UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza tętniaka mózgu &
odszkodowania za zaniedbania w leczeniu

Błędna diagnoza tętniaka mózgu &  odszkodowania za zaniedbania w leczeniu

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

34-letni mężczyzna doświadczył opóźnień w oczekiwaniu na prześwietlenie mózgu. Gdyby jego tętniak został wcześniej zdiagnozowany i operowany, pacjent nie doznałby trwałych powikłań. Otrzymał:

£123,900

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Odszkodowania za tętniaka mózgu

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Tętniak mózgu jest często przerażającą diagnozą. Na szczęście większość pacjentów otrzymuje opiekę medyczną na doskonałym poziomie - zwłaszcza Ci, którzy są w grupie wysokiego ryzyka pęknięcia tętniaka i związanych z tym powikłań. Zdarzają się jednak pacjenci, którzy doświadczyli błędnej diagnozy lub nie otrzymali opieki na odpowiednim poziomie, w tym przypadki , gdy tętniak pękł, potencjalnie powodując uszkodzenie mózgu lub śmierć.

Rozumiemy, że w czasie, gdy chcesz się skupić na powrocie do zdrowia, decyzja o wniesieniu roszczenia przeciwko osobom odpowiedzialnym może wydawać się przerażającą perspektywą. Ale odszkodowanie za błędy w diagnozie tętniaka mózgu może wspomóc Cię w powrocie do zdrowia i poprawić jakość Twojego życia. Rekompensata finansowa może nie tylko złagodzić Twoje troski finansowe, ale także pokryć koszty opieki, sprzętu lub adaptacji domu, których możesz potrzebować na skutek komplikacji, których doświadczyłeś. Niewłaściwe rozpoznanie tętniaka mózgu może mieć poważne konsekwencje i pozbawić poszkodowanego zaufania do całego systemu opieki zdrowotnej. Wniesienie roszczenia  przeciwko osobom odpowiedzialnym za zaniedbanie może pomóc pacjentowi lepiej zrozumieć, dlaczego do niego doszło i pozostawić ten przykry etap za sobą.

Rozumiemy, jak skomplikowany może się wydawać system prawny dla osób pragnących złożyć roszczenie dotyczące błędu w sztuce lekarskiej. Ale będziemy zawsze pod ręką na każdym etapie tego procesu. Z wybitnymi prawnikami kancelarii Your Legal Friend pracującymi w Twoim imieniu, możesz być pewien, że przygotujemy sprawę, która da Ci najlepszą możliwą szansę na sukces i odszkodowanie.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
I am very happy and satisfied with the settlement you achieved for me and the service was excellent and thank you very much

Mrs E. Swaffield

Nasi eksperci ds. tętniaka mózgu

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących tętniaka mózgu

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie za błędne rozpoznanie tętniaka mózgu?

Jeśli doświadczyłeś błędu w sztuce lekarskiej, a personel odpowiedzialny za Twoją opiekę Cię zawiódł, możesz wnieść pozew z tytułu błędnego rozpoznania tętniaka mózgu.

Niezależnie od tego, czy problemy nastąpiły z powodu błędnej diagnozy tętniaka mózgu przez lekarza rodzinnego, czy też nieprawidłowego odczytania wyników badań, możemy Ci pomóc. Pęknięty tętniak mózgu jest poważnym stanem, który może prowadzić do długotrwałych powikłań, a nawet okazać się śmiertelny, jeśli nie zostanie szybko leczony. W rezultacie bardzo ważne jest pilne działanie osób odpowiedzialnych za opiekę nad Tobą. Możesz mieć podstawy do wniesienia roszczenia, jeśli doświadczyłeś następujących problemów:

• Lekarz nie rozpoznał wstępnych oznak ostrzegawczych tętniaka mózgu

• Objawy tętniaka mózgu nie zostały zbadane

• Istniejący tętniak mózgu nie jest monitorowany tak często, jak powinien

• Oznaki pęknięcia tętniaka mózgu nie są traktowane jako nagły przypadek

• Niepotrzebne opóźnienia w leczenie tętniaka mózgu o wysokim ryzyku lub pękniętego tętniaka.

Jeśli uważasz, że masz podstawy do dochodzenia roszczeń, rozmowa z naszym zespołem ekspertów zajmujących się błędami w diagnozowaniu tętniaka mózgu może Ci pomóc w zrozumieniu, jak wygląda ten proces. Wysłuchamy Twoich doświadczeń i zaoferujemy profesjonalne porady, na których możesz polegać.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za nierozpoznanie tętniaka mózgu w imieniu bliskiej mi osoby?

Tak, można domagać się odszkodowania za zaniedbanie medyczne w imieniu ukochanej osoby. Na przykład, jeśli Twoje dziecko lub partner doświadczyli nieprawidłowej diagnozy tętniaka mózgu, co doprowadziło do powikłań lub zgonu, możesz ubiegać się o odszkodowanie za błędną diagnozę tętniaka mózgu.

Jeśli składasz roszczenie z tytułu zaniedbania, którego doświadczyła inna osoba, obowiązują dokładnie te same procedury, jak w przypadku typowych wniosków o odszkodowanie z tytułu błędnej diagnozy tętniaka mózgu. Obejmuje to trzyletni okres przedawnienia roszczeń oraz konieczność wykazania, że lekarze mieli możliwość postawienia prawidłowej diagnozy.

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

Wysokość odszkodowania, jakie otrzyma każda osoba zgłaszająca roszczenie dotyczące błędnej diagnozy tętniaka jest różna i zależy od wielu czynników, takich jak powikłania związane z zaniedbaniem i wpływ, jaki wywarło ono na jakość życia poszkodowanego.

Kiedy skontaktujesz się z kancelarią Your Legal Friend, poświęcimy sporo czasu na wysłuchanie Twoich doświadczeń i zrozumienie, w jaki sposób zostałeś dotknięty zaniedbaniem. Biorąc to wszystko pod uwagę, potwierdzimy szacunkową wartość Twojej sprawy, która dokładnie odzwierciedli cierpienia, jakich doświadczyłeś. Bez bliższego poznania Twojej sprawy, nie możemy powiedzieć, jakie odszkodowanie możesz otrzymać, ale co roku brytyjska służba zdrowia wypłaca miliony funtów osobom poszkodowanym na skutek błędów w sztuce lekarskiej.

Jak długo mam na złożenie wniosku?

Osoby dotknięte zaniedbaniami medycznymi, które chciałyby domagać się odszkodowania za skutki błędnej diagnozy tętniaka mózgu, muszą złożyć roszczenie w ciągu trzech lat.

Limit czasowy w przypadku wszystkich roszczeń medycznych rozpoczyna się od "daty wiedzy". Termin ten odnosi się do punktu, w którym po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że popełniono błąd w Twojej opiece. Może to być data, kiedy po raz pierwszy zostałeś prawidłowo zdiagnozowany lub nawet później. Roszczenia dotyczące błędnego rozpoznania tętniaka mózgu mogą być bardzo złożone, a jeśli nie masz pewności, ile masz jeszcze czasu na zgłoszenie roszczenia, możemy Ci pomóc to ustalić. Korzystając z naszej wiedzy w zakresie  zaniedbań medycznych i wcześniejszych podobnych przypadków, którymi się zajmowaliśmy, pomożemy Ci określić "datę wiedzy" w Twojej sprawie.

Możesz zacząć działać w dowolnym momencie w ciągu tych trzech lat. Zalecamy jednak, aby jak najszybciej rozpocząć proces dochodzenia odszkodowania za błędną diagnozę tętniaka mózgu. Dzięki temu będziesz w stanie lepiej przypomnieć sobie swoje doświadczenia, przez co Twoje oświadczenie świadka będzie bardziej szczegółowe. Wystąpimy również o inne dokumenty na poparcie Twoich roszczeń, takie jak kopie Twojej dokumentacji medycznej, a te mogą być łatwiejsze do uzyskania tuż po zdarzeniu.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Co to jest tętniak mózgu?

Tętniak to patologiczna zmiana w budowie naczynia krwionośnego, a dokładnie wybrzuszenie w osłabionym naczyniu krwionośnym. Tętniaki mogą rozwijać się w dowolnym naczyniu krwionośnym w ciele, ale jednym z najbardziej powszechnych miejsc ich występowania jest mózg. Tętniak mózgu jest znany również jako tętniak wewnątrzczaszkowy lub tętniak naczyń mózgowych.

Tętniaki mózgu zazwyczaj nie powodują żadnych objawów, chyba że ulegną pęknięciu, co może powodować poważne komplikacje, w tym uszkodzenie mózgu. Około 60% osób, u których wystąpi krwotok podpajęczynówkowy (w czasie, którego krwawienie może spowodować rozległe uszkodzenie mózgu) umrze w ciągu dwóch tygodni, a osoby, które przeżyją, są narażone na poważne uszkodzenie mózgu lub niepełnosprawność.

Ze względu na potencjalne ryzyko związane z tym stanem, zbyt późne rozpoznanie tętniaka mózgu może mieć poważny wpływ na rokowania i zdrowie pacjenta.

Co powoduje tętniaka mózgu?

Mózg wymaga dużej ilości krwi, która jest dostarczana przez cztery główne naczynia krwionośne, które następnie dzielą się na mniejsze naczynia. Tętniak mózgu pojawia się, gdy ściana tych naczyń słabnie, umożliwiając pojawienie się wybrzuszenia.

W wielu przypadkach nie można dokładnie określić, dlaczego powstał tętniak mózgu, ale istnieją pewne czynniki ryzyka, które znacznie zwiększają prawdopodobieństwo rozwinięcia się choroby. Typowe czynniki ryzyka to:

Palenie papierosów - badania wskazują, że większość ludzi, u których zdiagnozowano tętniaka mózgu pali papierosy lub paliła je w przeszłości.

Nadciśnienie - wysokie ciśnienie krwi może zwiększyć ciśnienie wywierane na ścianki naczynia krwionośnego, zwiększając tym samym prawdopodobieństwo pojawienia się tętniaka.

Historia choroby w rodzinie - posiadanie rodzica, rodzeństwa lub innego bliskiego krewnego z historią tętniaka mózgu może wskazywać na większe ryzyko choroby. Jednak tylko około 2% osób z rodzinną historią pękniętego tętniaka mózgu doświadczyło tego osobiście.

Wiek - większość osób, u których zdiagnozowano tętniaka mózgu ma ponad 40 lat, a ryzyko zwiększa się wraz z wiekiem.

Płeć – statystycznie tętniaki mózgu występują dwa razy częściej u kobiet niż u mężczyzn.

 

Inne czynniki ryzyka związane z tętniakami mózgu to:

• Wcześniejsze osłabienie naczyń krwionośnych

• Ciężki uraz głowy

• Nadużywanie kokainy

• Autosomalnie dominująca wielotorbielatowość nerek

• Zaburzenia tkanki ciała

• Koarktacja aorty (zwężenie cieśni tętnicy głównej).

Jakie są objawy tętniaka mózgu?

W większości przypadków niepęknięty tętniak mózgu nie powoduje żadnych objawów, co oznacza, że ​​często pozostaje niezdiagnozowany. Tam, gdzie tętniak jest duży lub naciska na tkanki lub nerwy w mózgu, objawy mogą obejmować:

• Zaburzenia widzenia, w tym podwójne widzenie i utrata wzroku

• Ból nad lub wokół oczu

• Drętwienie lub osłabienie po jednej stronie twarzy

• Trudności w mówieniu

• Bóle głowy

• Utrata równowagi

• Trudności z koncentracją lub problemy z pamięcią krótkotrwałą.

Jeśli tętniak mózgu pękł to najczęstszym objawem jest nagły, oślepiający ból. Inne objawy pękniętego tętniaka mózgu obejmują:

• Mdłości lub wymioty

• Sztywność lub ból karku

• Wrażliwość na światło

• Niewyraźne lub podwójne widzenie

• Nagła dezorientacja

• Utrata przytomności

• Napady padaczkowe

• Słabość po jednej stronie ciała lub w kończynach

Pęknięty tętniak mózgu jest stanem poważnym, zagrażającym życiu, a opóźnione rozpoznanie tętniaka mózgu może mieć bardzo poważne konsekwencje. Każda osoba doświadczająca powyższych objawów, powinna traktować to jako nagły przypadek medyczny i natychmiast zadzwonić pod numer alarmowy 999.

Jak diagnozowany jest tętniak mózgu?

To, w jaki sposób tętniak mózgu jest skutecznie diagnozowany, często zależy od tego, czy pękł, czy nie.

Rezonans magnetyczny (MRI) - wykorzystuje pola magnetyczne i fale radiowe, aby uzyskać szczegółowe obrazy mózgu. Rezonans magnetyczny jest często używany do identyfikacji tętniaków, które jeszcze nie pękły.

Tomografia komputerowa - jeśli tętniak pękł, powodując krwawienie w mózgu, najlepszym sposobem na postawienie diagnozy jest tomografia komputerowa.

Punkcja lędźwiowa  (nakłucie lędźwiowe) – tomografia komputerowa nie zawsze dokładnie diagnozuje pękniętego tętniaka mózgu. Jeśli Twoje objawy sugerują tętniaka, ale wyniki tomografii tego nie potwierdzają, wówczas zwykle zlecana jest punkcja lędźwiowa. Polega ona na pobraniu próbki płynu mózgowo-rdzeniowego w celu wykrycia oznak krwawienia.

Jeżeli tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny lub nakłucie lędźwiowe sugeruje obecność pękniętego lub nieuszkodzonego tętniaka mózgu, wówczas zostanie wykonany angiogram lub arteriogram. Zapewni to pracownikom służby zdrowia dodatkowe informacje, potrzebne do ustalenia planu leczenia.

Szybka i dokładna diagnoza ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia skutecznego leczenia tętniaka mózgu, które może uratować życie lub zminimalizować długoterminowe skutki schorzenia. Jeśli doświadczyłeś błędnej diagnozy tętniaka mózgu, możesz ubiegać się o odszkodowanie, odzwierciedlające powagę zaniedbań medycznych, których doświadczyłeś i ich wpływ na Twoje zdrowie.

Jak się leczy tętniaka mózgu?

Tętniaki mózgu można leczyć operacyjnie. Ponieważ jednak sama operacja niesie ryzyko powikłań, w tym uszkodzenia mózgu lub udaru, zaleca się ją tylko wtedy, gdy istnieje wysokie ryzyko pęknięcia tętniaka. Podejmując decyzję o zaleceniu operacji, zespół chirurgiczny bierze pod uwagę szereg czynników, w tym wielkość i lokalizację tętniaka.

W przypadku operacji zapobiegawczej polecane są dwie metody zatrzymania dopływu krwi do tętniaka i tym samym zmniejszenia ryzyka jego pęknięcia – klipsowanie neurochirurgiczne i wewnątrznaczyniowe zwijanie (znane również pod nazwą wewnątrznaczyniowej embolizacji). To, która opcja zostanie zalecona, zależy od osobistych okoliczności danego pacjenta.

W przypadku pęknięcia tętniaka mózgu należy zastosować leczenie doraźne, aby zmniejszyć ryzyko poważnego zakłócenia dopływu krwi do mózgu. Leczenie w nagłych wypadkach ma na celu zmniejszenie ryzyka długotrwałych powikłań, takich jak uszkodzenie mózgu.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich doświadczyliście nieprawidłowej diagnozy tętniaka mózgu, która opóźniła konieczną operację, możecie mieć prawo do odszkodowania. Powinieneś móc bowiem polegać na osobach odpowiedzialnych za Twoją opiekę, że podejmą wszelkie niezbędne kroki, aby najpierw zdiagnozować, a następnie leczyć tętniaka mózgu.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak można błędnie rozpoznać tętniaka mózgu?

Tętniaki mózgu mogą zostać błędnie zdiagnozowane na kilka sposobów, co może poważnie wpłynąć na wynik choroby.

Na przykład lekarz rodzinny może popełnić błąd w diagnozie tętniaka mózgu, jeśli nie rozpozna objawów niepękniętego tętniaka, z którymi się do niego zgłosisz.Rozpoznanie choroby przed pęknięciem tętniaka może zwiększyć szansę przeżycia pacjenta i znacznie zmniejszyć skutki trwałych komplikacji. Nawet jeśli nie zostanie zalecone żadne natychmiastowe leczenie, szybka diagnoza może umożliwić dokładne monitorowanie pacjenta.

W niektórych przypadkach błędnie zdiagnozowanego tętniaka mózgu, opóźnienie w postawieniu właściwej diagnozy spowodowane było niepoprawnym odczytaniem wyników przeprowadzonych badań. W niektórych przypadkach powszechne testy na tętniaka mózgu nie pokazują choroby. W związku z tym lekarze powinni zlecić punkcję lędźwiową, jeśli objawy pacjenta sugerują, że mogą być powiązane z tętniakiem. Jeśli tak się nie stanie, może to prowadzić do znacznego opóźnienia w rozpoznaniu tętniaka mózgu, co z kolei może zwiększyć ryzyko powikłań, w tym znacznego uszkodzenia mózgu.

Opóźnienie w rozpoznaniu tętniaka mózgu z powodu zaniedbań medycznych może być podstawą roszczenia o odszkodowanie, odzwierciedlające spowodowane szkody.

Jakie schorzenia są błędnie diagnozowane w miejsce tętniaka mózgu?

Pomimo ogólnie doskonałego poziomu opieki medycznej w Wielkiej Brytanii, nadal możliwe jest błędne rozpoznanie tętniaka mózgu.

Studia przypadków błędnego rozpoznania tętniaka mózgu pokazują, że najczęściej jest on mylnie diagnozowany jako:

• Migrena

•Klasterowy ból głowy

•Ból oka.

Jak często tętniak mózgu jest błędnie diagnozowany?

Nie ma żadnych oficjalnych statystyk dotyczących błędnego rozpoznania tętniaka mózgu w Wielkiej Brytanii, które mogłyby pokazać, jak powszechny jest to problem, ale odnotowuje się przypadki pacjentów cierpiących na tętniaka mózgu, którzy doświadczyli zaniedbań medycznych w trakcie diagnozy lub leczenia. W przypadkach błędnego rozpoznania tętniaka mózgu można wystąpić z roszczeniem o odszkodowanie, odzwierciedlające, w jaki sposób poszkodowani ucierpieli z tego powodu.

Wcześniejsze badania brytyjskiej służby zdrowia wykazały, że aż 1 na 6 pacjentów jest początkowo błędnie diagnozowany (jeśli chodzi o wszystkie choroby), zatem potencjalnie może być naprawdę wiele historii błędnie rozpoznanych tętniaków mózgu.

Co mówią statystyki o tętniakach mózgu?

Eksperci nie są w stanie oszacować liczby osób dotkniętych tętniakami mózgu, ponieważ często nie powodują one żadnych objawów i pozostają niewykryte. Według  brytyjskiej służby zdrowia NHS, szacunki wahają się od 1 na 20 osób do 1 na 100.

Jednak liczba tętniaków mózgu, które pękają jest bardzo mała. Każdego roku zaledwie 1 na 12,500 osób dozna pęknięcia tętniaka mózgu.