UK PL

Proszę o telefon

Hipoglikemia noworodków

Hipoglikemia noworodków

Jakie odszkodowanie mogę uzyskać?

Niepowodzenie szpitala w rozpoznaniu wyraźnych oznak hipoglikemii u noworodka spowodowało poważne uszkodzenia mózgu i dziecięce porażenie mózgowe. Poszkodowany otrzymał:

£4,074,200

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące hipoglikemii noworodków

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Przypadki hipoglikemii u noworodków nie są powszechne w Wielkiej Brytanii, ale jak w przypadku każdego schorzenia, które dotyka Twoje dziecko, może to być bardzo niepokojący okres. Komplikacje i długotrwałe powikłania niskiego stężenia cukru we krwi są wprawdzie rzadkie, ale zaniedbania medyczne mogą zwiększyć ryzyko ich wystąpienia.

Na szczęście w Wielkiej Brytanii większość pacjentów otrzymuje doskonały standard opieki, zdarzają się jednak niestety wyjątki. Niezależnie od tego, czy poziom cukru we krwi dziecka nie był właściwie monitorowany pomimo niskiego stężenia, czy też nie zastosowano właściwego leczenia, zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące konsekwencje. W odosobnionych przypadkach hipoglikemia może spowodować upośledzenie na resztę życia, a nawet niewydolność organów, co tym bardziej podkreśla, jak ważne jest, aby personel medyczny rozpoznał objawy hipoglikemii noworodków.

Jeśli cierpisz na skutek zaniedbania medycznego po urodzeniu dziecka, możemy zaoferować Ci wsparcie. Wiemy, że roszczenie odszkodowawcze nie może cofnąć czasu i wyrządzonych szkód. Może jednak Ci pomóc w uzyskaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego system Cię zawiódł i zapewnić wsparcie finansowe. W ciężkich przypadkach skutki j hipoglikemii noworodków mogą oznaczać konieczność dostosowania wszystkich obszarow Twojego życia i planów, w czym uzyskane odszkodowanie może zdecydowanie pomóc.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasze doświadczenie

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego zaniedbań medycznych, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących urazów związanych z ciążą i porodem.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących hipoglikemii

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za hipoglikemię?

Możliwe jest wystąpienie z roszczeniem o odszkodowanie w związku z hipoglikemią, jeśli w trakcie leczenia doszło  do zaniedbania medycznego. W wielu przypadkach hipoglikemii noworodków nie da się uniknąć, ale istnieją procesy zapewniające, że dzieci są odpowiednio monitorowane i leczone w razie potrzeby. Jeśli tak się nie stało w Twoim przypadku, możesz wystąpić z roszczeniem.

Aby roszczenie było skuteczne, należy udowodnić, że zaniedbanie medyczne doprowadziło do niepotrzebnego cierpienia. Istnieje szereg okoliczności, w których może dojść do zaniedbania w związku z hipoglikemią, w tym:

• Nieprzeprowadzenie niezbędnych badań noworodka

• Niepoprawne odczytanie wyników badań, przez co nie postawiono właściwej diagnozy

• Niewłaściwe monitorowanie poziomu glukozy u dziecka,  u którego testy wykazały niski poziom cukru we krwi

• Dziecko zagrożone wystąpieniem hipoglikemii nie było badane, ani monitorowane

• Nieuzasadnione opóźnienia w leczeniu hipoglikemii

W Wielkiej Brytanii powikłania wynikające z hipoglikemii są niezwykle rzadkie, ale tam, gdzie wystąpiły, mogą być wykorzystane do wykazania, że ​​doszło do niepotrzebnego cierpienia. Nieuzasadnione cierpienie może również obejmować inne czynniki, takie jak konieczność dodatkowego leczenia, np. operacji usunięcia części trzustki, przez co ​​okres powrotu do zdrowia został wydłużony.

Jeśli nie masz pewności, czy masz podstawy do zgłoszenia roszczeń w związku z hipoglikemią noworodków, możemy Ci pomóc. Jako eksperci od lat wspierający ofiary zaniedbań medycznych, wykorzystamy nasze umiejętności i wiedzę, aby wyjaśnić, czy Twoje roszczenie ma szanse zakończyć się sukcesem. Możemy Ci również doradzić na temat dalszych kroków, które należy podjąć, aby zapewnić Twojej sprawie najlepsze możliwe perspektywy.

Jak wysokie odszkodowanie mogę otrzymać?

Rekompensata przyznana każdej ofierze zaniedbań medycznych bierze pod uwagę wiele różnych czynników. Z tego powodu nie możemy powiedzieć, ile może być warte Twoje roszczenie, bez wcześniejszego szczegółowego omówienia Twoich doświadczeń.

Gdy zdecydujesz się na współpracę z kancalarią Your Legal Friend, poświęcimy sporo czasu, aby Cię wysłuchać. Ustalenie, w jaki sposób zostałeś natychmiast dotknięty zaniedbaniem medycznym i potwierdzenie kwestii długoterminowych, z którymi będziesz musiał się zmierzyć, pozwoli nam określić wymierną wartość Twojego roszczenia. Odszkodowanie może obejmować wiele obszarów, takich jak wyrządzony ból i cierpienie, czy utracone  zarobki w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem.

Chociaż nie możemy podać kwoty odszkodowania za każdy przypadek hipoglikemii, rekompensaty wypłacane przez brytyjską służbę zdrowia mogą być znaczące. Każdego roku ofiary zaniedbań medycznych otrzymują odszkodowania rzędu milionów funtów, które odzwierciedlają cierpienia, których doświadczyły i długofalowe skutki, z którymi muszą żyć. Aby dowiedzieć się, jaką sumę odszkodowania możesz otrzymać, skontaktuj się z naszym zespołem.

Czym jest hipoglikemia?

Hipoglikemia jest również określana jako niski poziom cukru we krwi i występuje, gdy poziom cukru we krwi spada poniżej normalnych ilości. Objawy hipoglikemii sięgają od niezdarności po drgawki. Jeśli schorzenie nie jest leczone, może stanowić zagrożenie życia. Często objawy hipoglikemii pojawiają się szybko, co sprawia, że ​​skuteczna diagnostyka i leczenie są niezbędne. Hipoglikemia często wiąże się z cukrzycą, ale może również wystąpić u zdrowych niemowląt.

Co to jest hipoglikemia noworodków?

Hipoglikemia noworodków to termin odnoszący się do niskiego poziomu cukru we krwi w pierwszych dniach po porodzie. Nie zawsze można jej zapobiec, ale rokowania są zazwyczaj bardzo dobre dla noworodków, które zostaną poddane szybkiemu leczeniu. Jednak w cięższych przypadkach mogą wystąpić trwałe powikłania.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czy można zapobiec hipoglikemii u noworodków?

Niskiemu stężeniu cukru we krwi u noworodków nie zawsze można zapobiec. Istnieje jednak kilka czynników, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia hipoglikemii, w tym cukrzyca matki w czasie ciąży. Jeśli tak się stanie, personel medyczny powinien współpracować z Tobą w celu kontrolowania poziomu cukru we krwi w okresie ciąży, a zdrowie dziecka powinno być ściśle monitorowane po urodzeniu, aby w razie potrzeby zapewnić mu szybkie leczenie.

Co powoduje hipoglikemię u noworodków?

Istnieje kilka przyczyn hipoglikemii u noworodków. W czasie ciąży cukier we krwi, zwany glukozą, jest wytwarzany przez matkę i dostarczany dziecku poprzez łożysko. Po narodzinach dziecko otrzymuje glukozę z mleka i produkuje własną. Glukoza jest niezbędna do wytwarzania energii i utrzymania zdrowia.

Jednak poziom cukru we krwi może spaść w ciągu pierwszych kilku dni po porodzie, jeśli:

• We krwi jest za dużo insuliny, co prowadzi do pobrania glukozy z krwi. Może to być spowodowane wieloma czynnikami, w tym cukrzycą matki.

• Wątroba dziecka nie daje rady wytworzyć wystarczającej ilości glukozy

• Dziecko zużywa zbyt dużo glukozy w porównaniu do tego, co jest produkowane lub spożywane

• Dziecko nie je wystarczająco często, co prowadzi do spadku poziomu glukozy pomiędzy okresami karmienia.

Chociaż istnieje wiele przyczyn spadku poziomu cukru we krwi u niemowląt, można wyróżnić pewne czynniki ryzyka. Czynniki te wskazują, że dziecko jest bardziej podatne na rozwój hipoglikemii i obejmują:

• Bycie wcześniakiem

• Niską wagę urodzeniową

• Matkę chorującą na cukrzycę

• Rozwój poważnej infekcji

• Podanie tlenu natychmiast po porodzie

• Traumatyczny poród

• Niestabilną temperaturę ciała.

Jakie są objawy hipoglikemii u noworodków?

Niektóre niemowlęta, które mają niski poziom cukru we krwi nie wykazują żadnych objawów typowych dla tego schorzenia. Jednakże, jeśli Twoje dziecko jest zagrożone ryzykiem wystąpienia hipoglikemii, powinno być regularnie monitorowane, aby móc zidentyfikować moment, kiedy leczenie może stać się konieczne.

W przypadku niemowląt, u których występują objawy hipoglikemii, mogą to być:

• Blada skóra lub skóra o niebieskawym kolorze

• Problemy z oddychaniem, w tym przyspieszony oddech i bezdech, kiedy niemowlęta robią przerwy pomiędzy oddechami

• Drażliwość lub apatia

• Bezwład mięśni

• Brak apetytu lub wymioty

• Niestabilna temperatura ciała, w tym problemy z utrzymywaniem ciepła

• Drżenie i pocenie się

• Napady padaczkowe

Zauważenie kombinacji tych objawów u noworodka oznacza, że ​​powinieneś zasięgnąć porady lekarza. Nieleczona hipoglikemia noworodków może powodować długotrwałe powikłania, które mogą poważnie wpłynąć na jakość życia Twojego dziecka. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko zostało dotknięte zaniedbaniami medycznymi w związku z wystąpieniem hipoglikemii, porozmawiaj koniecznie z jednym z naszych prawników.

Jak diagnozuje się hipoglikemię noworodków?

Hipoglikemia jest najczęściej diagnozowana za pomocą prostego badania krwi, które mierzy poziom cukru we krwi. Każdy noworodek powinien mieć przeprowadzone takie badanie zaraz po urodzeniu, aby monitorować zmiany poziomu glukozy. Badanie krwi przeprowadza się za pomocą ukłucia w piętę.

Wszystkie noworodki powinny być monitorowane aż do momentu, w którym ich poziom glukozy zostanie uznany za prawidłowy, a dzieci, u których zidentyfikowano przynajmniej jeden z czynników ryzyka, należy monitorować bardziej dokładnie.

Inne możliwe testy na hipoglikemię mogą obejmować badania krwi i moczu w celu wykrycia zaburzeń metabolicznych. Testy te mogą również pomóc w zdiagnozowaniu ukrytego schorzenia, które powoduje niski poziom cukru we krwi.

Jak się leczy hipoglikemię u noworodków?

Jeśli u Twojego dziecka zostanie zdiagnozowana hipoglikemia noworodków, będzie musiało zostać poddane leczeniu i monitorowaniu, aby upewnić się, że jego stan się nie pogarsza.

Dzieci, u których poziom cukru we krwi jest tylko nieznacznie poniżej normy, mogą potrzebować jedynie dodatkowych karmień mlekiem matki lub mlekiem modyfikowanym. Gdy poziom glukozy jest bardzo niski lub dziecko nie może żywić się doustnie, może zostać podany roztwór dożylny, dostarczający potrzebną glukozę bezpośrednio do żył.

W odosobnionych przypadkach lekarze mogą zalecić stosowanie leków w celu zwiększenia stężenia cukru we krwi i wyeliminowania hipoglikemii lub zabieg chirurgiczny, którego celem jest zmniejszenie wytwarzanej przez dziecko ilości insuliny dzięki usunięciu części trzustki.

Leczenie będzie kontynuowane do momentu, aż stężenie glukozy będzie utrzymywało się na normalnym poziomie. W niektórych łagodnych przypadkach można to osiągnąć w ciągu jednego dnia, ale inne niemowlęta będą wymagały leczenia przez dłuższy czas.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jakie są prognozy dotyczące hipoglikemii noworodków?

Prognozy dla dzieci dotkniętych hipoglikemią noworodków są zwykle bardzo dobre i większość niemowląt dobrze reaguje na leczenie. Chociaż istnieje ryzyko ponownego spadku poziomu cukru we krwi, jest to częstsze u niemowląt, które wymagały leczenia dożylnego. Dzieci, u których występują najostrzejsze objawy związane z hipoglikemią, takie jak drgawki, częściej doświadczają trwałych powikłań, ale jest to jednak niezwykle rzadkie.

Jak hipoglikemia noworodków może wpływać na dziecko?

W większości przypadków hipoglikemia noworodków powoduje u dziecka jedynie łagodne objawy. Chociaż istnieje ryzyko nawrotów choroby, jest to zjawisko stosunkowo rzadkie, zwłaszcza gdy dziecko początkowo dobrze zareagowało na leczenie.

Jakie są długoterminowe skutki hipoglikemii noworodków?

Większość niemowląt dotkniętych hipoglikemią w Wielkiej Brytanii otrzymuje szybkie leczenie, na które dobrze reagują. Istnieją jednak przypadki, w których może dojść do komplikacji.

Glukoza jest niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania mózgu i tam, gdzie występuje jej poważny lub długotrwały niedobór we krwi, może to powodować powikłania. Długotrwałe działania niepożądane i komplikacje hipoglikemii mogą obejmować:

• Wpływ na funkcje umysłowe dziecka

• Trudności w uczeniu się

• Niewydolność serca

• Napady padaczkowe.

Powinieneś móc polegać na tych, którzy opiekują się Twoim dzieckiem, że nie tylko postawią właściwą diagnozę, ale również zapewnią mu skuteczne leczenie, jeśli zajdzie taka potrzeba, by zmniejszyć ryzyko powikłań. W niektórych przypadkach zaniedbania medyczne mogą powodować długotrwałe komplikacje, niepokojące zarówno dla dziecka, jak i jego rodziny. Jeśli cierpisz na skutek błędów w sztuce lekarskiej, do których doszło, gdy Twoje dziecko powinno być leczone z powodu hipoglikemii, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Zespół kancelarii Your Legal Friend jest tutaj po to, by zaoferować Ci pomoc i wsparcie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych.

Jakie są statystyki dotyczące hipoglikemii u noworodków?

Globalnie hipoglikemia noworodków dotyka od jednego do trzech noworodków spośród każdego tysiąca. Chociaż nie istnieją żadne oficjalne brytyjskie statystyki, hipoglikemia noworodków rzadko powoduje jakiekolwiek powikłania, a dotknięte nią dzieci typowo mają dobre rokowania dzięki dostępności skutecznych metod leczenia.