UK PL

Proszę o telefon

Odszkodowania za urazy podczas znieczulenia
i komplikacje anestezjologiczne

Odszkodowania za urazy podczas znieczulenia i komplikacje anestezjologiczne

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

Kobieta obudziła się w czasie cesarskiego cięcia, wkrótce po otrzymaniu znieczulenia ogólnego. Czuła rozdzierający ból, gdy chirurg przecinał jej powłoki brzuszne, ale nie była w stanie się poruszyć, by zwrócić na siebie uwagę. Otrzymała:

£40,400

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Odszkodowania za powikłania po znieczuleniu

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Lekarze stosują znieczulenie na co dzień i ogólnie uważa się je za bezpieczne, gdyż bardzo  niewielu pacjentów doświadcza jakichkolwiek powikłań. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy dochodzi do zaniedbań medycznych, które pozostawiają pacjentów z urazami fizycznymi i psychicznymi, jednocześnie pozbawiając ich zaufania względem osób odpowiedzialnych za ich opiekę. Powikłania związane ze znieczuleniem mogą przybierać różne formy, od bycia świadomym odbywającej się procedury po podaniu znieczulenia ogólnego (tzw. świadoma narkoza) po długotrwałe uszkodzenie nerwów. Komplikacje mogą być zarówno tymczasowe, jak i trwałe. Niejednokrotnie wymagają od poszkodowanych fundamentalnej zmiany stylu życia i potencjalnie wpływają na jakość ich dalszego życia. Możliwe jest jednak uzyskanie finansowej rekompensaty, jeżeli wniesione roszczenie zakończy się pomyślnie. W ten sposób uzyskane odszkodowanie może pomóc poszkodowanym pacjentom w odzyskaniu niezależności po niedbale wykonanym znieczuleniu.

Jeśli doznałeś komplikacji związanych ze znieczuleniem, kancelaria You Legal Friend jest tutaj po to, aby udzielić Ci pomocy. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i pasji pomagania poszkodowanym, możemy Ci zapewnić najlepszą reprezentację prawną. Od samego początku procesu dochodzenia roszczeń możesz polegać na nas, że poświęcimy sporo czasu, aby zrozumieć Twoje doświadczenia i dołożymy wszelkich starań, aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty w Twojej sprawie. Nasz zespół prawny ds. zaniedbań medycznych dysponuje specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami, aby skutecznie dochodzić roszczeń wobec tych, którzy są odpowiedzialni za niepotrzebne cierpienia, których doświadczyłeś.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. komplikacji anestezjologicznych

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących komplikacji anestezjologicznych

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za powikłania związane z narkozą?

Tak, jeśli doznałeś komplikacji związanych z narkozą, które były wynikiem zaniedbania medycznego, możesz pociągnąć winnych do odpowiedzialności. Będziesz musiał udowodnić, że doszło zarówno do zaniedbania, jak i do szkody oraz nieuzasadnionego cierpienia w wyniku podjętych działań.

Istnieje wiele sposobów, w jakie zaniedbanie medyczne może spowodować komplikacje anestezjologiczne. W niektórych przypadkach jest oczywiste, że doszło do zaniedbania, na przykład jeśli masz rozpoznaną alergię, którą przeoczono przed podaniem znieczulenia, co doprowadziło do zagrażającej życiu reakcji alergicznej. W innych przypadkach zaniedbanie może być trudniejsze do zdefiniowania. Zdarzają się na przykład sytuacje, w których lekarze popełnili błąd w sztuce lekarskiej nie podejmując niezbędnych działań, by ograniczyć rozległość obrażeń, bólu lub nieuzasadnionego cierpienia pacjenta. Prawnik specjalista w zakresie zaniedbań medycznych może Ci pomóc zrozumieć Twoją sprawę i potwierdzić, czy faktycznie doszło do zaniedbania.

Musisz również wykazać, że bezpośrednim skutkiem zaniedbania był uraz lub cierpienie, którego można było uniknąć. Ponownie, może to przybrać wiele różnych postaci: emocjonalne blizny, psychiczny uraz spowodowany doświadczeniem, dłuższy czas powrotu do zdrowia lub trwałe konsekwencje fizyczne przez resztę życia. Każde roszczenie odszkodowawcze weźmie pod uwagę, w jaki sposób Ty osobiście zostałeś dotknięty przez zaniedbanie, którego doświadczyłeś.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli bliska mi osoba doznała komplikacji anestezjologicznych?

Możesz wystąpić z roszczeniem w imieniu ukochanej osoby, na przykład swojego dziecka lub partnera. Dziecko nie może samo wnieść roszczenia, więc prosimy dorosłego (zwykle rodzica lub opiekuna), aby to zrobił w jego imieniu i został wyznaczony Reprezentantem Prawnym (ang. Litigation Friend).

Dorośli zazwyczaj sami wnoszą własne roszczenia, chyba że nie są w stanie udzielić pełnomocnictwa prawnikowi. Możemy to ocenić dla Ciebie i dla nich. Jeśli Twój partner lub członek Twojej rodziny, po prostu denerwuje się przed rozmową z prawnikiem, ponieważ nigdy wcześniej tego nie robił, możemy rozmawiać z Tobą i z pacjentem przez cały proces dochodzenia roszczeń i obiecujemy, że zadbamy, abyście oboje czuli się z tym komfortowo.

Jeśli okaże się, że osoba dorosła nie ma zdolności do czynności prawnych i nie jest w stanie samodzielnie poinstruować prawnika, przeprowadzimy Cię przez proces ustanawiania Reprezentanta Prawnego (ang. Litigation Friend).

Jeśli osoba dorosła ma pełną zdolność do czynności prawnych, wówczas jej roszczenie będzie podlegało tym samym ograniczeniom czasowym (3-letni termin przedawnienia roszczeń). Dzieci mają czas do swoich 21 urodzin na wniesienie roszczenia.

Jak wysokie odszkodowanie otrzymam?

Nie można powiedzieć, ile mogłoby być warte Twoje roszczenie odszkodowawcze z tytułu komplikacji anestezjologicznych bez wcześniejszej rozmowy z Tobą i zrozumienia Twoich doświadczeń.

Każdy przypadek zaniedbań jest inny. Poświęcimy zatem sporo czasu, aby w pełni zrozumieć wpływ odniesionych przez Ciebie obrażeń na Twoje codzienne życie, zanim będziemy w stanie podać Ci szacunkową wartość odszkodowania, jakie możesz uzyskać. Uwzględnimy wszystkie istotne czynniki, takie jak niepotrzebne cierpienia, jakich doznałeś; wszelkie utracone zarobki oraz potrzebę dodatkowej opieki i terapii. Jeśli chcesz dowiedzieć się, ile może być warte Twoje roszczenie za błąd anestezjologa, możesz porozmawiać z jednym z naszych przyjaznych, profesjonalnych doradców, aby uczynić kolejny krok w kierunku pociągnięcia winnych do odpowiedzialności.

Ile mam czasu na zgłoszenie roszczeń?

Wszelkie roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych podlegają ograniczeniom czasowym. Jeśli doświadczyłeś komplikacji anestezjologicznych, masz trzy lata na wniesienie sprawy do sądu.

W wielu przypadkach powikłań po narkozie jest od razu oczywiste, że zostały popełnione błędy w opiece. Zdarzają się jednak przypadki, w których zaniedbania medyczne ujawniają dopiero znacznie później. Z tego powodu termin przedawnienia w roszczeniach medycznych jest liczony od tzw."daty wiedzy", odnoszącej się do punktu, w którym po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że popełniono błąd, a nie kiedy faktycznie do niego doszło.

Jeśli nie masz pewności, na kiedy przypada "data wiedzy" w Twoim przypadku, zespół specjalistów z kancelarii Your Legal Friend może Ci pomóc to ustalić. Wspierani wieloletnim doświadczeniem w branży, wykorzystamy nasze umiejętności, aby wskazać dokładną datę i poinformować Cię, do kiedy musisz podjąć działania.

Mimo że masz trzy lata na złożenie wniosku, zalecamy, aby zrobić to wcześniej. Pozwoli to nie tylko szybciej zamkąć ten przykry etap Twojego życia,  ale także może pomóc w wygraniu Twojej sprawy. Na poparcie Twoich roszczeń, zbierzemy zeznania świadków i inne dokumenty, takie jak kopie akt medycznych, które na ogół znacznie łatwiej uzyskać wkrótce po zdarzeniu.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czym jest znieczulenie?

Środki znieczulające to leki stosowane w celu zapobiegania bólowi podczas zabiegów chirurgicznych i innych procedur medycznych. Istnieje szeroki wachlarz leków, które stosuje się we współczesnej anestezjologii. Środki znieczulające dzielą się na dwie kategorie – znieczulenie miejscowe i znieczulenie ogólne. Obie kategorie są powszechnie stosowane w Wielkiej Brytanii i ogólnie uważa się je za bezpieczne.

Miejscowe środki znieczulające - są najczęściej stosowane przy drobniejszych zabiegach i operacjach. Często są podawane w formie zastrzyku, który powoduje tymczasową utratę czucia w miejscu wstrzyknięcia leku. Pacjenci pozostają przytomni podczas całej procedury, która zostaje rozpoczęta, gdy tylko dany obszar ciała zdrętwieje.

Znieczulenie ogólne  - jest stosowane w poważniejszych operacjach. Znieczulenie ogólne jest używane do kontrolowania świadomości, a pacjent będzie całkowicie nieświadomy odbywającej się procedury, zanim zostanie stopniowo wybudzony po jej zakończeniu. Anestetyki ogólne są często dostarczane za pośrednictwem gazu (anestetyki wziewne), który można wdychać, co pozwala anestezjologowi kontrolować i zmieniać niezbędną ilość leku.

Istnieją również różne rodzaje środków znieczulających, które można stosować w połączeniu ze sobą lub stosować jako środki łagodzące ból. Mogą to być:

Znieczulenie regionalne - stosowane przez personel medyczny, aby zapewnić drętwienie lub uśmierzenie bólu określonej części ciała; jest to znieczulenie miejscowe. Może być również stosowane podczas głębszych operacji, w których konieczne jest znaczne zdrętwienie.

Znieczulenie zewnątrzoponowe - ten typ znieczulenia miejscowego stosuje się do znieczulenia dolnej połowy ciała. Powszechnie stosowane przy porodzie, gdyż pozwala na wyłączenie bólu porodowego z możliwością zachowania czynności ruchowych, ale można je wykorzystać rownież w innych przypadkach.

Znieczulenie podpajęczynówkowe  - jest to rodzaj blokady centralnej, która znieczula dolne partie ciała. Polega na podaniu niewielkich ilości środka znieczulającego bezpośrednio do płynu mózgowo- rdzeniowego przestrzeni podpajęczynówkowej wewnątrz kanału kręgowego. Ukłucie wykonywane jest na odcinku lędźwiowym. Jest to bardzo powszechna forma znieczulenia przy cesarskim cięciu.

Sedacja - ten rodzaj znieczulenia można zastosować, aby zapewnić pacjentowi spokój podczas drobnego, bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu. Lek może pomóc pacjentowi  poczuć się bardziej zrelaksowanym i sennym, zarówno w sensie psychicznym, jak i fizycznym.

Jakie są typowe powikłania po znieczuleniu?

Podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów procedur medycznych, istnieje pewne ryzyko związane z używaniem środków znieczulających. Większość skutków ubocznych jest błaha, nie trwa długo i dotyczy tylko niektórych osób stosujących znieczulenie.

Typowe działania niepożądane mogą obejmować:

• Nudności lub wymioty

• Zawroty głowy i omdlenia

• Uczucie zimna i dreszcze

• Bóle głowy

• Swędzenie

• Siniaki  

• Trudności z oddawaniem moczu

• Bóle

Podczas gdy wymienione powyżej  działania niepożądane mogą być nieprzyjemne i frustrujące, komplikacje anestezjologiczne mogą być znacznie poważniejsze. Dzięki postępom nowoczesnej medycyny, zdarzają się wprawdzie niezwykle rzadko, jednak powikłania po znieczuleniu mogą obejmować:

Trwałe uszkodzenie nerwów - nerwy obwodowe, które przebiegają pomiędzy rdzeniem kręgowym a resztą ciała, mogą ulec uszkodzeniu, co może powodować drętwienie i paraliż. Dotyczy to mniej niż 1 na 1000 przypadków znieczulenia w Wielkiej Brytanii.

Reakcja alergiczna - w większości przypadków reakcja alergiczna na leki znieczulające bywa niewielka, a dostępność odpowiedniego leczenia umożliwia szybkie i skuteczne rozwiązanie problemu. Szacuje się, że jedynie w pomiedzy 1/10 000 do 1/20 000 przypadków znieczulenia pojawia się zagrażająca życiu reakcja alergiczna.

Śmierć - zgon z powodu leków znieczulających występuje bardzo rzadko. W Wielkiej Brytanii odnotowuje się około 10 zgonów na każdy milion przypadków znieczulenia.

Inne potencjalne powikłania mogą obejmować:

• Ból podczas zabiegu

•Uszkodzenie mózgu

• Świadomość podczas znieczulenia ogólnego (tzw. świadoma narkoza)

• Zator płucny (embolizm)

Co powoduje komplikacje anestezjologiczne?

Powikłania po zastosowaniu znieczulenia mogą wystąpić z wielu różnych powodów, w zależności od rodzaju powikłań, do których doszło. Na przykład, może dojść do uszkodzenia nerwu, jeśli niedoświadczony chirurg przypadkowo spowoduje uszkodzenie lub może wystąpić poważna, zagrażająca życiu reakcja alergiczna, ponieważ pacjent nie jest świadomy istniejącej alergii.

Chociaż powikłania po znieczuleniu mogą przybrać różne formy, to istnieją pewne czynniki ryzyka, które mogą zwiększyć szanse wystąpienia komplikacji. Obejmują one:

Twoją historię medyczną - poważne schorzenia lub choroby mogą zwiększać ryzyko wystąpienia komplikacji anestezjologicznych.

Czynniki osobiste - istnieją pewne osobiste wybory dotyczące stylu życia, które mogą również zwiększać ryzyko. Zarówno nadwaga, jak i palenie papierosów mogą zaostrzyć problemy z oddychaniem.

Rodzaj procedury - procedury, w których stosuje się znieczulenie są bardzo różne i ma to wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji. Na przykład w przypadku planowanej, drobnej operacji prawdopodobieństwo wystąpienia komplikacji jest znacznie niższe niż w przypadku operacji klasyfikowanej jako poważna, która została przeprowadzona w trybie pilnym w celu ratowania życia pacjenta.

Rodzaj znieczulenia - w wielu przypadkach znieczulenie miejscowe ma przewagę nad znieczuleniem ogólnym. Należy jednak pamiętać, że istnieją pewne operacje lub procedury, których nie można przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym.

Chociaż mogą wystąpić pewne powikłania, ważne jest, aby pamiętać, że są one niezwykle rzadkie i we współczesnej medycynie korzyści ze stosowania znieczulenia w większości przypadków zdecydowanie przewyższają potencjalne ryzyko.

Co dzieje się podczas powikłań anestezjologicznych?

To, co dzieje się podczas komplikacji anestezjologicznych będzie się różnić w zależności od typu powikłań, który wystąpił. Personel medyczny powinien być jednak dobrze przeszkolony, by szybko i sprawnie radzić sobie ze wszystkimi rodzajami powikłań, tak aby zminimalizować powstające szkody. Obejmuje to także natychmiastowe reagowanie na reakcję alergiczną.

Zdarzają się przypadki pozwów sądowych, w których zaniedbanie medyczne nie spowodowało komplikacji związanych z narkozą, ale pogłębiło potencjalne szkody, ponieważ nie podjęto na czas odpowiednich działań. W takich przypadkach może być możliwe uzyskanie rekompensaty finansowej, ponieważ system opieki zdrowotnej ewidentnie zawiódł pacjenta w swojej reakcji na powstałe komplikacje.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak dochodzi do powikłań po znieczuleniu?

Czasami komplikacje związane ze znieczuleniem bywają nieuniknione, na przykład w sytuacji reakcji alergicznej na substancję, na którą sam nie wiedziałeś, że jesteś uczulony i dlatego nie mogłeś ostrzec personelu medycznego.

Jednak w innych przypadkach, może to być wynikiem zaniedbania medycznego. Błąd anestezjologa może doprowadzić do uszkodzenia nerwów lub podania nieprawidłowej dawki znieczulenia w trakcie przeprowadzanej procedury.

Niezależnie od tego, czy można ich było uniknąć, komplikacje anestezjologiczne mogą być szalenie niepokojące. Ale jeśli są one związane z błędami w sztuce lekarskiej, to możesz mieć prawo wysunąć roszczenie odszkodowawcze przeciwko osobom odpowiedzialnym za Twoje doświadczenia, co Ci pozwoli uzyskać odpowiedzi i rekompensatę finansową, na którą zasługujesz.

Jakie są skutki komplikacji anestezjologicznych?

Powikłania po znieczuleniu mogą być bardzo różne, a ich skutki zależą od rodzaju powikłań, które wystąpiły. Na przykład zachowanie świadomości podczas znieczulenia ogólnego może być traumatycznym doświadczeniem, podczas gdy uszkodzenie nerwów może wymusić potrzebę fundamentalnej zmiany stylu życia, jeśli doszło do paraliżu.

Skutki powikłań będą odmienne w poszczególnych przypadkach, a jeśli zdecydujesz się na dochodzenie roszczeń po wystąpieniu komplikacji anestezjologicznych, zostanie to wzięte pod uwagę.

Jak często zdarzają się powikłania po znieczuleniu?

Postępy we współczesnej medycynie i stosowaniu nowoczesnych środków znieczulających powodują, że powikłania występują niezwykle rzadko. W Wielkiej Brytanii zdarzają się one w mniej niż 1% przypadków, gdzie zastosowano znieczulenie. Jest to bardzo niewielka liczba, zwłaszcza gdy rozważy się, jak często w całym kraju stosuje się znieczulenie zarówno w procedurach medycznych, jak i stomatologicznych.

Według danych NHS:

• Trwałe uszkodzenie nerwu występuje u mniej niż 1 na 1 000 znieczulanych pacjentów
• Reakcja alergiczna zagrażająca życiu dotyczy między 1/10 000 a 1/20 000 zastosowań anestetyków
• Śmierć zdarza się w około 10 przypadkach na milion znieczuleń podawanych w Wielkiej Brytanii

Co mówią statystyki o komplikacjach anestezjologicznych?

Nie ma dokładnych statystyk w Wielkiej Brytanii, które pokazują, jak często pojawiają się komplikacje po znieczuleniu, ale dane NHS wskazują, że dzieje się to w mniej niż 1% przypadków.

Ważne jest, aby pamiętać, że rodzaj przeprowadzanej procedury również odgrywa ważną rolę. Na przykład jedno z badań sugerowało, że 2% przyjęć na oddział intensywnej opieki medycznej wiąże się z problemami anestezjologicznymi, a świadoma narkoza jest najbardziej prawdopodobna w przypadku pacjentów odziałów położniczych i kardiologicznych.