UK PL

Proszę o telefon

Roszczenia dotyczące błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowych

Roszczenia dotyczące błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowych

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

Zapalenie opon mózgowych u 13-letniego chłopca zostało błędnie zdiagnozowane, a niedługo potem stracił słuch w obu uszach. Dziewięć lat później otrzymał odszkodowanie w wysokości:

£445,200

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Dochodzenie roszczeń za zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Nawet prawidłowo diagnozowane i leczone, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może być wyniszczającą chorobą. Ale dla osób dotkniętych zaniedbaniami medycznymi, jej skutki mogą być jeszcze gorsze i stanowić zagrożenie życia lub zmienić całkowicie jego dalszy bieg.

Zapalenie opon mózgowych to poważna choroba, która musi być szybko leczona, aby terapia była skuteczna. Jeśli leczenie nie zostanie niezwłocznie wdrożone, zapalenie opon mózgowych może prowadzić do utraty słuchu, utraty kończyn, uszkodzenia nerwów, uszkodzenia mózgu i śmierci. W większości przypadków pacjenci w Wielkiej Brytanii otrzymują doskonały poziom opieki medycznej, ale niestety zdarzają się wyjątki. Dochodzenie w sprawie zaniedbania lekarskiego w zakresie standardu otrzymanej opieki może pomóc osobom dotkniętym zapaleniem opon mózgowych lepiej zrozumieć, czy zostały zawiedzione przez system opieki zdrowotnej. Jeśli zostanie udowodnione, że poniosły one znaczną szkodę w wyniku tych niedociągnięć, mogą wówczas otrzymać rekompensatę finansową, która odzwierciedli doznane cierpienia.

W kancelarii Your Legal Friend rozumiemy, że decyzja o wniesieniu roszczeń dotyczących jakiegokolwiek błędu w sztuce lekarskiej może być trudna. Ale wykorzystujemy nasze umiejętności i doświadczenie w dziedzinie zaniedbań medycznych, aby zapewnić klientom pomoc i wsparcie na każdym kroku. Nasz przyjazny, profesjonalny zespół jest w stanie zaoferować Ci porady i wskazówki, których potrzebujesz, jeśli rozważasz zgłoszenie roszczenia z tytułu zaniedbań w diagnozie lub leczeniu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (ang. meningitis). Wykorzystamy nasze umiejętności, aby zapewnić, że Twoja sprawa zakończy się najlepszym możliwym rezultatem.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
 • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

 • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
 • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie zapalenia opon mózgowych?

Jeśli ucierpiałeś na skutek niezdiagnozowanego zapalenia opon mózgowych, możesz ubiegać się o odszkodowanie, odzwierciedlające szkody, których doznałeś.

Aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem, musisz wykazać, że lekarze Cię zawiedli, choć mieli możliwość postawienia trafnej diagnozy. Dowody wykorzystywane w sprawach dotyczących przypadków błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych są zróżnicowane i odzwierciedlają rozmaite potencjalne rodzaje zaniedbań. Od lekarza błędnie diagnozującego chorobę z powodu przeoczenia jej wczesnych objawów po niedokładne odczytanie wyników badań, istnieje wiele form zaniedbań medycznych, za które możesz być w stanie wysunąć roszczenie odszkodowawcze.

W przypadku roszczenia dotyczącego braku diagnozy, musisz również udowodnić, że opóźniona lub błędna diagnoza spowodowała dodatkowe cierpienie. Ponownie, może to przybierać różne formy, w zależności od przypadku. Jeśli cierpiałeś na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, możesz pokazać, jak długotrwałe komplikacje związane z tym schorzeniem, takie jak konieczność amputacji kończyny, wpłynęły na Twoje życie. Inne obszary, które obejmują roszczenia odszkodowawcze dotyczą utraconych zarobków, kosztów podróży i wydatków na opiekę oraz leczenie.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za zapalenie opon mózgowych, jeśli dotknęło ono kogoś bliskiego?

Tak, w niektórych przypadkach możliwe jest złożenie roszczenia o zaniedbanie medyczne w imieniu bliskiej osoby. Jeśli, na przykład, błędna diagnoza lekarza rodzinnego dotycząca zapalenia opon mózgowych spowodowała śmierć lub trwałe powikłania w postaci uszkodzenia mózgu Twojego dziecka, możesz być w stanie wysunąć roszczenie przeciwko osobom odpowiedzialnym.

W takich przypadkach nadal musisz udowodnić, że osoby odpowiedzialne za opiekę nad bliską Ci osobą winne są zaniedbania, które doprowadziło do poważnych konsekwencji.

Jak wysokie odszkodowanie otrzymam?

Podobnie jak w przypadku wszystkich roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, roszczenia dotyczące zapalenia opon mózgowych różnią się w zależności od przypadku i nie można powiedzieć, jakie odszkodowanie mógłbyś otrzymać bez pełnego zrozumienia Twoich doświadczeń.

Jednak potencjalne odszkodowanie może wynosić wiele tysięcy funtów, a co roku brytyjska służba zdrowia NHS wypłaca miliony funtów osobom poszkodowanym na skutek zaniedbań. Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile może być warta Twoja sprawa, nasz specjalistyczny zespół prawny jest gotów wysłuchać Twojej historii i pomóc Ci ją zrozumieć. Weźmiemy pod uwagę szereg czynników, od wpływu błędnej diagnozy na jakość Twojego życia po koszty bieżącej opieki, zanim nadamy wartość Twojej sprawie. W rezultacie rekompensata, jaką możesz otrzymać za błędne rozpoznanie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, będzie zależeć od Twoich własnych doświadczeń.

W jaki sposób odszkodowanie może mi pomóc po błędnej diagnozie zapalenia opon mózgowych?

Wiemy, że po doświadczeniu błędnej diagnozy zapalenia opon mózgowych, zgłoszenie roszczenia o odszkodowanie może być ostatnią rzeczą, którą masz na myśli, jednak może Ci to pomóc w stawieniu czoła przyszłości.

Nierozpoznane zapalenie opon mózgowych może prowadzić do poważnych, trwałych komplikacji, takich jak uszkodzenie mózgu, utrata słuchu i wzroku lub utrata kończyny. W takich przypadkach odszkodowanie może pomóc osobom dotkniętym błędami w sztuce lekarskiej pokryć koszty długoterminowej opieki, adaptacji domu i dalszego leczenia, które mogą poprawić jakość ich dalszego życia. Jeśli roszczenie się powiedzie, otrzymana rekompensata może także pomóc w złagodzeniu trosk finansowych, umożliwiając poszkodowanym skupienie się na odzyskiwaniu zdrowia.

Wiele osób dotkniętych zaniedbaniami medycznymi pragnie również dowiedzieć się, dlaczego system opieki zdrowotnej ich zawiódł. Roszczenia dotyczące błędnej diagnozy zapalenia opon mózgowych mogą im pomóc w lepszym zrozumieniu tego, co się stało.

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Wszelkie roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych podlegają trzyletniemu okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli zatem chcesz złożyć wniosek o odszkodowanie za niezdiagnozowanie zapalenia opon mózgowych, musisz to zrobić w tym czasie.

Termin przedawnienia roszczeń rozpoczyna się od "daty wiedzy", która odnosi się do punktu, w którym po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że doszło do zaniedbania medycznego. Może minąć trochę czasu od Twojej pierwszej wizyty u lekarza rodzinnego, zanim zostaniesz zdiagnozowany. Jeśli nie masz pewności, ile czasu Ci jeszcze zostało na zgłoszenie roszczenia, nasi prawnicy zajmujący się błędami w diagnostyce zapalenia opon mózgowych mogą wykorzystać swoje umiejętności, aby wskazać dokładną ‘datę wiedzy’ w Twoim przypadku.

Wyjątkiem od trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń jest sytuacja, gdy ubiegasz się o odszkodowanie w związku z błędnym rozpoznaniem zapalenia opon mózgowych, które miało miejsce, gdy miałeś mniej niż 18 lat. W takim przypadku masz trzy lata od daty swoich 18-tych urodzin na rozpoczęcie sprawy przeciwko osobom odpowiedzialnym za to zaniedbanie.

Choć na złożenie roszczenia masz maksymalnie trzy lata, zalecamy, aby w miarę możliwości rozpocząć ten proces wcześniej. Dzięki temu dowody na poparcie Twojej sprawy będą łatwiejsze do uzyskania, a szczegóły zdarzenia wciąż świeże w Twojej pamięci.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Co to jest zapalenie opon mózgowych?

Zapalenie opon mózgowych to infekcja ochronnych błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Jest to poważny stan, który może okazać się śmiertelny lub prowadzić do zmieniających życie powikłań. W związku z tym konsekwencje późnego rozpoznania zapalenia opon mózgowych mogą być naprawdę tragiczne.

Stan ten może dotknąć każdego, ale częściej występuje u niemowląt, małych dzieci, nastolatków i młodych dorosłych. Nieleczone przez dłuższy czas zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych może powodować zatrucie krwi, znane jako posocznica i trwałe uszkodzenia mózgu lub nerwów, a w niektórych przypadkach nawet śmierć. Konieczność niezwłocznego wdrożenia leczenia zapalenia opon mózgowych oznacza, że ​​niezdiagnozowanie tej choroby może dać pacjentom prawo do dochodzenia roszczeń.

Co powoduje zapalenie opon mózgowych?

Zapalenie opon mózgowych jest zwykle spowodowane infekcją wirusową lub bakteryjną. Istnieje kilka różnych wirusów, które mogą powodować zapalenie opon mózgowych. Rutynowo podawane są szczepienia w celu ochrony przed wieloma z tych wirusów, które powodują zapalenie opon mózgowych. Wśród wirusów i bakterii mogących powodować zapalenie opon mózgowych znajdują się:

• Bakterie meningokokowe (meningokoki)

• Bakterie pneumokokowe (pneumokoki)

• Bakterie Haemophilus influenzae typu B (pałeczki grypy typu B)

• Enterowirusy

• Wirus świnki

• Wirus opryszczki pospolitej

Jeśli wejdziesz w kontakt z tymi wirusami lub bakteriami, to jedynie w bardzo odosobnionych przypadkach rozwiną się one w zapalenie opon mózgowych. Jednak przyczyny zapalenia opon mózgowych mogą rozprzestrzeniać się jak wiele innych wirusów i bakterii - poprzez kichanie, kaszel, pocałunki i dzielenie się naczyniami, sztućcami lub szczoteczkami do zębów.

Jakie są rodzaje zapalenia opon mózgowych?

W Wielkiej Brytanii występuje wiele różnych odmian zapalenia opon mózgowych i każda z nich może wymagać innego leczenia. Najczęstsze postacie to wirusowe i bakteryjne. Podczas gdy wirusowe zapalenie opon mózgowych rzadko powoduje długotrwałe problemy i zwykle przechodzi samoczynnie w ciągu 10 dni po zastosowaniu leczenia domowego, bakteryjne zapalenie opon mózgowych może prowadzić do poważnych, trwałych powikłań, jeśli pozostanie nieleczone.

Różne rodzaje zapalenia opon mózgowych obejmują m.in.:

 • Choroba meningokokowa (posocznica meningokokowa)
 • Pneumokokowe zapalenie opon mózgowych
 • Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (TB zapalenie opon mózgowych)
 • Zapalenie opon mózgowych wywołane przez paciorkowce grupy B
 • Zapalenie opon mózgowych HIB
 • Grzybicze zapalenie opon mózgowych.

Jakie są objawy zapalenia opon mózgowych?

Najbardziej znanym symptomem zapalenia opon mózgowych jest plamiasta wysypka, która nie blednie, gdy przetoczy się nad nią szklankę. Początkowo wysypka będzie wyglądać jak małe, czerwone punkciki, ale rozprzestrzeni się, tworząc plamy. Kiedy wysypka nie znika pod mocno dociśniętą szklanką, sygnalizuje to, że jest ona spowodowana posocznicą. Chociaż wysypka jest najczęściej kojarzona z zapaleniem opon mózgowych, to nie zawsze jest ona obecna.

Według NHS inne objawy zapalenia opon mózgowych to:

• Temperatura powyżej 37,5°C

• Mdłości i wymioty

• Drażliwość i brak energii

• Silne bóle głowy

• Bóle mięśni i stawów

• Przyspieszony oddech

• Zimne dłonie i stopy

• Blada, nakrapiana skóra

• Sztywność karku

• Poczucie zdezorientowania

• Światłowstręt

• Senność

• Napady (drgawki)

Chociaż rzadkie, zapalenie opon mózgowych częściej dotyka ludzi młodych, w tym niemowlęta. Objawy zapalenia opon mózgowych u niemowląt obejmują:

• Brak apetytu

• Nerwowość, wzburzenie i niechęć do bycia podnoszonym / dotykanym

• Uwypuklone, tętniące ciemiączko na głowie

• Senność, apatia

• Rozpaczliwy płacz

• Sztywność ciała.

Aby uzyskać dokładną i szybką diagnozę, zaleca się, aby osoby zaniepokojone swoim stanem zdrowia lub swojego dziecka zadzwoniły bezzwłocznie pod numer alarmowy 999 lub zgłosiły się na najbliższy oddział ratunkowy  A & E. W niektórych przypadkach opóźnienie w rozpoznaniu zapalenia opon mózgowych może prowadzić do poważnych i potencjalnie zagrażających życiu powikłań.

Jak się leczy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych?

Leczenie zalecane w przypadku zapalenia opon mózgowych, zależy od tego, czy jest ono spowodowane infekcją bakteryjną czy wirusową.

W większości przypadków wirusowego zapalenia opon mózgowych można je leczyć w warunkach domowych, a pacjenci powrócą do zdrowia w ciągu 10 dni dzięki odpoczynkowi i przyjmowaniu leków przeciwbólowych i przeciwwymiotnych.

Bakteryjne zapalenie opon mózgowych może okazać się znacznie poważniejsze. Stan ten może powodować długotrwałe powikłania i musi być ściśle monitorowany w warunkach szpitalnych przez okres nawet do kilku tygodni. Możliwe formy leczenia zapalenia opon mózgowych mogą obejmować:

 • Antybiotyki podawane dożylnie
 • Płyny dostarczane przez kroplówkę, aby zapobiec odwodnieniu
 • Tlenoterapia (tlen podawany przez maskę na twarz), jeśli jednym z objawów były trudności z oddychaniem
 • Sterydy, aby zmniejszyć obrzęk mózgu, jeśli to konieczne.

Jak może dojść do błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych?

Istnieje kilka sposobów, w jaki może dojść do błędnej diagnozy zapalenia opon mózgowych zarówno w przypadku wizyty u lekarza rodzinnego, jak i w szpitalu. Przegapienie szansy postawienia diagnozy zapalenia opon mózgowych lub błędne rozpoznanie choroby może wystąpić, kiedy:

• Lekarz lub inny pracownik medyczny nie rozpozna objawów zapalenia opon mózgowych

• Objawy zapalenia opon mózgowych zostaną przypisane innym chorobom

• Pacjent nie zostanie skierowany na niezbędne badania lub do szpitala

• Wyniki badań zostaną nieprawidłowo odczytane lub żadne dalsze działania nie zostaną podjęte w związku z wykrytymi nieprawidłowościami.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ucierpieliście na skutek niewłaściwej diagnozy zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, możesz mieć prawo do odszkodowania, które odzwierciedli cierpienie i długoterminowe konsekwencje spowodowane zaniedbaniem. Przypadki błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych podkreślają powagę przeoczenia przez pracowników służby zdrowia pierwszych objawów choroby i nie podjęcia koniecznych działań.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jakie choroby mogą być błędnie zdiagnozowane zamiast zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych?

Istnieje szereg innych schorzeń, których objawy są podobne do objawów zapalenia opon mózgowych, co może prowadzić do postawienia błędnej diagnozy. Badane przypadki błędnej diagnozy zapalenia opon mózgowych wykazały, że choroba ta jest zwykle mylona z:

• Infekcją dróg oddechowych

• Grypą żołądkową

• Przeziębieniem

• Chorobą wirusową

• Migreną.

Jakie są skutki błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowych?

Skutki opóźnień w diagnozie zapalenia opon mózgowych mogą być druzgocące, a im dłużej nie uda się zdiagnozować choroby, tym gorzej.

W przypadku wirusowego zapalenia opon mózgowych rzadko występują długotrwałe problemy związane z tym schorzeniem. Jednak bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych musi być leczone szybko i poważnie. W niektórych okolicznościach może dojść do bardzo poważnych, trwałych powikłań związanych z błędnym rozpoznaniem zapalenia opon mózgowych.

Spośród wszystkich przypadków bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych około 10% jest śmiertelnych. Długotrwałe problemy są bardziej prawdopodobne, jeśli wystąpi opóźnienie w rozpoznaniu i rozpoczęciu leczenia zapalenia opon mózgowych. Trwałe powikłania bakteryjnego zapalenia opon mózgowych mogą obejmować:

• Utratę słuchu lub wzroku (częściową lub całkowitą)

• Problemy z pamięcią i koncentracją

• Nawracające napady padaczkowe

• Problemy z równowagą, koordynacją i ruchem

• Uszkodzenia mózgu

• Utratę kończyn spowodowaną koniecznością amputacji dotkniętej chorobą kończyny.

Jeśli Ty lub bliska Ci osoba cierpicie z powodu trwałych powikłań zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych na skutek zaniedbania medycznego, być może uda Ci się złożyć roszczenie z tytułu błędnej diagnozy, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Roszczenia dotyczące błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowych mogą pomóc poszkodowanym poradzić sobie z tymi bolesnymi doświadczeniami, pokryć wydatki finansowe i poprawić jakość ich życia.

Jak często zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest błędnie diagnozowane?

Nie istnieją żadne statystyki na temat błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowych, ale szacuje się, że lekarze popełniają błędy w nawet 15% przypadków. Jedną z najczęstszych przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że lekarze zbyt szybko oceniają objawy pacjentów. W przypadku choroby tak poważnej, jak zapalenie opon mózgowych, błędna diagnoza może mieć druzgocące konsekwencje.

Przypadki błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowych

Historie dotyczące błędnej diagnozy zapalenia opon mózgowych demonstrują, w jaki sposób choroba ta może zostać pomylona z innymi schorzeniami lub wręcz całkowicie zlekceważona. Poniżej wymieniliśmy tylko niektóre przypadki błędnego rozpoznania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, o których ostatnio pisały media:

• Ofiara zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych otrzymała 3,2 miliona funtów odszkodowania za błędną diagnozę, która spowodowała opóźnienia w leczeniu, prowadzące do poważnych uszkodzeń mózgu. Czytaj więcej.

• Niepełnosprawna pacjentka zmarła na zapalenie opon mózgowych po tym, jak lekarz zdiagnozował jej śmiertelną infekcję ucha jako "napad złości". Czytaj więcej.

• Chłopiec doznał ciężkiego uszkodzenia mózgu po tym, jak lekarz rodzinny błędnie zdiagnozował jego stan. Otrzymał 15 milionów funtów odszkodowania za błędne rozpoznanie zapalenia opon mózgowych. Czytaj więcej.

• Śmiertelny przypadek zapalenia opon mózgowych został błędnie zdiagnozowany jako infekcja dróg oddechowych u 2-letniego dziecka. Czytaj więcej.

• Do kolejnej pomyłki w rozpoznaniu zapalenia opon mózgowych doszło, gdy dziecko zostało błędnie zdiagnozowane z ospą wietrzną. Czytaj więcej.

• Trójboistka narodowej drużyny Wielkiej Brytanii zmarła, gdy lekarz stażysta nie rozpoznał objawów zapalenia opon mózgowych, błędnie interpretując je jako bóle żołądkowe. Czytaj więcej.

• Dziewczynka została mylnie zdiagnozowana z grypą żołądkową, gdy faktycznie cierpiała na bakteryjne zapalenie opon mózgowych. Czytaj więcej.

Powyższe historie błędnej diagnozy zapalenia opon mózgowych podkreślają różne sposoby, w jakie może dojść do zaniedbania oraz jaki wpływ opóźnienia w diagnozie mają na pacjenta i jego rokowania.

Co mówią statystyki o zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych?

Według badań Meningitis Research Foundation szacuje się, że każdego roku w Wielkiej Brytanii około 3200 osób choruje na bakteryjne zapalenie opon mózgowych i związaną z nim posocznicę. Ten typ schorzenia jest śmiertelny w około 10% przypadków, a szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia są kluczowe dla zwiększenia szans na całkowite wyleczenie.