UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza raka płuc i roszczenia dotyczące nowotworów płuc

Błędna diagnoza raka płuc i roszczenia dotyczące nowotworów płuc

Jakie odszkodowanie możesz otrzymać?

65-letniej kobiecie pozostał jedynie rok życia po tym, jak jej rak płuc nie został zdiagnozowany przez 2 lata, pomimo prześwietleń. Poszkodowana otrzymała:

£89,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Roszczenia dotyczące raka płuc

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Odkrycie, że masz raka płuc jest przerażającym doświadczeniem. Zatem w tak trudnym okresie powinieneś móc polegać na osobach odpowiedzialnych za Twoją opiekę. Podczas, gdy większość pacjentów w Wielkiej Brytanii otrzymuje doskonały standard opieki, niestety nieliczni bywają diagnozowani błędnie lub z opóźnieniem z powodu zaniedbań medycznych. Takie doświadczenie nie tylko oznacza, że leczenie może okazać się mniej skuteczne, ale może również mieć wpływ na zaufanie pacjenta i jego samopoczucie.

Jeśli dowiesz się, że doświadczyłeś zaniedbań w leczeniu raka płuc, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Przykładowo, możesz otrzymać odszkodowanie, jeśli lekarz nie zauważy objawów raka płuc, kiedy należało zlecić dalsze badania, przez co wynik Twojego leczenia będzie gorszy. Wiemy, że przede wszystkim zależy Ci na uzyskaniu odpowiedzi, ale rekompensata finansowa może Ci pomóc stanąć na nogi i złagodzić troski finansowe w trakcie powrotu do zdrowia. Po zakończeniu leczenia możesz nie być w stanie pracować lub zdecydujesz się na dłuższe zwolnienie, możesz rownież wymagać dalszego leczenia, a odszkodowanie zapewni Ci więcej możliwości wyboru.

Tutaj w kancelarii Your Legal Friend pracowaliśmy już nad szerokim spektrum przypadków zaniedbań medycznych i rozumiemy, że zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych może być zniechęcającą perspektywą, ale będziemy z Tobą na każdym kroku tego procesu. Jeśli ucierpiałeś z powodu błędnej diagnozy raka płuc, nasz doświadczony i przyjazny zespół wykorzysta swoje doświadczenie i umiejętności, aby doprowadzić Twoją sprawę do pomyślnego zakończenia. Będziemy pracować w Twoim imieniu, aby zapewnić Ci jak najlepszy wynik w Twojej sprawie i zmniejszyć stres związany z procesem dochodzenia roszczeń.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasi eksperci ds. dotyczących raka płuc

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących raka płuc

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie raka płuc?

Tak, możliwe jest dochodzenie roszczeń z powodu błędnej diagnozy raka płuc. Aby Twoja sprawa zakończyła się sukcesem, musisz udowodnić, że personel medyczny nie rozpoznał Twoich symptomów, przez co Twoje leczenie zostało opóźnione lub nie zostałeś skierowany na właściwe badania czy prześwietlenia. Musisz również wykazać, że Twój obecny stan zdrowia jest gorszy niż gdybyś otrzymał niezwłocznie właściwe leczenia, czyli innymi słowami mówiąc, musisz odnieść obrażenia w wyniku błędnej lub opóźnionej diagnozy, aby mieć prawo do odszkodowania.

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

Wysokość odszkodowania za błędną diagnozę raka płuc może być bardzo różna i będzie zależeć od Ciebie i Twoich osobistych okoliczności, tego jak opóźniona diagnoza wpłynęła na zakres potrzebnego leczenia i jego wynik oraz na jakość Twojego życia.

Ile mam czasu na złożenie wniosku?

Jeśli uważasz, że ucierpiałeś na skutek zaniedbania medycznego, w tym błędnej diagnozy, masz 3 lata na złożenie wniosku. Okres ten się rozpoczyna od tzw. "daty wiedzy" lub daty, kiedy zdiagnozowano raka. Pomimo tego, że masz 3 lata na wniesienie roszczenia do sądu, zalecamy rozpoczęcie tego procesu tak szybko, jak to możliwe. Umożliwi to nam właściwe zbadanie Twojego roszczenia i zapewni, że wszystkie szczegóły sprawy będą wciąż świeże w Twojej pamięci. Łatwiej nam będzie również uzyskać dostęp do niezbędnej dokumentacji medycznej. Wiemy, że odzyskanie zdrowia będzie dla Ciebie najwyższym priorytetem i pozwolimy Ci się na tym skupić, podczas gdy my będziemy badali Twoją sprawę.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Co powoduje raka płuc?

Jedną z najbardziej znanych przyczyn raka płuc jest palenie. Palenie papierosów jest najczęstszą przyczyną raka płuc - szacuje się, że odpowiada za 85% wszystkich przypadków. Dym tytoniowy jest znany jako jedna z głównych przyczyn raka płuc, ponieważ zawiera ponad 60 toksycznych substancji, z których niektóre są znane jako rakotwórcze. Według NHS, jeśli palisz więcej niż 25 papierosów dziennie, jesteś 25 razy bardziej narażony na zachorowanie na raka płuc w porównaniu z osobą niepalącą.

Poza paleniem tytoniu istnieją inne czynniki ryzyka raka płuc, a w tym:

• Narażenie na kontakt z radonem

• Narażenie na kontakt z niektórymi substancjami chemicznymi, które mogą występować w miejscu pracy, takimi jak krzemionka i azbest

• Zanieczyszczenie powietrza

• Wcześniejsze choroby płuc

• Historia raka płuc w rodzinie.

Jakie są objawy raka płuc?

We wczesnych stadiach raka płuc często nie występują żadne objawy. Objawy i oznaki raka płuc mają tendencję do rozwoju wraz z postępowaniem i rozprzestrzenianiem się choroby, co powoduje, że ​​może być trudna do wykrycia w najwcześniejszym stadium i mylona z innymi schorzeniami.

Główne objawy raka płuc to:

• Kaszel, który nie ustępuje po 2 lub 3 tygodniach

• Długotrwały kaszel, który się pogarsza

• Utrzymująca się infekcja klatki piersiowej

• Odkrztuszanie krwi lub plwociny zawierającej krew

• Ból spowodowany oddychaniem lub kaszlem

• Uporczywe duszności

• Zmęczenie i brak energii

• Utrata apetytu i niewyjaśniona utrata masy ciała

 

Występują również mniej powszechne objawy raka płuc, które mogą wskazywać na konieczność poddania się badaniom pod kątem tej choroby, a w tym:

 

• Zmiany w wyglądzie palców

• Temperatura 38 ° C lub wyższa

• Trudności lub ból podczas połykania

• Świszczący oddech

• Chrypka

• Obrzęk twarzy lub szyi

• Utrzymujący się ból w klatce piersiowej lub barkach

NHS zaleca, aby osoby doświadczające powszechnych objawów raka płuc zgłosiły się do swojego lekarza rodzinnego tak szybko, jak to możliwe.

W jaki sposób diagnozuje się raka płuc?

Istnieje kilka sposobów diagnozowania raka płuc przez lekarzy. Jeśli masz objawy raka płuc, takie jak uporczywy kaszel lub ból w klatce piersiowej, powinieneś najpierw zgłosić się do swojego lekarza rodzinnego. Twój lekarz powinien zadać Ci kilka pytań na temat Twojego stanu i przeprowadzić badanie. Może ono obejmować użycie spirometru do pomiaru oddechu i wykluczenia innych powszechnych schorzeń charakteryzujących się podobnymi objawami. W Wielkiej Brytanii nie ma obecnie programu badań przesiewowych w kierunku raka płuc, które mógłyby wykryć chorobę we wczesnym stadium.

Jeśli Twój lekarz rodzinny podejrzewa, że ​​masz raka płuc, powinieneś otrzymać skierowanie. Wytyczne NHS określają, jak szybko pacjenci powinni zostać skierowani do specjalisty. W wielu przypadkach, jeśli u pacjenta występują objawy raka płuc, powinno to nastąpić w ciągu 2 tygodni. Diagnozę raka płuc można uzyskać za pomocą następujących badań i procedur:

Rentgen klatki piersiowej

Dla wielu pacjentów prześwietlenie rentgenowskie klatki piersiowej jest pierwszym krokiem do uzyskania diagnozy raka płuca. Guzy zwykle pojawiają się na zdjęciu rentgenowskim jako biało-szara masa, pozwalając specjalistom na wykrycie problemu. Jednak prześwietlenie nie pozwala odróżnić raka od innych schorzeń, zatem konieczne są dalsze badania, jeśli wyniki rentgena są nieprawidłowe.

Tomografia komputerowa

Badanie tomografem jest zwykle wykonywane po przeprowadzeniu prześwietlenia klatki piersiowej. Przed tomografią pacjentowi zostanie wstrzyknięty specjalny roztwór zawierający barwnik, dzięki czemu płuca będą lepiej widoczne.

Badanie pozytonowej emisyjnej tomografii PET - TK

Skan PET- TK może być użyty do zaznaczenia, gdzie znajdują się aktywne komórki rakowe, jeśli tomografia komputerowa wskaże, że masz wczesne stadium raka płuc.

Bronchoskopia

Bronchoskopia pozwala lekarzowi lub pielęgniarce usunąć niewielką próbkę komórek z wnętrza płuc. Ta procedura jest wykonywana, jeśli tomografia komputerowa zasugeruje, że rak może znajdować się w centralnej części klatki piersiowej. Próbki komórek są następnie testowane na obecność raka.

Biopsja

Biopsje są używane do usunięcia małej próbki komórek z ciała w celu przetestowania, jeśli wyniki nie są wystarczająco jasne, aby uzyskać diagnozę. Istnieje kilka różnych rodzajów biopsji, które są stosowane w różnych częściach płuc.

Kiedy u pacjenta zostanie zdiagnozowany rak płuc, zostanie on następnie sklasyfikowany. Stadium rozwoju raka płuc pokazuje, jak zaawansowana i rozległa stała się choroba i będzie miało wpływ na zalecone pacjentowi leczenie.

Czy rak płuc może zostać błędnie zdiagnozowany?

Możliwe jest otrzymanie błędnej diagnozy raka płuc. Początkowo łagodne objawy choroby mogą być mylone z innymi schorzeniami płuc, co oznacza, że lekarze mogą postawić błędną diagnozę lub nie zlecić koniecznych badań w celu dokładnej oceny Twojego stanu. Błędne rozpoznanie raka płuc może mieć znaczący wpływ na zakres koniecznego leczenia i jego powodzenie. Nierozpoznany rak płuc może zostać nieprawidłowo zdiagnozowany jako wiele innych schorzeń, a w tym:

Rak płuc błędnie rozpoznany jako zapalenie płuc

Zapalenie płuc ma wiele podobnych objawów do raka płuc, takich jak odkrztuszanie krwi i bóle w klatce piersiowej, które pogarszają się podczas oddychania lub kaszlu. Może rozwinąć się bardzo szybko i dlatego, jeśli objawy raka płuc ulegną szybkiemu pogorszeniu, lekarz może je zdiagnozować jako zapalenie płuc. Zapalenie płuc można również diagnozować za pomocą prześwietlenia klatki piersiowej.

Rak płuc błędnie rozpoznany jako astma

Jeśli doświadczasz jedynie łagodnych objawów raka płuc, możliwe, że Twój lekarz rodzinny uzna, że ​​masz początki astmy. Stopień nasilenia objawów astmy jest różny u poszczególnych osób i choroba jest zazwyczaj diagnozowana przy użyciu spirometru mierzącego oddech.  Oznacza to, że rak płuc może zostać łatwo pominięty lub błędnie zdiagnozowany na wczesnym etapie.

Rak płuc błędnie diagnozowany jako przewlekła obturacyjna choroba płuc  

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) to nazwa grupy schorzeń płuc, które powodują trudności w oddychaniu, powszechny objaw raka płuc. Lekarz może zlecić prześwietlenie klatki piersiowej, aby wykluczyć inne przyczyny, w tym raka.

Rak płuc błędnie rozpoznany jako gruźlica

Gruźlica (TB) dotyka głównie płuca, a jej objawy mogą być bardzo podobne do tych, które występują u pacjentów z rakiem płuc. Chociaż możliwe jest początkowe błędne rozpoznanie raka płuc jako gruźlicy, wyniki testów powinny wskazać, że to inne schorzenie powoduje objawy pacjenta.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy raka płuc?

Jeśli zostaniesz zdiagnozowany z rakiem płuc, Twoim leczeniem i opieką zajmie się specjalny multidyscyplinarny zespół, stworzony z grupy ekspertów w określonych dziedzinach. Zespół ten będzie współpracował, aby stworzyć najlepszy plan leczenia dla każdego chorego. Zalecane leczenie będzie zależeć od wielu czynników, w tym od rodzaju i stopnia zaawansowania raka płuc, tego, gdzie w płucach rozwinął się nowotwór oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Podczas, gdy pracownicy służby zdrowia opracują i zalecą optymalny plan leczenia, ostateczna decyzja należy zawsze do pacjenta.

Większość pacjentów poddawanych leczeniu raka płuc przechodzi operację, radioterapię lub chemioterapię, albo połączenie tych trzech metod. W niektórych przypadkach dostępne są również alternatywne metody leczenia.

Chirurgia

Chirurgia jest częściej stosowana w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuc, który ogranicza się do jednego płuca i może być wspomagana przez chemioterapię. Celem zabiegu jest usunięcie komórek rakowych i części zdrowej tkanki. Operacja może obejmować usunięcie niewielkiej części płuca, jeśli rak zostanie zdiagnozowany we wczesnym stadium i jest ograniczony do jednego obszaru aż po usunięcie całego płuca. Rekonwalescencja po operacji płuca może potrwać wiele tygodni i jak w przypadku wszystkich operacji, mogą wystąpić potencjalne komplikacje.

Radioterapia

Radioterapię można stosować na kilka różnych sposobów, w tym do leczenia raka i spowalniania rozprzestrzeniania się choroby. Jeśli pacjent nie kwalifikuje się do leczenia operacyjnego, radioterapia może być stosowana jako alternatywa dla leczenia niedrobnokomórkowego raka płuc.

Chemioterapia

Chemioterapia jest często stosowana w leczeniu raka płuc, jeśli pacjent ma drobnokomórkowego raka płuc. Leki przeciwnowotworowe można zażywać przez kroplówkę, w postaci tabletek lub zastrzyków. Chemioterapię można łączyć zarówno z zabiegiem operacyjnym, jak i radioterapią, aby zapewnić kompletne rozwiązanie terapeutyczne lub jako terapię samą w sobie, aby spowolnić rozprzestrzenianie się choroby, jeśli jej wyleczenie nie jest możliwe. Zwykle podaje się ją w cyklach, a liczba cykli będzie różna dla poszczególnych pacjentów. Chemioterapia może być również stosowana jako środek zapobiegawczy, aby powstrzymać nawroty raka.

Alternatywne opcje leczenia są czasami zalecane zamiast lub jako uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia raka płuc. Zabiegi te są stosunkowo nowe, mogą być stosowane tylko w określonych okolicznościach i są oferowane tylko wtedy, gdy operacja, radioterapia lub chemioterapia nie są zalecane. Alternatywne opcje leczenia raka płuc obejmują terapie biologiczne, ablację prądem o częstotliwości radiowej, krioterapię i terapię fotodynamiczną.

Jakie istnieją rodzaje raka płuc?

Rak płuc może być zarówno nowotworem pierwotnym, który zaczyna się w płucach, jak i wtórnym, który zaczyna się w innej części ciała, a później rozprzestrzenia na płuca. Istnieje kilka rodzajów raka płuc, a rodzaj nowotworu może wpływać na wybór metody leczenia. Rak płuc dzieli się na dwie grupy - drobnokomórkowego raka płuca i niedrobnokomórkowego raka płuc.

Drobnokomórkowy rak płuc

Rak drobnokomórkowy płuc (znany również jako rak komórek owies, ponieważ nieprawidłowe komórki wyglądają pod mikroskopem jak owies) jest często powodowany przez palenie tytoniu i bardzo rzadko zdarza się, aby tego typu nowotwór występował u kogoś, kto nigdy nie palił. Stanowi około 12% przypadków raka płuc i jego nazwa wywodzi się od tego, jak wygląda pod mikroskopem.

Niedrobnokomórkowy rak płuc

Istnieją trzy typy raka, które są klasyfikowane jako niedrobnokomórkowy rak płuc i razem stanowią one 87% przypadków rozpoznania raka płuc. Trzy typy niedrobnokomórkowego raka płuc to:

  • Gruczolakorak - Istnieje kilka podtypów gruczolakoraka i jest to najbardziej powszechny rodzaj raka płuc. Zwykle znajduje się w zewnętrznej przestrzeni płuca i rozwija się z komórek wyściółki dróg oddechowych.
  • Rak płaskonabłonkowy - Komórki płaskonabłonkowe są płaskimi komórkami pokrywającymi drogi oddechowe i ten typ nowotworu jest również związany z paleniem.
  • Rak wielkokomórkowy - Nazwany tak z powodu tego, jak wygląda pod mikroskopem, rak wielkokomórkowy ma tendencję do szybkiego wzrostu.

Rodzaj raka płuc ma wpływ na wybór rodzaju leczenia, najlepiej nadającego się do walki z chorobą, chociaż czasami nie jest możliwe określenie dokładnego typu raka pacjenta. Drobnokomórkowy rak płuc jest zwykle leczony chemioterapią, podczas gdy zabieg chirurgiczny jest najczęściej stosowany do usuwania komórek nowotworowych niedrobnokomórkowego raka płuc. Leczenie wtórnego raka płuc będzie się różnić w zależności od tego, gdzie początkowo rozpoczęła się choroba.

Jaki jest wskaźnik przeżycia raka płuc?

Statystyki dotyczące raka płuc pokazują, że jedna trzecia osób diagnozowanych w Anglii i Walii przeżywa ponad rok, jednak tylko 5% chorych przeżywa dziesięć lat lub dłużej. Stadium, w którym rak jest diagnozowany, odgrywa bardzo ważną rolę, podobnie jak wiek pacjenta - osoby diagnozowane przed 40 rokiem życia mają większe szanse na pokonanie choroby.