UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza raka prostaty &
odszkodowania za prostatektomię

Błędna diagnoza raka prostaty & odszkodowania za prostatektomię

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

Z powodu błędu lekarza rak prostaty u 79-letniego mężczyzny został zdiagnozowany z dwuletnim opóźnieniem. Poszkodowany otrzymał:

£12,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące raka prostaty

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Chociaż diagnoza raka prostaty nie oznacza zwykle konieczności inwazyjnego leczenia, a wskaźniki przeżywalności są bardzo dobre, to wciąż jest to przerażające doświadczenie. Kiedy diagnozuje się go na wczesnym etapie, rak gruczołu krokowego oznacza, że ​​pacjenci mają duże szanse na przeżycie choroby, a w wielu przypadkach będą po prostu musieli aktywnie monitorować chorobę, bez konieczności poddawania się leczeniu.

Jednak doświadczenie błędnej lub opóźnionej diagnozy może mieć znaczący wpływ na rozprzestrzenianie się i rozwój raka. Powinieneś móc polegać na ekspertach medycznych, że zapewnią Ci prawidłowe leczenie, poważnie potraktują Twoje obawy i wykonają niezbędne badania. Jeśli tak się nie stało i doświadczyłeś zaniedbań, może to oznaczać konieczność dodatkowego leczenia i utratę zaufania do osób odpowiedzialnych za Twoją opiekę.

Tutaj w kancelarii Your Legal Friend doskonale rozumiemy, jakie uczucia mogą wywołać u pacjentów zaniedbania medyczne i jesteśmy tutaj, aby zaoferować Ci porady podczas dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za błędne zdiagnozowanie raka prostaty. Przy wsparciu naszego specjalistycznego zespołu, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Ci jak najlepszy wynik w Twojej sprawie. Nasi prawnicy pomogą Ci zrozumieć, co poszło nie tak i uzyskać najwyższe możliwe w Twojej sprawie odszkodowanie. Wiemy, że rekompensata finansowa nie wynagrodzi krzywd, których doznałeś, ale może zapewnić Ci praktyczną pomoc w trakcie rekonwalescencji i powrotu do zdrowia.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących raka prostaty

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących raka prostaty

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie raka prostaty?

Im wcześniej rak prostaty zostanie zdiagnozowany, tym większe szanse na pokonanie choroby i uniknięcie inwazyjnego leczenia, które może mieć znaczące skutki uboczne. Jeśli u pacjenta doszło do opóźnionej lub błędnej diagnozy, przez co wynik leczenia był gorszy, może on domagać się odszkodowania za brak prawidłowej diagnozy raka prostaty. Aby roszczenie było skuteczne, poszkodowany musi udowodnić, że system opieki medycznej go zawiódł. Może to obejmować:

• Twój lekarz rodzinny nie przeprowadził badania lub nie zlecił odpowiednich testów, gdy pojawiły się objawy raka prostaty

• Wyniki badań wskazujące na nieprawidłowości nie były dalej monitorowane

• Objawy choroby i wyniki badań zostały błędnie zdiagnozowane jako inne schorzenie

• Wyniki testów zostały błędnie odczytane

• Zlekceważenie tego, jak poważny jest stan pacjenta

• Niewłaściwe porady dotyczące dostępnych opcji leczenia raka prostaty

Jakie odszkodowanie dostanę?

Jeśli Twoje roszczenie za błędne zdiagnozowanie raka prostaty zakończy się sukcesem, wysokość odszkodowania, jakie otrzymasz będzie zależeć od indywidualnych okoliczności Twojej sprawy. Przyznana kwota będzie uzależniona od bólu i cierpienia, jakich doświadczyłeś, a których można było uniknąć dzięki odpowiedniemu leczeniu oraz wpływu zaniedbania na Twoją sytuację finansową - zarówno teraz, jak i w przyszłości.

W trakcie prowadzenia Twojej sprawy obliczymy wartość Twojego roszczenia. Podczas, gdy niektóre elementy odszkodowania są wymierne (na przykład kwota utraconych w wyniku błędnej diagnozy zarobków), inne są trudniejsze do oszacowania (na przykład cierpienie spowodowane zaniedbaniem). Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić wynik w pełni odzwierciedlający krzywdy, których doznałeś.

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Roszczenia dotyczące zaniedbań medycznych należy składać w ciągu 3 lat od tzw. "daty wiedzy". Oznacza to, że na rozpoczęcie procesu dochodzenia odszkodowania w sądzie masz 3 lata od momentu, gdy po raz pierwszy zdałeś sobie sprawę, że doszło do błędu, a nie od daty pierwszej wizyty u lekarza. Chociaż często oznacza to, że masz więcej czasu na zgłoszenie roszczenia, jednocześnie może to utrudniać zrozumienie, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu.

Jeśli nie masz pewności, czy masz prawo do odszkodowania za brak diagnozy raka prostaty, możesz porozmawiać z jednym z naszych doradców. Zalecamy rozpoczęcie procesu dochodzenia odszkodowania tak szybko, jak to możliwe, co zdecydowanie ułatwia przypomnienie wszystkich szczegółów i uzyskanie dostępu do dokumentacji medycznej.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Czym jest rak prostaty?

Gruczoł prostaty występuje tylko u mężczyzn i zwykle ma rozmiar orzecha włoskiego, ale rośnie stopniowo wraz z wiekiem. Znajduje się pod pęcherzem i otacza cewkę moczową. Rak prostaty, podobnie jak w przypadku wszystkich rodzajów raka, zaczyna się, gdy komórki zaczynają rosnąć w niekontrolowany sposób. Komórki te początkowo nie są nowotworowe, ale istnieje ryzyko, że mogą się takimi stać. Rak prostaty zaczyna się od komórek rakowych w obrębie prostaty, ale możliwe jest rozprzestrzenienie się choroby na inne obszary ciała.

Co powoduje raka prostaty?

Nie wiadomo dokładnie, co powoduje raka prostaty, ale badania powiązały go z kilkoma czynnikami ryzyka. Wśród przyczyn raka prostaty znajdują się:

Wiek - u mężczyzn w wieku powyżej 50 lat zdecydowanie częściej diagnozuje się raka prostaty.

Grupa etniczna - choroba występuje częściej u mężczyzn pochodzenia afrykańsko-karaibskiego i afrykańskiego.

Historia choroby w rodzinie - posiadanie brata lub ojca, u którego zdiagnozowano raka prostaty, oznacza zwiększone ryzyko rozwoju choroby. Badania wskazują również, że istnieją powiązania pomiędzy rozwojem raka piersi u bliskiej krewnej płci żeńskiej a ryzykiem zachorowania na raka prostaty.

Otyłość - otyłość może również zwiększać ryzyko choroby.

Dieta - dowody sugerują, że istnieje związek pomiędzy dietą o wysokiej zawartości wapnia i rakiem prostaty.

Inne potencjalne czynniki ryzyka rozwoju raka gruczołu krokowego obejmują wcześniejsze zdiagnozowanie pewnych nowotworów, w tym raka pęcherza, raka płuc lub raka nerki oraz poddanie się wazektomii.

Jakie są objawy raka prostaty?

Objawy raka prostaty są zwykle łagodne, a niektóre osoby nie doświadczają żadnych objawów, szczególnie na wczesnym etapie choroby. Większość mężczyzn zauważa oznaki raka gruczołu krokowego dopiero, gdy nowotwór urósł wystarczająco, by wywierać nacisk na cewkę moczową. Objawy raka prostaty obejmują:

• konieczność częstego oddawania moczu, także w nocy

• gwałtowne parcie na pęcherz  

• trudności z rozpoczęciem oddawania moczu

• długotrwałe oddawanie moczu

• zmianę siły strumienia moczu, jego osłabienie lub przerywanie

• poczucie, że pęcherz nie opróżnił się całkowicie.

Chociaż są to objawy raka gruczołu krokowego, prostata naturalnie rośnie u mężczyzn wraz z wiekiem, więc takie objawy nie muszą koniecznie oznaczać nowotworu. Tam, gdzie rak rozprzestrzenił się, objawy stają się bardziej oczywiste i obejmują: ból kości i pleców, brak apetytu, ból w jądrach i niewyjaśnioną utratę wagi ciała.

W jaki sposób diagnozuje się raka prostaty?

Jeśli zauważysz u siebie objawy raka prostaty, powinieneś odwiedzić swojego lekarza rodzinnego. Nie istnieją żadne specyficzne testy diagnozujące raka gruczołu krokowego, zamiast tego, jeśli Twój lekarz rodzinny podejrzewa, że mógłbyś cierpieć na raka prostaty, omówi plusy i minusy każdego badania, aby pomóc Ci w podjęciu świadomej decyzji. Istnieje kilka sposobów diagnozowania raka gruczołu krokowego:

  • Badanie anygenu gruczołu krokowego PSA

Badanie to mierzy ilość specyficznegop dla prostaty anygenu PSA we krwi. PSA to białko wytwarzane przez gruczoł krokowy. Niewielka ilość PSA jest widoczna we wszystkich krwinkach męskich, a jego ilość wzrasta wraz z wiekiem. Badanie krwi pod kątem raka prostaty bada stężenie PSA we krwi, a podniesiony poziom może wskazywać na wczesne stadium raka. Jednak nie jest to specyficzny test na raka gruczołu krokowego i około 65% mężczyzn z podwyższonym poziomem PSA nie będzie wcale miało raka.

  • Cyfrowe badanie odbytnicy (DRE)

Innym sposobem na wykrywanie raka gruczołu krokowego jest cyfrowe badanie odbytnicy (DRE). Jest przeprowadzane przez lekarza rodzinnego i obejmuje sprawdzenie powierzchni gruczołu pod kątem występujących zmian. Czasami rak prostaty może sprawić, że gruczoł będzie twardy i nierówny, ale nie zawsze. Chociaż nie jest to sposób na definitywne rozpoznanie raka gruczołu krokowego, można zastosować badanie DRE, aby wykluczyć powiększenie prostaty spowodowane łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

  • Biopsja

Jeśli lekarz rodzinny dojdzie do wniosku, że jesteś zagrożony ryzykiem raka prostaty, omówi z Tobą dalsze sposoby diagnozowania raka gruczołu krokowego, w tym biopsję. Zostanie ona  przeprowadzona w znieczuleniu miejscowym i obejmie usunięcie niewielkiej próbki komórek w celu zbadania ich pod kątem raka. Biopsja TRUS jest najdokładniejszym testem na raka prostaty, ale nadal może nie wykryć nawet jednego na pięć nowotworów, ponieważ lokalizacja nowotworu pozostaje nieznana w czasie wykonywania badania. Badanie może również spowodować potencjalne powikłania.

Zgodnie z wytycznymi NHS, mężczyźni, u których po cyfrowym badaniu odbytnicy lekarz podejrzewa raka prostaty, powinni zostać skierowani do specjalisty w ciągu dwóch tygodni, podobnie jak ci, którzy mają wysoki poziom antygenu PSA.

Jeśli po rozpoznaniu raka gruczołu krokowego istnieje ryzyko, że ​​choroba rozprzestrzeniła się, może być konieczne przeprowadzenie dalszych badań. Mogą one obejmować rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz badanie izotopowe kości.

Czy rak prostaty może zostać błędnie zdiagnozowany?

Możliwe jest błędne rozpoznanie raka prostaty. Fakt, że nie ma jednoznacznego testu na rozpoznanie raka gruczołu krokowego, może utrudnić lekarzom postawienie trafnej diagnozy, nawet jeśli zostanie przeprowadzone badanie PSA i biopsja.

Statystyki błędnego rozpoznania raka prostaty sugerują, że połowa mężczyzn z rakiem prostaty jest źle diagnozowana. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie w Cambridge wykazały, że mężczyźni nie tylko cierpieli z powodu braku diagnozy raka prostaty, ale również mówiono im, że mają mniej poważną postać choroby, gdy w rzeczywistości mieli poważniejszy nowotwór. Chociaż techniki diagnostyczne uległy poprawie w ostatnich latach, wciąż istnieje ryzyko błędnego rozpoznania raka prostaty

Lekarz może na przykład błędnie stwierdzić, że rozrost gruczołu krokowego jest łagodny i spowodowany wiekiem lub zdiagnozować raka prostaty jako inne schorzenie, np. zapalenie gruczołu krokowego, które jest stanem zapalnym prostaty.

Jeśli dojdzie do błędnego rozpoznania raka prostaty, może to mieć poważny wpływ na leczenie konieczne do wyleczenia lub spowolnienia rozprzestrzeniania się choroby i wskaźnik przeżycia.

Jak się leczy raka prostaty?

Leczenie raka gruczołu krokowego różni się w zależności od przypadku i interdyscyplinarny zespół medyczny doradza indywidualnie każdemu pacjentowi. Zalecane leczenie będzie zależeć od wielu czynników, w tym od wielkości i stadium nowotworu; tego, czy rozprzestrzenił się na inne obszary ciała i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Najlepsza metoda leczenia raka prostaty będzie się różna dla każdego chorego, a w wielu przypadkach  nie będzie konieczne żadne leczenie, a jedynie dokładne monitorowanie objawów choroby. Opcja ta jest często wybierana, ponieważ rak prostaty jest zwykle nieagresywny i zawsze należy rozważyć działania niepożądane związane z jego leczeniem. Leczenie raka prostaty obejmuje:

Uważne czekanie

Uważne czekanie jest często zalecane starszym mężczyznom, u których jest mało prawdopodobne, by rak prostaty wpłynął na ich naturalną długość życia. Oznacza ono czekanie, czy wystąpią jakiekolwiek objawy rozwoju nowotworu.

Aktywny nadzór

Celem aktywnego nadzoru jest uniknięcie niepotrzebnego leczenia nieszkodliwych nowotworów. Szacuje się, że do dwóch trzecich mężczyzn z rakiem prostaty nie wymaga leczenia. Aktywny nadzór oznacza baczne monitorowanie raka, na przykład regularne przeprowadzanie badań krwi anygenu PSA w celu sprawdzenia, czy jego poziom wzrasta.

Radykalna prostatektomia

Radykalna prostatektomia jest operacją usunięcia gruczołu krokowego. Jest stosowana w leczeniu zlokalizowanego raka prostaty i miejscowo zaawansowanego raka prostaty. Jednak ma potencjalne skutki uboczne i ryzyko, w tym również śmierci w niewielkiej liczbie przypadków, a u około jednej trzeciej operowanych mężczyzn nie usuwa wszystkich komórek nowotworowych, co oznacza, że ​​rak może powrócić.

Radioterapia

Radioterapia raka prostaty służy do zabijania komórek rakowych i może być stosowana do spowolnienia postępów choroby lub złagodzenia jej objawów. Jest często stosowana w połączeniu z terapią hormonalną, ale może powodować zarówno krótkoterminowe, jak i długotrwałe działania niepożądane, w tym niezdolność do uzyskania erekcji i nietrzymanie moczu.

Brachyterapia

Brachyterapia jest formą radioterapii raka prostaty, polegającą na bezpośrednim napromieniowaniu zmian nowotworowych poprzez umieszczenie źródła promieniowania w samym guzie lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Pozwala dostarczać dużą dawkę promieniowania, jednocześnie minimalizując ryzyko dla innych zdrowych tkanek. Mimo to brachyterapia raka gruczołu krokowego niesie ze sobą ryzyko dysfunkcji seksualnych i problemów z układem moczowym.

Terapia hormonalna

Terapia hormonalna może być stosowana jako leczenie raka prostaty i jest często zalecana w połączeniu z radioterapią. Może zwiększyć szanse powodzenia radioterapii i zmniejszyć ryzyko nawrotów raka.

Chemioterapia

W przypadku raka prostaty chemioterapia jest zwykle stosowana tylko wtedy, gdy choroba rozprzestrzeniła się na inne części ciała lub nie reaguje na inne opcje leczenia.

Dostępne są również inne metody leczenia, w tym krioterapia, przezcewkowa elektrosekcja prostaty i skupiona wiązka fal ultradźwiękowych o dużym natężeniu (HIFU High Intensity Focused Ultrasound).

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jaka metoda leczenia raka prostaty jest najlepsza?

Najlepsza metoda leczenia raka gruczołu krokowego zależy od przypadku i pacjent zostanie poinformowany, jaka opcja oferuje najlepsze szanse na sukces w jego sytuacji. Żadne leczenie nie daje gwarancji skuteczności i wiele z nich ma znaczące skutki uboczne, w wyniku czego niektórzy mężczyźni nie chcą natychmiast rozpocząć leczenia, a zamiast tego monitorują swój stan i objawy, aby zobaczyć, jak choroba będzie postępowała.

Do wyboru zalecanego leczenia raka prostaty będą brane pod uwagę czynniki, takie jak:

• Lokalizacja nowotworu

• Ewentualne przerzuty

• Rozmiar guza

• Rodzaj raka

• Jak bardzo zmienione chorobowo są komórki rakowe

• Ogólny stan zdrowia i poziom sprawności pacjenta.

Po zdiagnozowaniu raka prostaty, zostanie oceniony stopień jego zaawansowania i poziom złośliwości. Ocena zaawansowania raka prostaty wskazuje, jak poważna jest choroba oraz jak prawdopodobne jest jej rozprzestrzenienie i ma wpływ na wybór zalecanego leczenia.

Zlokalizowany rak prostaty

Zlokalizowany rak gruczołu krokowego oznacza, że ​​komórki nowotworowe są zawarte w obrębie prostaty. W wielu przypadkach lekarze oferują wówczas pacjentom aktywny nadzór, w czasie którego nowotwór jest regularnie monitorowany, ale pacjenci mogą zdecydować o natychmiastowym rozpoczęciu leczenia. Jeśli Twój przypadek zostanie sklasyfikowany jako niskiego ryzyka, leczenie raka prostaty może obejmować chirurgię, radioterapię zewnętrzną, i/lub brachyterapię. Jeśli u pacjenta stwierdzono raka prostaty o średnim lub wysokim stopniu ryzyka, leczenie zazwyczaj rozpocznie się od razu.

Miejscowo zaawansowany rak prostaty

Jeśli Twój nowotwór został określony jako lokalnie zaawansowany rak prostaty, oznacza to, że komórki rakowe rozprzestrzeniły się na sąsiednie tkanki. W tym przypadku wybór najlepszej metody leczenia raka prostaty często zależy od tego, czy u pacjenta występują jakiekolwiek objawy. Jeśli nie masz żadnych objawów związanych z rakiem prostaty, leczenie może nie być konieczne. Przy występowaniu objawów choroby, zalecane metody leczenia to radioterapia i terapia hormonalna. Można także zastosować chirurgię, ale nie jest to popularna opcja w przypadku lokalnie zaawansowanego raka.

Zaawansowany (przerzutowy) rak prostaty

Zaawansowany rak prostaty oznacza, że ​​choroba rozprzestrzeniła się na inne części ciała, takie jak kości. W tym przypadku leczenie ma na celu kontrolowanie raka, aby zapobiec jego rozprzestrzenianiu się na inne obszary ciała i utrzymanie dobrej jakości życia. Na tym etapie istnieje kilka opcji leczenia raka prostaty, ale która z nich jest najlepsza, będzie zależało od indywidualnych okoliczności danego pacjenta.

Jakie są rodzaje raka prostaty?

Ponad 99% przypadków raka gruczołu krokowego to gruczolakorak, w którym komórki nowotworowe rozwijają się w komórkach gruczołów. Istnieją jednak także inne rodzaje raka prostaty, choć są one niezwykle rzadkie. Niektóre rzadkie rodzaje raka gruczołu krokowego nie powodują wzrostu poziomu PSA, co oznacza, że ​​są trudniejsze do wykrycia, a w niektórych przypadkach mogą być bardziej agresywne lub rozprzestrzeniać się szybciej.

Jaki jest wskaźnik przeżycia raka prostaty?

W Wielkiej Brytanii każdego dnia diagnozuje się około 130 przypadków raka prostaty. Jest to drugi najbardzie powszechny nowotwór w UK. Jednak większość przypadków jest diagnozowanych we wczesnych stadiach, a wskaźnik przeżycia raka prostaty jest dobry.

Ponad 8 na 10 mężczyzn ze zdiagnozowanym rakiem gruczołu krokowego przeżywa dziesięć lat lub dłużej, a 94% przeżywa minimum rok. Wskaźnik przeżywalności raka prostaty zwiększył się trzykrotnie w ciągu ostatnich 40 lat, a poprawa ta jest przypisywana testom PSA i wykrywaniu choroby na jak najwcześniejszym etapie.