduje wysokie stężenie bilirubiny i określić stopień uszkodzenia mózgu, który wystąpił, umożliwiając lekarzom wybór najbardziej odpowiedniej formy leczenia.

Czy kernicterus może zostać źle zdiagnozowany?

Jeśli Twoje dziecko ma żółtaczkę fizjologiczną, może dojść do postawienia błędnej diagnozy, prowadzącej do rozwoju kernicterusa. Jednak bardziej prawdopodobne jest to, że objawy żółtaczki zostaną odnotowane, ale niezbędne leczenie nie zostanie wdrożone, ponieważ osoby odpowiedzialne za opiekę nad Twoim dzieckiem nie podejmą niezbędnych kroków w celu oceny lub monitorowania poziomu bilirubiny we krwi.

Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko zostało błędnie zdiagnozowane, czy też zdiagnozowano je z opóźnieniem, może to narazić je na znaczne ryzyko. Jeśli zostałeś dotknięty zaniedbaniem, masz prawo pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Możesz to uczynić, zgłaszając do sądu roszczenie odszkodowawcze z tytułu błędu w sztuce lekarskiej. Jest to obszar, w którym nasz specjalistyczny zespół prawny ma bardzo rozległe doświadczenie.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy żółtaczkę jąder podkorowych mózgu?

W większości przypadków w leczeniu kernicterusa jest stosowana transfuzja wymienna, znana również jako transfuzja krwi. Transfuzję krwi stosuje się w celu obniżenia poziomu bilirubiny we krwi dziecka. Czyni się to, usuwając niewielkie ilości krwi i zastępując ją krwią dawcy o tej samej grupie krwi. Ta nowa krew nie będzie zawierała bilirubiny, w wyniku czego terapia szybko obniży jej poziom we krwi dziecka. W trakcie i po zakończeniu transfuzji krwi noworodki, które mają kernicterus powinny być ściśle monitorowane, aby ocenić powodzenie leczenia i sprawdzić, czy procedura nie musi zostać powtórzona.

Kernicterus powoduje uszkodzenia mózgu, ale dzięki szybkiemu leczeniu można ograniczyć jego wpływ, dzięki czemu niektóre dzieci mogą nie mieć żadnych długotrwałych, poważnych powikłań lub objawów. Jednak tam, gdzie leczenie nie zostanie wdrożone wystarczająco szybko, może dojść do znacznego uszkodzenia mózgu, powodującego poważne problemy, a nawet śmierć.

Czy można zapobiec kernicterusowi?

Jeśli leczenie nie zostanie wdrożone wystarczająco szybko, kernicterus może powodować trwałe szkody, z których niektóre mogą oznaczać, że dziecko będzie wymagało stałej opieki do końca życia. Z tego powodu ważne jest, aby symptomy żółtaczki zostały odnotowane i podjęto kroki w celu oceny, czy konieczne jest leczenie. Kernicterus może powodować znaczne uszkodzenia mózgu, prowadzące do trwałych problemów, takich jak:

Porażenie mózgowe

Porażenie mózgowe to nazwa zespołu przewlekłych zaburzeń, które wpływają na ruch i koordynację. Może być spowodowane przez kernicterus powodujący uszkodzenie mózgu, ale może także rozwinąć się z zupełnie innych powodów. Schorzenie wpływa na każdą osobę nieco inaczej, więc lekarzom może być trudno ocenić prognozy Twojego dziecka. Porażenie mózgowe może jednak wpływać na jego niezależność i stwarzać trudności w codziennym życiu.

Utrata słuchu

Kernicterus może powodować problemy ze słuchem, znane jako neuropatia słuchowa. Dotknięte nią dziecko może mieć problemy z przetwarzaniem dźwięków, bądź całkowicie utracić słuch.

Trudności w nauce

Niektóre trudności w nauce zostały powiązane z żółtaczką jąder podkorowych mózgu (łac. kernicterus). W większości przypadków trudności w uczeniu się są łagodne, ale mogą mieć znaczący wpływ na życie Twojego dziecka.

Mimowolne skurcze

Niektóre dzieci dotknięte kernicterusem mogą doświadczać mimowolnych skurczy różnych części ciała. Nasilenie tych skurczy może być różne, a w niektórych przypadkach może wpływać na zdolność osoby do wykonywania codziennych czynności bez pomocy lub specjalistycznego sprzętu.

Zaburzenia wzroku

Prawidłowy ruch gałek ocznych może zostać zaburzony przez kernicterus. Dzieci, których to dotyczy, mają tendencję do patrzenia w górę lub z boku na bok, zamiast patrzenia prosto przed siebie.

Nieprawidłowy rozwój uzębienia

Kernicterus może również wpływać na rozwój zębów, powodując plamy na szkliwie zębów mlecznych.

Trwałe skutki żółtaczki jąder podkorowych mózgu podkreślają, jak ważne jest wykrywanie i monitorowanie żółtaczki. Jeżeli osoby odpowiedzialne za opiekę nad Twoim dzieckiem nie podjęły niezbędnych kroków w celu ograniczenia długotrwałych powikłań, możesz złożyć przeciwko nim roszczenie odszkodowawcze.

Czy zdarzają się przypadki żółtaczki jąder podkorowych mózgu w Wielkiej Brytanii?

Chociaż niezwykle rzadkie, zdarzają się jednak w Wielkiej Brytanii przypadki żółtaczki jąder podkorowych mózgu u noworodków, również te powodujące inwalidztwo. Artykuły prasowe opisują przykłady rodzin, które zostały dotknięte zaniedbaniami medycznymi związanymi z żółtaczką jąder podkorowych mózgu i ubiegały się o odszkodowania za błędy popełnione w opiece nad ich dziećmi.

Wśród opisywanych przez media przypadków są historie:

• Matki, która wygrała odszkodowanie w imieniu syna, który doznał poważnych uszkodzeń mózgu, gdy położne rzekomo nie zareagowały na widoczne objawy żółtaczki. Podczas gdy dyrekcja szpitala nie przyznała się do odpowiedzialności, matka twierdzi, że ​​położne nie przeprowadziły koniecznych badań, skutkiem czego dziecko jest niewidome, nie mówi i cierpi na dziecięce porażenie mózgowe.

• Dziecka, które doznało ciężkich uszkodzeń mózgu po tym, jak lekarze zdecydowali się nie przeprowadzić kosztującego £1 badania krwi, pomimo widocznych objawów żółtaczki. Ponieważ lekarze stwierdzili, że stan dziecka był prawidłowy, nie przeprowadzono niezbędnych testów.  Czytaj więcej.

• Noworodka, który doznał poważnych uszkodzeń mózgu po tym, jak położna - stażystka nie postąpiła zgodnie z obowiązującymi wytycznymi odwiedzając rodzinę dziecka z objawami żółtaczki. Od tego czasu jego rodzice domagają się wprowadzenia przez brytyjską służbę zdrowia programu badań przesiewowych. Czytaj więcej.

• Dziecka, które potrzebuje dożywotniej opieki po tym, jak zachorowało na kernicterus wkrótce po urodzeniu. Położne wprawdzie odnotowały ​​objawy żółtaczki, ale nie przeprowadziły badania krwi, ani nie skierowały dziecka do szpitala. Opóźnienie diagnozy spowodowało, że gdy problemy zostały w końcu zauważone, na leczenie było już za późno. Czytaj więcej.

• Rodziny, której wypłacono 8 milionów funtów odszkodowania po tym, jak ich dziecko doznało uszkodzeń mózgu, ponieważ personel szpitala nie dostrzegł objawów żółtaczki. Czytaj więcej.

Co mówią statystyki dotyczące kernicterus?

Żółtaczka noworodków występuje bardzo często, dotykając około 60% wszystkich nowonarodzonych dzieci. W większości przypadków dzieci nie wymagają żadnego leczenia i żółtaczka fizjologiczna bardzo rzadko rozwija się w kernicterus. Mniej niż 1 dziecko na każde 100 000 urodzonych w Wielkiej Brytanii zostanie dotknięte kernicterusem. Choroba jest tak rzadka, że w latach 2013-2014 w Anglii hospitalizowano z jej powodu jedynie ośmioro dzieci.