UK PL

Proszę o telefon

Błędna diagnoza raka pęcherza moczowego

Błędna diagnoza raka pęcherza moczowego

Jakie odszkodowanie mogę uzyskać?

20-letni mężczyzna otrzymał
odszkodowanie za nieprawidłowe rozpoznanie guza pęcherza moczowego. Błędna
diagnoza spowodowała trwałą niepełnosprawność, która oznacza, że poszkodowany nigdy
nie będzie zdolny do pracy. Otrzymał:

£7,300,000

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Nasze akredytacje

Odszkodowanie za raka pęcherza moczowego

Zaniedbania medyczne, choć nieczęste, mogą mieć duży wpływ na Twoje życie i samopoczucie.

Otrzymanie diagnozy jakiejkolwiek formy raka może być trudne do zaakceptowania, ale jeśli podejrzewasz, że zapewniono Ci niski poziom opieki medycznej prowadzący do opóźnień w postawieniu diagnozy lub rozpoczęciu leczenia, tym bardziej może być Ci ciężko się z tym pogodzić.

Jeśli zostałeś dotknięty opóźnioną diagnozą raka pęcherza moczowego lub inną formą zaniedbania medycznego, możemy Ci pomóc. Jeśli osoby odpowiedzialne za Twoją opiekę nie zapewnią Ci odpowiedniego leczenia, możesz ubiegać się o odszkodowanie za błędną lub opóźnioną diagnozę. Wiemy, że rekompensata finansowa nie może cofnąć szkody, której doświadczyłeś, ale może Ci pomóc powracać do zdrowia, nie martwiąc się o zobowiązania finansowe. Jeśli szukasz odpowiedzi na pytania, co poszło nie tak i dlaczego system opieki medycznej Cię zawiódł, roszczenie z tytułu błędnego rozpoznania raka pęcherza moczowego może Ci pomóc je znaleźć.

Tutaj, w kancelarii Your Legal Friend od wielu lat wspieramy osoby, które zostały dotknięte zaniedbaniami medycznymi, pomagając im uzyskać odszkodowanie i sprawiedliwość, na które zasługują. Nasz doświadczony zespół prawników specjalizujących się w zaniedbaniach medycznych będzie po Twojej stronie i zawsze pod ręką na każdym kroku, od wstępnej rozmowy o ewentualnym roszczeniu do reprezentowania Cię w sądzie, jeśli zajdzie taka konieczność.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Termin przedawnienia roszczeń

Zawsze warto bezzwłocznie rozpocząć roszczenie, gdyż wówczas kopie akt medycznych i wyniki przeprowadzonych badań będą łatwo dostępne, a szczegóły zdarzenia nadal "świeże" w Twojej pamięci, co ułatwi przygotowanie sprawy. Istnieje rownież trzyletni termin przedawnienia roszczeń, liczony od chwili powstania urazu. Zazwyczaj w przypadku próby wniesienia roszczenia po upływie tego okresu, zostanie ono uznane za "przedawnione" lub "po terminie" na mocy art. 11 Ustawy o Przedawnieniu z 1980 roku (ang. Limitation Act of 1980, Section 11). Jeżeli nie jesteś pewien, czy Twoja sprawa nie uległa jeszcze przedawnieniu, skontaktuj się z nami, a wówczas będziemy w stanie Ci doradzić, najlepiej jak możemy w oparciu o informacje, którymi jesteś w stanie się z nami podzielić.

Po bezpłatnej wstępnej konsultacji telefonicznej, adwokat będzie w stanie wczuć się w Twoją sytuację; problemy, które napotykasz i konsekwencje, z którymi musisz żyć. Jeśli będzie uważał, że coś co powinno mieć miejsce, nie zostało zrobione i Twoja sprawa wymaga bliższego zbadania, wówczas za Twoją zgodą zażądamy kopii dokumentacji medycznej. Poinformujemy Cię, jeśli naszym zdaniem Twoja sprawa ma szanse zakończyć się sukcesem, a co równie ważne - powiemy Ci jak najszybciej, jeśli uznamy, że nie istnieją wystarczające podstawy do wniesienia roszczeń.

Your Legal Friend może Ci pomóc na każdym kroku, zapewniając:

  • Specjalistyczny zespół prawny ds. zaniedbań medycznych
  • Bogactwo wiedzy i doświadczenia
  • Doradztwo i wsparcie w trakcie całego procesu roszczeniowego
  • No win, no fee - nie ma wygranej, nie ma opłat
  • Ponad 30-letnie doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych
Wasze usługi okazały się bardzo pomocne, a personel niezwykle przyjazny. Poleciłabym Was wszystkim, którzy potrzebują pomocy. Dziękuję bardzo.

Pani L Allen, Cambridgeshire

Nasze doświadczenie w sprawach dotyczących raka pęcherza moczowego

Nasz zespół ds. zaniedbań medycznych ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie niezwykle zróżnicowanych przypadków błędów medycznych, toteż doskonale rozumiemy, jak trudne może być podjęcie decyzji o wniesieniu sprawy o odszkodowanie z tytułu zaniedbania medycznego.

Właśnie dlatego tak się angażujemy w przeprowadzenie Cię przez wszystkie etapy tego procesu. Gwarantujemy, że Twoje roszczenie będzie obsługiwane starannie i profesjonalnie przez prawników specjalizujących się w tej dziedzinie, a jednocześnie będziemy współpracować z ekspertami medycznymi, aby zagwarantować Ci najlepsze możliwe rezultaty.

Na czele naszego zespołu ds. zaniedbań medycznych stoi Laura Morgan, która dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie prowadzenia skomplikowanych przypadków zaniedbań medycznych i uzyskiwania wysokich odszkodowań.

W kręgach prawniczych Laura jest uznawana za lidera w dziedzinie dochodzenia odszkodowań z tytułu zaniedbań medycznych i ciężkich urazów. W ciągu 17 lat praktyki pracowała nad szeroką gamą spraw, przy czym szczególnie specjalizuje się w reprezentowaniu dzieci, które doznały urazu mózgu w wyniku nieprawidłowego przeprowadzenia porodu lub błędów chirurgicznych, oraz rodzin osób zmarłych wskutek błędów lekarskich. Laura zawarła liczne ugody na duże kwoty odszkodowań – między innymi wywalczyła 5,4 miliona funtów dla siedmioletniego dziecka i 4 miliony funtów dla jedenastoletniego.

Wiedza specjalistyczna Laury i jej oddanie klientom zostały docenione w w branżowym katalogu kancelarii prawnych i prawników (Chambers UK Guide), gdzie wyrażono uznanie dla skuteczności jej podejścia w dochodzeniu roszczeń oraz opisano ją jako „nieustępliwą i skoncentrowaną na szczegółach”.

Laura jest członkiem Law Society Clinical Negligence Panel od 2005 roku oraz posiada akredytację starszego przedstawiciela procesowego w Association of Personal Injury Lawyers (APIL) od 2006 roku. Jest również członkiem specjalistycznego zespołu prawników działających na rzecz Action against Medical Accidents (AvMA), wiodącej brytyjskiej organizacji dobroczynnej koncentrującej się na bezpieczeństwie pacjentów i dochodzeniu przez nich sprawiedliwości.

Zaniedbanie medyczne może mieć druzgocące skutki dla pacjenta i jego rodziny, dlatego uzyskanie dla nich jak najszybciej odpowiedniego odszkodowania jest naszym najwyższym priorytetem.

Laura Morgan
Dyrektor Działu ds. Zaniedbań Medycznych

Nasza umowa o honorarium warunkowe

Nie zapłacisz nic, jeśli Twoje roszczenie nie zostanie uznane; w razie wygranej - otrzymasz maksymalnie wysokie odszkodowanie.

Niezależnie od charakteru Twojego roszczenia dotyczącego chirurgii plastycznej, zawsze walczymy o maksymalnie wysokie odszkodowania dla naszych klientów - a jeśli sprawa się nie powiedzie, nie pobieramy żadnych opłat. To nasza gwarancja w przypadku wszystkich roszczeń dotyczących zaniedbań medycznych.

Dzięki naszej  gwarancji nie ma wygranej, nie ma opłat, nic nie płacisz, chyba że wygrasz swoje roszczenie. Wówczas zapłacisz jedynie składkę ubezpieczenia ochrony prawnej (jeśli dotyczy) oraz honorarium za wygraną, które nigdy nie przekroczy 25% kwoty Twojego odszkodowania.

No Win, No Fee Solicitors

Zgłoś roszczenie w 10 minut

Aby otrzymać bezpłatną, poufną i niezobowiązującą poradę oraz ocenę potencjalnego roszczenia, wystarczy wypełnić poniższy formularz. Dołożymy wszelkich starań, żeby zadzwonić w ciągu 10 minut.


Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Procedura w sprawach dotyczących raka pęcherza moczowego

Krok 1 – Uzyskanie dokumentacji medycznej

Prosimy Cię o podpisanie pełnomocnictwa, żebyśmy mogli uzyskać Twoją dokumentację medyczną od lekarza pierwszego kontaktu oraz z wszystkich placówek medycznych, w których Cię leczono.

Krok 2 – Dostarczenie Twojego oświadczenia o zdarzeniu

Ekspert medyczny, którego poprosimy o opinię, musi poznać przebieg Twojego leczenia, dlatego pracujemy z Tobą nad przygotowaniem szczegółowej i rzetelnej relacji na ten temat, napisanej Twoimi słowami.

Krok 3 – Zminimalizowanie szkody

Ponosisz odpowiedzialność za zminimalizowanie szkód poniesionych w wyniku domniemanego zaniedbania medycznego, dlatego musisz korzystać z wszelkich dostępnych Ci form leczenia, które mogą Ci pomóc w powrocie do zdrowia. Może też być konieczny powrót do pracy, jak tylko to będzie bezpieczne dla Twojego zdrowia.

Krok 4 – Ustalenie, że zaistniało naruszenie obowiązków

Musisz udowodnić, że leczenie, jakiemu Cię poddano, nie spełniało standardów, których racjonalnie można oczekiwać od kompetentnego specjalisty medycznego działającego zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w danej dziedzinie – i w rezultacie doznałeś szkody lub uszczerbku na zdrowiu.  W tym celu musimy uzyskać niezależną opinię medyczną specjalisty w dziedzinie odpowiedniego działu medycyny.

Krok 5 - Ustalenie związku przyczynowego pomiędzy naruszeniem obowiązków a szkodą

Musimy ustalić prawdopodobieństwo tego, że niewłaściwe leczenie, któremu Cię poddano, doprowadziło do szkody lub uszczerbku na zdrowiu. Dowiedzenie tego związku przyczynowego może być bardzo trudne, toteż zapewne będzie konieczna Twoja wizyta u jednego lub nawet kilku specjalistów medycznych w celu oceny Twojego obecnego stanu zdrowia oraz widoków na przyszłość w tym względzie.

Krok 6 – Obliczanie wartości finansowej Twojego roszczenia

Na wartość Twojego roszczenia składają się:

  • zadośćuczynienie, które jest rekompensatą za ból, cierpienie i negatywny wpływ zaniedbania medycznego na Twoje codzienne życie obecnie i w przyszłości
  • odszkodowanie z tytułu szkód wymiernych, takich jak utrata zarobków, koszty opieki oraz wydatki na świadczenia medyczne i podróże.

Krok 7 – Udowodnienie poniesionej szkody

Musisz przechować w bezpiecznym miejscu wszystkie oryginały dokumentów finansowych, ponieważ będą one potrzebne na etapie przygotowywania sprawy do przedstawienia w sądzie. Do takich dokumentów należą między innymi wyciągi z kont, dowody wypłaty wynagrodzenia oraz faktury i paragony za wydatki i usługi medyczne.

Krok 8 – Przygotowanie do rozprawy sądowej

Tylko w niewielkiej liczbie przypadków konieczne jest wszczynanie postępowania sądowego, ale przygotowujemy każdą sprawę tak, jakby miało dojść do procesu.

Krok 9 – Udział w procesie sądowym

Rozprawa odbywa się przed sędzią sądu okręgowego lub Wysokiego Trybunału, który podejmuje decyzję na podstawie przygotowanych przez nas dowodów.

Krok 10 – Przyznanie odszkodowania

Jeśli Twoje roszczenie odszkodowawcze zostanie uznane, kwota odszkodowania zostanie ustalona podczas negocjacji z pozwanym lub, gdyby doszło do rozprawy, przez sędziego. Zazwyczaj pozwany musi też zapłacić koszty, które ponieśliśmy podczas przygotowywania Twojej sprawy. Ustalamy również termin przekazania nam Twojego odszkodowania, tak żebyśmy mogli Ci je jak najszybciej wypłacić.

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie za błędne rozpoznanie raka pęcherza moczowego?

Jeśli cierpiąc na raka pęcherza moczowego doświadczyłeś błędnej diagnozy, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Aby Twoje roszczenie zakończyło się sukcesem, musisz udowodnić, że pracownicy służby zdrowia nie zapewnili Ci odpowiedniego leczenia, co spowodowało gorszy wynik terapii.

Pomyślnie rozstrzygnięte sprawy dotyczące błędnego rozpoznania raka pęcherza moczowego mogą opierać się na wielu czynnikach, na przykład:

• Lekarz rodzinny nie rozpoznaje objawów i nie zleca niezbędnych badań

• Nieprawidłowe odczytanie wyników testów

• Niepotrzebne opóźnienia w skierowaniu na dalsze badania/leczenie

• Pracownicy służby zdrowia nie podejmują niezbędnych działań w momencie, kiedy wyniki testów wykazują nieprawidłowości.

Jeśli nie masz pewności, czy masz podstawy do zgłoszenia roszczeń z tytułu opóźnienia w rozpoznaniu raka pęcherza moczowego, możesz skontaktować się z nami w celu omówienia Twoich doświadczeń.

Jak wysokie dostanę odszkodowanie?

Wysokość rekompensaty, jaką mogą otrzymać poszkodowani jest różna. Ostateczna kwota odszkodowania zależy od Twoich osobistych okoliczności – od tego, w jaki sposób zaniedbanie dotknęło Cię fizycznie i emocjonalnie, jakich strat finansowych doświadczyłeś w przeszłości i co niesie przyszłość dla Ciebie i Twojej rodziny.

Na przykład:

• Wpływ błędnej diagnozy na możliwe opcje leczenia

• Tego, czy opóźnione rozpoznanie oznacza, że ​​rak rozwinął się dalej lub rozprzestrzenił na inne obszary ciała

• Wpływ błędnej diagnozy na rokowania przeżycia raka pęcherza moczowego

• Niepotrzebne cierpienie spowodowane błędną diagnozą

• Jak opóźniona diagnoza i leczenie wpłynie na jakość Twojego życia.

Roszczenia z tytułu opóźnień w diagnozie raka pęcherza moczowego mogą również obejmować inne czynniki, w tym utratę dochodów, koszty podróży i dodatkowe koszty medyczne.

Nie jest możliwe oszacowanie wartości Twojego roszczenia bez pełnego zrozumienia okoliczności Twojej sprawy, ale porozmawiamy z Tobą o tym i udzielimy Ci najlepszych możliwych porad w miarę postępów Twojej sprawy.

Jak szybko muszę złożyć wniosek?

Jeśli chciałbyś dochodzić roszczeń w związku z błędną diagnozą raka pęcherza moczowego, istnieje limit czasu, o którym musisz pamiętać. Termin przedawnienia roszczeń zaczyna się od "daty wiedzy" i daje poszkodowanym trzy lata na pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.

Termin "data wiedzy" może utrudniać zrozumienie, czy niektóre roszczenia mieszczą się w określonych ramach czasowych. Termin ten odnosi się do punktu, w którym po raz pierwszy uświadomiłeś sobie, że wystąpiła błędna lub opóźniona diagnoza. Może to być w jakimś momencie po Twojej pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego, do którego zgłosiłeś się ze swoimi obawami. Jeśli nie masz pewności, czy możesz zgłosić roszczenie, rozmowa z naszym zespołem może Ci pomóc zrozumieć i wskazać "datę wiedzy". W większości przypadków raka jest to data diagnozy.

Chociaż masz trzy lata na wniesienie do sądu swojego roszczenia odszkodowawczego, zalecamy rozpoczęcie tego procesu tak szybko, jak to możliwe. Rozumiemy, że dochodzenie  odszkodowania jest często ostatnią rzeczą, o jakiej myślą pacjenci zmagający się z rakiem, jednak może to wspomóc proces dochodzenia roszczeń. Im bliżej "daty wiedzy", tym łatwiej poszkodowanym  przywołać szczegóły, takie jak nasilenie objawów lub odpowiedź lekarza. Dowody używane na poparcie Twoich roszczeń, takie jak kopie akt medycznych i zeznania świadków, są również łatwiejsze do uzyskania, jeśli proces dochodzenia odszkodowania zostanie rozpoczęty wcześniej.

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Co powoduje raka pęcherza moczowego?

Wszystkie rodzaje nowotworów są wynikiem nieprawidłowego rozrostu komórek i tworzenia się mas zwanych guzami. W przypadku raka pęcherza moczowego komórki, które początkowo zaczęły działać inaczej, pochodzą z nabłonka błony śluzowej wyścielającej pęcherz moczowy, które mogą następnie rozprzestrzeniać się, wpływając na otaczające mięśnie i inne części ciała.

W Wielkiej Brytanii każdego roku około 10,400 osób jest diagnozowanych z rakiem pęcherza moczowego, co czyni go siódmym najbardziej powszechnym nowotworem w kraju. Istnieje wiele przyczyn i czynników ryzyka związanych z tą chorobą. Do czynników związanych z podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka pęcherza moczowego należą:

Palenie - palenie papierosów jest największym czynnikiem ryzyka związanym z rakiem pęcherza, ponieważ tytoń zawiera rakotwórcze chemikalia. Możliwe, że te szkodliwe chemikalia będą miały wpływ na pęcherz. NHS szacuje, że około jedna trzecia wszystkich nowotworów pęcherza moczowego jest spowodowana właśnie paleniem.

Kontakt z substancjami chemicznymi – szacuje się, że około jedna czwarta przypadków raka pęcherza moczowego związana jest z narażeniem na działanie niektórych chemikaliów przemysłowych. Wśród tych chemikaliów są barwniki anilinowe, benzedryna, 2-naftyloamina i 4-aminobifenyl.

Z rakiem pęcherza moczowego wiązane są również inne czynniki ryzyka, ale dowody na potwierdzenie tych powiązań są ograniczone i czynniki te dotyczą mniejszej liczby przypadków. Obejmują one:

• Wcześniejszą radioterapię w leczeniu nowotworów w pobliżu pęcherza moczowego

• Niektóre formy chemioterapii

• Wcześniejszą operację usunięcia części gruczołu krokowego

• Cukrzycę

• Posiadanie cewnika stałego przez długi czas

• Długotrwałe lub powtarzające się infekcje dróg moczowych

• Długotrwałe kamienie pęcherza moczowego

• Wczesną menopauzę.

Jakie są objawy raka pęcherza moczowego?

Najbardzie typowym objawem raka pęcherza moczowego jest obecność krwi w moczu. Często jest to oznaka raka pęcherza moczowego, którą pacjenci zauważają w pierwszej kolejności. Objaw ten nie wiąże się zwykle z bólem i może pojawić się i zniknąć lub być stale obecny. Około 80% chorych na raka pęcherza ma pewną ilość krwi w moczu, nawet jeśli nie zawsze jest ona widoczna.

Inne objawy raka pęcherza moczowego są mniej powszechne i obejmują:

• Konieczność częstszego oddawania moczu

• Nagłą potrzebę oddania moczu

• Uczucie pieczenia podczas oddawania moczu.

W niektórych przypadkach możliwe jest przeoczenie wczesnych objawów raka pęcherza moczowego, więc NHS zaleca wizytę u lekarza rodzinnego, jeśli tylko kiedykolwiek zauważysz krew w moczu. W większości przypadków obecność krwi w moczu sygnalizuje zupełnie inne schorzenia, takie jak zapalenie dróg moczowych lub kamienie nerkowe, zawsze jednak należy wyeliminować obecność raka pęcherza.

Wraz z rozwojem nowotworu i jego rozprzestrzenianiem się poza powłokę pęcherza mogą pojawić się inne objawy, w tym:

• Ból miednicy

• Ból kości

• Niezamierzona utrata wagi

• Obrzęki nóg.

W jaki sposób diagnozuje się raka pęcherza?

Pierwszym krokiem w diagnozie raka pęcherza moczowego jest zwykle wizyta u lekarza rodzinnego. Lekarz powinien porozmawiać z Tobą o Twoich symptomach, historii chorób w rodzinie i narażeniu na możliwe czynniki ryzyka. Prawdopodobnie poprosi Cię o próbkę moczu, którą będzie można przetestować pod kątem obecności nieprawidłowych komórek. Jeśli Twój lekarz uzna, że ​​masz raka pęcherza, zostaniesz skierowany do szpitala w celu przeprowadzenia dalszych badań.

NHS posiada specjalne wytyczne, które określają, jak szybko pacjenci powinni zostać skierowani do specjalisty, jeśli lekarz podejrzewa raka pęcherza. W niektórych przypadkach okres oczekiwania na wizytę u specjalisty nie powinien przekroczyć 2 tygodni. Istnieje kilka sposobów, w jaki specjaliści służby zdrowia mogą uzyskać diagnozę raka pęcherza moczowego. W większości przypadków pacjentom najpierw zostanie zaoferowana cystoskopia (inaczej wziernikowanie pęcherza moczowego). Jest to badanie, podczas którego specjalista bada wnętrze pęcherza moczowego, przepuszczając cystoskop przez cewkę moczową.

Jeśli konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań lub stwierdzono jakieś nieprawidłowości, kolejne badania mogą obejmować:

• Tomografię komputerową

• Rezonans magnetyczny

• Urografię dożylną

• Przezcewkową resekcję guza pęcherza moczowego, w czasie której usuwa się próbkę tkanki pęcherza moczowego i testuje pod kątem obecności komórek nowotworowych.

Po uzyskaniu diagnozy ważne jest, aby specjaliści ocenili stopień złośliwości i stadium rozwoju raka. Ten proces wpływa na leczenie, które zostanie zaoferowane pacjentowi oraz sygnalizuje, jak bardzo rozwinął się nowotwór i czy doszło do przerzutów na inne części ciała.

Czy rak pęcherza może zostać błędnie zdiagnozowany?

Niestety czasami może dojść do błędów w diagnozowaniu raka pęcherza moczowego. Typowo łagodne objawy choroby oznaczają, że początkowe objawy raka pęcherza moczowego mogą być mylnie przypisywane innym schorzeniom, co powoduje opóźnienia w rozpoczęciu leczenia. Postawienie prawidłowej diagnozy często zależy od lekarza rodzinnego, który zauważy wczesne znaki ostrzegawcze i skieruje pacjenta na dalsze badania.

Późne rozpoznanie raka pęcherza może mieć poważny wpływ na możliwe opcje leczenia i szanse pacjenta na pokonanie choroby. Istnieje wiele schorzeń, jako które rak pęcherza moczowego może być początkowo błędnie diagnozowany, a w tym:

• Infekcja pęcherza moczowego, zakażenie dróg moczowych lub zapalenie pęcherza moczowego

• Zespół pęcherza nadreaktywnego

• Infekcja nerek

• Kamica pęcherza moczowego

• Powiększony gruczoł krokowy

• Brodawczak pęcherza moczowego

Porozmawiaj poufnie jeszcze dziś z jednym z naszych ekspertów  0151 550 5226    As seen on TV

Jak się leczy raka pęcherza moczowego?

Wszystkie szpitale w Wielkiej Brytanii używają multidyscyplinarnych zespołów do leczenia raka pęcherza. W zespołach tych znajdują się specjaliści z różnych dziedzin, którzy przed stworzeniem dla pacjenta indywidualnego planu leczenia biorą pod uwagę jego osobiste okoliczności - od rodzaju i stadium raka po ogólny stan zdrowia. Podczas gdy zespół opracuje zalecenia i omówi z pacjentem różne opcje leczenia, ostateczna decyzja pozostaje w gestii pacjenta.

Nieinwazyjny rak pęcherza moczowego

Jeśli zdiagnozowano u Ciebie nieinwazyjny rak pęcherza, zalecana terapia będzie zależeć od ryzyka rozprzestrzenienia się raka lub jego powrotu po zakończeniu leczenia. Leczenie nieinwazyjnego raka pęcherza może obejmować:

• Przezcewkową elektroresekcję guza pęcherza – endoskopowy zabieg usunięcia widocznych guzów

• Chemioterapię

• Immunoterapię BCG (Bacillus Calmette-Guerin)

• Cystektomię – operację usunięcia pęcherza moczowego

Inwazyjny (naciekający) rak pęcherza moczowego

Ponownie, leczenie inwazyjnego raka pęcherza moczowego zależeć będzie od osobistej sytuacji pacjenta, w tym od tego, jak bardzo rozprzestrzenił się nowotwór. Tam, gdzie to możliwe, leczenie będzie miało na celu wyleczenie choroby. W pozostałych przypadkach terapia będzie dążyć do opanowania raka i złagodzenia jego objawów. Opcje leczenia obejmują:

• Cystektomię – operację usunięcia pęcherza moczowego

• Radioterapię z użyciem czujnika radiowego

• Chemioterapię.

Jakie są rodzaje raka pęcherza moczowego?

Istnieje kilka różnych typów raka pęcherza moczowego. Rodzaj nowotworu wskazuje na rodzaj komórek i miejsce, w którym rak zaczął się rozwijać. Rodzaj diagnozowanego raka może mieć wpływ na leczenie zalecane pacjentowi.

Najczęstszą postacią raka pęcherza moczowego w Wielkiej Brytanii jest rak przejściowokomórkowy. Około 90% wszystkich nowotworów pęcherza moczowego jest właśnie tego typu.  Czasami nazywany jest on rakiem urotelialnym, a zaczyna się najczęściej od nabłonka przejściowego wyścielającego pęcherz moczowy. Nowotwór przejściowokomórkowy dzieli się na dwie dalsze kategorie - nieinwazyjny rak pęcherza moczowego i inwazyjny rak pęcherza moczowego - a leczenie ich jest bardzo różne.

Inne formy raka pęcherza obejmują:

• Rak płaskonabłonkowy pęcherza moczowego – dotyczy jedynie około 5% przypadków raka pęcherza moczowego w Wielkiej Brytanii, ale występuje częściej w krajach rozwijających się. Tkanka nabłonkowa to wilgotna tkanka, która wyściela organy ciała.

• Gruczolakorak (Andenocarcinoma) pęcherza – dotyczy jedynie 2% przypadków raka pęcherza moczowego w Wielkiej Brytanii. Ten rodzaj raka zaczyna się w komórkach, które wyścielają pęcherz i wytwarzają śluz.

Istnieją także inne formy raka pęcherza moczowego, ale są one niezwykle rzadkie. Możliwe jest również, że nowotwory, które zaczęły się w innych częściach ciała, takie jak rak prostaty lub rak szyjki macicy, rozprzestrzenią się na pęcherz - są to wówczas tzw. nowotwory wtórne.

Jaki jest wskaźnik przeżywalności raka pęcherza moczowego?

Każdego roku w Wielkiej Brytanii odnotowuje się ponad 10,000 nowych przypadków raka pęcherza moczowego, a w 2014 r. z powodu tej choroby zmarło 5,369 pacjentów. Ogólnie rzecz biorąc połowa osób, u których zdiagnozowano raka pęcherza moczowego, przeżywa 10 lat lub dłużej, a 72% chorych przeżywa ponad rok po otrzymaniu diagnozy, ale wskaźnik przeżycia zmienia się w zależności od wielu różnych czynników.

Cancer Research UK wyjaśnia, że ​​trudno jest interpretować statystyki dotyczące raka pęcherza moczowego ze względu na zmiany w metodach klasyfikacji i kodowania. Jednak statystyki pokazują, że kiedy rak pęcherza moczowego jest zdiagnozowany na jak najwcześniejszym etapie więcej niż 8 na 10 osób przeżywa pięć lat lub więcej. Jeśli rak nie zostanie zdiagnozowany aż do ostatniego etapu, wówczas tylko 1 na 10 osób przeżywa ponad 5 lat. Wiek pacjenta ma również wpływ na przeżywalność raka – osoby młodsze częściej pokonują chorobę, a wskaźnik przeżycia jest wyższy u mężczyzn niż u kobiet.