UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza uszkodzenia dróg żółciowych
i odszkodowania za urazy chirurgiczne

Błędna diagnoza uszkodzenia dróg żółciowych i odszkodowania za urazy chirurgiczne

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać? 

Drogi żółciowe 61-letniej kobiety zostały uszkodzone podczas niedbale przeprowadzonej operacji. W wyniku tego doznała niewydolności wielonarządowej i martwicy. Otrzymała:

£326,400

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Dochodzenie odszkodowania za uszkodzenie dróg żółciowych

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Bez względu na wszystko, operacja chirurgiczna jest zawsze zniechęcającą perspektywą. Naturalne jest odczuwanie lęku i wielu z nas automatycznie zaczyna wyobrażać sobie najgorsze scenariusze. Chociaż zawsze możemy mieć nadzieję, że te scenariusze nigdy nie staną się rzeczywistością, to niestety urazy odniesione w wyniku zaniedbań lekarskich podczas operacji są jedną z najczęstszych przyczyn zgłaszania roszczeń odszkodowawczych. Jeśli podczas zabiegu chirurgicznego doznałeś urazu, czas się z nami skontaktować. Bez żadnych opłat wstępnych, kancelaria Your Legal Friend jest tutaj, aby Ci pomóc.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za rozmaite zaniedbania medyczne, obejmujące wszystko - od operacji szyjki macicy po operacje serca. Z prawnego punktu widzenia wiemy, jak skomplikowane mogą to być sprawy. Co ważniejsze, rozumiemy, że mogą pozostawić ofiarę w poczuciu niesamowitej bezbronności, wręcz zakłopotania. Psychologiczne i emocjonalne skutki zaniedbań medycznych są często tak samo niszczące, jak te fizyczne, dlatego zobowiązujemy się przeprowadzić Cię przez wszystkie etapy procesu dochodzenia roszczeń. Zapewnimy, że Twoje roszczenie będzie rozpatrywane uważnie i profesjonalnie przez doświadczonych prawników, we współpracy z ekspertami medycznymi w dziedzinie chirurgii, aby zagwarantować Ci jak najlepsze wyniki.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
 • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Jestem bardzo zadowolona z odszkodowania, które dla mnie wywalczyliście i Wasza obsługa była doskonała. Dziękuję Wam bardzo.

Mrs E. Swaffield

Nasze doświadczenie w sprawach dotyczących uszkodzenia dróg żółciowych

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości. 

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Procedura w sprawach roszczeń związanych z uszkodzeniem dróg żółciowych

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

 • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
 • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za uszkodzenie dróg żółciowych?

Jeśli doznałeś uszkodzenia dróg żółciowych na skutek błędu w sztuce lekarskiej, możesz mieć prawo do odszkodowania. Aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem, musisz udowodnić, że po pierwsze zaniedbanie medyczne miało miejsce, a po drugie, że spowodowało nieuzasadnione cierpienie.

Jeśli chodzi o uszkodzenie dróg żółciowych, można wykazać, że doszło do zaniedbania medycznego, jeśli przewód żółciowy został uszkodzony podczas zabiegu chirurgicznego, ale nie podjęto żadnych działań w celu jego naprawy lub jeśli pacjent po operacji wykazywał oznaki urazu dróg żółciowych, ale ich nie odnotowano i nie przeprowadzono żadnej interwencji. Musimy wykazać, że z powodu urazu jesteś w gorszej sytuacji niż byłbyś, gdyby do niego nie doszło, zatem rozważymy, czy doznałeś więcej bólu, dłużej wracałeś do zdrowia, czy wciąż doświadczasz dalszych problemów żołądkowo-jelitowych itp. Od odniesionych przez Ciebie obrażeń będzie zależała bowiem wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz.

Jakie dostanę odszkodowanie?

Wysokość odszkodowania, jakie możesz otrzymać za uszkodzenie dróg żółciowych zależy od Twoich osobistych doświadczeń. Na przykład, osoba, która wyzdrowieje całkowicie w stosunkowo krótkim czasie otrzyma niższe odszkodowanie niż osoba, która będzie musiała żyć z konsekwencjami uszkodzenia dróg żółciowych przez resztę swojego życia.

Z tego powodu nie da się powiedzieć, jaka może być wartość Twojego roszczenia bez wcześniejszego omówienia szczegółów Twojej sytuacji.

Kiedy zdecydujesz się zlecić prowadzenie swojego roszczenia kancelarii Your Legal Friend, możesz być spokojny, że Twoja sprawa jest w dobrych rękach. Korzystając z naszej wiedzy i doświadczenia, fachowo ocenimy wartość Twojego roszczenia, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty Twojej sprawy i jej okoliczności, aby oszacować prawdopodobną wysokość odszkodowania. Jeśli chcesz się dowiedzieć, ile może być warte Twoje roszczenie, zadzwoń do nas już dziś. Wstępna rozmowa nie zobowiązuje Cię do kontynuowania roszczenia, ale jeśli się na to zdecydujesz, będziesz miał zapewnione wsparcie specjalistycznego zespołu, który doskonale rozumie nie tylko Twoją sprawę, ale także system prawny.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Podobnie jak w przypadku wszystkich roszczeń z tytułu zaniedbań medycznych, masz maksymalnie trzy lata na wniesienie roszczenia o uszkodzenie dróg żółciowych przeciwko osobom odpowiedzialnym za Twoje cierpienie. Przypadki zaniedbań medycznych mogą być bardzo skomplikowane i często uświadamiasz sobie, że popełniono błędy długo po tym, jak do nich doszło. Z tego powodu trzyletni termin przedawnienia nie rozpoczyna się w momencie, gdy miało miejsce zaniedbanie medyczne, ale od tzw. "daty wiedzy". Termin ten odnosi się do punktu, w którym zdajesz sobie sprawę z tego, że doszło do zaniedbań w opiece, jaką otrzymałeś. W niektórych przypadkach zaniedbań medycznych może to nastąpić długo po zdarzeniu, co bywa mylące.

Jeśli potrzebujesz pomocy ze zrozumieniem, ile masz czasu na dochodzenie odszkodowania, zespół kancelarii Your Legal Friend jest tutaj, aby Ci pomóc. Będziemy z Tobą współpracować od samego początku tego procesu, aby pomóc Ci ustalić, do kiedy musisz zgłosić swoje roszczenie.

Chociaż prawdą jest, że masz maksymalnie trzy lata na zgłoszenie roszczenia dotyczącego błędów w sztuce lekarskiej, radzimy naszym klientom, aby podjęli działania tak szybko, jak to tylko możliwe. Może to zwiększyć szanse powodzenia Twojej sprawy.

Aby Twoja sprawa zakończyła się sukcesem, będziemy musieli przedstawić szereg dowodów, aby wykazać, w jaki sposób doszło do urazu i jakich doznałeś z tego powodu krzywd. Dowody te obejmują m.in. dokumentację medyczną, korespondencję i zeznania świadków, które znacznie łatwiej uzyskać w terminie zbliżonym do daty urazu.

Co to jest uszkodzenie dróg żółciowych?

Drogi żółciowe przenoszą żółć z wątroby i pęcherzyka żółciowego przez trzustkę do części jelita cienkiego. Żółć, którą transportują przewody żółciowe, jest niezbędna, by pomóc organizmowi rozkładać i trawić tłuszcze, które spożywasz. Podczas niektórych operacji, przeprowadzanych w okolicach, w których znajdują się drogi żółciowe, możliwe jest uszkodzenie przewodów żółciowych, potencjalnie powodując ból, a w skrajnych przypadkach nawet śmierć pacjenta. W wielu przypadkach uszkodzenia dróg żółciowych są natychmiast zauważane i naprawiane podczas wstępnej procedury, zapewniając, że pacjent nie jest narażony na ryzyko lub niepotrzebne cierpienie. Ale tam, gdzie lekarze nie zauważą urazu, który spowodowali, może to stanowić znaczące naruszenie obowiązku opieki i prowadzić do dalszych problemów. Żółć przenoszona przez uszkodzony przewód może prowadzić do poważnych infekcji w różnych częściach ciała.

Co powoduje uszkodzenie dróg żółciowych?

Do uszkodzeń dróg żółciowych najczęściej dochodzi podczas operacji woreczka żółciowego, wątroby lub okolic podbrzusza. Istnieją różne przyczyny, mogące prowadzić do powstania urazu przewodu żółciowego, a w tym:

 • Krwotok
 • Infekcja
 • Wyciek żółci z przewodów żółciowych
 • Bezpośrednie uszkodzenie przewodu żółciowego
 • Uszkodzenie narządów i naczyń wokół przewodów żółciowych

W wielu przypadkach lekarze odpowiedzialni za Twoją opiekę dostrzegą spowodowany w trakcie zabiegu uraz i niezwłocznie zajmą się naprawą problemu, minimalizując wyrządzone szkody. Ale jeśli pozostaną niezauważone, urazy dróg żółciowych mogą pozostawić pacjentów w przekonaniu, że ​​są na drodze do wyzdrowienia, podczas gdy w istocie żółć wycieka do różnych obszarów ciała, prowadząc do infekcji, zaburzenia czynności narządów i innych poważnych skutków ubocznych. Uszkodzenie przewodu żółciowego może prowadzić do poważnych powikłań w stosunkowo krótkim okresie czasu, co podkreśla potrzebę zachowania szczególnej ostrożności przez chirurgów i pozostałych pracowników służby zdrowia, nie tylko w czasie operacji, ale również oceniając przeprowadzoną procedurę podczas końcowych etapów operacji oraz zarządzając opieką pooperacyjną nad pacjentem.

Jakie są objawy uszkodzenia dróg żółciowych?

Objawy uszkodzenia dróg żółciowych pogarszają się z czasem, gdy coraz więcej żółci wycieka z miejsca urazu. W niektórych przypadkach objawy mogą postępować szybko, ale można je błędnie przypisać innym przyczynom, gdyż naśladują inne, mniej poważne schorzenia.

Objawy uszkodzenia dróg żółciowych mogą obejmować:

 • Silny ból w okolicy wątroby, jamy brzusznej i innych obszarów, gdzie wycieka żółć
 • Niemożność oddania moczu
 • Nudności i wymioty
 • Niezamierzona utrata wagi
 • Wzdęcia brzucha
 • Utrata siły i zwinności
 • Gorączka lub dreszcze
 • Ogólny dyskomfort w okolicy brzucha
 • Żółtaczka - zażółcenie skóry i białek oczu.
Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Jak powstają uszkodzenia dróg żółciowych?

Do uszkodzeń dróg żółciowych dochodzi zazwyczaj w trakcie operacji odbywających się wokół woreczka żółciowego. Na przykład, zabieg chirurgicznego usunięcia kamieni żółciowych wiąże się z ryzykiem uszkodzenia przewodów żółciowych. Ze względu na umiejscowienie dróg żółciowych w ciele, możliwe jest również ich uszkodzenie podczas leczenia koncentrującego się na wątrobie lub okolicy brzucha.

W jaki sposób diagnozowany jest uraz dróg żółciowych?

Wszystkie operacje niosą ze sobą pewien element ryzyka i operowani pacjenci powinni być ściśle monitorowani przez pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za ich opiekę, pod kątem objawów infekcji lub innych oznak powstania komplikacji. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy uszkodzenia dróg żółciowych, powinieneś móc oczekiwać, że pracownicy służby zdrowia, którzy się Tobą opiekują, podejmą niezbędne kroki w celu postawienia diagnozy.

Rozpoznanie może nastąpić w następujący sposób:

 • Badanie USG w celu uzyskania dokładnego obrazu narządów, podkreślającego, gdzie występuje uraz lub infekcja
 • Badania rentgenowskie mogą również służyć do identyfikacji miejsca, w którym doszło do urazu. Może to obejmować wstrzyknięcie pewnych chemikaliów w celu lepszego podkreślenia miejsca, w którym doszło do urazu.

W przypadku oznak dyskomfortu lub infekcji po operacji, podczas której możliwe jest wystąpienie urazu dróg żółciowych, powinieneś móc polegać na systemie opieki zdrowotnej, że podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zidentyfikowania problemu. Jeśli tak się nie stanie, możesz złożyć wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie dróg żółciowych, które odzwierciedli szkody i cierpienia spowodowane przez zaniedbanie medyczne.

Czy uszkodzenie dróg żółciowych może zostać błędnie zdiagnozowane?

Możliwe jest błędne rozpoznanie urazu dróg żółciowych. Wiele z jego objawów, takich jak nudności, dreszcze lub gorączka może zostać błędnie przypisanych innym przyczynom, ponieważ często bywają niejasne i nie wskazują bezpośrednio na uszkodzenie dróg żółciowych. Z tego powodu ważne jest, aby osoby sprawujące nad Tobą opiekę zleciły niezbędne testy, gdy tylko pojawią się oznaki urazu i wykluczyły inne potencjalne przyczyny, umożliwiając postawienie prawidłowej diagnozy.

Ostateczne skutki urazu dróg żółciowych są często zależne od tego, jak szybko zostanie on zdiagnozowany. Dlatego błędne rozpoznanie urazu dróg żółciowych może prowadzić do znacznych uszkodzeń i zagrożenia życia pacjenta. Nieprawidłowe rozpoznanie uszkodzenia dróg żółciowych może umożliwić rozprzestrzenienie się infekcji w organizmie i wpłynąć na funkcjonowanie ważnych narządów, potencjalnie prowadząc do ich niewydolności.

Jak się leczy uszkodzenie dróg żółciowych?

Wczesne wykrycie urazu dróg żółciowych jest ważne, aby zapewnić pacjentowi najlepszą możliwą szansę pełnego wyzdrowienia i ograniczenia wyrządzonych szkód. Leczenie urazów dróg żółciowych powinno obejmować kilka różnych obszarów.

Naprawa uszkodzenia dróg żółciowych jest niezbędna do ograniczenia szkód i powstrzymania rozprzestrzeniania się infekcji. Lokalizacja i rozmiar urazu dróg żółciowych będzie odgrywać znaczącą rolę w wyborze sposobu jego naprawy. Zazwyczaj urazy dróg żółciowych, które wystąpiły w wyższej lokalizacji, szczególnie w okolicach wątroby, są bardziej złożone z powodu towarzyszącego im często uszkodzenia naczyń krwionośnych. W niektórych przypadkach chirurdzy przyszywają uszkodzony przewód żółciowy do jelita.

Lekarze będą również musieli leczyć wszystkie infekcje spowodowane uszkodzeniem dróg żółciowych. Nieleczone infekcje mogą prowadzić do sepsy, zatrucia krwi, które może wpływać na funkcjonowanie wielu narządów. Tam, gdzie żółć wyciekła lub spowodowała blokadę, która ma wpływ na inne części ciała, należy zająć się tym problemem. Sposób, w jaki zostanie to zrobione, będzie zależeć od obszarów, które zostały dotknięte i rozmiarów infekcji.

Jakie są statystyki dotyczące błędów chirurgicznych?

Nie ma żadnych oficjalnych danych na temat częstotliwości występowania uszkodzeń dróg żółciowych w Wielkiej Brytanii, ale jest to ryzyko związane z powszechnymi operacjami w okolicach otaczających drogi żółciowe. Jednak błędy popełniane przez pracowników brytyjskiej służby zdrowia wpływają na tysiące pacjentów każdego roku, a niektóre z nich okazują się niestety śmiertelne. Szacuje się, że można uniknąć około jednego na 20 zgonów, do ktorych dochodzi w szpitalach.

Statystyki pokazują, jak często występują błędy chirurgiczne, w tym te, które prowadzą do uszkodzenia dróg żółciowych i związanych z nimi schorzeń. Ważne jest, aby pamiętać, że zaniedbania medyczne w Wielkiej Brytanii występują stosunkowo rzadko, a dla tych, którzy ich doświadczyli, pomoc jest w zasięgu ręki i są oni w stanie złożyć roszczenia odszkodowawcze przeciwko osobom odpowiedzialnym za błędy w ich opiece.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV