UK PL

Proszę o telefon

Powikłania po użyciu siatki chirurgicznej

Powikłania po użyciu siatki chirurgicznej

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

62-letnia kobieta przeszła operację przepukliny, podczas której niedbale zastosowano siatkę chirurgiczną. Siatka uszkodziła przewód żółciowy, potencjalnie powodując konieczność przeszczepu wątroby w późniejszym okresie. Otrzymała:

£47,600

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące powikłań po zastosowaniu siatki chirurgicznej

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Zabieg chirurgiczny nigdy nie jest przyjemną perspektywą. To zupełnie naturalne, że odczuwamy niepokój i wyobrażamy sobie najgorsze scenariusze. Chociaż zawsze możemy mieć nadzieję, że się one nie sprawdzą, to niestety uszczerbek na zdrowiu doznany na skutek zaniedbań medycznych w trakcie zabiegów chirurgicznych stanowi jedną z najpowszechniejszych przyczyn zgłaszania roszczeń odszkodowawczych. Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu podczas operacji chirurgicznej, koniecznie skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat potencjalnego odszkodowania. Kancelaria Your Legal Friend jest tutaj po to, aby Ci pomóc!

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań za zaniedbania medyczne podczas zabiegów chirurgicznych — niezależnie od tego, czy chodzi o operację jelita, czy mózgu. Zdajemy sobie sprawę, że z prawnego punktu widzenia tego typu sprawy mogą okazać się bardzo skomplikowane. Co ważniejsze, rozumiemy, że osoby poszkodowane mogą czuć się bezradne i zakłopotane zaistniałą sytuacją. Psychiczne i emocjonalne skutki błędów w sztuce lekarskiej są często równie poważne, jak te fizyczne. Dlatego obiecujemy przeprowadzić Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoim roszczeniem zajmą się prawnicy specjalizujący się w tej dziedzinie prawa, zachowując najwyższą staranność i profesjonalizm, jednocześnie współpracując z ekspertami medycznymi w zakresie chirurgii, aby zagwarantować Ci jak najlepsze rezultaty.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

 

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

 • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
 • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
 • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
 • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
 • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Jestem bardzo zadowolona z odszkodowania, które dla mnie wywalczyliście i Wasza obsługa była doskonała. Dziękuję Wam bardzo.

Mrs E. Swaffield

Nasze doświadczenie w sprawach dotyczących siatki chirurgicznej

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości. 

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Procedura w sprawach roszczeń dotyczących siatki chirurgicznej

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

 • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
 • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za zaniedbania związane z siatką chirurgiczną?

Jeśli cierpisz na powikłania związane z siatką chirurgiczną z powodu zaniedbań medycznych, możesz domagać się odszkodowania od osób odpowiedzialnych za Twoje cierpienie.

W ramach prowadzonego roszczenia musimy udowodnić dwie rzeczy. Po pierwsze, że doszło do zaniedbania medycznego, a po drugie, że z jego powodu doznałeś dodatkowych cierpień. Dzięki wsparciu profesjonalnego zespołu prawników, którzy mają bogate doświadczenie we wspieraniu osób dotkniętych zaniedbaniami medycznymi, możesz zapewnić swojej sprawie najlepszą możliwą szansę na sukces. Wykorzystamy różne dowody na poparcie Twoich roszczeń, m.in. kopie akt medycznych i ekspertyzy biegłych, które pokażą, że poziom zapewnionej Ci opieki nie spełniał przyjętych standardów, Twoje zeznanie świadka, które potwierdzi, w jaki sposób zostałeś dotknięty zaniedbaniem itp.

Jeśli nie masz pewności, czy możesz zgłosić roszczenie, chętnie omówimy Twoją potencjalną sprawę. Nasze rozległe doświadczenie oznacza, że ​​możemy zaoferować Ci potrzebne na początku wskazówki oraz pomoc w dochodzeniu odszkodowania, jeśli okaże się, że istnieją do tego podstawy.

Jakie otrzymam odszkodowanie?

Bez wcześniejszej dyskusji z Tobą na temat niuansów Twojej sprawy, nie możemy powiedzieć, jak wysokie możesz otrzymać odszkodowanie, ale nasz zespół prawników zajmujących się błędami medycznymi może Ci podać przybliżoną kwotę w trakcie wstępnej konsultacji.

W ramach roszczenia o odszkodowanie rozważymy szeroki zakres różnych kwestii, które stanowią podstawę do wyliczenia kwoty odszkodowania. Na przykład poszkodowany, który doświadczył poważnych komplikacji związanych z siatką chirurgiczną, które oznaczały konieczność kilku dodatkowych operacji i przedłużającą się niezdolność do pracy, otrzyma wyższe odszkodowanie niż osoba, która doznała stosunkowo łagodnych i krótkotrwałych powikłań. Kiedy skontaktujesz się z kancelarią Your Legal Friend, we współpracy z Tobą postaramy się zrozumieć, w jaki sposób zaniedbanie medyczne wpłynęło na wszystkie obszary Twojego życia. Dzięki naszej wiedzy i procesom określimy odpowiednią wartość Twojej sprawy, która odzwierciedli cierpienia i straty, których doznałeś.

Chociaż nie możemy dokładnie powiedzieć, ile warta jest Twoja sprawa, wcześniejsze roszczenia wnoszone przeciwko NHS skutkowały wypłatą dziesiątek tysięcy funtów. Każdego roku brytyjski system opieki zdrowotnej wypłaca miliony funtów osobom dotkniętym błędami medycznymi, w tym osobom, które doświadczyły powikłań po operacji.

Ile mam czasu na złożenie wniosku o odszkodowanie?

Wszystkie roszczenia o odszkodowanie z tytułu opieki medycznej podlegają ograniczeniu czasowemu, w tym również roszczenia zgłaszane przez osoby, które doświadczyły komplikacji związanych z siatką chirurgiczną. Musisz rozpocząć swoją sprawę w ciągu trzech lat, aby móc pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Punktem wyjścia jest tzw."data wiedzy", oznaczająca datę, kiedy po raz pierwszy dowiedziałeś się, że ucierpiałeś z powodu zaniedbania medycznego. W przypadku roszczeń dotyczących siatek chirurgicznych, problemy mogą nie być widoczne przez wiele miesiący, a nawet lat. Data wiedzy, od której liczony jest termin przedawnienia roszczeń oznacza zatem, że ​​nadal możesz podjąć działania, ale dokładne określenie, od kiedy zaczyna tykać zegar, może być skomplikowane.

W złożonych przypadkach, takich jak te, w których doświadczyłeś błędnej diagnozy komplikacji związanych z siatką chirurgiczną, może być trudno potwierdzić ramy czasowe, w których musisz rozpocząć działania. Nasi doświadczeni prawnicy posiadają umiejętności, które mogą Ci pomóc w ustaleniu, do kiedy musisz zgłosić swoją sprawę.

Chociaż masz maksymalnie trzy lata na rozpoczęcie roszczenia, radzimy wszystkim poszkodowanym na skutek zaniedbań medycznych, aby rozpoczęli ten proces tak szybko, jak to tylko możliwe. Może to pomóc w zgromadzeniu dowodów potrzebnych, aby zapewnić najlepszy możliwy wynik Twojej sprawie.

Czym jest siatka chirurgiczna?

Siatka chirurgiczna jest najczęściej stosowana w operacjach przepukliny, wysiłkowego nietrzymania moczu i wypadania narządów rodnych.

Siatka chirurgiczna może być zarówno tymczasowa, jak i trwała. Jest ona luźno tkanym materiałem syntetycznym, który służy do podparcia narządów i innych tkanek podczas operacji, w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia i czasu na wzmocnienie. Może być wykonana z wielu różnych materiałów, ale w Wielkiej Brytanii stosuje się zazwyczaj siatki  wykonane z syntetycznego polipropylenu.

Trwałe siatki pozostają w ciele, zapewniając wsparcie tam, gdzie doszło do uszkodzenia, podczas gdy tymczasowe siatki chirurgiczne rozpuszczają się po pewnym czasie. W niektórych przypadkach stosowana jest kombinacja siatki stałej i tymczasowej, umożliwiająca początkowo zapewnienie pacjentom wyższego poziomu wsparcia i utrzymanie niższego poziomu po rozpadzie siatki tymczasowej. 

W wielu przypadkach lekarze z sukcesem używają siatek chirurgicznych, ale rośnie liczba roszczeń od osób, które doświadczyły związanych z nimi powikłań. Sektor ochrony zdrowia jest wzywany do zawieszenia niektórych procedur z użyciem siatek chirurgicznych, podczas gdy prowadzone są badania nad tym, co powoduje doświadczane przez pacjentów komplikacje i jak je zminimalizować.

Istnieją różne rodzaje siatek chirurgicznych, a różnice pomiędzy nimi dotyczą m.in. materiałów, z których je wykonana oraz wielkości porów. Podczas wyboru właściwej dla danej operacji siatki chirurgicznej należy rozważyć wiele różnych obszarów. Na przykład, siatka o mniejszych porach może być preferowaną opcją przy zabiegu chirurgicznym wokół tkanki jelita, ponieważ oznacza to, że siatka zostanie włączona do tej delikatnej tkanki na zmniejszonym poziomie w porównaniu z alternatywami.

Kiedy stosuje się siatkę chirurgiczną?

Siatka chirurgiczna może być stosowana w wielu różnych operacjach, jeśli tkanka została uszkodzona lub osłabiona lub tam, gdzie narządy wymagają dodatkowego wsparcia. Ze względu na zastosowanie w pracach rekonstrukcyjnych, siatka chirurgiczna jest wszechstronna i używana w wielu różnych procedurach.

Jednak najczęściej stosuje się ją w chirurgii przepuklin, zabiegach związanych z leczeniem nietrzymania moczu i wypadania narządów miednicy mniejszej. Wszczepiona siatka chirurgiczna może działać jako stabilizator wzrostu nowej tkanki, promując długotrwałą wytrzymałość i działając w podobny sposób do rusztowania, zapewniając dodatkowe wsparcie, potrzebne podczas procesu rekonwalescencji i po jego zakończeniu.

W jaki sposób wykonuje się zabiegi chirurgiczne z użyciem siatki?

Sposób przeprowadzania zabiegu z użyciem siatki chirurgicznej zależy od wykonywanej operacji i od pacjenta.

Zastosowanie siatki chirurgicznej w operacjach przepuklin pozwala na tzw. operację beznapięciową, w trakcie której nie zbliża się na siłę tkanek, ale powstałą lukę wypełnia się materiałem syntetycznym w postaci siatki.W przypadku operowania przepuklin pachwinowych, dokonuje się nacięcia nad przepukliną i zabezpiecza osłabiony obszar powłok jamy brzusznej za pomocą siatki. W zależności od wybranej siatki, tkanka ciała może rosnąć wokół siatki, która powoli stanie się jej częścią. Trwała siatka chirurgiczna będzie zapewniać długotrwałe wzmocnienie, a tymczasowa stopniowo rozpuści się, pozostawiając nową tkankę.

W przypadku wypadania narządów miednicy operacja wszczepienia siatki chirurgicznej wygląda podobnie. Wprowadzając siatkę przez podbrzusze lub pochwę, lekarze mogą wzmocnić osłabione ściany pochwy, cewkę moczową lub szyjkę pęcherza, aby zapewnić dodatkowe wsparcie. Siatka chirurgiczna jest często stosowana w leczeniu kobiet, które cierpią z powodu nietrzymania moczu lub wypadania narządów miednicy po porodzie w celu złagodzenia występujących objawów.

Przed zabiegiem wszczepienia siatki chirurgicznej, lekarz powinien szczegółowo omówić z pacjentem planowaną procedurę, wyjaśniając na czym dokładnie polega oraz potencjalne ryzyko z nią związane.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Dlaczego pojawiają się powikłania po wszczepieniu siatki chirurgicznej?

Powikłania po wszczepieniu siatki chirurgicznej mogą wystąpić z wielu powodów. Wśród nich są:

Niestosowność zabiegu - nie wszystkie operacje przepukliny czy wypadania narządów miednicy powinny być przeprowadzane z użyciem siatki chirurgicznej. Często dostępne są alternatywne opcje, które należy rozważyć w niektórych przypadkach. Przed operacją osoby odpowiedzialne za opiekę nad pacjentem powinny ocenić stosowność zabiegu w danym przypadku.

Zaniedbania medyczne podczas zabiegu - powinieneś móc polegać na tych, którzy przeprowadzają zabieg, że zachowają ostrożność, a w tym zminimalizują ryzyko infekcji. Jeśli tak się nie stanie, możesz domagać się odszkodowania.

Użycie niewłaściwego rodzaju siatki - wybór siatki chirurgicznej powinien uwzględniać szereg obszarów, takich jak miejsce, w którym przeprowadzana jest operacja i wymagany poziom wsparcia. Istnieją również pogłoski, że ​​siatki chirurgiczne stosowane u niektórych pacjentów nie spełniały standardów regulacyjnych, chociaż brytyjska służba zdrowia kategorycznie odpiera tego typu zarzuty.

Błąd chirurgiczny - zawsze istnieje ryzyko wystąpienia błędów podczas zabiegu, co może prowadzić do długotrwałych powikłań.

Każde roszczenie dotyczące powikłań związanych z użyciem siatki chirurgicznej jest inne i istnieje szereg przyczyn mogących powodować powstanie komplikacji. Jeśli uważasz, że cierpisz na skutek błędów medycznych związanych z użyciem siatki chirurgicznej, nasz zespół ekspertów chętnie Ci pomoże. Korzystając z naszego doświadczenia w reprezentowaniu ofiar zaniedbań medycznych, możemy Ci pomóc zrozumieć, co poszło nie tak w Twojej sprawie i uzyskać odszkodowanie, na które zasługujesz. 

Jakie urazy i problemy zdrowotne są związane z użyciem siatki chirurgicznej?

Tam, gdzie pojawiają się komplikacje, istnieje wiele różnych urazów i problemów zdrowotnych, które można powiązać z procedurami przy użyciu siatki chirurgicznej. Często pacjenci odczuwają ból w operowanym miejscu, ale może to wynikać z wielu różnych przyczyn, w tym:

Erozja siatki – występuje tam, gdzie siatka przesuwa się z miejsca, w którym została umieszczona. Może to oznaczać, że dociera do innych narządów lub tkanek, potencjalnie powodując uszkodzenia. W niektórych przypadkach ten typ urazu może prowadzić do perforacji narządów, co z kolei może prowadzić do innych komplikacji.

Infekcje - wszystkie operacje wiążą się z ryzykiem infekcji. W przypadku niektórych procedur z użyciem siatki chirurgicznej, takich jak operacje układu moczowego, ryzyko to jest większe i powinno być wcześniej omówione z pacjentem.

Skurcz siatki - możliwe jest również, aby wstawiona siatka kurczy się lub zacieśnia. Może to powodować znaczny ból i uszkodzenie tkanki ciała.

Zrosty – podczas, gdy w niektórych procedurach wskazane jest przyleganie siatki do tkanki ciała, nie zawsze jest to jednak pożądane. Na przykład może to powodować niedrożność jelit, jeśli siatka połączy się z delikatną tkanką jelitową.

Przeprowadzane zabiegi chirurgiczne mają wpływ na doświadczane przez pacjentów problemy zdrowotne. Niektóre ze zgłaszanych problemów obejmują:

 • Ból
 • Zapalenie
 • Krwawienie i blizny
 • Problemy z układem moczowym
 • Powtarzające się wypadanie narządów
 • Problemy seksualne
 • Uraz narządu
 • Nudności
 • Biegunka
 • Gorączka
 • Uszkodzenie nerwów
 • Problemy związane z mobilnością.

Co się dzieje po wystąpieniu komplikacji związanych z siatką chirurgiczną?

Jeśli pacjenci doświadczają objawów lub problemów zdrowotnych, które mogą wskazywać na powikłania związane z siatką chirurgiczną, zwykle odwiedzają swojego lekarza rodzinnego lub udają się do szpitala, jeśli powikłania są poważne. Lekarze powinni podjąć kroki w celu ustalenia przyczyny objawów - może to obejmować przeprowadzenie testów pod kątem infekcji i w razie potrzeby prześwietlenia.

W niektórych przypadkach rozwiązanie problemu jest proste, ale w innych może być konieczna kolejna operacja. Jednak po wszczepieniu siatka może być bardzo trudna do usunięcia, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwa, co oznacza, że ​​leczenie nie zawsze jest skuteczne i może być długim procesem.

W Wielkiej Brytanii setki kobiet podejmują działania prawne po doświadczeniu komplikacji związanych z siatką chirurgiczną, stosowaną podczas operacji mających na celu rozwiązanie problemów powstałych na skutek porodu. Istnieją również roszczenia dotyczące pacjentów, którzy zostali poszkodowani na skutek innego rodzaju procedur z użyciem siatki. Jeśli chciałbyś omówić poziom opieki otrzymanej podczas zabiegu chirurgicznego z użyciem siatki oraz w jaki sposób radzono sobie z komplikacjami, zespół kancelarii Your Legal Friend może zaoferować Ci wskazówki, potrzebne do zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie.

Jakie są statystyki dotyczące siatki chirurgicznej?

Każdego roku około 14,000 zabiegów chirurgicznych z użyciem siatki przeprowadza się w całej Wielkiej Brytanii w celu leczenia różnych schorzeń - najczęściej przepuklin, wypadania narządów miednicy i wysiłkowego nietrzymania moczu.

Jak często zabiegi chirurgiczne z użyciem siatki prowadzą do komplikacji?

Nie ma żadnych oficjalnych danych na temat tego, ile osób po zabiegach chirurgicznych z zastosowaniem siatki jest dotkniętych powikłaniami. Jest to spowodowane problemami występującymi przed operacją, co utrudnia ocenę wpływu siatki chirurgicznej.

Ogromna większość operacji chirurgicznych przeprowadzanych w Wielkiej Brytanii kończy się sukcesem, a powikłania dotykają jedynie niewielkiej liczby operowanych pacjentów. Jednak niektóre procedury mają wskaźnik niepowodzenia na poziomie 15%, co wskazuje, że tysiące ludzi może cierpieć z powodu komplikacji po zastosowaniu siatki chirurgicznej.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV