UK PL

Proszę o telefon

Dziecięce porażenie mózgowe i odszkodowania
za uszkodzenia mózgu w trakcie porodu

Dziecięce porażenie mózgowe i odszkodowania za uszkodzenia mózgu w trakcie porodu

Jakie odszkodowanie mogę uzyskać?

 W wyniku zaniedbań przy porodzie 15-letnia obecnie dziewczynka urodziła się z silnym porażeniem mózgowym, które znacznie skróci jej życie. Poszkodowana otrzymała:

£2,700,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Odszkodowania za dziecięce porażenie mózgowe

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Wiadomość, że Twoje dziecko ma porażenie mózgowe jest druzgocąca i może zmienić Twoje życie. A jeśli uważasz, że jest ono wynikiem zaniedbania położnej lub lekarza, może być Ci niezwykle trudno ponownie zaufać lekarzom, których teraz potrzebuje Twoje dziecko.

Wiele dzieci dotkniętych dziecięcym porażeniem mózgowym doznało nieuniknionego urazu, ale w niektórych przypadkach jest ono spowodowane zaniedbaniem medycznym. Schorzenie to może być bowiem wynikiem złej opieki w czasie ciąży, porodu lub w okresie noworodkowym. Porażenie mózgowe może również powstać w wyniku nieprawidłowo leczonego zakażenia, takiego jak zapalenie opon mózgowych. Jeśli uważasz, że Twoje dziecko zostało poszkodowane w wyniku nieodpowiedniej opieki medycznej, masz prawo pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Aby móc skutecznie dochodzić roszczeń związanych z dziecięcym porażeniem mózgowym w Wielkiej Brytanii, musisz być w stanie wykazać, że podczas ciąży lub porodu Twoje dziecko otrzymało opiekę poniżej akceptowanych standardów. Jeśli porażenie mózgowe Twojego dziecka zostało spowodowane takim zaniedbaniem, masz prawo do odszkodowania.

Każdy przypadek jest inny, ale Your Legal Friend może Cię skutecznie przeprowadzić przez wszystkie etapy tego procesu - od zbadania czy doszło do zaniedbania, po reprezentowanie Cię w sądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nasz zespół ekspertów doskonale rozumie, że złożenie roszczenia nie może cofnąć zaniedbań, których doświadczyłaś, ale może Ci pomóc w uzyskaniu odpowiedzi i zapewnieniu odszkodowania, które pomoże Twojemu dziecku w przyszłości, ponieważ jego życie będzie teraz zupełnie inne.

Nasz zespół specjalistów ds.zaniedbań medycznych reprezentuje poszkodowanych w wielu różnych przypadkach błędów w sztuce lekarskiej, w tym osoby dotknięte porażeniem mózgowym. Jeśli dotyczy to również Ciebie, możesz skontaktować się z naszym zespołem już dziś.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
 • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L. Allen, Cambridgeshire

Nasze doświadczenie

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego zaniedbań medycznych, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących urazów związanych z ciążą i porodem.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach roszczeń odszkodowawczych

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

 • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
 • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli moje dziecko zostało dotknięte porażeniem mózgowym?

Jeśli za porażenie mózgowe Twojego dziecka odpowiedzialne jest zaniedbanie medyczne, może być możliwe wniesienie roszczenia odszkodowawczego przeciwko szpitalowi. Aby roszczenie okazało się skuteczne, musisz wykazać, że poziom otrzymanej przez Ciebie opieki był poniżej obowiązujących standardów i to właśnie spowodowało porażenie mózgowe, wykluczając jednocześnie inne, wrodzone przyczyny tego schorzenia.

Każdy przypadek zaniedbań medycznych jest inny, ale nasi prawnicy we współpracy z Tobą, dokładnie zbadają sprawę i udzielą Ci porady na temat jej szans powodzenia. Jeśli chciałabyś się dowiedzieć, czy masz prawo do odszkodowania, nasz zespół jest gotów zaoferować Ci profesjonalną poradę, której szukasz. Od samego początku procesu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za porażenie mózgowe będziemy reprezentować Twoje interesy i służyć Ci radą.

Jakie odszkodowanie otrzymam?

Każde przypadek zaniedbań dotyczących porażenia mózgowego jest inny, a kwota przyznanego odszkodowania zależy od stopnia niepełnosprawności oraz wymaganej pomocy i wsparcia, zarówno pod względem opieki, zakwaterowania, jak i wyposażenia. Pracując z każdym z naszych klientów i ich rodzinami, poświęcamy sporo czasu, aby zrozumieć ich indywidualne potrzeby oraz to, w jaki sposób zmieniło się ich życie w wyniku porażenia mózgowego.

Nie możemy powiedzieć, ile warta jest Twoja sprawa, bez uprzedniej rozmowy z Tobą i przeprowadzenia dokładnego dochodzenia i oceny Twojego roszczenia, ale odszkodowania od służby zdrowia NHS w sprawach dotyczących obrażeń zmieniających życie, mogą być bardzo wysokie. W ramach roszczeń odszkodowawczych za porażenie mózgowe, jedna z matek otrzymała w 2015 roku rekordową sumę odszkodowania przekraczającą 14 milionów funtów po tym, jak jej syn doznał poważnego uszkodzenia mózgu podczas porodu, ponieważ osoby odpowiedzialne za jej opiekę nie przeprowadziły cesarskiego cięcia i nie monitorowały właściwie porodu.

Jeśli chcesz porozmawiać z nami o złożeniu wniosku o odszkodowanie za porażenie mózgowe, nasz zespół służy pomocą. Prawnik zajmujący się sprawami dotyczącymi porażenia mózgowego wykorzysta swoją specjalistyczną wiedzę do oceny Twojej sprawy i szacunkowo określi jej potencjalną wartość.

Do kiedy muszę złożyć wniosek o odszkodowanie?

Postępowanie sądowe dotyczące roszczeń z tytułu porażenia mózgowego musi zostać rozpoczęte w sądzie przed 21 urodzinami dziecka. W sytuacji, jeśli dziecko nigdy nie będzie w stanie samodzielnie zarządzać swoimi sprawami lub poinstruować własnego prawnika, może nie być żadnego limitu czasowego. Jeśli nie masz pewności, czy Ty lub członek Twojej rodziny wciąż możecie złożyć roszczenie przeciwko osobom odpowiedzialnym za zaniedbanie medyczne, należy podjąć działania w ciągu trzech lat od "daty wiedzy" – momentu, kiedy po raz pierwszy zdałaś sobie sprawę, że doszło do zaniedbania.

Często w przypadkach porażenia mózgowego mogą upłynąć miesiące lub nawet lata, zanim pojawią się pierwsze oznaki choroby i zasięgana jest porada lekarska. Postawienie diagnozy może również trwać bardzo długo, co oznacza, że początkowo ​​możesz nie zdawać sobie sprawy, że doszło do zaniedbania medycznego. Z tego powodu okres przedawnienia zaczyna się od “daty wiedzy”, ale ustalenie, kiedy dokładnie ona przypada, może być skomplikowane. Jeśli nie masz pewności, nasi prawnicy specjalizujący się w roszczeniach dotyczących przypadków porażenia mózgowego, mogą Ci w tym pomóc. Uzbrojeni w specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, których potrzebujesz, nasi prawnicy mogą Ci pomóc w zrozumieniu, jak dużo czasu Ci pozostało na rozpoczęcie działań.

Pomimo dopuszczalnego okresu 21 lat na ubieganie się o odszkodowanie, zachęcamy osoby dotknięte zaniedbaniami medycznymi do wcześniejszego, jeśli to możliwe, podjęcia działań. Może to być bardzo pomocne, ponieważ istnieje większa szansa, że ​​Twoja dokumentacja medyczna będzie łatwo dostępna, wspomnienia wciąż świeże i klarowne w Twojej pamięci na temat tego, co zostało powiedziane i jakie opcje leczenia zostały Ci przedstawione, co pomoże nam w przygotowaniu Twojej sprawy. Zbierzemy różne dowody na poparcie Twoich roszczeń, w tym kopie dokumentacji medycznej. Poprosimy Cię również o złożenie oświadczenia, które będzie zawierało jak najwięcej szczegółów, które możesz sobie przypomnieć. Wszystko to wzmocni Twoją sprawę i oczywiście pomoże nam w szybszym uzyskaniu ważnych dla Ciebie odpowiedzi.

Czym jest dziecięce porażenie mózgowe?

Dziecięce porażenie mózgowe (MPD) to zespół przewlekłych zaburzeń ruchowych, koordynacji i innych obszarów. Występuje z powodu urazu mózgu, do którego doszło w czasie ciąży, podczas porodu lub krótko po nim.

Wyróżnia się następujące rodzaje dziecięcego porażenia mózgowego:

Spastyczne porażenie mózgowe

Jest to najczęstszy typ porażenia mózgowego, który dotyczy około trzech czwartych wszystkich rozpoznanych przypadków. Najczęstszym objawem tego rodzaju porażenia mózgowego są sztywne kończyny, o różnym stopniu nasilenia. Ruchy mogą być sztywne i gwałtowne, a wraz z rozwojem dziecka mięśnie mogą ulec skróceniu. Dzieci z tego rodzaju porażeniem mózgowym mogą również mieć trudności z nauką. Ten typ porażenia mózgowego dzieli się na następujące rodzaje: hemiplegia (niedowład połowiczy), diplegia (obustronne porażenie kurczowe) i quadriplegia (porażenie czterokończynowe) - w zależności od zakresu choroby.

Atetoidalne porażenie mózgowe

Ten rodzaj choroby może być również określany jako dyskinetyczne porażenie mózgowe lub dystoniczne porażenie mózgowe. Jest on definiowany przez niezamierzone ruchy, które dotyczą około 20% wszystkich przypadków porażenia mózgowego. Osoby cierpiące na ten rodzaj porażenia mózgowego mają znaczny poziom inteligencji i zrozumienia.

Ataksyjne porażenie mózgowe

Spośród wszystkich rodzajów porażenia mózgowego ta forma jest najrzadsza -  odpowiada jedynie za 5% przypadków. W wielu przypadkach objawy ataksyjnego porażenia mózgowego są mniej oczywiste niż w innych postaciach tej choroby. Objawy mogą obejmować trudności z równowagą, zakłóconą świadomość przestrzenną i niestabilne ruchy.

Porażenie mózgowe mieszane

Wiele osób dotkniętych porażeniem mózgowym ma więcej niż jeden typ tej choroby, co oznacza, że ​​objawy mogą się znacznie różnić u poszczególnych osób. Zakres choroby może być również bardzo zróżnicowany. Symptomy łagodnej postaci porażenia mózgowego mogą nie być od razu oczywiste.

Co powoduje porażenie mózgowe?

Porażenie mózgowe występuje, gdy mózg dziecka nie rozwija się normalnie w macicy lub jeśli do uszkodzenia dojdzie wkrótce po urodzeniu. Porażenie mózgowe często rozwija się z powodu problemów, które dotykają dziecko, gdy znajduje się ono jeszcze w macicy.

Istnieje kilka przyczyn porażenia mózgowego, w tym:

 • Zmniejszenie dopływu tlenu do mózgu, powodujące krwawienie
 • Matka cierpiąca z powodu infekcji w czasie ciąży
 • Niedotlenienie podczas porodu, w czasie którego mózg tymczasowo nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu,
 • Zapalenie opon mózgowych
 • Poważny uraz głowy

W niektórych przypadkach dokładne przyczyny porażenia mózgowego nie zawsze są jasne.

Porażenie mózgowe nie jest chorobą genetyczną, ale istnieją pewne czynniki, które mogą zwiększać prawdopodobieństwo rozwoju choroby u dziecka. Czynniki ryzyka to:

 • Przedwczesny poród
 • Niska masa urodzeniowa
 • Ciąża mnoga
 • Matka ma 35 lat lub więcej
 • Matka ma niezwykle niskie lub wysokie ciśnienie krwi
Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czy można uniknąć porażenia mózgowego?

Niestety, w większości przypadków porażenie mózgowe jest nieuniknionym powikłaniem. Ale istnieją przypadki, w których to zaniedbanie medyczne jest winne rozwojowi tego schorzenia.

W przypadkach, w których można było uniknąć porażenia mózgowego, gdyby zachowano należytą staranność i standardy opieki, można wystąpić z roszczeniem o zaniedbanie medyczne, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności i otrzymać rekompensatę finansową.

W jaki sposób zaniedbanie medyczne może powodować porażenie mózgowe?

Istnieje kilka sposobów, w jakie zaniedbanie medyczne może spowodować porażenie mózgowe u dziecka. Przypadki porażenia mózgowego spowodowane zaniedbaniami medycznymi obejmują:

• Braki w zakresie skutecznego diagnozowania i leczenia infekcji w czasie ciąży, takich jak ospa wietrzna, różyczka, cytomegalia lub toksoplazmoza.

• Infekcje wykryte wkrótce po urodzeniu, w tym zapalenie opon mózgowych, nie są wystarczająco szybko leczone.

• Niski poziom opieki podczas porodu, prowadzący do tymczasowegp niedotlenienia mózgu dziecka.

• Brak należytego monitorowaniu bicia serca dziecka i innych objawów podczas porodu

Jakie są objawy porażenia mózgowego?

Objawy porażenia mózgowego nie są zwykle widoczne od razu, ale stają się zauważalne wraz z rozwojem dziecka. Ważne jest, aby pamiętać, że istnieją różne typy porażenia mózgowego i może ono przyjąć różny poziom nasilenia. Niektóre dzieci mogą przejawiać jedynie łagodne objawy choroby, podczas gdy u innych będą one bardziej odczuwalne.

Problemy z ruchem i rozwojem:

Główne i najbardziej oczywiste objawy są zwykle związane z ruchem i koordynacją. Często zdarza się, że dopiero wraz z rozwojem dzieci, rodzice zauważają pierwsze objawy porażenia mózgowego.

 • Opóźnienia w osiąganiu tzw. kamieni milowych rozwoju
 • Dziecko wydaje się zbyt sztywne lub zbyt miękkie
 • Słabe ręce lub nogi
 • Niespokojne, szarpane lub niezdarne ruchy
 • Przypadkowe lub niekontrolowane ruchy
 • Skurcze mięśni
 • Drżenie rąk
 • Chodzenie na palcach

Inne objawy porażenia mózgowego:

 • Trudności z karmieniem i przełykaniem, ślinotok
 • Zaparcia
 • Problemy z mową i komunikacją
 • Padaczka
 • Trudności z zasypianiem lub pozostaniem w stanie czuwania
 • GORD (refluks żołądkowo-przełykowy)
 • Nieprawidłowo wygięty kręgosłup
 • Biodra, które łatwo się przemieszczają
 • Niemożność utrzymania moczu
 • Trudności w uczeniu się
 • Problemy z oczami, w tym osłabienie wzroku i niekontrolowane ruchy gałek ocznych
 • Utrata słuchu

Na co wpływa porażenie mózgowe?

Kombinacja objawów u poszczególnych osób dotkniętych porażeniem mózgowym może się znacznie różnić, a skutki choroby będą zależeć od obszaru mózgu, który został uszkodzony podczas porodu lub krótko po nim.

Porażenie mózgowe może mieć wpływ na zdolność komunikowania się, poruszania się, uczenia się, jedzenia i snu.

Wpływ porażenia mózgowego w statystykach:

 • Jedna trzecia dzieci dotkniętych porażeniem mózgowym nie umie chodzić
 • Jedna czwarta osób z porażeniem mózgowym nie jest w stanie samodzielnie się odżywiać i ubierać
 • Jedno na dziesięcioro dzieci z porażeniem mózgowym nie widzi
 • Jedna czwarta dzieci z porażeniem mózgowym ma ataki padaczki
 • Jedno na pięćdziesięcioro dzieci z porażeniem mózgowym nie słyszy

Chociaż wpływ porażenia mózgowego może być rozległy, większość cierpiących na tę chorobę nie ma problemów ze swoją inteligencją, ale może potrzebować oddanych opiekunów, a w niektórych przypadkach całodobowej opieki, by prowadzić normalne i spełnione życie.

Czy porażenie zgowe ma związek z trudnościami w nauce?

Porażenie mózgowe wiąże się z pewnymi trudnościami w uczeniu się. Spośród wszystkich przypadków porażenia mózgowego, u około połowy dzieci występują również trudności w nauce, ale nasilenie tego stanu różni się w zależności od osoby.

Trudności w uczeniu się wpływają na sposób, w jaki dana osoba uczy się nowych rzeczy. U dzieci z porażeniem mózgowym jest to często najbardziej oczywiste, gdy chodzą do szkoły, ale może wpływać na wszystkie obszary ich życia. Jednak nie musi to mieć poważnego wpływu na ich codzienną rutynę. Około 1,5 miliona osób w Wielkiej Brytanii cierpi na trudności w uczeniu się, ale mniej niż jedna czwarta to osoby z "poważnymi" upośledzeniami.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Kiedy powinienem zasięgnąć porady medycznej w związku z porażeniem mózgowym?

W wielu przypadkach porażenie mózgowe u dzieci staje się oczywiste dopiero, kiedy dziecko osiągnie wiek dwóch lub trzech lat. NHS radzi jednak, aby rodzice szukali porady medycznej i zgłaszali swoje obawy pielęgniarce środowiskowej, jeśli martwią się rozwojem swojego dziecka.

Jak diagnozuje się porażenie mózgowe?

Dziecko z dziecięcym porażeniem mózgowym jest najczęściej diagnozowane, gdy objawy choroby stają się rozpoznawalne, a rodzic zgłasza swoje obawy związane z rozwojem dziecka pielęgniarce środowiskowej lub lekarzowi rodzinnemu.

Kiedy zgłaszasz się o pomoc do pracowników służby zdrowia, powinieneś móc na nich polegać, że zapewnią doskonały standard opieki. W przypadku dziecięcego porażenia mózgowego powinno to obejmować kilka testów kontrolnych, które umożliwiają zdiagnozowanie choroby i wykluczenie innych potencjalnych przyczyn. Nawet jeśli początkowe objawy zostaną wcześnie wykryte, nie zawsze możliwe jest postawienie szybkiej diagnozy, w niektórych przypadkach może to potrwać nawet lata.

W razie potrzeby zostaniesz skierowany do specjalisty, który przeprowadzi badania i zapozna się z historią medyczną Twojego dziecka i jego rozwojem, sprawdzając najczęstsze oznaki choroby i pytając, czy wystąpiły jakiekolwiek problemy podczas ciąży. Być może zostanie również przeprowadzona ocena ruchów dziecka i zdolności uczenia się.

Do oceny uszkodzeń mózgu związanych z porażeniem mózgowym można również wykorzystać prześwietlenia takie, jak USG głowy, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Inne testy, które można zastosować do rozpoznania porażenia mózgowego to elektroencefalogram, elektromiogram oraz badania krwi.

Jak się leczy porażenie mózgowe?

Nie ma niestety leku na porażenie mózgowe i zdiagnozowane osoby przeżyją całe swoje życie z jego efektami. Jednak w ciągu ostatnich dziesięcioleci leczenie objawów porażenia mózgowego znacznie się rozwinęło i może pomóc chorym w prowadzeniu w miarę normalnego życia i zachowania względnej niezależności.

Zakres terapii porażenia mózgowego u dorosłych i dzieci obejmuje wiele różnych obszarów, a zespół pracowników służby zdrowia będzie stale oceniał i dostosowywał plan opieki, tak aby odzwierciedlał on zmieniające się potrzeby pacjenta.

Terapie dostępne dla osób ze zdiagnozowanym porażeniem mózgowym mogą obejmować:

 • Fizjoterapię - poprzez ćwiczenia i rozciąganie fizjoterapia może pomóc w utrzymaniu i poprawie zakresu ruchów, zapewniając dodatkową siłę mięśni i zapobiegając ich skróceniu. W razie potrzeby chorzy mogą również otrzymać chodziki lub inne urządzenia pomagające w chodzeniu.
 • Terapię mowy - dzieci, które mają trudności w komunikowaniu się, mogą skorzystać z terapii logopedycznej, która może obejmować ćwiczenia mowy, alternatywne metody komunikacji lub pomoce w mówieniu.
 • Terapię zajęciową – dla niektórych pacjentów z porażeniem mózgowym nawet codzienne czynności, takie jak ubieranie się czy chodzenie do toalety, mogą stanowić wyzwanie. Terapia zajęciowa może w tym pomóc. Identyfikując łatwiejsze sposoby wykonywania tych czynności, terapia może pomóc chorym w nabraniu większej pewności siebie i zwiększeniu niezależności.
 • Leki - niektóre objawy porażenia mózgowego, takie jak drgawki lub sztywność mięśni, mogą być łagodzone za pomocą leków.
 • Chirurgię - zaburzenia ruchowe i niektóre inne problemy można złagodzić operacyjnie. Za pomocą zabiegów chirurgicznych można na przykład przywrócić ruchliwość tych części ciała, które zostały ograniczone przez napięte mięśnie, zmniejszyć sztywność nóg lub skorygować skrzywienie kręgosłupa.

Jak porażenie mózgowe wpływa na dzieci, gdy dorastają?

Postępy w medycynie i opiece medycznej oznaczają, że efekty porażenia mózgowego u dzieci w starszym wieku można kontrolować, ale istnieją pewne kluczowe kwestie:

Przedwczesne starzenie się - z powodu stresu wynikającego z życia z porażeniem mózgowym, chorzy mogą doświadczać przedwczesnego starzenia się pewnych obszarów ciała, takich jak stawy, co dodatkowo pogłębia problemy z poruszaniem.

Trudności w miejscu pracy i w szkole - pacjenci z dziecięcym porażeniem mózgowym mogą mieć specjalne wymagania, które mogą oznaczać trudności zarówno w pracy, jak i w szkole. Niemal połowa osób dotkniętych porażeniem mózgowym doświadcza również trudności w uczeniu się, co z kolei może mieć wpływ na ich edukację i przyszłe życie zawodowe.

Zwyrodnieniowe zapalenie stawów - Choroba zwyrodnieniowa stawów, znana również jako zwyrodnieniowe zapalenie stawów, rozwija się w wyniku zaburzenia jakości i ilości chrząstki stawowej, której zadaniem jest amortyzowanie ruchu stawów. Skutkiem choroby jest ból i sztywność stawu oraz ograniczenie jego ruchomości.

Jakie są perspektywy osób z porażeniem mózgowym?

Życie z dziecięcym porażeniem mózgowym wygląda inaczej dla każdej osoby dotkniętej tym schorzeniem, co może utrudniać przewidywanie, jaki wpływ będzie miała choroba na resztę jej życia.

Jednak ogólnie rzecz biorąc, oczekiwana długość życia osób z porażeniem mózgowym jest taka sama, jak w przypadku osób nie dotkniętych tym schorzeniem. Wiele osób z porażeniem mózgowym wiedzie pełne, niezależne życie, ale choroba może ograniczyć działania, które dziecko jest w stanie wykonać samodzielnie.

Prognozy dla osób dotkniętych porażeniem mózgowym są na ogół pozytywne, a wpływ schorzenia na pracę mózgu nie pogarsza się z czasem. Choroba może jednak obciążać organizm, a życie z porażeniem mózgowym stanowi wyzwanie, z którym niektórzy ludzie nie do końca sobie radzą.