UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza raka skóry
i odszkodowanie za czerniaka

Błędna diagnoza raka skóry i odszkodowanie za czerniaka

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

61-letnia kobieta ma rozległe blizny, których można było uniknąć, gdyby jej rak skóry nie został przeoczony. Otrzymała:

£46,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące raka skóry

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Chociaż stosunkowo rzadki, czerniak jest agresywną postacią raka skóry, która wymaga natychmiastowej diagnozy i leczenia. Diagnoza jakiejkolwiek postaci raka jest przerażającym doświadczeniem, ale jeśli uważasz, że w Twoim przypadku doszło do błędów w rozpoznaniu czerniaka, przez co jego leczenie zostało opóźnione, jeszcze trudniej jest sobie z tym poradzić.

Pacjenci, którzy doświadczyli zaniedbań medycznych, mogą stracić zaufanie do wszystkich lekarzy, poczuć się odizolowani i bezbronni. Nie powinno to jednak mieć miejsca. Jeśli doświadczyłeś błędów w leczeniu raka skóry, zgłoszenie roszczenia o zaniedbanie medyczne może Ci pomóc w zrozumieniu, co poszło nie tak i zapewnić rekompensatę finansową, która Ci pomoże w powrocie do zdrowia. W kancelarii Your Legal Friend doskonale rozumiemy, że odszkodowanie nie cofnie Twoich doświadczeń, ale może pomóc w pokryciu dodatkowych wydatków i wesprzeć Ciebie i Twoją rodzinę w trakcie rekonwalescencji.

Nasz specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych ma bogate doświadczenie w pomocy osobom znajdującym się w podobnej sytuacji. Dzięki naszym umiejętnościom i wiedzy możemy Ci pomóc w uzyskaniu najwyższego możliwego w danych okolicznościach odszkodowania za opóźnienia w rozpoznaniu czerniaka. Będziemy Cię wspierać na każdym etapie procesu dochodzenia roszczeń, aby zapewnić Ci jak najlepszy wynik.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących raka skóry

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących raka skóry

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie raka skóry?

Jeśli zostałeś dotknięty błędną diagnozą raka skóry, możesz mieć prawo do odszkodowania. Aby odnieść sukces w dochodzeniu roszczeń, musisz udowodnić, że zostałeś zawiedziony przez system opieki zdrowotnej i nie otrzymałeś takiego poziomu opieki, do jakiego byłeś uprawniony. Niewłaściwe rozpoznanie raka skóry, w tym także czerniaka, może mieć poważne konsekwencje dla wyniku leczenia, a także dla psychicznej kondycji pacjenta i stanu jego finansów.

Roszczenia dotyczące błędnej diagnozy raka skóry mogą być oparte na wielu różnych czynnikach, takich jak:

• Brak diagnozy objawów raka skóry

• Błędna lub opóźniona diagnoza

• Niewystarczająco szybkie skierowanie do specjalisty pacjenta z podejrzeniem raka skóry

• Niezlecenie niezbędnych badań

• Nieprawidłowe odczytanie wyników przeprowadzonych testów.

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

Wysokość odszkodowania za raka skóry zależy od tego, w jaki sposób osobiście zostałeś dotknięty błędną diagnozą i jakie straty finansowe w postaci utraconych zarobków i dodatkowych kosztów poniosłeś w związku z tym zaniedbaniem. Wszystkim roszczeniom medycznym przypisywana jest wymierna wartość w oparciu o indywidualne doświadczenia pacjenta. W związku z tym nie można zawczasu powiedzieć, jakiej sumy odszkodowania możesz się spodziewać za błędną diagnozę raka skóry. Nasz zespół ekspertów jest zawsze pod ręką i poświęci sporo czasu, by wysłuchać Twoich doświadczeń i zrozumieć, przez co przeszedłeś. W oparciu o informacje, których nam udzielisz, będziemy w stanie wycenić wartość Twojej sprawy, która odzwierciedli wszystkie krzywdy spowodowane zaniedbaniem.

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Jeśli uważasz, że masz podstawy do zgłoszenia roszczeń za błędną diagnozę raka skóry, masz na to 3 lata od tzw. "daty wiedzy". Termin "data wiedzy" odnosi się do tego, kiedy po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że popełniono błędy w leczeniu i poziomie zapewnionej Ci opieki. Jest to zwykle data zdiagnozowania czerniaka lub innej postaci raka skóry. W przypadku niektórych pacjentów może to być długo po tym, jak po raz pierwszy zgłosili się ze swoimi obawami do lekarza rodzinnego i mogli już wtedy rozpocząć leczenie.

Ograniczenia czasowe dotyczące zaniedbań medycznych mogą być nieco mylące. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji lub sprawdzić, czy możesz złożyć wniosek, możemy Ci pomóc. Nasz doświadczony zespół wykorzysta swoją wiedzę, aby Ci pomóc w określeniu, ile masz jeszcze czasu na rozpoczęcie sprawy.

Chociaż masz 3 lata na zgłoszenie roszczenia, zalecamy rozpoczęcie tego procesu tak szybko, jak to możliwe. Zdajemy sobie sprawę, że może to być zniechęcającą perspektywą, ale ułatwi to znacznie gromadzenie dowodów i zapewni Twojemu roszczeniu najlepszą możliwą szansę na sukces.

Co powoduje czerniaka?

Czerniak stał się jednym z najszybciej rozwijających się rodzajów raka w Wielkiej Brytanii, a wskaźniki zachorowań na raka skóry są teraz 4 razy wyższe niż w latach 70-tych. Wprawdzie częściowo zależy to od poprawy świadomości i wczesnej diagnozy, jednak prawdopodobnie wpływ miała także regularna ekspozycja na słońce i popularność wakacji w cieplejszym klimacie. Podobnie jak w przypadku innych postaci raka skóry, promieniowanie ultrafioletowe (UV) jest głównym czynnikiem rozwoju czerniaka. Promieniowanie UV może pochodzić ze słońca lub sztucznych źródeł, takich jak solarium. Powtarzające się oparzenia słoneczne mogą zwiększać ryzyko powstawania nowotworów.

Istnieją też inne przyczyny czerniaka, a w tym:

Pieprzyki - jeśli masz dużo znamion na skórze, szczególnie jeśli są one duże lub mają niezwykły kształt, jesteś bardziej narażony na rozwój czerniaka. Według NHS, posiadanie tylko 1 pieprzyka, który jest duży lub niezwykle ukształtowany, zwiększa ryzyko czerniaka o 60%.

Historia choroby w rodzinie - jeśli Twój bliski krewny ma czerniaka, wówczas Ty również jesteś bardziej zagrożony rozwojem choroby. Szacuje się, że około 10% przypadków czerniaka wiąże się z dziedziczonymi genami.

Kolor skóry i piegi – osoby o jasnej karnacji i z dużą ilością piegów są bardziej podatne na zachorowanie na czerniaka. Także osoby, które szybko ulegają poparzeniom na słońcu są bardziej narażone na rozwój choroby.

Czym jest rak skóry?

Rak skóry odnosi się do wszystkich nowotworów, które rozpoczynają się w komórkach skóry. Raka skóry często dzieli się na dwie kategorie - czerniakowy i nieczerniakowy - i jest jednym z najbardziej powszechnych nowotworów złośliwych na świecie. Kiedy stosuje się określenie "rak skóry", zazwyczaj odnosi się ono do typu innego niż czerniak. Co roku ponad 100 000 nowych przypadków nieczerniakowego raka skóry jest diagnozowanych w Wielkiej Brytanii.

Nieczerniakowy rak skóry często rozwija się powoli w górnych warstwach skóry, w naskórku. Obejmuje on raka podstawnokomórkowego skóry i raka płaskonabłonkowego skóry, które stanowią odpowiednio 75% i 20% diagnozowanych przypadków raka skóry oraz inne rzadkie rodzaje tej choroby. Rak skóry często pojawia się na skórze, która jest regularnie wystawiona na działanie promieni słonecznych.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Co powoduje raka skóry?

Większość nowotworów skóry jest spowodowana promieniowaniem ultrafioletowym (UV) uszkadzającym DNA komórek skóry, co powoduje tranformację nowotworową tych komórek, ktore stają się rakowate. Osoby, które spędzają dużo czasu na słońcu, częściej chorują na raka skóry, ponieważ wraz z upływem czasu może dojść do uszkodzenia skóry. Powtarzające się oparzenia skóry, zarówno spowodowane naturalnym światłem słonecznym, jak i tym ze sztucznych źródeł, takich jak te używane w solarium, również zwiększają ryzyko rozwoju choroby. Uszkodzenia skóry spowodowane promieniami UV czasami dopiero po latach mogą stać się nowotworowe.

Inne przyczyny raka skóry to:

Historia choroby w rodzinie - chociaż rak skóry nie jest dziedziczny, badania sugerują, że niektóre rodzaje nowotworów występują w rodzinach i dziedziczone geny mogą zwiększać ryzyko rozwoju choroby.

Wiek - rak skóry może rozwinąć się u osób w każdym wieku, ale częściej występuje u ludzi starszych.

Wcześniejsze zachorowanie na raka skóry – wcześniejsze zachorowanie na raka skóry może zwiększyć ryzyko ponownego rozwoju choroby. Według Cancer Research UK, u osoby, która wcześniej miała czerniaka, ryzyko rozwoju nieczerniakowego raka skóry jest 3 razy większe niż przeciętne i około 10 razy większe, jeśli wcześniej chorowała ona na nieczerniakowego raka skóry.

NHS wymienia również pewne czynniki, które mogą zwiększać ryzyko rozwoju wszystkich rodzajów raka skóry, w tym:

• Blada skóra, która trudno się opala

• Czerwone lub blond włosy

• Niebieskie oczy

• Duża liczba pieprzyków

• Duża liczba piegów

• Skóra uszkodzona przez radioterapię

• Przyjmowanie leków, które osłabiają układ odpornościowy

• Narażenie na działanie niektórych chemikaliów, takich jak kreozot i arszenik.

Jakie są objawy czerniaka?

Pierwszymi objawami czerniaka są często zmiany w wyglądzie skóry. Zmiany te mogą dotyczyć wyglądu pieprzyków, piegów lub po prostu plam na skórze, ale najczęściej pacjenci zauważają zmiany w wyglądzie pieprzyków. Normalne pieprzyki są zwykle okrągłe lub owalne, o gładkich krawędziach i nie większe niż 6 mm. Zmiany w wielkości, kształcie i kolorze pieprzyków, szczególnie jeśli pojawią się w ciągu kilku miesięcy, mogą wskazywać na czerniaka. Znamiona, które krwawią, swędzą lub są bolesne, powinny być również sprawdzone przez lekarza rodzinnego.

Objawy czerniaka mogą być również widoczne w piegach i plamach na skórze. Czerniak może pojawić się w dowolnym miejscu na ciele, ale najczęściej występuje na nogach, ramionach, twarzy i plecach. Czasami może rozwijać się w oku. W takim przypadku jego objawy najprawdopodobniej zostaną wykryte podczas rutynowego badania wzroku, chociaż wcześniej chory może zauważyć zmiany w widzeniu.

Jakie są objawy raka skóry?

Objawy nieczerniakowego raka skóry różnią się nieznacznie w zależności od rodzaju nowotworu. Rak często pojawia się jako grudka lub odbarwiona plama na skórze, która nie goi się i zwykle występuje na obszarach regularnie wystawionych na działanie promieni słońca.

Rak podstawnokomórkowy - mała czerwona lub różowa grudka, która może się łuszczyć lub wyglądać woskowato, jest jednym z objawów podstawnokomórkowegoraka skóry. Guzek rośnie powoli, a w niektórych przypadkach może krwawić, stać się skorupiasty lub przekształcić się we wrzód.

Rak płaskonabłonkowy - twardy różowy guzek, który może być bolesny w dotyku, łatwo krwawić lub przekształcić się w owrzodzenie, może być pierwszą oznaką raka płaskokomórkowego.

Choroba Bowena - to bardzo wczesna postać nowotworu, która objawia się zaczerwienioną, łuszcząca się warstwą skóry i czasami swędzi. Choroba Bowena rozwija się powoli i łatwo ją wyleczyć.

Jak rozpoznaje się czerniaka?

Czerniak jest rzadkim schorzeniem, w przypadku którego pierwszym krokiem w diagnozie jest zwykle zbadanie danego obszaru, przed skierowaniem pacjenta do specjalisty. W niektórych przypadkach powinno to nastąpić w przeciągu 2 tygodni. Specjalista zbada pieprzyk lub zmiany na skórze, co pozwoli na rozpoznanie czerniaka. Może również zostać przeprowadzona biopsja, w czasie której część pieprzyka jest usuwana i testowana pod kątem komórek rakowych.

Rozpoznanie czerniaka może wymagać przeprowadzenia dodatkowych testów, szczególnie jeśli lekarze uważają, że mógł on rozprzestrzenić się na inne obszary ciała. Testy te mogą obejmować badania, takie jak:

• Biopsja węzła wartowniczego

•Tomografia komputerowa

• Rezonans magnetyczny

• Badanie PET (Pozytonowa Tomografia Emisyjna)

• Badania krwi.

Jak diagnozuje się raka skóry?

Jeśli zauważysz jakiekolwiek oznaki raka skóry, pierwszym krokiem powinna być wizyta u lekarza rodzinnego. Lekarz zbada Twoją skórę i jeśli będzie podejrzewał raka skóry, skieruje Cię do specjalisty. Zgodnie z wytycznymi NHS możesz to nastąpić już w ciągu 2 tygodni.

Specjalista będzie mógł potwierdzić diagnozę raka skóry, przeprowadzając badanie fizyczne. Zazwyczaj jednak dodatkowo potwierdzi diagnozę za pomocą biopsji, w czasie której zostaną usunięte komórki skóry w celu zbadania ich pod mikroskopem pod kątem komórek rakowych. Podczas biopsji lekarze określą rodzaj raka skóry i prawdopodobieństwo jego rozprzestrzenienia.

Czy można błędnie zdiagnozować czerniaka?

Możliwe jest błędne rozpoznanie czerniaka. Jest to rzadka forma raka skóry, co oznacza, że ​​wielu lekarzy rodzinnych nie styka się regularnie z jej objawami. W rezultacie często muszą skierować pacjentów do specjalisty, aby uzyskać diagnozę czerniaka. Jeśli jednak lekarz rodzinny nie wyda takiego skierowania, może to prowadzić do błędnej lub opóźnionej diagnozy. Ponieważ czerniak może być agresywny i szybko się rozprzestrzeniać, może to mieć poważny wpływ na zakres potrzebnego leczenia i jego wynik.

Czasami nawet specjaliści zajmujący się rakiem skóry popełniają błędy podczas diagnozowania czerniaka, przeoczając jego objawy lub błędnie odczytując wyniki testów.

Czy rak skóry może zostać źle zdiagnozowany?

Objawy raka skóry mogą zostać błędnie zinterpretowane jako mniej poważne schorzenia, takie jak egzema. Skutki nierozpoznania raka skóry mogą być poważne, zwłaszcza w przypadku czerniaka, ponieważ oznacza to, że pacjent nie rozpoczyna niezwłocznie leczenia, którego potrzebuje, by zwalczyć chorobę. Z powodu braku diagnozy raka skóry, choroba może się rozwijać i rozprzestrzeniać na inne części ciała, przez co trudniej ją leczyć.

Nierozpoznanie raka skóry może być spowodowane m.in. przez to, że:

• Lekarz rodzinny nie rozpozna objawów choroby  

• Brak skierowania pacjenta do specjalisty

• Niezlecenie niezbędnych testów, potrzebnych do uzyskania diagnozy raka skóry

• Nieprawidłowe odczytanie wyników badań.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy czerniaka?

Główną opcją leczenia czerniaka jest operacja, ale dostępne są alternatywne rozwiązania, a zalecana terapia będzie zależała od indywidualnej sytuacji każdego pacjenta. Za Twoją opiekę będzie odpowiedzialny specjalny multidyscyplinarny zespół ekspertów, którzy wspólnie zaproponują najlepszą opcję leczenia czerniaka w Twoim przypadku, biorąc pod uwagę rodzaj raka, jego stadium, a także Twój ogólny stan zdrowia.

• Chirurgia

Chirurgia jest często stosowana w leczeniu czerniaka i zazwyczaj obejmuje dwie operacje - pierwszą jest usunięcie pieprzyka lub nieprawidłowego kawałka skóry, a druga to usunięcie zdrowej tkanki znajdującej się w pobliżu zmian nowotworowych. Jeśli rak się rozprzestrzenił i zaatakował okoliczne węzły chłonne, mogą one również zostać usunięte podczas operacji.

Radioterapia

Radioterapia może być stosowana w leczeniu czerniaka i często ma na celu uzupełnienie operacji. Może być również stosowana w celu złagodzenia objawów zaawansowanego czerniaka.

Chemioterapia i terapia biologiczna mogą być także stosowane w leczeniu choroby, ale zwykle tylko wtedy, gdy rak osiągnął zaawansowane stadium i zaczął się rozprzestrzeniać.

Jak się leczy raka skóry?

Leczenie nieczerniakowego raka skóry jest skuteczne w ponad 90% przypadków. Główną metodą leczenia raka skóry jest leczenie chirurgiczne, ale przy wyborze zalecanej dla pacjenta opcji brane są pod uwagę indywidualne czynniki, takie jak stopień rozwoju choroby oraz rodzaj nowotworu.

Opcje leczenia raka skóry obejmują:

Chirurgiczne wycięcie zmiany

Chirurgiczne leczenie raka skóry obejmuje wycięcie nowotworu wraz z marginesem zdrowej tkanki, aby zapewnić całkowite usunięcie tkanki nowotworowej. Może pozostawiać blizny, ale jeśli zabieg jest przeprowadzany w połączeniu z przeszczepem skóry, można je wówczas zminimalizować.

Łyżeczkowanie i elektrokoagulacja

Ta procedura może być stosowana tylko w leczeniu niewielkich zmian. Jest podobna do wycięcia chirurgicznego, ale wykorzystuje elektryczną igłę do usuwania skóry wokół zmian nowotworowych.

Krioterapia

Stosując technologię zamrażania, możliwe jest stosowanie leczenia zimnem w przypadku raka skóry we wczesnych stadiach rozwoju choroby. Zabieg powoduje skuteczne zamrożenie raka, powstanie strupa na danym obszarze skóry i ostatecznie jego odpadnięcie.

Chirurgia mikrograficzna metodą Mohsa

Jeśli lekarze uznają, że istnieje duże ryzyko rozprzestrzeniania się nieczerniakowego raka skóry lub jeśli zmiany nowotworowe dotyczą obszaru, z którego chcą usunąć jak najmniej skóry, wówczas mogą rozważyć operację mikrograficzną metodą Mohsa. W czasie tej procedury guz usuwany jest małymi etapami, zmniejszając tym samym ryzyko powstania blizn i minimalizując ilość usuwanych zdrowych tkanek dzięki badaniu każdego fragmentu usuniętej tkanki.

W niektórych przypadkach jako alternatywna metoda leczenia może być zalecana chemioterapia, terapia fotodynamiczna, imikwimod w kremie, radioterapia lub elektroterapia, np. w sytuacji, gdy przeprowadzenie operacji nie jest możliwe lub zabieg zakończył się niepowodzeniem.

Jakie są rodzaje czerniaka?

Istnieje kilka różnych typów czerniaka, które mają różne objawy i rozprzestrzeniają się w różnym tempie. Są one jednak zwykle leczone w ten sam sposób, przez operacyjne usunięcie komórek nowotworowych. Czerniak niekoniecznie musi występować na skórze, ale bardzo rzadko zaczyna się w ciele.

Czerniak szerzący się powierzchownie

Jest to najbardziej powszechny rodzaj czerniaka. Charakteryzuje się najmniejszym ryzykiem rozprzestrzenienia się na inne obszary ciała, ponieważ wyrasta na zewnątrz i w rezultacie początkowo nie wpływa na głębsze warstwy skóry.

Czerniak guzkowy

Czerniak guzkowy może się szybko rozprzestrzeniać, jeśli nie zostanie prędko zdiagnozowany i leczony. Często charakteryzuje się podniesionym obszarem na skórze i zazwyczaj ma kolor ciemnobrązowy lub czarny. Często występuje na skórze, która jedynie okazjonalnie jest wystawiona na działanie promieni słońca i może nie rozwijać się z już istniejącego pieprzyka.

Czerniak z plamy soczewicowatej

Jest częściej spotykany na obszarach skóry często narażonych na działanie promieni słońca, takich jak twarz. Czerniak z plamy soczewicowatej wyrasta na zewnątrz w powierzchniowej warstwie skóry i wnikając głębiej w warstwy skóry, gdy staje się nowotworowy.

Występują również inne typy czerniaka, ale są one niezwykle rzadkie i obejmują czerniaka akralnego i czerniaka amelanotycznego.

Jakie są rodzaje raka skóry?

Rak skóry może przybierać różne formy i dzieli się na 3 główne typy raka skóry, w tym czerniaka. Pozostałe 2 formy raka skóry to rak podstawnokomórkowy i rak płaskonabłonkowy, z których oba są określane jako nieczerniakowy rak skóry. Istnieją także inne rodzaje raka skóry, ale są one bardzo rzadkie i stanowią łącznie mniej niż 3% diagnozowanych w Wielkiej Brytanii przypadków raka skóry.

Rak podstawnokomórkowy

Około trzy czwarte wszystkich diagnozowanych przypadków raka skóry to rak podstawnokomórkowy. Jest to bardzo uleczalny rodzaj raka skóry, ponieważ rozwija się powoli i zwykle nie rozprzestrzenia się na inne części ciała.

Rak płaskonabłonkowy

Podobnie jak rak podstawnokomórkowy, rak płaskonabłonkowy zwykle nie rozprzestrzenia się na inne części ciała i rośnie powoli. Oznacza to, że zazwyczaj jest on łatwy do wyleczenia.

Jaki jest wskaźnik przeżycia czerniaka?

Statystyki dotyczące czerniaka pokazują, że około 90% zdiagnozowanych pacjentów przeżyje ponad 10 lat. Jednak to, jak uleczalna jest choroba, zależy od wielu czynników, w tym ogólnego stanu zdrowia pacjenta i rodzaju zdiagnozowanego nowotworu.

Szybka diagnoza i rozpoczęcie leczenia odgrywa ważną rolę w statystykach. Na przykład, prawie każdy pacjent przeżyje 5 lat lub dłużej, jeśli czerniak zostanie zdiagnozowany na etapie 1. Ale startystyki gwałtownie spadają, gdy rak rozwija się i rozprzestrzenia. Jeśli zostanie zdiagnozowany na etapie 3, wówczas jedynie połowa mężczyzn i kobiet przeżyje 5 lat lub dłużej.

Jaki jest wskaźnik przeżycia raka skóry?

Nieczerniakowy rak skóry jest bardzo uleczalny, a ponieważ zazwyczaj nie rozprzestrzenia się szybko, wielu zdiagnozowanych pacjentów zostanie całkowicie wyleczonych. Dzięki leczeniu, w tym zabiegom chirurgicznym, oczekuje się, że osoby z nieczerniakowym rakiem skóry w pełni odzyskają zdrowie.