UK PL

Proszę o telefon

Zaniedbania w leczeniu i diagnozowaniu przepukliny

Zaniedbania w leczeniu i diagnozowaniu przepukliny

Jak wysokie odszkodowanie możesz otrzymać?

Niedbale przeprowadzona operacja przepukliny pachwinowej spowodowała u 50-letniego mężczyzny uwięzienie nerwu. Powodowało ono tak uporczywy ból, że poszkodowany musiał odejść z pracy. Otrzymał:

£11,700

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Dochodzenie roszczeń dotyczących leczenia przepukliny

Zaniedbania medyczne choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Przepukliny są bardzo powszechnym schorzeniem w całej Wielkiej Brytanii i większość pacjentów nie doświadcza żadnych negatywnych lub długotrwałych powikłań z ich powodu. Jednak zdarzają się przypadki, gdy chorzy doświadczają zaniedbań ze strony systemu opieki zdrowotnej w postaci błędnej diagnozy lub niewystarczającego poziomu opieki podczas operacji przepukliny, co powoduje konieczność dalszego leczenia.

Brak objawów, gdy dochodzi do rozwoju przepukliny oznacza, że ​​łatwo przegapić znaki ostrzegawcze. Ale pozostawione bez leczenia, przepukliny mogą powodować komplikacje, które potencjalnie zagrażają życiu i wymagają natychmiastowej pomocy lekarskiej. Istnieje również pewne ryzyko związane z leczeniem operacyjnym przepuklin, w tym uszkodzenie innych obszarów ciała na skutek błędów chirurgicznych i słaba technika, prowadząca do nawrotów przepukliny po zabiegu chirurgicznym.

Osoby dotknięte zaniedbaniami medycznymi, mają prawo do pociągnięcia winnych do odpowiedzialności za cierpienia, których doznały. Jeśli uważasz, że masz prawo do odszkodowania po operacji przepukliny lub błędnej diagnozie przepukliny, Your Legal Friend jest tutaj, aby Ci pomóc. Jesteśmy dumni z naszej pracy z osobami poszkodowanymi w wyniku zaniedbań medycznych i będziemy zaszczyceni reprezentując również Ciebie. Dzięki wsparciu naszego wysoko wykwalifikowanego zespołu prawników zajmujących się zaniedbaniami medycznymi, zapewniamy Ci najlepszy możliwy w danej sprawie rezultat.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych

Bogactwo wiedzy i doświadczenia

Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego

No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat

Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych

Jestem bardzo zadowolona z odszkodowania, które dla mnie wywalczyliście i Wasza obsługa była doskonała. Dziękuję Wam bardzo.

Mrs E. Swaffield

Nasze doświadczenie w sprawach związanych z leczeniem przepukliny

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości. 

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Procedura w sprawach roszczeń związanych z przepukliną

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

 • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
 • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędy chirurgiczne w czasie operacji przepukliny?

Jeśli doświadczyłeś zaniedbań medycznych podczas operacji przepukliny, możesz ubiegać się o odszkodowanie, pociągając winnych do odpowiedzialności i zmuszając ich do wypłaty rekompensaty finansowej, na którą zasługujesz.

Aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem, musisz udowodnić, że to zaniedbanie medyczne było winne Twoim cierpieniom. Istnieje wiele sposobów na wykazanie tego związku, a w tym:

 • Niepowodzenie lekarza rodzinnego w zdiagnozowaniu Twojego stanu po przeprowadzeniu badania fizycznego
 • Niezlecenie koniecznego badania USG lub prześwietlenia jamy brzusznej po wstępnej wizycie u lekarza rodzinnego  
 • Błędne odczytanie wyników przeprowadzonych badań
 • Błędy chirurgiczne powodujące dalsze problemy, takie jak np. problemy z nerwami
 • Niewłaściwie przeprowadzona operacja, prowadząca do powrotu przepukliny.

 

Trzeba również wykazać, że zaniedbanie medyczne spowodowało dodatkowe szkody. Mogą to być zarówno szkody wymierne, jak i niewymierne  - na przykład dodatkowe cierpienie i ból, których doświadczyłeś oraz wydatki, które musiałeś ponieść z powodu zaniedbania.

Jeśli uważasz, że masz podstawy do zgłoszenia roszczeń w związku z niedbale przeprowadzoną operacją przepukliny, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Wysłuchamy Twojej historii i pomożemy Ci zrozumieć, czy masz prawo do odszkodowania.

Jakie odszkodowanie dostanę?

Każdy przypadek zaniedbań podczas operacji przepukliny jest inny i jest to odzwierciedlone w przyznawanych poźniej odszkodowaniach. Z tego powodu nie możemy powiedzieć, ile warta jest Twoja sprawa bez wcześniejszej rozmowy z Tobą. Nasz doświadczony i przyjazny zespół jest do Twojej dyspozycji, aby przeprowadzić Cię przez proces dochodzenia odszkodowania i wysłuchać Twoich doświadczeń, przed określeniem dokładnej wartości Twojego roszczenia.

Chociaż nie możemy powiedzieć, ile może być warta Twoja sprawa dotycząca zaniedbań w leczeniu przepukliny, warto pamiętać, że NHS wypłaca co roku miliony funtów pacjentom dotkniętym błędami w sztuce lekarskiej, w tym również pacjentom, którzy doświadczyli zaniedbań chirurgicznych lub błędnej diagnozy.

Decydując się na współpracę z kancelarią Your Legal Friend, możesz mieć pewność, że poświęcićmy sporo czasu na zrozumienie, w jaki sposób zostałeś dotknięty zaniedbaniem. Weźmiemy pod uwagę wiele czynników, zanim będziemy w stanie dokładnie wycenić Twoje roszczenie. Rozważymy m.in. cierpienie, którego doświadczyłeś w wyniku opóźnionego leczenia, konieczność dalszych operacji lub innego leczenia z powodu zaniedbań, utracone zarobki z powodu niezdolności do pracy. Mając na uwadze Twoją osobistą sytuację, określimy wymierną wartość Twoich roszczeń, która odzwierciedli Twoje doświadczenia i ich wpływ na życie Twoje i Twoich najbliższych.

Jak szybko muszę złożyć wniosek o odszkodowanie?

Jeśli chciałbyś złożyć wniosek o odszkodowanie za błędną diagnozę przepukliny lub nieprawidłowości podczas operacji przepukliny, musisz rozpocząć ten proces w ciągu trzech lat od tzw. "daty wiedzy".

W niektórych przypadkach termin "data wiedzy" może być nieco mylący. Jest to po prostu termin prawny odnoszący się do momentu, w którym po raz pierwszy dowiedziałeś się o błędach, które wpłynęły na poziom zapewnionej Ci opieki. W niektórych przypadkach może to być długo po zabiegu. Na przykład, możesz nie zdawać sobie sprawy z tego, że operacja przepukliny została niedbale przeprowadzona, aż do momentu nawrotu przepukliny.

Jeśli nie masz pewności, czy możesz zgłosić roszczenie, możemy Ci pomóc. Wykorzystamy nasze doświadczenie w zakresie dochodzenia odszkodowań za zaniedbania medyczne, aby pomóc Ci zrozumieć zasadność Twoich roszczeń oraz datę ich przedawnienia.

Trzy lata to maksymalny czas, w którym musisz rozpocząć postępowanie sądowe, ale możesz to zrobić znacznie wcześniej i jeśli to możliwe, gorąco to zalecamy. Nie tylko pozwoli Ci to szybciej zakończyć proces dochodzenia odszkodowania, ale może też go znacznie ułatwić. Wykorzystamy szeroki wahlarz dowodów na poparcie Twojej sprawy, a w wielu przypadkach znacznie łatwiej o ich zdobycie, im bliżej "daty wiedzy" próbujemy je zgromadzić. 

Czym jest przepuklina?

Przepuklina jest niezwykle powszechną dolegliwością. Zasadniczo jest ona patologicznym uwypukleniem zawartości jamy ciała, najczęściej jamy brzusznej, przez otwór w powłokach w miejscu zwanym miejscem o obniżonej oporności.

Chociaż nie ograniczają się do obszaru między klatką piersiową a biodrami, to tam właśnie najczęściej występują przepukliny. Większość przepuklin nie jest groźna, ale może być bardzo bolesna, a w poważnych przypadkach przepukliny mogą odcinać dopływ krwi do innych obszarów ciała, powodując konieczność natychmiastowej operacji.

Jakie są przyczyny powstawania przepukliny?

Istnieje wiele przyczyn występowania przepuklin, m.in. czynniki dziedziczne, nieprawidłowości w budowie kolagenu, degradacja włókien kolagenowych, ale także rodzaj wykonywanej pracy i wysiłek fizyczny. Szacuje się, że przepuklina dotyka ok. 30% mężczyzn i jedynie kilku procent kobiet.

Przepukliny powstają na skutek kombinacji osłabienia mięśni i ich nadwyrężnia oraz mogą rozwijać się stopniowo lub nagle. Osłabienie w ścianie mięśniowej może być wynikiem wielu różnych czynników, w tym wieku, urazu lub operacji. Zwiększone napięcie może spowodować przepuklinę, szczególnie jeśli osłabienie mięśni już dotyczy danego obszaru. Czynniki obciążające organizm i powodujące przepuklinę to: ciąża, zaparcia, podnoszenie ciężarów, płyn w jamie brzusznej, znaczny wzrost wagi w krótkim okresie czasu, uporczywy kaszel lub kichanie.

Jakie są różne rodzaje przepuklin?

W zależności od miejsca występowania, wyróżniamy różne rodzaje przepuklin. Najbardziej powszechne rodzaje przepuklin to:

Przepuklina pachwinowa – do jej powstania dochodzi podczas nadmiernego wysiłku fizycznego. Powłoki jamy brzusznej ulegają osłabieniu lub przedarciu i w czasie wysiłku dochodzi do zwiększenia ciśnienia w jamie brzusznej oraz wypchania otrzewnej z wytworzeniem przepukliny. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim osoby otyłe. Znaczenie ma również charakter wykonywanej pracy - najbardziej narażeni są pracownicy fizyczni, szczególnie osoby podnoszące i przenoszące ciężary. Jeśli zaś chodzi o predyspozycje płciowe, to na przepuklinę pachwinową dziesięciokrotnie częściej cierpią mężczyźni.

Przepuklina udowa – występuje, gdy tkanka tłuszczowa lub część jelita przesuwa się przez kanał udowy do górnej, wewnętrznej części uda. Przepuklina udowa często ulega uwięźnięciu, co skutkuje niedrożnością jelit.

Przepuklina przeponowa - powstaje, gdy narządy jamy brzusznej przedostają się do klatki piersiowej na skutek przerwania ciągłości przepony.

Przepuklina w bliźnie pooperacyjnej – jest skutkiem nieprawidłowego gojenia się ran pooperacyjnych

Przepuklina pępkowa – zwykle diagnozowana u noworodków lub kobiet w ciąży. U niemowląt jest wrodzoną wadą anatomiczną, u dorosłych – przepukliną nabytą.

Przepuklina nadbrzuszna – inaczej zwana przepukliną kresy białej, powstaje na skutek spadku wytrzymałości powłok brzusznych, co sprzyja przemieszczaniu się narządów (bądź też ich części) poza ich prawidłowe położenie, jakim jest jama brzuszna. Kresa biała (łac. linea alba) to pasmo włókien kolagenowych, które stanowi połączenie mięśni obu stron brzucha.

Przepuklina Spiegla – rodzaj przepukliny brzusznej,  występującej w okolicy bocznego brzegu mięśnia prostego brzucha w obrębie tzw. linii półksiężycowatej.

Przepuklina mięśniowa - powstaje w wyniku uszkodzenia mięśni i ich powięzi na skutek urazu (lub powtarzających się urazów np. sportowych). Najczęściej dotyczy mięśni: czworogłowego uda, dwugłowego uda, przywodzicieli uda lub brzuchatego łydki.

Jakie są statystyki dotyczące przepuklin?

Przepukliny są powszechnym schorzeniem w Wielkiej Brytanii, a leczenie chirurgiczne przepukliny jest jedną z najczęściej wykonywanych operacji. Co roku w ramach NHS przeprowadza się tysiące takich zabiegów. Jednak niektóre badania wskazują, że aż jedna trzecia pacjentów musi zostać poddana ponownie procedurze leczenia chirurgicznego przepukliny, ponieważ początkowa operacja nie powiodła się.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV

Jakie są objawy przepukliny?

Przepuklinę, niezależnie od miejsca występowania, charakteryzuje ten sam zespół objawów. Początkowo pojawiają się jedynie przejściowe bóle w okolicy pachwiny, które występują podczas wysiłku fizycznego, śmiechu i kaszlu. Często towarzyszą im zaparcia. W miarę rozwoju choroby, w okolicy pachwiny pojawia się wyczuwalny miękki guzek, który uwypukla się i znika. Początkowo go nie widać - można go jedynie wyczuć palcami. W kolejnym stadium miękki guzek jest już wyraźnie i stale widoczny, przede wszystkim w pozycji stojącej. Pojawia się uczucie pieczenia w czasie uciskania guza oraz w trakcie przemieszczania się zawartości worka przepuklinowego. Ból promieniuje na inne okolice ciała w czasie podnoszenia ciężkich przedmiotów, kaszlu, napinania mięśni, podczas wypróżniania się i przy długotrwałym staniu lub siedzeniu.

Nawet przy braku powodujących dyskomfort objawów, pacjenci z przepukliną powinni odwiedzić swojego lekarza rodzinnego, aby mógł on ocenić, czy konieczne jest leczenie chirurgiczne.

Jeśli przepuklina spowodowała ograniczenie dopływu krwi lub zaburzenia procesu przechodzenia treści jelitowej, może to prowadzić do poważniejszych objawów wskazujących na nagły wypadek medyczny. Obejmują one:

 • nagły, silny ból
 • nudności i wymioty
 • niedrożność jelit
 • brak możliwości odprowadzenia przepukliny, która stała się twarda.

Jak się diagnozuje przepuklinę?

W wielu przypadkach przepuklina jest widoczna lub wyczuwalna w dotyku. Jeśli masz obawy przepukliny i odwiedzisz swojego lekarza rodzinnego, zazwyczaj w taki sposób zostanie ona zdiagnozowana.

Badanie USG lub prześwietlenie jamy brzusznej może również zostać zastosowane, jeśli wyniki badania fizykalnego nie są rozstrzygające lub trzeba ocenić pełny zakres przepukliny.

Jak się leczy przepuklinę?

Pierwsze objawy przepukliny często bywają lekceważone. Zazwyczaj na początku dolegliwość nie jest zbyt dokuczliwa, dlatego wiele osób ją ignoruje lub ma nadzieję, że przepuklina zniknie sama. Niestety, tak się na pewno się stanie.

Leczenie zachowawcze może pomóc zmniejszyć dolegliwości, ale nie zlikwiduje przepukliny  – do tego konieczna jest operacja. Czasami jednakryzyko związane z zabiegiem chirurgicznym może przewyższać potencjalne korzyści, więc lekarze mogą zdecydować o monitorowaniu przepukliny.

Jeśli zalecane jest wykonanie zabiegu chirurgicznego, można go przeprowadzić za pomocą operacji otwartej lub chirurgii laparoskopowej:

• otwarta operacja - w której wykonuje się cięcie, aby umożliwić chirurgowi wepchnięcie guzka z powrotem

• operacja laparoskopowa (przez dziurkę) - mniej inwazyjna, ale trudniejsza technika, w której wykonuje się kilka mniejszych nacięć, umożliwiając chirurgowi użycie różnych specjalnych narzędzi do naprawy przepukliny

Oba sposoby mają swoje wady i zalety.

Powinieneś być w stanie wrócić do domu tego samego dnia lub następnego dnia po operacji. Ważne jest, aby postępować zgodnie z instrukcjami szpitala na temat tego, jak dbać o siebie po operacji. Obejmuje to spożywanie lekkiej diety w celu uniknięcia zaparć, pielęgnację rany i unikanie nadmiernego wysiłku.Większość operowanych wraca w pełni do zdrowia w ciągu kilku tygodni po operacji, ale istnieje ryzyko, że przepuklina się powróci i może być konieczne dalsze leczenie w późniejszym terminie. 

Jak może dojść do zaniedbań podczas operacji przepukliny?

Istnieją udokumentowane przypadki zaniedbań medycznych związanych z operacją przepukliny. W takich sytuacjach można złożyć wniosek o odszkodowanie.

Wszystkie operacje są obarczone pewnym poziomem ryzyka, ale niektóre komplikacje pooperacyjne wynikają z błędów w sztuce lekarskiej. W przypadku operacji przepukliny błędy chirurgiczne mogą spowodować uszkodzenie nerwów, powodując dalsze uszkodzenia i konieczność dodatkowego leczenia lub nieskuteczna operacja może doprowadzić do ponownego wystąpienia przepukliny. Każdy błąd chirurgiczny jest niepokojący, a jeśli wynika z zaniedbań medycznych, powinieneś móc pociągnąć winnych do odpowiedzialności za popełnione błędy.

Jeśli doświadczyłeś błędnej diagnozy przepukliny lub zaniedbań w czasie operacji, możemy Ci pomóc w dochodzeniu odszkodowania, korzystając z naszej rozległej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Jakie choroby mogą być błędnie diagnozowane zamiast przepukliny?

Przepukliny zwykle nie powodują wielu objawów lub wręcz nie dają żadnych objawów, co może prowadzić do błędnego rozpoznania przepukliny. Podczas, gdy większość przepuklin objawia się widocznym guzem lub obrzękiem, nie zawsze tak jest i w połączeniu z brakiem objawów, może to oznaczać, że stan pacjenta zostanie po prostu zignorowany i będzie się stopniowo pogarszał bez koniecznego leczenia lub operacji.

Niektóre rodzaje przepuklin, a w szczególności przepuklina przeponowa bywają powszechnie błędnie diagnozowane. Przepukliny są zwykle błędnie diagnozowane jako kilka różnych schorzeń, w tym: 

 • ostre zapalenie wyrostka robaczkowego
 • przewlekły ból w miednicy
 • śródmiąższowe zapalenie pęcherza moczowego.

Jakie są skutki zaniedbań medycznych w leczeniu przepukliny?

Podczas, gdy w większości przypadków przepuklina nie sprawia żadnych poważniejszych problemów, błędna diagnoza przepukliny może oznaczać, że niezbędna operacja zostanie opóźniona.

Nieleczone przepukliny zwykle rosną, co w niektórych przypadkach może powodować znaczny dyskomfort, a nawet ból. W rzadkich przypadkach nieleczona przepuklina może uwięzić część jelita w ścianie jamy brzusznej, zatkać jelito lub wywierać dodatkowy nacisk na inne pobliskie tkanki. Może to zwiększyć ból odczuwany przez pacjenta.

Może również dojść do uwięźnięcie jelita, w którym uwięziona część jelita nie otrzymuje wystarczającej ilości krwi i dochodzi do rozwoju martwicy. Uwięźnięcie jelita jest uważane za ostre powikłanie przepukliny, zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej. 

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0808 301 8622    As seen on TV