UK PL

Proszę o telefon

Nieprawidłowa diagnoza udaru mózgu i
odszkodowania za opóźnienia w leczeniu

Nieprawidłowa diagnoza udaru mózgu i odszkodowania za opóźnienia w leczeniu

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

39-letni mężczyzna doznał poważnego udaru, który spowodował trwałe uszkodzenie mózgu i konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim, po tym jak zakrzep krwi w jego sercu został błędnie zdiagnozowany jako infekcja dróg oddechowych. Otrzymał:

£5,900,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Dochodzenie roszczeń za udar mózgu

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Udar jest przerażającą chorobą, którą należy traktować jako nagły wypadek medyczny, aby zminimalizować ryzyko śmierci i długotrwałych, zmieniających życie powikłań. Szybka diagnoza i leczenie są kluczem do zapewnienia poszkodowanym najlepszych możliwych rokowań. Ale jeśli dochodzi do zaniedbań medycznych, może to prowadzić do istotnych opóźnień, które mają znaczący wpływ na wynik leczenia.

Około jeden na cztery udary okazuje się śmiertelny w ciągu roku, a połowa osób, które przeżyją będzie cierpiała z powodu niepełnosprawności, również takich, które poważnie wpływają na jakość życia. Jeśli zaniedbanie medyczne wpłynęło na leczenie pacjenta i jego wynik, wówczas roszczenie odszkodowawcze może pomóc w pociągnięciu winnych do odpowiedzialności. Rozumiemy, że każde roszczenie jest zniechęcającą perspektywą, szczególnie jeśli chodzi o sprawy o tak osobistym charakterze. Jednak podjęcie działań może pomóc w uzyskaniu rekompensaty finansowej, która pomoże ułatwić Ci życie.

Wiele osób dotkniętych błędami w sztuce lekarskiej w przypadku udaru mózgu wymagać będzie opieki i wprowadzenia drastycznych zmian w ich dotychczasowym życiu. Roszczenie odszkodowawcze może pomóc w poprawie jakości Twojego życia, dzięki pokryciu kosztów dalszego leczenia, wymaganej opieki i adaptacji domu, by dostosować go do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Będziemy pod ręką, aby zaoferować Ci wsparcie na każdym kroku i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepszą szansę na sukces. Od samego początku będziemy z zaangażowaniem pracować w Twoim imieniu, aby w razie potrzeby reprezentować Cię w sądzie, eliminując niepokój i stres związany z prowadzoną sprawą.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. udaru mózgu

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących udaru mózgu

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za niezdiagnozowanie udaru mózgu?

Błędna diagnoza udaru mózgu może być wynikiem zaniedbań osób odpowiedzialnych za Twoją opiekę. Jeśli tak było w Twoim przypadku, możesz być w stanie wysunąć roszczenie o odszkodowanie za niezdiagnozowanie udaru mózgu.

Aby móc skutecznie pociągnąć winnych do odpowiedzialności, musisz udowodnić, że specjaliści w ramach systemu opieki zdrowotnej działali w sposób niezgodny z obowiązującymi standardami. Może to obejmować:

• Opóźnienie w rozpoznaniu udaru mózgu, spowodowane przeoczeniem przez lekarza objawów choroby

• Brak skierowania na niezbędne badania, konieczne do postawienia diagnozy

• Opóźnienie w przeprowadzeniu prześwietlenia mózgu - jeśli pacjent ma objawy udaru mózgu, tomografia komputerowa powinna zostać zrobiona w ciągu 24 godzin

• Błędną diagnozę udaru mózgu, spowodowaną niedokładnym odczytaniem wyników badań lub nieprzeprowadzeniem koniecznych obserwacji

• Opóźnienia we wdrożeniu istotnego leczenia.

Im szybciej udar mózgu zostanie zdiagnozowany, tym mniejsza szansa na wystąpienie długotrwałych powikłań. W przypadku roszczenia z tytułu błędu w sztuce lekarskiej, musisz również wykazać, że opóźnione rozpoznanie udaru spowodowało niepotrzebne cierpienie. Może to przybierać różne formy - od stresu i zmartwień spowodowanych błędną diagnozą, po wpływ spowodowanej powikłaniami niepełnosprawności na jakość Twojego życia.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli bliska mi osoba została dotknięta błędnie zdiagnozowanym udarem?

Tak, możesz być w stanie złożyć wniosek o odszkodowanie, jeśli bliska Ci osoba została dotknięta błędną diagnozą udaru mózgu. Na przykład, jeśli Twój współmałżonek lub partner doznał udaru mózgu i został źle zdiagnozowany, co w konsekwencji doprowadziło do śmierci lub zmieniających życie powikłań, możesz zgłosić roszczenie. Nadal jednak będziesz musiał wykazać, że winne jest zaniedbanie medyczne i zgłosić sprawę w ciągu trzech lat zanim ulegnie ona przedawnieniu.

Jakie odszkodowanie dostanę?

Wszystkie roszczenia o odszkodowanie za błędną diagnozę udaru mózgu są unikatowe, więc kwota przyznanego odszkodowania będzie różna w poszczególnych przypadkach. Jeżeli wahasz się z zamiarem wniesienia roszczenia o zaniedbanie dotyczące diagnozy udaru mózgu, nasz zespół ekspertów po dokonaniu analizy Twojego przypadku, będzie w stanie określić wymierną wartość Twoich indywidualnych doświadczeń.

Weźmiemy pod uwagę szereg czynników - od tego, w jaki sposób zaniedbanie wpłynęło na Twój poziom niezależności po potencjalną utratę zarobków. Prawnik specjalizujący się w sprawach dotyczących błędnej diagnozy udaru mózgu będzie w stanie doradzić Ci, jakie możesz otrzymać odszkodowanie po wysłuchaniu Twojej historii.

Chociaż nie możemy wycenić Twojego roszczenia bez wcześniejszej rozmowy z Tobą, warto pamiętać, że przypadki zaniedbań medycznych kosztują brytyjską służbę zdrowia miliony funtów każdego roku, a niektórzy poszkodowani otrzymują odszkodowania rzędu setek tysięcy funtów.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Jeśli chcesz, aby osoby odpowiedzialne za zaniedbanie w związku z diagnozą lub leczeniem udaru mózgu zostały pociągnięte do odpowiedzialności, musisz złożyć roszczenie w ciągu trzech lat od momentu, w którym po raz pierwszy zdałeś sobie sprawę, że popełniono błędy (w języku prawnym zwanym "datą wiedzy").

Pomimo trzyletniego okresu, w którym można wysuwać roszczenia dotyczące zaniedbań związanych z udarem mózgu, zachęcamy poszkodowanych do podjęcia kroków tak szybko, jak to możliwe. Sprawy dotyczące zaniedbań medycznych mogą być skomplikowane i użyjemy wielu dowodów na poparcie Twoich roszczeń. Może to obejmować dokumenty, takie jak kopie akt medycznych, a także zeznania świadków - Twoje i innych osób. Zdecydowanie łatwiej jest uzyskać dowody, o które prosimy zaraz po zdarzeniu, pomagając tym samym zbudować mocne podstawy Twojego roszczenia o odszkodowanie za zaniedbanie związane z diagnozą lub leczeniem udaru mózgu.

Czym jest udar?

Udar to nagłe wystąpienie zaburzenia czynności mózgu powstałe w wyniku zaburzenia krążenia krwi. Udar mózgu jest stanem zdrowia zagrażającym życiu, który należy traktować jako nagły przypadek medyczny.

Udar mózgu potocznie nazywany jest wylewem, ale tylko ok. 20 procent udarów spowodowanych jest krwawieniem w mózgu i wokół niego. Pozostałe 80 proc. udarów nie ma z wylewem nic wspólnego i występuje wtedy, gdy dopływ krwi do części mózgu zostaje odcięty, najczęściej z powodu blokady.  Z uwagi na to, że krew przenosi tlen i inne niezbędne składniki odżywcze do mózgu, udar może spowodować uszkodzenie komórek mózgowych, prowadząc do potencjalnie zmieniających życie trwałych powikłań.

Co powoduje udar mózgu?

Istnieją dwa główne rodzaje udarów mózgu , które mają różne przyczyny.

Udary niedokrwienne

Udar niedokrwienny jest najbardziej powszechny i jest wynikiem tworzenia się skrzepów krwi i zablokowania dopływu krwi do mózgu. Skrzepy krwi powstają zwykle w tętnicach, które uległy zwężeniu, co jest naturalnym procesem występującym w miarę starzenia się. Istnieją jednak pewne czynniki, które mogą zwiększyć ryzyko przyspieszenia tego procesu, w tym:

• Palenie papierosów

• Nadciśnienie tętnicze

• Otyłość

• Wysoki poziom cholesterolu

• Cukrzyca

• Nadmierne spożycie alkoholu

Udary krwotoczne

Udar krwotoczny pojawia się, gdy naczynie krwionośne w czaszce pęka i krwawi do mózgu i/lub wokół niego. Najczęstszą przyczyną udaru krwotocznego jest nadciśnienie tętnicze, które może osłabić tętnice. Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko wysokiego ciśnienia krwi należą:

• Nadwaga lub otyłość

• Nadmierne spożycie alkoholu

• Palenie

• Brak ruchu /aktywności fizycznej

• Stres.

Pęknięte tętniaki mózgu mogą również powodować  udary. Tętniak mózgu jest osłabieniem naczyń krwionośnych w mózgu, które powoduje pojawienie się wybrzuszenia.

W jaki sposób diagnozowany jest udar mózgu?

Istnieje kilka etapów diagnozowania udaru. Początkowo, po przybyciu do szpitala lekarz powinien ocenić objawy pacjenta i zlecić badania potrzebne do postawienia diagnozy. Testy, które można przeprowadzić obejmują badania krwi, sprawdzenie tętna i pomiar ciśnienia krwi.

Zawsze zostanie wykonana tomografia komputerowa mózgu. Ma ona na celu określenie szeregu czynników, które mogą wpłynąć na plan leczenia, w tym: rodzaj występującego udaru, na którą część mózgu ma on wpływ oraz stopień rozległości zmian. Prześwietlenie mózgu powinno zostać wykonane w ciągu 24 godzin, a w niektórych przypadkach w ciągu godziny.

Po postawieniu diagnozy udaru można przeprowadzić dodatkowe testy w celu oceny jego skutków, takie jak RTG klatki piersiowej , EKG pracy serca i badanie tętnic mózgowych.

Niezdiagnozowanie udaru może prowadzić do śmierci lub trwałych powikłań. Bardzo ważne jest zatem, aby lekarze nie tylko szybko reagowali na objawy udaru, ale również rozpoznawali symptomy i zlecali niezbędne badania, ponieważ każde opóźnienie w diagnozie udaru może mieć daleko idące konsekwencje dla rokowań pacjenta.

Jak leczony jest udar?

Udar jest stanem zdrowia zagrażającym życiu, który należy traktować jako nagły przypadek medyczny. Skuteczne leczenie może zapobiec długotrwałej niepełnosprawności wśród osób, które przeżyją udar i zmniejszyć liczbę osób umierających z jego powodu.

To, czy udar jest niedokrwienny czy krwotoczny, może mieć wpływ na plan leczenia. Jednak w większości przypadków leczenie wiąże się z przyjmowaniem leków, mających zapobiec kolejnym udarom. W rzadkich przypadkach może być konieczne wykonanie zabiegu chirurgicznego w celu odblokowania tętnic lub usunięcia krwi z mózgu.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jakie schorzenia mogą być błędnie diagnozowane zamiast udaru mózgu?

Istnieją inne schorzenia, których symptomy mogą naśladować objawy udaru mózgu, skutkując postawieniem nieprawidłowej diagnozy i opóźnieniem we wdrożeniu ratującego życie leczenia.

W analizowanych przypadkach błędnego rozpoznania udaru zwykle diagnozowano go jako:

• Migrenę

• Napady padaczkowe

• Stwardnienie rozsiane

• Hipoglikemię

• Krwotok podtwardówkowy.

Chociaż objawy mogą początkowo być przypisywane innym schorzeniom, przeprowadzone testy powinny wskazać konieczność wykonania dalszych badań. Jeżeli doszło do nierozpoznania udaru mózgu, możliwe jest wniesienie roszczenia o zaniedbanie i pociągnięcie winnych do odpowiedzialności. Przypadki błędnego rozpoznania udaru podkreślają, że opóźnienia w leczeniu mogą mieć prawdziwie druzgocący, trwały wpływ na osoby nimi dotknięte.

Jak często udar mózgu jest błędnie diagnozowany?

Nie są prowadzone żadne oficjalne statystyki dotyczące błędnego rozpoznania udaru w Wielkiej Brytanii, ale wiemy, że dochodzi do takich przypadków. Najczęściej objawy udaru są przypisywane innym schorzeniom, co oznacza opóźnienie w leczeniu udaru. Badania dowodzą, że szybkie działanie jest niezwykle ważne w przypadku udaru mózgu, nie tylko zwiększając szanse pacjenta na przeżycie, ale również minimalizując długotrwałe powikłania. Z tego powodu błąd lekarza, ktory nie rozpoznał udaru mózgu może być podstawą roszczenia o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne.

Historie dotyczące błędnej diagnozy udaru

O niektórych przypadkach niezdiagnozowania udaru było głośno w brytyjskich mediach. Historie te podkreślają, w jaki sposób może dojść do postawienia błędnej diagnozy oraz jak poważne może mieć to konsekwencje. Przykładowe historie:

  • Udar pacjenta pozostaje niewykryty, a pacjent zostaje określony "szalonym" z powodu afazji, zaburzeń mowy po udarze. Czytaj więcej.
  • Ofiara udaru umiera po tym, jak ratownik medyczny błędnie przypisał objawy udaru zwykłej infekcji ucha. Czytaj więcej.

Co mówią o udarach statystyki?

Według organizacji Stroke Associates udar mózgu występuje w Wielkiej Brytanii co 3 minuty i 27 sekund, co daje ponad 150 000 przypadków rocznie. Udary są powszechniejsze u osób starszych, a w wieku 75 lat jedna na pięć kobiet i jeden na sześciu mężczyzn jest po udarze mózgu.

Udar mózgu jest poważnym nagłym przypadkiem medycznym i czwartą największą przyczyną zgonów w Wielkiej Brytanii. Jeden na osiem udarów kończy się śmiercią w ciągu pierwszych 30 dni, a kolejne 25% powoduje zgon w ciągu roku. Jednak znaczące są nie tylko statystyki dotyczące śmiertelnych udarów, ale także te pokazujące długofalowe skutki choroby. Połowa osób, które przeżyły udar, jest dotknięta niepełnosprawnością, co czyni udary jedną z najpowszechniejszych przyczyn niepełnosprawności. Około jedna trzecia z tych osób jest uzależniona od pomocy innych.